ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

 

Seneler

2018

17.04.2018

Sermaye Artırımı – Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi
Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12.04.2018
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
6.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
4.600.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
5.000.000.000

 

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
ENKAI, TREENKA00011
4.600.000.000
400.000.000
8,69565
ENKAI, TREENKA00011
Nâma

 

Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
4.600.000.000
400.000.000,000
8,69565

 

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
17.04.2018

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

12.04.2018

Sermaye Artırımı – Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi

Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar

 

Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/04/2018
Mevcut Sermaye (TL)
4600000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
5000000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 0
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
400000000
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 8,6956
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
Sermaye Azaltım Tarihi
Sermaye Tescil Tarihi
Açıklamalar

Yönetim Kurulu, 28.03.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları neticesinde Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 6.000.000.000.-TL (Altı Milyar Türk Lirası) Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde, %8,6956 nispetinde arttırılarak 4.600.000.000.-TL’den (Dört Milyar Altıyüz Milyon Türk Lirası) 5.000.000.000.-TL’sına (Beş Milyar Türk Lirası) çıkarılmasına, 400.000.000.-TL (Dört Yüz Milyon Türk Lirası) tutarındaki artırımın 170.000.000.- TL’sının 2017 yılına ait 1. Temettüden, 230.000.000.- TL’sının 2.Temettüden karşılanmasına ve  bu kapsamda  Nama yazılı 4.600.000.000 adet pay sahiplerine ellerinde bulundurdukları beher hisseye %8,6956 oranında bedelsiz hisse verilmesine, yapılan artıştaki sermayeyi temsil edecek hisse senetlerinin Nama yazılı hisse senedi olarak düzenlenmesine, bu kapsamda hazırlanan sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesi’nin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na müracaat edilmesine karar vermiştir.

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

12.04.2018

Sermaye Artırımı – Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi
Tescil Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31.03.2017
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
6.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
4.200.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
4.600.000.000

 

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREENKA00029
11,67
1,111
9,52013
B Grubu
B Grubu, ENKAI, TREENKA00011
Nâma
B Grubu, ENKAI, TREENKA00011
4.199.999.988,33
399.999.998,889
9,52380
B Grubu
B Grubu, ENKAI, TREENKA00011
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
4.200.000.000
400.000.000,000
9,52380
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
27.04.2017

 

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
04.04.2017
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
24.04.2017
SPK Başvuru Tarihi
04.04.2017
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
24.04.2017
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
02.05.2017 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına girececeği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
28.04.2017 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi
02.05.2017

 

Ek Açıklamalar

 

02.04.2018

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2017
Karar Tarihi
02.03.2018
Genel Kurul Tarihi
28.03.2018
Genel Kurul Saati
14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.03.2018
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu No:6, Enka Konferans Salonu
Gündem Maddeleri
1 – Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi ve Başkanlık Divanı’na, Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nı imzalama yetkisinin verilmesi,
2 – 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunması ve görüşülmesi,
3 – Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
4 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde 2017 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
5 – 2017 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının onaylanması,
6 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi,
8 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücret Politikası’nda belirlenen esaslara göre Yönetim Kurulu Üyeleri’nin huzur haklarının aylık net 15.500 TL olarak belirlenmesi,
9 – Şirket Ana Sözleşmesinin 6’ncı ve 27’inci maddelerinin değiştirilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınmış onaylar doğrultusundaki tadil tasarısının ortakların onayına sunulması,
10 – Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak önerilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçiminin onaylanması,
11 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2017 yılı Bilanço Kârı’nın dağıtımı hakkında karar alınması,
12 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3’üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin olmadığının ortakların bilgisine sunulması,
13 – Yönetim Kurulu’na Ana Sözleşmenin Temettü Avansı Dağıtımı başlıklı 37’nci maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2018 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,
14 – 2018 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2018 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanması,
15 – T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun açıklaması doğrultusunda, küçük hissedarların menfaatlerinin korunması amacıyla şirketimizin borsada gerçekleştirmiş olduğu kendi paylarının geri alım işlemleri hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
16 – Yönetim Kurulu Üyeleri’ne T.T.K.’nun 395’inci ve 396’ncı maddelerindeki yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
17 – Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kar Payı Avansı Ödemesi
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki ana kararlar alınmıştır. Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.
•2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu okunmuş ve kabul edilmiştir.
•Yönetim Kurulu Üyeleri şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmişlerdir.
•Yönetim Kurulu üyelikleri için İcracı Üye olarak Mehmet Sinan TARA ve Haluk GERÇEK, İcracı Olmayan Üye olarak Erdoğan TURGUT, İcracı Olmayan Bağımsız Üye olarak Mehmet Mete BAŞOL ve Fatih Osman TAR seçilmişlerdir.
•Yönetim Kurulu Kararı ile önerilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmiştir.
•Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu’nun teklifi kabul edilmiştir.
•Yönetim Kurulu’na 2018 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kar Payı Avansı Ödemesi
Yönetim Kuruluna Yetki Verildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
02.04.2018
Ek Açıklamalar

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

30.03.2018

Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komiteleri
İlgili Şirketler
İlgili Fonlar
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Yönetim Kurulu;

Şirketimizin Denetim Komitesine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:

Fatih Osman Tar’ın (Başkan) ve

Mehmet Mete Başol’un (Üye) seçilmelerine;

Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:

Fatih Osman Tar’ın (Başkan),

Erdoğan Turgut’un (Üye) ve

Gizem Özsoy’un (Üye) seçilmelerine;

Şirketimizin Riskin Erken Saptanması Komitesine ise 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:

Mehmet Mete Başol’un (Başkan) ve

Erdoğan Turgut’un (Üye) seçilmelerine;

 

Ayrıca Yönetim Kurulu yapılanması gereği, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi’nin kapsamına giren konulara ilişkin faaliyetlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmesine karar vermiştir.

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

28.03.2018

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

 

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.03.2018
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.03.2018
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
 

Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREENKA00029 Peşin 0,12 12 0,10912 10,912
B Grubu, ENKAI, TREENKA00011 Peşin 0,12 12 0,10912 10,912
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3) Kayıt Tarihi (4)
Peşin 17.04.2018 17.04.2018 19.04.2018 18.04.2018
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
 

Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREENKA00029 1,015 8,69751
B Grubu, ENKAI, TREENKA00011 399.999.998,985 8,69565
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu, 2017 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre düzenlenmiş olan Konsolide Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde,1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 döneminde oluşan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı’ndan;

Ortaklara 2017 yılında Dağıtılan Avans Kar Payı 349.000.000 TL

Ortaklara Birinci Kar Payı (Nakit) 552.000.000 TL

Hisse senedi sahiplerine dağıtılacak (Bedelsiz) 400.000.000 TL

İntifa senedi sahiplerine (Nakit) 32.348.238 TL

olmak üzere kâr dağıtım tablosunun hazırlanması,

– Dağıtılacak 552.000.000 TL nakit kâr payının 4.600.000.000 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak brüt %12,00 ve net %10,9120 oranında 17 Nisan 2018 tarihinden itibaren dağıtılması,

– 400.000.000 TL bedelsiz dağıtılacak tutarın sermayeye ilavesi,

– Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,

konularında Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına karar vermiştir,

ilgili teklif Genel Kurul’da kabul edilmiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2017/31.12.2017 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 4.600.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 790.560.371
* SPK’ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 3.189.661.000 1.660.388.679
4. Vergiler ( – ) 587.529.000 79.009.902
5. Net Dönem Kârı 2.567.736.000 1.581.378.777
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – ) 79.068.939 79.068.939
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.488.667.061 1.502.309.838
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 349.000.000 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 2.139.667.061 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 18.869.948 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.158.537.009 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 552.000.000 0
* Bedelsiz 170.000.000 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 32.348.238 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 230.000.000 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 70.334.824 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 1.084.984.000 98.626.776
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
A Grubu 2,08 1,01 0 0,265 26,5
B Grubu 819.314.469,03 399.999.998,99 49 0,265 26,5
TOPLAM 819.314.471,11 400.000.000 49 0,265 26,5
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
901.000.000 TL nakit temettünün 349.000.000 TL’lik kısmı %15 oranında stopaj uygulanarak, 2017 Kar Payı Avansı olarak dağıtılmıştır.Yıl sonu karından dağıtılacak olan brüt 552.000.000 TL, net 501.955.148 TL için 1 TL nominal değerli hisseye isabet eden kar payı brüt %12.00 net % 10,9120 olup stopaj oranı %9,0661 uygulanacaktır.

A ve B Grubu pay sahiplerine beher hisseye % 8,6956 oranında B Grubu Nama yazılı 400.000.000 TL bedelsiz hisse verilecektir.

