KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRMESİ

KASIM 2017

YÖNETİCİ ÖZETİ

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu Kasım 2017

ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin (ENKA) Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumunun derecelendirilmesine ilişkin bu rapor, şirket nezninde yapılan ayrıntılı incelemelerimizde elde edilen sonuçlardan yararlanılarak hazırlanmıştır. Derecelendirme metodolojimizin (Bkz. Sayfa 5) temelini, Sermaye Piyasası Kurulu “Kurumsal Yönetim İlkeleri” oluşturmaktadır.

ENKA, şirketimizce yapılan Kurumsal Yönetim Derecelendirme çalışmasının sonucunda 9,18 notu ile derecelendirilmiştir. ENKA’nın kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki isteklilik ve bu doğrultuda gerçekleştirmiş olduğu iyileştirmeler göz önüne alınarak, şirketin kurumsal yönetim derecelendirme notu aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

Ayrıca ENKA, SAHA’nın 21 Temmuz 2017 tarihinde yayınlamış olduğu Dünya Kurumsal Yönetim Endeks’inde (WCGI) yer almaktadır. SAHA’nın yayınladığı Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi’nin (WCGI) detaylarına http://www.saharating.com adresinden ulaşılabilir.

KASIM 2016

DÖNEM REVİZYONU

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu Kasım 2016

ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. için 20.11.2014 tarihinde, 9,02 olarak belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 9,18 olarak güncellenmiştir. Derecelendirme metodolojimizin (Bkz. Sayfa 5) temelini, Sermaye Piyasası Kurulu “Kurumsal Yönetim İlkeleri” oluşturmaktadır.

ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki isteklilik ve bu doğrultuda bir önceki derecelendirme notunun tahsis edilmesinden bu yana geçen süre içinde gerçekleştirmiş olduğu iyileştirmeler göz önüne alınarak, şirketin kurumsal yönetim derecelendirme notu yukarıdaki şekilde güncellenmiştir.

Ayrıca, ENKA İnşaat, SAHA’nın 7 Ağustos 2015 tarihinde yayınlamıs olduğu Dünya Kurumsal Yönetim Endeks’ine (DKYE) göre 1. grup içinde yer almaktadır. SAHA’nın yayınladığı Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi’nin detaylarına http://www.saharating.com adresinden ulaşılabilir.

KASIM 2015

DÖNEM REVİZYONU

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu Kasım 2015

ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. için 20.11.2014 tarihinde, 9,02 olarak belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 9,16 olarak güncellenmiştir. Derecelendirme metodolojimizin (Bkz. Sayfa 5) temelini, Sermaye Piyasası Kurulu “Kurumsal Yönetim İlkeleri” oluşturmaktadır.

ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki isteklilik ve bu doğrultuda bir önceki derecelendirme notunun tahsis edilmesinden bu yana geçen süre içinde gerçekleştirmiş olduğu iyileştirmeler göz önüne alınarak, şirketin kurumsal yönetim derecelendirme notu yukarıdaki şekilde güncellenmiştir.

Ayrıca, ENKA İnşaat, SAHA’nın 7 Ağustos 2015 tarihinde yayınlamıs olduğu Dünya Kurumsal Yönetim Endeks’ine (DKYE) göre 1. grup içinde yer almaktadır. SAHA’nın yayınladığı Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi’nin detaylarına http://www.saharating.com adresinden ulaşılabilir

KASIM 2014

YÖNETİCİ ÖZETİ

ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin (ENKAI) Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumunun derecelendirilmesine ilişkin bu rapor, şirket nezndinde yapılan ayrıntılı incelemelerimizde elde edilen sonuçlardan yararlanılarak hazırlanmıştır. Derecelendirme metodolojimizin (Bkz. Sayfa 5) temelini, Sermaye Piyasası Kurulu “Kurumsal Yönetim İlkeleri” oluşturmaktadır

ENKA, SAHA tarafından yapılan Kurumsal Yönetim Derecelendirme çalışmasının sonucunda 9,02 notu ile derecelendirilmiştir. ENKA’nın kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki isteklilik ve bu doğrultuda gerçekleştirmiş olduğu iyileştirmeler göz önüne alınarak, şirketin kurumsal yönetim derecelendirme notu yukarıdaki şekilde güncellenmiştir.

Ayrıca ENKA, SAHA’nın 4 Temmuz 2014 tarihinde yayınlamış olduğu Dünya Kurumsal Yönetim Endeks’inde (WCGI) yer almaktadır. SAHA’nın yayınladığı Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi’nin (WCGI) detaylarına http://www.saharating.com adresinden ulaşılabilir.

Kasım 2014 tarihli Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu

MART 2014

Kasım 2013 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu Revizyonu

DÖNEM REVİZYONU

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu Kasım 2013

ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKA) için 26 Kasım 2012 tarihinde 9,16 olarak belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 9.20 olarak güncellenmiştir. Derecelendirme metodolojimizin (Bkz. Sayfa 5) temelini, Sermaye Piyasası Kurulu “Kurumsal Yönetim İlkeleri” oluşturmaktadır. SAHA bu derecelendirme çalışmasında Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 30.12.2011 tarihinde yayınladığı “Kurumsal Yönetim İlkeleri” ni baz alan metodolojisini ve yine SPK tarafından Nisan 2013 tarihinde belirlenen yeni başlık ağırlıklarını kullanmıştır. Taslak halinde olan yeni Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği’nin kesinlik kazanmasını müteakiben tüm şirketler yeni ilkelere göre uyarlanan yeni metodoloji ile tekrar notlanacaktır.

