MAKİNE İKMAL

ENKA Makine ve Ekipman Grubu her bir işte inşaat ekiplerini desteklemek amacıyla ENKA Projeleri’nin ihtiyaçlarına göre organize olmaktadır.

ENKA, güncel olarak küçük nokta dönüşlü yükleyicilerden ağır paletli vinçlere kadar geniş bir yelpazeye sahip çok yönlü bir teçhizat filosuna sahiptir ve bunları çalıştırmaktadır. Bu teçhizatın kaim değeri ortalama 300 Milyon ABD Dolarına denk gelmektedir.

ENKA’nın felsefesi projelerini mümkün olduğunca ENKA personeli ile inşa etmek ve yine ENKA’nın kendi inşaat teçhizatlarını kullanmak olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Bu yaklaşım, proje yönetim ekipleri için projelerin bir zaman çerçevesinde ve yüksek kaliteye sahip olacak şekilde müşterilerimizin gereksinimlerini karşılayarak tamamlama kabiliyeti sağlayarak, çalışma sahalarının kontrolünü en üst düzeye taşımalarına olanak sağlamıştır.

Böylesine büyük miktarlardaki finansal kaynakların filomuza yönelik olarak uygulanması kararı stratejik, sermaye-yoğun yatırımı olup, nihayetinde de en güvenilir, mümkün olan en tasarruflu teçhizat çözümlerinin temininde katma değeri en üst düzeye taşırken, bir yandan da müşterilerimizin program talepleri için de daha kaliteli hizmet sunmak anlamına gelmektedir.

ENKA Makine ve Ekipman Grubu inşaat çalışma sahalarında hareketli teçhizatlar ve personelin ortak alanları ile ilgili riskler doğrultusunda hayati tehlike arz eden öğeleri teçhizat şartnamelerinde tanımlamış bulunmaktadır. Satın alınacak bütün teçhizatlar, ENKA Makine ve Ekipman Grubu tarafından düzenlenen zorunlu standartlara ve kontrol listelerine uymak zorundadır. Şirket düzeyinde gerçekleşen merkezi satın almalar ve proje ekipman personeli tarafından gerçekleştirilen rutin denetimler şirket tarafından düzenlenen en yüksek güvenlik ve kalite standartlarına uyumu garanti etmektedir.

ENKA proje gereksinimlerine dayalı bütün iş birimlerinde ekipman servis ihtiyaçları için işe alınan işinin ehli güvenilir yönetim ve mekanik personel istihdam etmektedir. ENKA, ulusal ve uluslararası olarak tanınan üçüncü taraf eğitim ortakları vasıtasıyla pozisyonlarına bakılmaksızın çalışma sahasındaki operatörlerden ve teknisyenlerden yönetimsel düzeyde çalışanlara kadar bütün teçhizat grup personelinin yeterlilik düzeylerini arttırmak için her türlü çabayı göstermektedir.

ENKA Makine ve Ekipman Grubu dünya üzerindeki bütün proje konumlarındaki tüm teçhizat operasyonlarının koordinasyonundan sorumludur. Grubun sorumlulukları arasında şunlar yer almaktadır:

  • İnşaat ekipman programına ve ilave olarak proje gereksinimlerine dayanarak projeler için inşaat ekipmanlarının satın alınmasının ve mobilizasyonun koordinasyonu
  • Bütün ekipmanların güvenli, mekanik olarak sağlam ve proje bölgesine ulaştırıldıklarında yürürlükteki bütün emniyet & kalite kanunlarının ve standartlarının gereksinimlerini karşılayabilecek şekilde tutulmasını sağlamak
  • Projeler için inşaat ekipman programının geliştirilmesinde ve ilgili maliyet tahminlerinin yapılmasında inşaat ekiplerine yardım etmek
  • Saha düzeni, inşaat ekipman gereksinimleri, inşaat ekipman bakım tesisleri, araçlar ve ağır yükler ve ağır yük planları da dâhil olmak üzere genel inşaat yapım planına girdiler sağlamak
  • Proje teçhizatı grup personelinin tanımlanması ile ilgili olarak projelerde yardım etmek ve istihdam için uygun başvuru sahipleri önermek
  • Şirket prosedürlerinin ve denetim gereksinimlerinin proje bölgelerinde takip edilmesini ve düzenli olarak teftiş edilmelerini sağlamak
  • Ekipmanların uygunluğunun, karlılığının ve güvenli çalışma özelliğinin arttırılması için bütün teçhizatın önleyici bakım planlarının geliştirilmesini ve takip edilmesini sağlamak.