16.satırdaki Genel Kanuni Yedek Akçe tutarına yıl içinde dağıtım yapılan kar payı avansına ilişkin hesaplanan genel kanuni yedek akçe dahildir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

28.03.2018

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Sonucu Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 02.03.2018
Genel Kurul Tarihi 28.03.2018
Genel Kurul Saati 14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu No:6, Enka Konferans Salonu
Gündem Maddeleri
1 – Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi ve Başkanlık Divanı’na, Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nı imzalama yetkisinin verilmesi,
2 – 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunması ve görüşülmesi,
3 – Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
4 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde 2017 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
5 – 2017 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının onaylanması,
6 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi,
8 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücret Politikası’nda belirlenen esaslara göre Yönetim Kurulu Üyeleri’nin huzur haklarının aylık net 15.500 TL olarak belirlenmesi,
9 – Şirket Ana Sözleşmesinin 6’ncı ve 27’inci maddelerinin değiştirilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınmış onaylar doğrultusundaki tadil tasarısının ortakların onayına sunulması,
10 – Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak önerilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçiminin onaylanması,
11 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2017 yılı Bilanço Kârı’nın dağıtımı hakkında karar alınması,
12 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3’üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin olmadığının ortakların bilgisine sunulması,
13 – Yönetim Kurulu’na Ana Sözleşmenin Temettü Avansı Dağıtımı başlıklı 37’nci maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2018 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,
14 – 2018 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2018 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanması,
15 – T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun açıklaması doğrultusunda, küçük hissedarların menfaatlerinin korunması amacıyla şirketimizin borsada gerçekleştirmiş olduğu kendi paylarının geri alım işlemleri hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
16 – Yönetim Kurulu Üyeleri’ne T.T.K.’nun 395’inci ve 396’ncı maddelerindeki yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
17 – Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kar Payı Avansı Ödemesi
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları
Şirketimizin Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki ana kararlar alınmıştır. Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.
•2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu okunmuş ve kabul edilmiştir.
•Yönetim Kurulu Üyeleri şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmişlerdir.
•Yönetim Kurulu üyelikleri için İcracı Üye olarak Mehmet Sinan TARA ve Haluk GERÇEK, İcracı Olmayan Üye olarak Erdoğan TURGUT, İcracı Olmayan Bağımsız Üye olarak Mehmet Mete BAŞOL ve Fatih Osman TAR seçilmişlerdir.
•Yönetim Kurulu Kararı ile önerilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmiştir.
•Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu’nun teklifi kabul edilmiştir.
•Yönetim Kurulu’na 2018 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kar Payı Avansı Ödemesi Yönetim Kuruluna Yetki Verildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 ENKAI HAZİRUN GK 2017.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 ENKAI TUTANAK GK 2017.pdf – Tutanak
Ek Açıklamalar

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

05.03.2018

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Özet Bilgi
2018 Yılı Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(the Turkish member firm of KPMG International Cooperative, a Swiss entity)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2018
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
Tescil Tarihi
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su

 

Açıklamalar

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak ve Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2018 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

 

05.03.2018

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır

 

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02.03.2018
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenecek

 

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREENKA00029
Peşin
0,12
12
0,10912
10,912
B Grubu, ENKAI, TREENKA00011
Peşin
0,12
12
0,10912
10,912

 

Kar Payı Ödeme Tarihleri

Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
17.04.2018
19.04.2018
18.04.2018

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

 

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREENKA00029
1,015
8,69751
B Grubu, ENKAI, TREENKA00011
399.999.998,985
8,69565

 

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu, 2017 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre düzenlenmiş olan Konsolide Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde,1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 döneminde oluşan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı’ndan;

Ortaklara 2017 yılında Dağıtılan Avans Kar Payı 349.000.000 TL

Ortaklara Birinci Kar Payı (Nakit) 552.000.000 TL

Hisse senedi sahiplerine dağıtılacak (Bedelsiz) 400.000.000 TL

İntifa senedi sahiplerine (Nakit) 32.348.238 TL olmak üzere kâr dağıtım tablosunun hazırlanması,

– Dağıtılacak 552.000.000 TL nakit kâr payının 4.600.000.000 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak brüt %12,00 ve net %10,9120 oranında 17 Nisan 2018 tarihinden itibaren dağıtılması,

– 400.000.000 TL bedelsiz dağıtılacak tutarın sermayeye ilavesi,

– Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması, konularında Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına karar vermiştir.

 

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2017/31.12.2017 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
4.600.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
790.560.371

 

*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
3.189.661.000
1.660.388.679
4. Vergiler ( – )
587.529.000
79.009.902
5. Net Dönem Kârı
2.567.736.000
1.581.378.777
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
79.068.939
79.068.939
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
2.488.667.061
1.502.309.838
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
349.000.000
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
2.139.667.061
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
18.869.948
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
2.158.537.009
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
552.000.000
0
* Bedelsiz
170.000.000
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
32.348.238
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
230.000.000
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
70.334.824
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
1.084.984.000
98.626.776
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0

 

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
A Grubu
2,08
1,01
0
0,265
26,5
B Grubu
819.314.469,03
399.999.998,99
49
0,265
26,5
TOPLAM
819.314.471,11
400.000.000
49
0,265
26,5

 

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

901.000.000 TL nakit temettünün 349.000.000 TL’lik kısmı %15 oranında stopaj uygulanarak, 2017 Kar Payı Avansı olarak dağıtılmıştır.Yıl sonu karından dağıtılacak olan brüt 552.000.000 TL, net 501.955.148 TL için 1 TL nominal değerli hisseye isabet eden kar payı brüt %12.00 net % 10,9120 olup stopaj oranı %9,0661 uygulanacaktır.

A ve B Grubu pay sahiplerine beher hisseye % 8,6956 oranında B Grubu Nama yazılı 400.000.000 TL bedelsiz hisse verilecektir.

16.satırdaki Genel Kanuni Yedek Akçe tutarına yıl içinde dağıtım yapılan kar payı avansına ilişkin hesaplanan genel kanuni yedek akçe dahildir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

 

05.03.2018

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır

 

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2017
Karar Tarihi
02.03.2018
Genel Kurul Tarihi
28.03.2018
Genel Kurul Saati
14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.03.2018
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu No:6, Enka Konferans Salonu

 

Gündem Maddeleri

1 – Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi ve Başkanlık Divanı’na, Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nı imzalama yetkisinin verilmesi,
2 – 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunması ve görüşülmesi,
3 – Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
4 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde 2017 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
5 – 2017 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının onaylanması,
6 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi,
8 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücret Politikası’nda belirlenen esaslara göre Yönetim Kurulu Üyeleri’nin huzur haklarının aylık net 15.500 TL olarak belirlenmesi,
9 – Şirket Ana Sözleşmesinin 6’ncı ve 27’inci maddelerinin değiştirilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınmış onaylar doğrultusundaki tadil tasarısının ortakların onayına sunulması,
10 – Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak önerilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçiminin onaylanması,
11 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2017 yılı Bilanço Kârı’nın dağıtımı hakkında karar alınması,
12 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3’üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin olmadığının ortakların bilgisine sunulması,
13 – Yönetim Kurulu’na Ana Sözleşmenin Temettü Avansı Dağıtımı başlıklı 37’nci maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2018 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,
14 – 2018 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2018 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanması,
15 – T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun açıklaması doğrultusunda, küçük hissedarların menfaatlerinin korunması amacıyla şirketimizin borsada gerçekleştirmiş olduğu kendi paylarının geri alım işlemleri hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
16 – Yönetim Kurulu Üyeleri’ne T.T.K.’nun 395’inci ve 396’ncı maddelerindeki yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
17 – Dilek ve temenniler.

 

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kar Payı Avansı Ödemesi

 

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

 

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2017 yılına ait faaliyetleri ve yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Adi Hisse Senedi Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2018 Çarşamba günü saat 14:00’te ve imtiyazlı Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2018Çarşamba günü saat 15:30’da Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu No:6, Enka Konferans Salonu, Beşiktaş / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına iştirak edebilmeleri ve oy kullanabilmeleri için paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Payları MKK nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Fiziki ortamda Genel Kurul’a şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz MKK sisteminde yer alan “Pay Sahipleri Listesi”nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Ancak kimlik ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesi hususunda kısıt öngören Sayın Ortaklarımızın Genel Kurul Pay Sahipleri Listesinde yer almak istemeleri durumunda, kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir.

Genel Kurul’a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Pay sahipleri temsilcilerini, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Tebliğ’i hükümleri çerçevesinde noterce onaylanmış vekaletname ile veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletnameye ekleyerek yetkilendirebilirler.

2017 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Konsolide Finansal Tablolar, Bağımsız Denetçi Raporu, bilanço, kâr ve zarar cetvelleri ile Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisi ve diğer tüm belgeler toplantı tarihinden üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan, Şirketimizin www.enka.com adresindeki internet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri” sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

16.02.2018

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Özet Bilgi
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01012017 – 31122017
Mali Tablonun Verildiği Otorite
İstanbul Defterdarlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2017 yılı 4.Dönem Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/02/2018
Açıklamalar

Geçici Vergi Beyannamesi ile verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş, 01.01.2017 – 31.12.2017 dönemine ait Gelir Tablomuz ektedir

EK: ENKAI 2017 4 GECICI VERGI GELIR TABLOSU.pdf

 

12.02.2018

Pay Alım Satım Bildirimi

Özet Bilgi

Pay alım bildirimi


İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

 

Yönetim Kurulunun 16.01.2018 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

 

Pay Alım Satım Bilgileri

İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
12/02/2018
Alım (Buy)
150.000
5,58
837.000
22.500.000
% 0,489
22.650.000
% 0,492
12/02/2018
Alım (Buy)
150.000
5,59
838.500
22.650.000
% 0,492
22.800.000
% 0,496
12/02/2018
Alım (Buy)
200.000
5,6
1.120.000
22.800.000
% 0,496
23.000.000
% 0,5

 

 

09.02.2018

Pay Alım Satım Bildirimi

Özet Bilgi

Pay alım bildirimi


İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

 

Yönetim Kurulunun 16.01.2018 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

 

Pay Alım Satım Bilgileri

İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
09/02/2018
Alım (Buy)
12.656
5,52
69.861,12
22.076.420
% 0,48
22.089.076
% 0,48
09/02/2018
Alım (Buy)
25.875
5,53
143.088,75
22.089.076
% 0,48
22.114.951
% 0,481
09/02/2018
Alım (Buy)
100.489
5,54
556.709,06
22.114.951
% 0,481
22.215.440
% 0,483
09/02/2018
Alım (Buy)
210.435
5,55
1.167.914,25
22.215.440
% 0,483
22.425.875
% 0,488
09/02/2018
Alım (Buy)
74.125
5,56
412.135
22.425.875
% 0,488
22.500.000
% 0,489

 

08.02.2018

Pay Alım Satım Bildirimi

Özet Bilgi

Pay alım bildirimi


İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

 

Yönetim Kurulunun 16.01.2018 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

 

Pay Alım Satım Bilgileri

İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
08/02/2018
Alım (Buy)
176.420
5,51
972.074,2
21.900.000
% 0,476
22.076.420
% 0,48

 

07.02.2018

Pay Alım Satım Bildirimi

Özet Bilgi

Pay alım bildirimi


İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

 

Yönetim Kurulunun 16.01.2018 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

 