Ayrıca, SAHA’nın 30 Ocak 2013 tarihinde yayınlamıs olduğu Dünya Kurumsal Yönetim Endeks’ine (WCGI) göre ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. 1. grup içinde yer almaktadır. SAHA’nın yayınladığı Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi’nin (WCGI) detaylarına http://www.saharating.com adresinden ulasılabilir.

ENKA’nın kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki isteklilik ve bu doğrultuda bir önceki derecelendirme notunun tahsis edilmesinden bu yana geçen on iki aylık süre içinde gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar göz önüne alınarak, şirketin kurumsal yönetim derecelendirme notu yukarıdaki şekilde güncellenmiştir.

Bu not artışındaki temel faktör ise şudur:

• Sermaye Piyasası Kurulu yeni Kurumsal Yönetim ilkelerinden “Birikimli Oy” prensibini çıkartmıştır
• Bu durumda SAHA’da metodolojisini yeni ilkelere göre revize etmiş ve ENKA’nın notu yukarıdaki şekliyle güncellenmiştir.

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu Kasım 2012

YÖNETİCİ ÖZETİ

ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin (ENKAI), Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumunun derecelendirilmesine ilişkin bu rapor, şirket nezdinde yapılan ayrıntılı incelemelerimizde elde edilen sonuçlardan yararlanılarak hazırlanmıştır.

Derecelendirme metodolojimizin (Bkz. sayfa 5) temelini, Sermaye Piyasası Kurulu “Kurumsal Yönetim İlkeleri” oluşturmaktadır.

ENKA, şirketimizce yapılan Kurumsal Yönetim Derecelendirme çalışmasının sonucunda 9,16 notu ile derecelendirilmiştir. Çalışmanın ayrıntıları, bu raporun devam eden bölümlerinde açıklanmaktadır. ENKA’nın, kurumsal yönetim risklerini belirleme ve bu riskleri yönetme yolunda önemli adımlar atmış olduğu; buna karşılık, Sermaye Piyasası Kurulu “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne tam uyum yolunda, halen belirli konularda bazı iyileştirmelere gerek olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca, SAHA’nın 26 Haziran 2012 tarihinde güncellemiş olduğu Dünya Kurumsal Yönetim Endeks’ine (WCGI) göre ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. 1. grup içinde yer almaktadır. SAHA’nın yayınladığı Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi’nin (WCGI) detaylarına http://www.saharating.com adresinden ulaşılabilir.

Pay Sahipleri başlığı altında 8,91 alan ENKA’nın Türkiye ortalamalarının üzerinde bir gayret içinde olduğu görülmektedir. Şirket pay sahipleri ile ilişkilerini, Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü bünyesinde yürütmektedir. Pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakları yeterli düzeyde sağlanmaktadır. Genel kurulların hazırlanması, gerçekleştirilmesi, sonuçlarının duyurulması süreçleri tatmin edicidir. Bununla birlikte; pay sahiplerinin özel denetçi atanmasını talep edememesi, şirket ana sözleşmesinde azınlık hakları konusunda, halka açık anonim şirketler için öngörülen oranın (%5) aynen benimsenmesiyle yetinilmiş olması gibi iyileştirmeye açık alanlar mevcuttur.

ENKA’nın 9,60 aldığı Kamuyu Aydınlatma ve Şeffalık başlığı, şirketin kurumsal yönetim uygulamaları bağlamında en iyi durumda bulunduğu konuları kapsamaktadır. Şirketin, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin “Kamuyu Aydınlatma” maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerin yer aldığı kapsamlı bir internet sitesi mevcuttur ve önemli olay ve gelişmeler, hemen her türlü iletişim olanağı kullanılarak Sermaye Piyasası Kanunu ve İMKB mevzuatına uygun şekilde kamuya açıklanmaktadır. Buna karşılık, İç kontrol sisteminin sağlıklı olarak işleyip işlemediğine, finansal tabloların şirketin finansal durumunu tam olarak yansıttığı ve mevzuata tam olarak uyduğuna dair sorumlu yönetim kurulu üyelerinin imzalı beyanlarının faaliyet raporunda yer almaması bu başlık altında düzenlemeye açık alanlar olarak göze çarpmaktadır.

ENKA, Menfaat Sahipleri başlığı altında 8,94 almıştır. Menfaat sahipleriyle ilişkiler son derece olumludur; haklarının ihlâl edildiğine ilişkin kayda değer hiçbir olay gözlenmemiştir. Şirketin insan kaynakları politikası da insan kaynakları yönetiminin bütün boyutlarını içerecek denli kapsamlıdır ve uygulamalar da buna koşuttur. Şirketin, kamu idareleri ile ilişkileri ve sivil toplum kuruluşlarının aktivitelerine katılım düzeyi de oldukça iyidir. Bunların yanında; menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici bir hükmün esas sözleşmede yer almaması ve şirkette sendika olmaması düzenlemeye açık alanlardır.

Yönetim Kurulu başlığından 8,92 alan ENKA’nın vizyon ve stratejik hedefleri belirlenmiştir ve yönetim kurulu şirketin gereksindiği bütün görevleri yerine getirmektedir. Şirkette etkin bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması kurulmuş ve işlemektedir. Yöneticiler; görevlerini adil, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu bir şekilde yürütmekte ve gerekli yetki ve nitelikleri haizdirler. Denetim komitesinin çalışmaları ve etkinlik düzeyi de oldukça iyidir. Kurul da 2 bağımsız üye bulunmaktadır. Bunlara ek olarak; esas sözleşmede pay ve menfaat sahiplerinin kurulu toplantıya davet edebilmesi hükmünün bulunmaması iyileştirme gerektiren alan olarak tespit edilmiştir.