ETİK & UYUM

DAVRANIŞ KURALLARI

Biz, ENKA içerisinde aldığımız her kararın ve sergilediğimiz her davranışın, ENKA’nın temel değerleri ile uyumlu olabilmesi için çalışır ve bu anlamda gereken çalışma kültürünü korumayı hedefleriz.

Bünyemizde bulunan Hukuk Departmanımız, dış kaynaklı hukuksal ilke ve yönetmelikleri, gelişmeleri yakından takip eder, ve gereken birimleri bilgilendirir. ENKA Çalışanları, günlük olarak gerçekleştirdikleri süreçlerde; şirket içerisinde tanımlanmış politikalara, standartlara, prosedürlere ve özümsenmiş gereksinimlere, Merkez Kalite, ÇGS ve İnsan Kaynakları Departmanlarından aldığı yönlendirmeyle uymak zorundadır.

Şirket Yöneticilerimiz, sergiledikleri davranışların, doğru bir rol model olabilmek için, önemli bir paya sahip olduğunu bilirler. Bu Yöneticiler, sorumlu oldukları süreçlerde yapılan iş planlarının ve gerçekleştirilen aktivitelerin, tanımlanan gereksinimlerle uyumlu olması için çalışırlar.

Şirket genelinde kullanılan “Davranış Kuralları”, çalışan personelin, gerçekleştirdikleri aktivitelerde, tanımlanmış şirket vizyon ve değerlerini, pratiğe dökmelerine yardımcı olur. ENKA “Davranış Kuralları”, şirket genelinde uyulması gereken temel kural, ilke ve davranış şekillerini ve standartları tanımlar ve çalışanların bunlara nasıl uymaları gerektiği konusunda yönlendirir.

Bizimle birlikte çalışan tedarikçilerin de, yukarıda anlatılan kuralları anlamalarını ve bu kurallara uyarak çalışmalarını bekliyoruz. Bu minvalde, firmalarla imzalamış olduğumuz kontratlarda, bu gereksinimi belirtiyor, firmaların ve çalışanlarının ENKA “Davranış Kuralları” çerçevesinde aktivitelerini gerçekleştirmeleri gerektiğini istiyoruz.

Aşağıdaki linki kullanarak ENKA Davranış Kuralları dosyasına erişebilirsiniz…

Tedarikçi Davranış Kurallarını İndirin

ENKA İnşaat ve Sanayi AŞ olarak kişisel verilerinizi korumada hassasiyet göstermekte ve şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel verileriniz sadece aşağıda belirtilen kapsamda ve mevzuatta öngörülen hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olmak kaydı ile, belirli, açık ve meşru amaçlar ile, kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği çerçevede şirketimizle ilişkiniz sürdüğü müddetçe işlenebilecek ve 3. kişilerle paylaşılabilecektir.

Sizlerden talep ettiğimiz bilgiler şirketimiz ile ilişkileriniz çerçevesinde belirlenmektedir.

Şirket ziyaretçimiz iseniz sizden aldığımız bilgiler (ad, soyad, telefon, adres, araç plaka no, doğum tarihi, şirket kaynaklarını kullanarak ulaştığınız web sitelerinin adresleri… ) ziyaretiniz boyunca ve ziyaretiniz sonrasında gerek şirketimizin ilgili kuralları gerekse bilgi saklama yükümlülüklerimiz çerçevesinde alınmaktadır.

Şirketimize çalışan adayı olarak başvuruda bulunduysanız aldığımız bilgiler yukarıda bahsi geçen bilgilere ek olarak (mezun olduğunuz okul, önceden çalıştığınız firmalar, medeni durumunuz, …) yukarıdakilere ek olarak sizlere uygun şirketimizde çalışma imkanı olup olmadığının belirlenmesi amacı ile alınmaktadır. Şirketimize web sayfamız üzerinden ve insan kaynakları yetkililerine elden iletilen özgeçmişler dışında yapılan iş başvuruları işleme alınmamakta ve bu özgeçmişler imha edilmektedir.

Kişisel verileriniz, veri işleme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tanımlanmıştır ve bu önlemler alınmaktadır.

Açık rızanız bulunmadan verileriniz amaç dışında kullanılmayacak olup, yasal zorunluluklar ve resmi kurum ve kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla, yurt içinde ve yurt dışında paylaşılmayacaktır, aktarılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız 3. kişilerle paylaşılabilmesi ve işlenebilmesi için yazılı izniniz gibi basılı veya elektronik ortamda vereceğiniz açık rızanız gerekmektedir.

Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak burada paylaşılan ilkelerde değişiklik olabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, işbu değişikliklere ilişkin duyurunun internet sitemizde yayınlanması ile değişiklikler geçerlilik kazanacaktır. Bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi  doğrultusunda kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için şirketimize enka@enka.com e-mail adresinden başvurarak;

  • Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik haklarınız hakkında ayrıntılı bilgi alabilir,
  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep edebilir,
  • Kişisel verinin işlenme amacını ve bu amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,
  • Kişisel verinin aktarılıp aktarılmadığını, aktarılmışsa aktarım yapılan 3. kişileri öğrenebilir,
  • Kişisel veriler eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep edebilir,
  • Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini isteyebilir,
  • Aktarım yapılan 3. kişilere kişisel verilerin düzeltilmesinin, silinmesinin iletilmesini talep edebilir,
  • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Kullanıcı/Kullanıcılar, web sitesine girmeden önce yukarıda yer alan Kişisel Verilerin Korunması bildirimini okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, web sitesinde yer alan içeriklerin ve Şirketimiz’e ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrıkabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.