Pay Alım Satım Bilgileri

İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
07/02/2018
Alım (Buy)
300.000
5,53
1.659.000
21.300.000
% 0,463
21.600.000
% 0,47
07/02/2018
Alım (Buy)
250.000
5,54
1.385.000
21.600.000
% 0,47
21.850.000
% 0,475
07/02/2018
Alım (Buy)
50.000
5,55
277.500
21.850.000
% 0,475
21.900.000
% 0,476

 

06.02.2018

Pay Alım Satım Bildirimi

Özet Bilgi

Pay alım bildirimi


İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

 

Yönetim Kurulunun 16.01.2018 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

 

Pay Alım Satım Bilgileri

İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
06/02/2018
Alım (Buy)
40.321
5,48
220.959,08
20.700.000
% 0,45
20.740.321
% 0,451
06/02/2018
Alım (Buy)
159.679
5,5
878.234,5
20.740.321
% 0,451
20.900.000
% 0,454
06/02/2018
Alım (Buy)
200.000
5,51
1.102.000
20.900.000
% 0,454
21.100.000
% 0,459
06/02/2018
Alım (Buy)
200.000
5,52
1.104.000
21.100.000
% 0,459
21.300.000
% 0,463

 

05.02.2018

Pay Alım Satım Bildirimi

Özet Bilgi

Pay alım bildirimi


İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

 

Yönetim Kurulunun 16.01.2018 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

 

Pay Alım Satım Bilgileri

İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
05/02/2018
Alım (Buy)
100.000
5,62
562.000
20.150.000
% 0,438
20.250.000
% 0,44
05/02/2018
Alım (Buy)
450.000
5,63
2.533.500
20.250.000
% 0,44
20.700.000
% 0,45

 

02.02.2018

Pay Alım Satım Bildirimi

Özet Bilgi

Pay alım bildirimi


İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

 

Yönetim Kurulunun 16.01.2018 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

 

Pay Alım Satım Bilgileri

İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
02/02/2018
Alım (Buy)
100.000
5,62
562.000
19.600.000
% 0,426
19.700.000
% 0,428
02/02/2018
Alım (Buy)
450.000
5,63
2.533.500
19.700.000
% 0,428
20.150.000
% 0,438

 

 

31.01.2018

Pay Alım Satım Bildirimi

Özet Bilgi

Pay alım bildirimi


İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

 

Yönetim Kurulunun 16.01.2018 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

 

Pay Alım Satım Bilgileri

 

İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
31/01/2018
Alım (Buy)
500.000
5,65
2.825.000
19.100.000
% 0,415
19.600.000
% 0,426

 

22.01.2018

Pay Alım Satım Bildirimi

Özet Bilgi

Pay alım bildirimi


İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

 

Yönetim Kurulunun 16.01.2018 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

 

Pay Alım Satım Bilgileri

İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
22/01/2018
Alım (Buy)
438.677
5,64
2.474.138,28
18.511.323
% 0,402
18.950.000
% 0,412
22/01/2018
Alım (Buy)
150.000
5,65
847.500
18.950.000
% 0,412
19.100.000
% 0,415

 

19.01.2018

Pay Alım Satım Bildirimi

Özet Bilgi

Pay alım bildirimi


İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

 

Yönetim Kurulunun 16.01.2018 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

 

Pay Alım Satım Bilgileri

İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
19/01/2018
Alım (Buy)
100.000
5,65
565.000
18.411.323
% 0,4
18.511.323
% 0,402

 

17.01.2018

Pay Alım Satım Bildirimi

Özet Bilgi

Pay alım bildirimi


İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

 

Yönetim Kurulunun 16.01.2018 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

 

Pay Alım Satım Bilgileri

İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
17/01/2018
Alım (Buy)
5,81
11.323
65.786,63
18.400.000
% 0,4
18.411.323
% 0,4

 

16.01.2018

Özel Durum Açıklaması (Genel)


İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

 

Yönetim Kurulu, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25.07.2016 tarihli açıklaması doğrultusunda, küçük hissedarların menfaatlerinin korunması amacıyla Kurulun ikinci bir duyurusuna kadar uygulanmak üzere; Şirketimizin borsada nominal bedeli 4,600,000 TL tutarına kadar kendi paylarının geri alımını gerçekleştirmesine, geri alım için ayrılacak fonun en fazla 50,000,000 TL olarak belirlenmesine ve işlemler için Genel Müdür Yardımcısı İlhan Gücüyener’in yetkilendirilmesine karar vermiştir.

 

2017

 19.12.2017

Esas Sözleşme Tadili


İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

 

Şirket ana sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6.maddesinin ve oya ilişkin 27. maddesinin ekli şekilde değiştirilmelerine karar verilmiş  olup ilgili değişiklikler SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Bu değişiklikler 2017 Olağan Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

 

19.12.2017

Özel Durum Açıklaması (Genel)


İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

 

18.12.2017 tarihinde Siemens, TAIF Grubu’na ait Nizhnekamskneftekhim ile Tataristan’da inşa edilecek 495 MW kapasiteli doğalgaz kombine çevrim santralinin anahtar teslimi olarak yapımı için bir sözlesme imzalamıştır. Sözleşme bedeli 350 milyon Euro olup, Siemens ile işbirliği anlaşması kapsamında EPC müteahhidi olarak ENKA’nın payı 245 milyon Euro mertebesindedir. Santralin 2021 mayıs ayında faaliyete geçmesi beklenmektedir.

 

08.11.2017

Kar Payı Avansı Ödemesi İşlemlerine İlişkin Bildirim

 

Özet Bilgi
KAR PAYI AVANSI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08.11.2017
Kar Payı Avansı Dağıtımı İçin Yetki Verilen Genel Kurul Tarihi
24.03.2017
İlgili Ara Dönem
01.01.2017 / 30.09.2017
Kar Payı Avansı Hak Kullanım Tarihi
13.12.2017 * Payın avans kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih.
Ödeme Tarihi
15.12.2017 * Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
Kayıt Tarihi
14.12.2017 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Para Birimi
TRY

 

Pay Grup Bilgileri
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı – Brüt (TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı – Brüt (%)
1 TL Nominal Değerli Hisseye Ödenecek Avans Kar Payı – Net (TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı – Net (%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREENKA00029
0,04
4
0,034
3,4
B Grubu, ENKAI, TREENKA00011
0,04
4
0,034
3,4

 

 

KAR PAYI AVANSI DAĞITIM TABLOSU

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2017 / 30.09.2017 Dönemi Kar Payı Avansı Dağıtım Tablosu (TL)
1.Dönem Kârı
2.408.399.000
2.Vergiler ( – )
429.671.000
3.Net Dönem Kârı
1.978.728.000
4.Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
0
5.Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
59.840.460
6.NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI
1.918.887.540
7.Esas Sözleşmeye Göre Ayrılması Gereken Yedek Akçe (-)
0
8.İmtiyazlı Pay Sahipleri İçin Ayrılan Tutar (-)
0
9.KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMINA ESAS TEŞKİL EDEN TUTAR
1.918.887.540
10.Dağıtılacak Kâr Payı Avansı Tutarı
349.000.000
11. Daha Önceki Ara Dönemlerde Dağıtılan Kâr Payı Avansı Tutarı (-)
165.000.000
12.Genel Kanuni Yedek Akçe
11.900.000
13.AVANS DAĞITIMINDAN SONRA KALAN NET ARA DÖNEM KARI
1.569.887.540

 

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu, 24.03.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul’unda verilen yetkiye dayanarak, 01.01.2017-30.09.2017 tarihli ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem kârından TTK’ya ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan, 184.000.000.- TL’sının 4.600.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine dağıtılmak üzere 13.12.2017 tarihinden itibaren hisse başına brüt % 4,00 net % 3,40 oranında Kâr Payı Avansı dağıtılmasına karar vermiştir.

 

03.11.2017

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
11/05/2016
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
11/05/2018
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
03/11/2017
Açıklama

 

Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 9,18 olarak güncellenmiştir.

 

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık % 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not 95,3 93,85 96,04 85,99 91,79

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

23.08.2017

Pay Alım Satım Bildirimi

Özet Bilgi

Geri alınacak paylar

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar
Esas Sözleşme Tadili
 
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

Yönetim Kurulunun 09.08.2017 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
23/08/2017
Alım (Buy)
200.000
5,32
1.064.000
18.000.000
% 0,391
18.200.000
% 0,396
23/08/2017
Alım (Buy)
200.000
5,33
1.066.000
18.200.000
% 0,396
18.400.000
% 0,4

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

 

22.08.2017

Pay Alım Satım Bildirimi

Özet Bilgi

Geri alınacak paylar

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar
Esas Sözleşme Tadili
 
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

Yönetim Kurulunun 09.08.2017 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
22/08/2017
Alım (Buy)
85.421
5,31
453.585,51
17.592.216
% 0,382
17.677.637
% 0,384
22/08/2017
Alım (Buy)
50.000
5,32
266.000
17.677.637
% 0,384
17.727.637
% 0,385
22/08/2017
Alım (Buy)
22.363
5,33
119.194,79
17.727.637
% 0,385
17.750.000
% 0,386
22/08/2017
Alım (Buy)
250.000
5,34
1.335.000
17.750.000
% 0,386
18.000.000
% 0,391

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

21.08.2017

Pay Alım Satım Bildirimi

Özet Bilgi

Geri alınacak paylar

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar
Esas Sözleşme Tadili
 
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

Yönetim Kurulunun 09.08.2017 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
21/08/2017
Alım (Buy)
30.000
5,28
158.400
17.350.000
% 0,377
17.380.000
% 0,378
21/08/2017
Alım (Buy)
95.000
5,29
502.550
17.380.000
% 0,378
17.475.000
% 0,38
21/08/2017
Alım (Buy)
75.000
5,3
397.500
17.475.000
% 0,38
17.550.000
% 0,382
21/08/2017
Alım (Buy)
42.216
5,31
224.166,96
17.550.000
% 0,382
17.592.216,96
% 0,382

