MALİ KONTROL

ENKA bünyesindeki Finansal Kontrol Departmanı, Şirketin muhasebe ve finansal işlemleri üzerinde iç kontrolleri tesis etmekten, bunları yürütmekten sorumludur ve muhasebe fonksiyonları ile ilgili olarak görev ayrılığını idame ettirir. Ayrıca 60’tan fazla grup şirketinin ve şubelerin mali durum tablolarının detaylı şekilde kontrolü ve birleştirilmesi işlemlerini yürütür.

Departman, Şirket yönetimini de dikkate alarak Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarında ve Türkiye Sermaye Piyasası Kurulunun yasal çerçevesinde meydana gelen en son gelişmeleri takip eder; ayrıca eş zamanlı olarak bu değişiklikleri birleştirilmiş rapora uygular ve Şirketin uzun dönemli finansal stratejiler oluşturması bakımından hissedarlar ve yönetici kadroları için her zaman doğru ve kapsamlı finansal bilgiler temin eder. Ayrıca departmanın başta gelen temel sorumluluklarından birisi de proje yetki sınırlarında Şirketin daimi müessese özelliğinin nasıl ve hangi noktada tesis edileceğine ilişkin ihale kademesinden başlayarak ihale kademesi sonrası her bir projenin muhasebe, finans ve maliyet rakamlarının etkin şekilde kontrol edilmesi ve denetlenmesine kadar projeleri takip etmek ve her bir süreçte tesis edilen kontrol noktalarında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda her türlü önlemi etkin şekilde almaktır.

Departman, bunlara ilave olarak ilgili grubun faaliyet kapsamında bulunan bütün ülkelerdeki vergi düzenlemelerini takip eder ve her bir ülkenin vergi kanunları doğrultusunda gerçekleşecek olan projeleri ve kuruluş operasyonlarını etkin şekilde yönetir. Dahası OECD Ülkelerinin arttırılmış vergi hassasiyeti bağlamında bu süreç hakkında harici vergi danışmanları ile iş birliği yaparak ve şirket kayıtlarını herhangi bir denetleme için kolayca bulunabilir şekilde düzenli olarak tutarak vergi konularında grubun risksiz bir konumda tutulması ekibimizin önceliklerinden birisidir.