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

18.08.2017

Pay Alım Satım Bildirimi

Özet Bilgi

Geri alınacak paylar

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar
Esas Sözleşme Tadili
 
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

Yönetim Kurulunun 09.08.2017 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
18/08/2017
Alım (Buy)
9.887
5,25
51.906,75
16.850.000
% 0,366
16.859.887
% 0,367
18/08/2017
Alım (Buy)
190.113
5,26
999.994,38
16.859.887
% 0,367
17.050.000
% 0,371
18/08/2017
Alım (Buy)
100.000
5,27
527.000
17.050.000
% 0,371
17.150.000
% 0,373
18/08/2017
Alım (Buy)
50.000
5,28
264.000
17.150.000
% 0,373
17.200.000
% 0,374
18/08/2017
Alım (Buy)
50.000
5,29
264.500
17.200.000
% 0,374
17.250.000
% 0,375
18/08/2017
Alım (Buy)
100.000
5,3
530.000
17.250.000
% 0,375
17.350.000
% 0,377

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

17.08.2017

Pay Alım Satım Bildirimi

Özet Bilgi

Geri alınacak paylar

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar
Esas Sözleşme Tadili
 
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

Yönetim Kurulunun 09.08.2017 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
17/08/2017
Alım (Buy)
183.592
5,26
965.693,92
16.500.000
% 0,359
16.683.592
% 0,363
17/08/2017
Alım (Buy)
100.000
5,27
527.000
16.683.592
% 0,363
16.783.592
% 0,365
17/08/2017
Alım (Buy)
24.384
5,28
128.747,52
16.783.592
% 0,365
16.807.976
% 0,365
17/08/2017
Alım (Buy)
21.782
5,29
115.226,78
16.807.976
% 0,365
16.829.758
% 0,366
17/08/2017
Alım (Buy)
20.242
5,3
107.282,6
16.829.758
% 0,366
16.850.000
% 0,366

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

 

16.08.2017

Pay Alım Satım Bildirimi

Özet Bilgi

Geri alınacak paylar

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar
Esas Sözleşme Tadili
 
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

Yönetim Kurulunun 09.08.2017 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
16/08/2017
Alım (Buy)
50.000
5,23
261.500
16.100.000
% 0,35
16.150.000
% 0,351
16/08/2017
Alım (Buy)
300.000
5,24
1.572.000
16.150.000
% 0,351
16.450.000
% 0,358
16/08/2017
Alım (Buy)
50.000
5,26
263.000
16.450.000
% 0,358
16.500.000
% 0,359

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

 

15.08.2017

Kar Payı Avansı Ödemesi İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi
KAR PAYI AVANSI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır

 

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15.08.2017
Kar Payı Avansı Dağıtımı İçin Yetki Verilen Genel Kurul Tarihi
24.03.2017
İlgili Ara Dönem
01.01.2017 / 30.06.2017
Kar Payı Avansı Hak Kullanım Tarihi
27.09.2017 * Payın avans kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih.
Ödeme Tarihi
29.09.2017 * Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
Kayıt Tarihi
28.09.2017 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Para Birimi
TRY

 

Pay Grup Bilgileri
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı – Brüt (TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı – Brüt (%)
1 TL Nominal Değerli Hisseye Ödenecek Avans Kar Payı – Net (TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı – Net (%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREENKA00029
0,0359
3,59
0,0305
3,05
B Grubu, ENKAI, TREENKA00011
0,0359
3,59
0,0305
3,05

 

KAR PAYI AVANSI DAĞITIM TABLOSU

 

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2017 / 30.06.2017 Dönemi Kar Payı Avansı Dağıtım Tablosu (TL)
1.Dönem Kârı
1.649.693.000
2.Vergiler ( – )
296.543.000
3.Net Dönem Kârı
1.353.150.000
4.Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
0
5.Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
48.703.840
6.NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI
1.304.446.160
7.Esas Sözleşmeye Göre Ayrılması Gereken Yedek Akçe (-)
0
8.İmtiyazlı Pay Sahipleri İçin Ayrılan Tutar (-)
0
9.KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMINA ESAS TEŞKİL EDEN TUTAR
1.304.446.160
10.Dağıtılacak Kâr Payı Avansı Tutarı
165.000.000
11. Daha Önceki Ara Dönemlerde Dağıtılan Kâr Payı Avansı Tutarı (-)
0
12.Genel Kanuni Yedek Akçe
0
13.AVANS DAĞITIMINDAN SONRA KALAN NET ARA DÖNEM KARI
1.139.446.160

 

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu, 24.03.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul’unda verilen yetkiye dayanarak, 01.01.2017-30.06.2017 tarihli ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem kârından TTK’ya ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan, 165.000.000.- TL’sının 4.600.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine dağıtılmak üzere 27.09.2017 tarihinden itibaren hisse başına brüt % 3,59 net % 3,05 oranında Kâr Payı Avansı dağıtılmasına karar vermiştir.

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

14.08.2017

Pay Alım Satım Bildirimi

Özet Bilgi

Geri alınacak paylar

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar
Esas Sözleşme Tadili
 
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

Yönetim Kurulunun 09.08.2017 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
14/08/2017
Alım (Buy)
150.000
5,3
795.000
15.400.000
% 0,335
15.550.000
% 0,338
14/08/2017
Alım (Buy)
84.373
5,31
448.020,63
15.550.000
% 0,338
15.634.373
% 0,34
14/08/2017
Alım (Buy)
165.627
5,34
884.448,18
15.634.373
% 0,34
15.800.000
% 0,343
14/08/2017
Alım (Buy)
150.000
5,35
802.500
15.800.000
% 0,343
15.950.000
% 0,347
14/08/2017
Alım (Buy)
150.000
5,36
804.000
15.950.000
% 0,347
16.100.000
% 0,35

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

14.08.2017

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Özet Bilgi

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi 01012017 – 30062017
Mali Tablonun Verildiği Otorite İstanbul Defterdarlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni 2017 yılı 2.Dönem Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi 11/8/2017

Açıklamalar

Geçici Vergi Beyannamesi ile verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş, 01.01.2017 – 30.06.2017 dönemine ait Gelir Tablomuz ektedir.

 

 

11.08.2017

Pay Alım Satım Bildirimi

Özet Bilgi

Geri alınacak paylar

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar
Esas Sözleşme Tadili
 
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

 

 

Yönetim Kurulunun 09.08.2017 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
11/08/2017
Alım (Buy)
150.000
5,24
786.000
14.650.000
% 0,318
14.800.000
% 0,322
11/08/2017
Alım (Buy)
300.000
5,25
1.575.000
14.800.000
% 0,322
15.100.000
% 0,328
11/08/2017
Alım (Buy)
192.536
5,26
1.012.739,36
15.100.000
% 0,328
15.292.536
% 0,332
11/08/2017
Alım (Buy)
50.000
5,27
263.500
15.292.536
% 0,332
15.342.536
% 0,334
11/08/2017
Alım (Buy)
50.000
5,28
264.000
15.342.536
% 0,334
15.392.536
% 0,335
11/08/2017
Alım (Buy)
7.464
5,29
39.484,56
15.392.536
% 0,335
15.400.000
% 0,335

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

 

10.08.2017

Pay Alım Satım Bildirimi

Özet Bilgi

Geri alınacak paylar

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar
Esas Sözleşme Tadili
 
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

 

 

Yönetim Kurulunun 09.08.2017 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

 

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
10/08/2017
Alım (Buy)
50.000
5,26
263.000
13.800.000
% 0,3
13.850.000
% 0,301
10/08/2017
Alım (Buy)
200.000
5,27
1.054.000
13.850.000
% 0,301
14.050.000
% 0,305
10/08/2017
Alım (Buy)
400.000
5,28
2.112.000
14.050.000
% 0,305
14.450.000
% 0,314
10/08/2017
Alım (Buy)
200.000
5,29
1.058.000
14.450.000
% 0,314
14.650.000
% 0,318

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

 

 

09.08.2017

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Geri alınacak paylar

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
 

Yönetim Kurulu, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25.07.2016 tarihli açıklaması doğrultusunda, küçük hissedarların menfaatlerinin korunması amacıyla Kurulun ikinci bir duyurusuna kadar uygulanmak üzere; Şirketimizin borsada nominal bedeli 4,600,000 TL tutarına kadar kendi paylarının geri alımını gerçekleştirmesine, geri alım için ayrılacak fonun en fazla 50,000,000 TL olarak belirlenmesine ve işlemler için Genel Müdür Yardımcısı İlhan Gücüyener’in yetkilendirilmesine karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

04.08.2017

Pay Alım Satım Bildirimi

Özet Bilgi

Geri alınacak paylar

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar
Esas Sözleşme Tadili
 
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

 

 

Yönetim Kurulunun 06.07.2017 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
04/08/2017
Alım (Buy)
66.294
5,27
349.369,38
13.183.706
% 0,287
13.250.000
% 0,288
04/08/2017
Alım (Buy)
50.000
5,28
264.000
13.250.000
% 0,288
13.300.000
% 0,289
04/08/2017
Alım (Buy)
13.104
5,3
69.451,2
13.300.000
% 0,289
13.313.104
% 0,289
04/08/2017
Alım (Buy)
186.407
5,32
991.685,24
13.313.104
% 0,289
13.499.511
% 0,293
04/08/2017
Alım (Buy)
100.489
5,33
535.606,37
13.499.511
% 0,293
13.600.000
% 0,296
04/08/2017
Alım (Buy)
200.000
5,34
1.068.000
13.600.000
% 0,296
13.800.000
% 0,3

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

 

 

03.08.2017

Pay Alım Satım Bildirimi

Özet Bilgi

Geri alınacak paylar

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar
Esas Sözleşme Tadili
 
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

 

 

Yönetim Kurulunun 06.07.2017 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
03/08/2017
Alım (Buy)
100.000
5,25
525.000
12.700.000
% 0,276
12.800.000
% 0,278
03/08/2017
Alım (Buy)
140.053
5,26
736.678,78
12.800.000
% 0,278
12.940.053
% 0,281
03/08/2017
Alım (Buy)
143.653
5,27
757.051,31
12.940.053
% 0,281
13.083.706
% 0,284
03/08/2017
Alım (Buy)
100.000
5,28
528.000
13.083.706
% 0,284
13.183.706
% 0,287

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

 

02.08.2017

Pay Alım Satım Bildirimi

Özet Bilgi

Geri alınacak paylar

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar
Esas Sözleşme Tadili
 
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

 

 

Yönetim Kurulunun 06.07.2017 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Shares Transaction Information [Table]
Transaction Date
Type of Transaction
Nominal Value of Shares Subject to Transaction (TRY)
Transaction Price (TRY / Unit)
Transaction Value (TRY)
Nominal Value of Shares Owned Before Transaction (TRY)
Ratio of Shares Owned in Company Capital Before Transaction (TRY)
Nominal Value of Shares Owned After Transaction (TRY)
Ratio of Shares Owned in Company Capital After Transaction (TRY)
02/08/2017
Alım (Buy)
53.904
5,27
284.074,08
11.850.000
% 0,258
11.903.904
% 0,259
02/08/2017
Alım (Buy)
100.000
5,29
529.000
11.903.904
% 0,259
12.003.904
% 0,261
02/08/2017
Alım (Buy)
50.000
5,3
265.000
12.003.904
% 0,261
12.053.904
% 0,262
02/08/2017
Alım (Buy)
50.000
5,31
265.500
12.053.904
% 0,262
12.103.904
% 0,263
02/08/2017
Alım (Buy)
96.906
5,32
511.230,72
12.103.904
% 0,263
12.200.000
% 0,265
02/08/2017
Alım (Buy)
500.000
5,37
2.685.000
12.200.000
% 0,265
12.700.000
% 0,276

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

01.08.2017

Pay Alım Satım Bildirimi

Özet Bilgi

Geri alınacak paylar

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar
Esas Sözleşme Tadili
 
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

 

 

Yönetim Kurulunun 06.07.2017 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
01/08/2017
Alım (Buy)
80.000
5,43
434.400
11.600.000
% 0,252
11.680.000
% 0,254
01/08/2017
Alım (Buy)
120.000
5,44
652.800
11.680.000
% 0,254
11.800.000
% 0,257
01/08/2017
Alım (Buy)
50.000
5,45
272.500
11.800.000
% 0,257
11.850.000
% 0,258

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

26.07.2017

Pay Alım Satım Bildirimi

Özet Bilgi

Geri alınacak paylar

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar
Esas Sözleşme Tadili
 
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

 

Yönetim Kurulunun 06.07.2017 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
26/07/2017
Alım (Buy)
50.000
5,46
273.000
11.328.866
% 0,246
11.378.866
% 0,247
26/07/2017
Alım (Buy)
221.134
5,47
1.209.602,98
11.378.866
% 0,247
11.600.000
% 0,252

 

25.07.2017

Pay Alım Satım Bildirimi

Özet Bilgi

Geri alınacak paylar

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar
Esas Sözleşme Tadili
 
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

 

Yönetim Kurulunun 06.07.2017 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

 

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
25/07/2017
Alım (Buy)
150.000
5,44
816.000
10.978.866
% 0,239
11.128.866
% 0,242
25/07/2017
Alım (Buy)
200.000
5,45
1.090.000
11.128.866
% 0,242
11.328.866
% 0,246

 

 

13.07.2017

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Geri alınacak paylar

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar
Esas Sözleşme Tadili
 
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

 

Yönetim Kurulunun 06.07.2017 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

 

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
13/07/2017
Alım (Buy)
350.000
5,37
1.879.500
10.450.000
% 0,227
10.800.000
% 0,235
13/07/2017
Alım (Buy)
100.000
5,38
538.000
10.800.000
% 0,235
10.900.000
% 0,237

 

12.07.2017

Pay Alım Satım Bildirimi

Özet Bilgi

Geri alınacak paylar

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar
Esas Sözleşme Tadili
 
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

 

Yönetim Kurulunun 06.07.2017 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

 

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
12/07/2017
Alım (Buy)
100.000
5,37
537.000
10.200.000
% 0,222
10.300.000
% 0,224
12/07/2017
Alım (Buy)
150.000
5,36
804.000
10.300.000
% 0,224
10.450.000
% 0,227

 

 

11.07.2017

Pay Alım Satım Bildirimi

Özet Bilgi

Geri alınacak paylar

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar
Esas Sözleşme Tadili
 
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

 

Yönetim Kurulunun 06.07.2017 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

 

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
11/07/2017
Alım (Buy)
100.000
5,33
533.000
10.100.000
% 0,22
10.200.000
% 0,222

 

10.07.2017

Pay Alım Satım Bildirimi

Özet Bilgi

Geri alınacak paylar

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar
Esas Sözleşme Tadili
 
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

Yönetim Kurulunun 06.07.2017 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

 

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
10/07/2017
Alım (Buy)
100.000
5,28
528.000
9.600.000
% 0,209
9.700.000
% 0,211
10/07/2017
Alım (Buy)
215.575
5,29
1.140.391,75
9.700.000
% 0,211
9.915.575
% 0,216
10/07/2017
Alım (Buy)
184.425
5,3
977.452,5
9.915.575
% 0,216
10.100.000
% 0,22

 

 

07.07.2017

Pay Alım Satım Bildirimi

Özet Bilgi

Geri alınacak paylar

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar
Esas Sözleşme Tadili
 
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

 

Yönetim Kurulunun 06.07.2017 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

 

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
07/07/2017
Alım (Buy)
200.000
5,33
1.066.000
9.200.000
% 0,2
9.400.000
% 0,204
07/07/2017
Alım (Buy)
200.000
5,34
1.068.000
9.400.000
% 0,204
9.600.000
% 0,209

 

 

06.07.2017

Pay Alım Satım Bildirimi

Özet Bilgi

Geri alınacak paylar

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar
Esas Sözleşme Tadili
 
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Yönetim Kurulu, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25.07.2016 tarihli açıklaması doğrultusunda, küçük hissedarların menfaatlerinin korunması amacıyla Kurulun ikinci bir duyurusuna kadar uygulanmak üzere; Şirketimizin borsada nominal bedeli 4,600,000 TL tutarına kadar kendi paylarının geri alımını gerçekleştirmesine, geri alım için ayrılacak fonun en fazla 50,000,000 TL olarak belirlenmesine ve işlemler için Genel Müdür Yardımcısı İlhan Gücüyener’in yetkilendirilmesine karar vermiştir.

 

10.05.2017

Esas Sözleşme Tadili

Özet Bilgi

Ana Sözleşme Tadili

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar
Esas Sözleşme Tadili
 
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Esas sözleşmemizin “Sermaye” başlıklı 6. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte verilmektedir.

09.05.2017

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Kar Payı Avansı Dağıtmama Kararı
İlgili Şirketler
İlgili Fonlar
Özel Durum Açıklaması (Genel)
 
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
     
Açıklamalar
   

Yönetim Kurulu Üyeleri, 24.03.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’unda verilen Kar Payı Avansı dağıtımına karar verme yetkisine istinaden, bu hesap dönemi için Kar Payı Avansı dağıtılmamasına karar vermiştir.

09.05.2017

Yönetim Kurulu Üyeleri, 24.03.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’unda verilen Kar Payı Avansı dağıtımına karar verme yetkisine istinaden, bu hesap dönemi için Kar Payı Avansı dağıtılmamasına karar vermiştir.

 

25.04.2017

Sermaye Artırımı – Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi
Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu ve Hak Kullanım Başlangıç Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31.03.2017
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
6.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
4.200.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
4.600.000.000

 

Bedelsiz Sermaye Artırımı

Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREENKA00029
11,67
1,111
9,52013
B Grubu
B Grubu, ENKAI, TREENKA00011
Nâma
B Grubu, ENKAI, TREENKA00011
4.199.999.988,33
399.999.998,889
9,52380
B Grubu
B Grubu, ENKAI, TREENKA00011
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
4.200.000.000
400.000.000,000
9,52380

 

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
27.04.2017

 

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

SPK Başvuru Tarihi
04.04.2017
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
24.04.2017
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
02.05.2017 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına girececeği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
28.04.2017 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

 

Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

10.04.2017

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2016
Karar Tarihi
01.03.2017
Genel Kurul Tarihi
24.03.2017
Genel Kurul Saati
14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.03.2017
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu No:6, Enka Konferans Salonu

 

Gündem Maddeleri

1 – Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi ve Başkanlık Divanı’na, Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nı imzalama yetkisinin verilmesi,
2 – 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunması ve görüşülmesi,
3 – Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
4 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde 2016 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
5 – 2016 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının onaylanması,
6 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi,
8 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücret Politikası’nda belirlenen esaslara göre Yönetim Kurulu Üyeleri’nin huzur haklarının aylık net 15.500.- TL olarak belirlenmesi,
9 – Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak önerilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin (the Turkish member firm of KPMG International Cooperative, a Swiss entity) seçiminin onaylanması,
10 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2016 yılı Bilanço Kârı’nın dağıtımı hakkında karar alınması,
11 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3’üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin olmadığının ortakların bilgisine sunulması,
12 – Yönetim Kurulu’na Ana Sözleşmenin Temettü Avansı Dağıtımı başlıklı 37’nci maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2017 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,
13 – 2017 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2017 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanması,
14 – Yönetim Kurulu Üyeleri’ne T.T.K.’nun 395’inci ve 396’ncı maddelerindeki yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
15 – Dilek ve temenniler.

 

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kar Payı Avansı Ödemesi

 

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki ana kararlar alınmıştır. Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi, ve kar dağıtım tablosu ekte sunulmuştur.
•2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu okunmuş ve kabul edilmiştir.
•Yönetim Kurulu Üyeleri şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmişlerdir.
•Yönetim Kurulu üyelikleri için İcracı Üye olarak Mehmet Sinan TARA ve Haluk GERÇEK, İcracı Olmayan Üye olarak Erdoğan TURGUT, İcracı Olmayan Bağımsız Üye olarak Elmas Melih ARAZ ve Veli Ergin İMRE seçilmişlerdir.
•Yönetim Kurulu Kararı ile önerilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin (the Turkish member firm of KPMG International Cooperative, a Swiss entity) bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmiştir.
•Kar dağıtımı ile ilgili olarak ekte detayları verilen Yönetim Kurulu’nun teklifi kabul edilmiştir.
•Yönetim Kurulu’na 2017 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmiştir.

 

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kar Payı Avansı Ödemesi
Yönetim Kuruluna Yetki Verildi

 

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
07.04.2017

Ek Açıklamalar

 

10.04.2017

Sermaye Artırımı – Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
  
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.03.2017
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 6.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 4.200.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 4.600.000.000

 

Bedelsiz Sermaye Artırımı

Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREENKA00029 11,67 1,111 9,52013 B Grubu B Grubu, ENKAI, TREENKA00011 Nâma
B Grubu, ENKAI, TREENKA00011 4.199.999.988,33     399.999.998,89 9,5238 B Grubu B Grubu, ENKAI, TREENKA00011 Nâma

 

  Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 4.200.000.000 400.000.000,00 9,5238

 

BildirilmeBildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

SPK Başvuru Tarihi 4.04.2017
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

 

Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

31.03.2017

Sermaye Artırımı – Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi
Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31.03.2017
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
6.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
4.200.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
4.600.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı

Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREENKA00029
11,67
1,111
9,52013
B Grubu
B Grubu, ENKAI, TREENKA00011
Nâma
B Grubu, ENKAI, TREENKA00011
4.199.999.988,33
399.999.998,889
9,52380
B Grubu
B Grubu, ENKAI, TREENKA00011
Nâma

 

Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
4.200.000.000
400.000.000,000
9,52380

 

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu; 24.03.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları neticesinde Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 6.000.000.000.-TL (Altı Milyar Türk Lirası) Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde, %9,5238 nispetinde arttırılarak 4.200.000.000.-TL’den (Dört Milyar İkiyüz Milyon Türk Lirası) 4.600.000.000.-TL’ye (Dört Milyar Altıyüz Milyon Türk Lirası) çıkarılmasına, 400.000.000.-TL (Dört Yüz Milyon Türk Lirası) tutarındaki artırımın tamamının 2016 yılına ait 1. Temettüden karşılanmasını bu kapsamda 1.167 adet Nama yazılı A Grubu ve 419.999.998.833 adet Nama yazılı B Grubu pay sahiplerine ellerinde bulundurdukları beher hisseye %9,5238 oranında bedelsiz hisse verilmesine,yapılan artıştaki sermayeyi temsil edecek hisse senetlerinin B Grubu Nama yazılı adi hisse senedi olarak düzenlenmesine,bu kapsamda hazırlanan sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesi’nin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na müracaat edilmesine karar vermiştir.

 

31.03.2017

Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi  –
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)

 

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu;

Şirketimizin Denetim Komitesine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:

E. Melih Araz’ın (Başkan) ve

V. Ergin İmre’nin (Üye) seçilmelerine;

Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:

E. Melih Araz’ın (Başkan),

Erdoğan Turgut’un (Üye) ve

Gizem Özsoy’un (Üye) seçilmelerine;

Şirketimizin Riskin Erken Saptanması Komitesine ise 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:

V. Ergin İmre’nin (Başkan) ve

Erdoğan Turgut’un (Üye) seçilmelerine;

Ayrıca Yönetim Kurulu yapılanması gereği, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi’nin kapsamına giren konulara ilişkin faaliyetlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmesine karar vermiştir.

 

24.03.2017

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.03.2017
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.03.2017
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
 

Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREENKA00029 Peşin 0,12 12 0,108132 10,8132
B Grubu, ENKAI, TREENKA00011 Peşin 0,12 12 0,108132 10,8132
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3) Kayıt Tarihi (4)
Peşin 19.04.2017 19.04.2017 21.04.2017 20.04.2017
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
 

Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREENKA00029 1,111 9,52014
B Grubu, ENKAI, TREENKA00011 399.999.998,889 9,52381
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu, 2016 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre düzenlenmiş olan Konsolide Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde,1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 döneminde oluşan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı’ndan;

Ortaklara 2016 yılında Dağıtılan Avans Kar Payı 280.000.000 TL

Ortaklara Birinci Kar Payı (Nakit) 504.000.000 TL

Hisse senedi sahiplerine dağıtılacak (Bedelsiz) 400.000.000 TL

İntifa senedi sahiplerine (Nakit) 29.352.026 TL

olmak üzere kâr dağıtım tablosunun hazırlanması,

– Dağıtılacak 504.000.000 TL nakit kâr payının 4.200.000.000 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak brüt %12,00 ve net %10,8132 oranında 19 Nisan 2017 tarihinden itibaren dağıtılması,

– 400.000.000 TL bedelsiz dağıtılacak tutarın sermayeye ilavesi,

– Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,

konularında Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına karar vermiştir, ilgili teklif Genel Kurul’da kabul edilmiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2016/31.12.2016 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 4.200.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 560.569.667,2
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
* SPK’ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 2.376.642.000 1.734.456.761,67
4. Vergiler ( – ) 567.510.000 76.182.715,54
5. Net Dönem Kârı 1.776.611.000 1.658.274.046,13
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – ) 82.913.702,31 82.913.702,31
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.693.697.297,69 1.575.360.343,82
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 280.000.000 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 1.413.697.297,69 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 11.051.018,96 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.424.748.316,65 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 504.000.000 0
* Bedelsiz 400.000.000 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 29.352.025,79 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 60.335.202,58 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 420.010.069,33 301.673.115,46
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
A Grubu 1,96 1,11 0 0,263 26,3
B Grubu 706.465.384,96 399.999.998,89 65,3 0,263 26,3
TOPLAM 706.462.386,93 400.000.000 65,3 0,263 26,3
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
784.000.000 TL nakit temettünün 280.000.000 TL’lik kısmı %15 oranında stopaj uygulanarak, 2016 Kar Payı Avansı olarak dağıtılmıştır.Yıl sonu karından dağıtılacak olan brüt 504.000.000 TL, net 454.156.320 TL için 1 TL nominal değerli hisseye isabet eden kar payı brüt %12.00 net %10,8132 olup stopaj oranı %9,89 uygulanacaktır.

A ve B Grubu pay sahiplerine beher hisseye % 9,5238 oranında B Grubu Nama yazılı 400.000.000 TL bedelsiz hisse verilecektir.

16.satırdaki Genel Kanuni Yedek Akçe tutarına yıl içinde dağıtım yapılan kar payı avansına ilişkin hesaplanan genel kanuni yedek akçe dahildir.

 

24.03.2017

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Sonucu Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2016
Karar Tarihi
01.03.2017
Genel Kurul Tarihi
24.03.2017
Genel Kurul Saati
14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.03.2017
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu No:6, Enka Konferans Salonu
Gündem Maddeleri
1 – Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi ve Başkanlık Divanı’na, Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nı imzalama yetkisinin verilmesi,
2 – 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunması ve görüşülmesi,
3 – Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
4 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde 2016 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
5 – 2016 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının onaylanması,
6 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi,
8 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücret Politikası’nda belirlenen esaslara göre Yönetim Kurulu Üyeleri’nin huzur haklarının aylık net 15.500.- TL olarak belirlenmesi,
9 – Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak önerilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin (the Turkish member firm of KPMG International Cooperative, a Swiss entity) seçiminin onaylanması,
10 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2016 yılı Bilanço Kârı’nın dağıtımı hakkında karar alınması,
11 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3’üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin olmadığının ortakların bilgisine sunulması,
12 – Yönetim Kurulu’na Ana Sözleşmenin Temettü Avansı Dağıtımı başlıklı 37’nci maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2017 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,
13 – 2017 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2017 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanması,
14 – Yönetim Kurulu Üyeleri’ne T.T.K.’nun 395’inci ve 396’ncı maddelerindeki yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
15 – Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kar Payı Avansı Ödemesi
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki ana kararlar alınmıştır. Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi, ve kar dağıtım tablosu ekte sunulmuştur.
•2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu okunmuş ve kabul edilmiştir.
•Yönetim Kurulu Üyeleri şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmişlerdir.
•Yönetim Kurulu üyelikleri için İcracı Üye olarak Mehmet Sinan TARA ve Haluk GERÇEK, İcracı Olmayan Üye olarak Erdoğan TURGUT, İcracı Olmayan Bağımsız Üye olarak Elmas Melih ARAZ ve Veli Ergin İMRE seçilmişlerdir.
•Yönetim Kurulu Kararı ile önerilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin (the Turkish member firm of KPMG International Cooperative, a Swiss entity) bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmiştir.
•Kar dağıtımı ile ilgili olarak ekte detayları verilen Yönetim Kurulu’nun teklifi kabul edilmiştir.
•Yönetim Kurulu’na 2017 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kar Payı Avansı Ödemesi
Yönetim Kuruluna Yetki Verildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
EK: 2
Ek Açıklamalar

 

02.03.2017

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.03.2017
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.03.2017
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREENKA00029 Peşin 0,12 12 0,108132 10,8132
B Grubu, ENKAI, TREENKA00011 Peşin 0,12 12 0,108132 10,8132
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3) Kayıt Tarihi (4)
Peşin 19.04.2017 21.04.2017 20.04.2017
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREENKA00029 1,111 9,52014
B Grubu, ENKAI, TREENKA00011 399.999.998,889 9,52381
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu, 2016 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre düzenlenmiş olan Konsolide Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde,1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 döneminde oluşan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı’ndan;

Ortaklara 2016 yılında Dağıtılan Avans Kar Payı 280.000.000 TL

Ortaklara Birinci Kar Payı (Nakit) 504.000.000 TL

Hisse senedi sahiplerine dağıtılacak (Bedelsiz) 400.000.000 TL

İntifa senedi sahiplerine (Nakit) 29.352.026 TL

olmak üzere kâr dağıtım tablosunun hazırlanması,

– Dağıtılacak 504.000.000 TL nakit kâr payının 4.200.000.000 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak brüt %12,00 ve net %10,8132 oranında 19 Nisan 2017 tarihinden itibaren dağıtılması,

– 400.000.000 TL bedelsiz dağıtılacak tutarın sermayeye ilavesi,

– Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,

konularında Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına karar vermiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2016/31.12.2016 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 4.200.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 560.569.667,2
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
* SPK’ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 2.376.642.000 1.734.456.761,67
4. Vergiler ( – ) 567.510.000 76.182.715,54
5. Net Dönem Kârı 1.776.611.000 1.658.274.046,13
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – ) 82.913.702,31 82.913.702,31
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.693.697.297,69 1.575.360.343,82
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 280.000.000 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 1.413.697.297,69 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 11.051.018,96 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.424.748.316,65 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 504.000.000 0
* Bedelsiz 400.000.000 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 29.352.025,79 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 60.335.202,58 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 420.010.069,33 301.673.115,46
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
A Grubu 1,96 1,11 0 0,263 26,3
B Grubu 706.465.384,96 399.999.998,89 65,3 0,263 26,3
TOPLAM 706.462.386,93 400.000.000 65,3 0,263 26,3
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

784.000.000 TL nakit temettünün 280.000.000 TL’lik kısmı %15 oranında stopaj uygulanarak, 2016 Kar Payı Avansı olarak dağıtılmıştır.Yıl sonu karından dağıtılacak olan brüt 504.000.000 TL, net 454.156.320 TL için 1 TL nominal değerli hisseye isabet eden kar payı brüt %12.00 net %10,8132 olup stopaj oranı %9,89 uygulanacaktır.

A ve B Grubu pay sahiplerine beher hisseye % 9,5238 oranında B Grubu Nama yazılı 400.000.000 TL bedelsiz hisse verilecektir.

16.satırdaki Genel Kanuni Yedek Akçe tutarına yıl içinde dağıtım yapılan kar payı avansına ilişkin hesaplanan genel kanuni yedek akçe dahildir.


02.03.2017

Olağan Genel Kurul Gündemi

 

Tarih: 24.03.2017
Saat: 14:00
Adres:  

Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu No:6 ENKA Konferans Salonu,

Beşiktaş – İstanbul

 

GÜNDEM

 1. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi ve Başkanlık Divanı’na, Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nı imzalama yetkisinin verilmesi,
 2. 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunması ve görüşülmesi,
 3. Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
 4. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde 2016 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
 5. 2016 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının onaylanması,
 6. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
 7. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi,
 8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücret Politikası’nda belirlenen esaslara göre Yönetim Kurulu Üyeleri’nin huzur haklarının aylık net 15.500.- TL olarak belirlenmesi,
 9. Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak önerilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin (the Turkish member firm of KPMG International Cooperative, a Swiss entity) seçiminin onaylanması,
 10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2016 yılı Bilanço Kârı’nın dağıtımı hakkında karar alınması,
 11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3’üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin olmadığının ortakların bilgisine sunulması,
 12. Yönetim Kurulu’na Ana Sözleşmenin Temettü Avansı Dağıtımı başlıklı 37’nci maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2017 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,
 13. 2017 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2017 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanması,
 14. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne T.T.K.’nun 395’inci ve 396’ncı maddelerindeki yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
 15. Dilek ve temenniler.

 

GENEL KURUL İLANI BİLGİLENDİRME

Şirketimizin 2016 yılına ait faaliyetleri ve yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Adi Hisse Senedi Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.03.2017 tarihinde Cuma günü saat 14:00’da ve imtiyazlı Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.03.2017 tarihinde Cuma günü saat 15:30’da Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu No:6, Enka Konferans Salonu, Beşiktaş / İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına iştirak edebilmeleri ve oy kullanabilmeleri için paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Payları MKK nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Fiziki ortamda Genel Kurul’a şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz MKK sisteminde yeralan “Pay Sahipleri Listesi”inde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Ancak kimlik ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesi hususunda kısıt öngören Sayın Ortaklarımızın Genel Kurul Pay Sahipleri Listesinde yer almak istemeleri durumunda, kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. Genel Kurul’a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Pay sahipleri temsilcilerini, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Tebliğ’i hükümleri çerçevesinde noterce onaylanmış vekaletname ile veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletnameye ekleyerek yetkilendirebilirler. Şirketimizin 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Konsolide Finansal Tablolar, Bağımsız Denetçi Raporu, bilanço, kâr ve zarar cetvelleri ile Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisi ve diğer tüm belgeler toplantı tarihinden üç hafta önce Elektronik Genel Kurul Sisteminden, Şirketimizin www.enka.com adresindeki internet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri” sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

 

15.02.2017
Herhangi bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Mali Tablonun Hesap Dönemi : 2016
Mali Tablonun Verildiği Otorite : İstanbul Defterdarlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni : 2016 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi : 14.02.2017

 

Geçici Vergi Beyannamesi ile verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş, 01.01.2016 – 31.12.2016 dönemine ait Gelir Tablomuz ektedir.

2016

22.11.2016

Pay Alım Satım Bildirimi

Yönetim Kurulunun 04.10.2016 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların
Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan
Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
22.11.2016 Alım 131,334 4.77 626,463.18 8,268,666 % 0,197 8,400,000 % 0,2

 

21.11.2016

Pay Alım Satım Bildirimi

Yönetim Kurulunun 04.10.2016 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların
Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan
Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
21.11.2016 Alım 200,000 4.69 938,000 8,068,666 % 0,192 8,268,666 % 0,197

 

18.11.2016

Pay Alım Satım Bildirimi

Yönetim Kurulunun 04.10.2016 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların
Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan
Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
18.11.2016 Alım 52,270 4.64 242,532.80 7,568,666 % 0,18 7,620,936 % 0,181
18.11.2016 Alım 200,000 4.67 934,000.00 7,620,936 %0,181 7,820,936 %0,186
18.11.2016 Alım 45,212 4.68 211,592.16 7,820,936 %0,186 7,866,148 %0,187
18.11.2016 Alım 100,000 4.72 472,000.00 7,866,148 %0,187 7,966,148 %0,19
18.11.2016 Alım 102,518 4.73 484,910.14 7,966,148 %0,19 8,068,666 %0,192

 

17.11.2016

Pay Alım Satım Bildirimi

Yönetim Kurulunun 04.10.2016 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların
Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan
Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
17.11.2016 Alım 300,000 4.67 1,401,000 6,968,666 % 0,166 7,268,666 % 0,173
17.11.2016 Alım 100,000 4.68 468,000 7,268,666 % 0,173 7,368,666 % 0,175
17.11.2016 Alım 200,000 4.69 938,000 7,368,666 % 0,175 7,568,666 % 0,18

 

16.11.2016

Pay Alım Satım Bildirimi

Yönetim Kurulunun 04.10.2016 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların
Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan
Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
16.11.2016 Alım 73,024 4.63 338,101.12 6,368,666 % 0,152 6,441,690 % 0,153
16.11.2016 Alım 128,875 4.64 597,980.00 6,441,690 % 0,153 6,570,565 % 0,156
16.11.2016 Alım 198,101 4.65 921,169.65 6,570,565 % 0,156 6,768,666 % 0,161
16.11.2016 Alım 106,541 4.66 496,481.06 6,768,666 % 0,161 6,875,207 % 0,164
16.11.2016 Alım 93,459 4.67 436,453.53 6,875,207 % 0,164 6,968,666 % 0,166

 

15.11.2016

Pay Alım Satım Bildirimi

Yönetim Kurulunun 04.10.2016 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların
Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan
Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
15.11.2016 Alım 75,867 4.62 350,505.54 5,668,666 % 0,135 5,744,533 % 0,137
15.11.2016 Alım 124,133 4.64 575,977.12 5,744,533 % 0,137 5,868,666 % 0,140
15.11.2016 Alım 400,000 4.65 1,860,000.00 5,868,666 % 0,14 6,268,666 % 0,149
15.11.2016 Alım 100,000 4.66 466,000.00 6,268,666 % 0,149 6,368,666 % 0,152

 

14.11.2016

Pay Alım Satım Bildirimi

Yönetim Kurulunun 04.10.2016 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların
Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan
Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
14.11.2016 Alım 1,039 4.5 4,675.5 5,268,666 % 0,125 5,269,705 % 0,125
14.11.2016 Alım 98,961 4.53 448,293.33 5,269,705 % 0,125 5,368,666 % 0,128
14.11.2016 Alım 76,796 4.54 348,653.84 5,368,666 % 0,128 5,445,462 % 0,13
14.11.2016 Alım 223,204 4.62 1,031,202.48 5,445,462 % 0,13 5,668,666 % 0,135

 

11.11.2016

Pay Alım Satım Bildirimi

Yönetim Kurulunun 04.10.2016 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların
Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan
Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
11.11.2016 Alım 100,000 4.59 459,000 5,168,666 % 0,123 5,268,666 % 0,125

 

09.11.2016
Kar Payı Avansı Ödemesi İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.11.2016
Kar Payı Avansı Dağıtımı İçin Yetki Verilen Genel Kurul Tarihi 29.03.2016
İlgili Ara Dönem 01.01.2016 / 30.09.2016
Kar Payı Avansı Hak Kullanım Tarihi 14.12.2016
Ödeme Tarihi 16.12.2016
Kayıt Tarihi 15.12.2016
Para Birimi TRY

 

Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı – Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı – Brüt (%) 1 TL Nominal Değerli Hisseye Ödenecek Avans Kar Payı – Net (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı – Net (%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREENKA00029 0,03333 3,333 0,02833 2,833
B Grubu, ENKAI, TREENKA00011 0,03333 3,333 0,02833 2,833

 

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2016 / 30.09.2016 Dönemi Kar Payı Avansı Dağıtım Tablosu (TL)

 

1.Dönem Kârı 1.728.220.000
2.Vergiler ( – ) 342.417.000
3.Net Dönem Kârı 1.385.803.000
4.Geçmiş Yıllar Zararları ( – ) 0
5.Genel Kanuni Yedek Akçe ( – ) 62.564.604
6.NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI 1.323.238.396
7.sas Sözleşmeye Göre Ayrılması gereken yedek akçe 0
8.İmtiyazlı Pay Sahipleri İçin Ayrılan Tutar (-) 0
9.KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMINA ESAS TEŞKİL EDEN TUTAR 1.323.238.396
10.Dağıtılacak Kâr Payı Avansı Tutarı 280.000.000
11.Daha Önceki Ara Dönemlerde Dağıtılan Kâr Payı Avansı Tutarı (-) 140.000.000
12.Genel Kanuni Yedek Akçe 7.000.000
13.AVANS DAĞITIMINDAN SONRA KALAN NET ARA DÖNEM KARI 1.043.238.396

 

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu, 29.03.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul’unda verilen yetkiye dayanarak, 01.01.2016- 30.09.2016 tarihli ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem kârından TTK’ya ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan, bu karara ekli Kâr Payı Avansı Dağıtım Tablosu’nda belirtilen 140.000.000.- TL’sının 4.200.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine 14.12.2016 tarihinden itibaren hisse başına brüt % 3,3333 net % 2,8333 oranında Kâr Payı Avansı olarak dağıtılmasına karar vermiştir.

 

09.11.2016

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak ve Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2017 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin (the Turkish member firm of KPMG International Cooperative, a Swiss entity) seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar vermiştir.

 

08.11.2016

Pay Alım Satım Bildirimi

Yönetim Kurulunun 04.10.2016 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların
Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan
Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
08.11.2016 Alım 100,000 4.58 458,000 5,068,666 % 0,121 5,168,666 % 0,123

 

04.11.2016

Pay Alım Satım Bildirimi

Yönetim Kurulunun 04.10.2016 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların
Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan
Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
04.11.2016 Alım 100,000 4.56 456,000 4,668,666 % 0,111 4,768,666 % 0,114
04.11.2016 Alım 300,000 4.57 1,371,000 4,768,666 % 0,114 5,068,666 % 0,121

 

03.11.2016

Şirketimizin 3.11.2015 tarihinde, 9,16 olarak belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 9,18 olarak güncellenmiştir.

 

Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu Toplam
Ağırlık 25% 25% 15% 35% 100% 100%
Alınan Not 95.38 93.62 96.04 85.99 91.75 91.75

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

03.11.2016

Pay Alım Satım Bildirimi

Yönetim Kurulunun 04.10.2016 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların
Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan
Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
03.11.2016 Alım 273,750 4.59 1,256,512.5 4,394,916 % 0,105 4,668,666 % 0,111

 

02.11.2016

Pay Alım Satım Bildirimi

Yönetim Kurulunun 04.10.2016 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların
Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan
Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
02.11.2016 Alım 102,743 4.57 469,535.51 4,194,916 % 0,1 4,297,659 % 0,102
02.11.2016 Alım 97,257 4.59 446,409.63 4,297,659 % 0,102 4,394,916 % 0,105

 

13.10.2016

Pay Alım Satım Bildirimi

Yönetim Kurulunun 04.10.2016 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların
Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan
Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
13.10.2016 Alım 100,000 4.53 453,000 3,894,916 % 0,093 3,994,916 % 0,095
13.10.2016 Alım 200,000 4.54 908,000 3,994,916 % 0,095 4,194,916 % 0,1

 

04.10.2016

Yönetim Kurulu, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25.07.2016 tarihli açıklaması doğrultusunda, küçük hissedarların menfaatlerinin korunması amacıyla Kurulun ikinci bir duyurusuna kadar uygulanmak üzere; 26.07.2016 tarihli hisse geri alım kararında belirtilen geri alınacak payların nominal bedelinin 4,200,000 TL tutarından 8,400,000 TL’ye arttırılmasına, bu artış ile birlikte geri alım için ayrılacak toplam fonun en fazla 60,000,000 TL olarak belirlenmesine ve işlemler için Genel Müdür Yardımcısı İlhan Gücüyener’in yetkilendirilmesine karar vermiştir.

 

04.10.2016

Pay Alım Satım Bildirimi

Yönetim Kurulunun 25.07.2016 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların
Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan
Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
04.10.2016 Alım 41,633 4.42 184,017.86 3,453,283 % 0,082 3,494,916 % 0,083
04.10.2016 Alım 400,000 4.44 1,776,000 3,494,916 % 0,083 3,894,916 % 0,093

 

03.10.2016

Pay Alım Satım Bildirimi

Yönetim Kurulunun 25.07.2016 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların
Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan
Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
03.10.2016 Alım 52,546 4.43 232,778.78 3,053,283 %0,073 3,105,829 %0,074
03.10.2016 Alım 347,454 4.44 1,542,695.76 3,105,829 %0,074 3,453,283 %0,082

 

30.09.2016

Pay Alım Satım Bildirimi

Yönetim Kurulunun 25.07.2016 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların
Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan
Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
30.09.2016 Alım 100,000 4.36 436,000 2,952,215 % 0,07 3,052,215 % 0,073
30.09.2016 Alım 1,068 4.38 4,677.84 3,052,215 % 0,073 3,053,283 % 0,073

 

29.09.2016

Pay Alım Satım Bildirimi

Yönetim Kurulunun 25.07.2016 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların
Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan
Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
29.09.2016 Alım 100,000 4.38 438,000 2,452,215 % 0,058 2,552,215 % 0,061
29.09.2016 Alım 400,000 4.39 1,756,000 2,552,215 % 0,061 2,952,215 % 0,07

 

26.09.2016

Pay Alım Satım Bildirimi

Yönetim Kurulunun 25.07.2016 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların
Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan
Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
26.09.2016 Alım 165,351 4.4 727,544.4 2,052,215 % 0,049 2,217,566 % 0,053
26.09.2016 Alım 234,649 4.41 1,034,802.09 2,217,566 % 0,053 2,452,215 % 0,058

 

19.09.2016

Pay Alım Satım Bildirimi

Yönetim Kurulunun 25.07.2016 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların
Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan
Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
19.09.2016 Alım 89,655 4.41 395,378 1,962,560 % 0,047 2,052,215 % 0,049

 

02.09.2016

Pay Alım Satım Bildirimi

Yönetim Kurulunun 25.07.2016 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların
Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan
Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
02.09.2016 Alım 200,000 4.39 878,000 1,587,560 % 0,038 1,787,560 % 0,043
02.09.2016 Alım 175,000 4.4 770,000 1,787,560 % 0,043 1,962,560 % 0,047

 

01.09.2016

Pay Alım Satım Bildirimi

Yönetim Kurulunun 25.07.2016 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların
Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan
Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
01.09.2016 Alım 100,000 4.37 437,000 1,177,560 % 0,028 1,277,560 % 0,03
01.09.2016 Alım 100,000 4,38 438,000 1,277,560 % 0,03 1,377,560 % 0,033
01.09.2016 Alım 210,000 4.39 921,900 1,377,560 % 0,033 1,587,560 % 0,038

 

24.08.2016

Pay Alım Satım Bildirimi

Yönetim Kurulunun 25.07.2016 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

 

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların
Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan
Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
24.08.2016 Alım 200,000 4.36 872,000 877,560 % 0,021 1,077,560 % 0,026
24.08.2016 Alım 100,000 4.37 437,000 1,077,560 % 0,026 1,177,560 % 0,028

 

15.08.2016
Kar Payı Avansı Ödemesi İşlemlerine İlişkin Bildirim

 

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.08.2016
Kar Payı Avansı Dağıtımı İçin Yetki Verilen Genel Kurul Tarihi 29.03.2016
İlgili Ara Dönem 01.01.2016 / 30.06.2016
Kar Payı Avansı Hak Kullanım Tarihi 28.09.2016 * Payın avans kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih.
Ödeme Tarihi 30.09.2016 * Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
Kayıt Tarihi 29.09.2016 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Para Birimi TRY

 

Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı – Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı – Brüt (%) 1 TL Nominal Değerli Hisseye Ödenecek Avans Kar Payı – Net (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı – Net (%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREENKA00029 0,03333 3,333 0,02833 2,833
B Grubu, ENKAI, TREENKA00011 0,03333 3,333 0,02833 2,833

 

 

KAR PAYI AVANSI DAĞITIM TABLOSU
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2016 / 30.06.2016 Dönemi Kar Payı Avansı Dağıtım Tablosu (TL)
1.Dönem Kârı 1.285.555.000
2.Vergiler ( – ) 239.469.000
3.Net Dönem Kârı 1.046.086.000
4.Geçmiş Yıllar Zararları ( – ) 0
5.Genel Kanuni Yedek Akçe ( – ) 50.579.635
6.NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI 995.506.365
7.Esas Sözleşmeye Göre Ayrılması Gereken Yedek Akçe (-) 0
8.İmtiyazlı Pay Sahipleri İçin Ayrılan Tutar (-) 0
9.KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMINA ESAS TEŞKİL EDEN TUTAR 995.506.365
10.Dağıtılacak Kâr Payı Avansı Tutarı 140.000.000
11. Daha Önceki Ara Dönemlerde Dağıtılan Kâr Payı Avansı Tutarı (-) 0
12.Genel Kanuni Yedek Akçe 0
13.AVANS DAĞITIMINDAN SONRA KALAN NET ARA DÖNEM KARI 855.506.365

 

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu, 29.03.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul’unda verilen yetkiye dayanarak, 01.01.2016-30.06.2016 tarihli ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem karından TTK’ya ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan, 140.000.000.- TL’sının 4.200.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine dağıtılmak üzere 28 Eylül 2016 tarihinden itibaren hisse başına brüt % 3,33 net % 2,83 oranında Kar Payı Avansı dağıtılmasına karar vermiştir.

 

29.07.2016

Pay Alım Satım Bildirimi

Yönetim Kurulunun 25.07.2016 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların
Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan
Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
29.07.2016 Alım 100,000 4,41 441,000 677,560 % 0.016 777,560 % 0.019
29.07.2016 Alım 100,000 4,42 442,000 777,560 % 0.019 877,560 % 0.021

 

28.07.2016

Pay Alım Satım Bildirimi

Yönetim Kurulunun 25.07.2016 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların
Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan
Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
28.07.2016 Alım 25.560 4,43 113.230,8 652.000 % 0.016 677.560 % 0.016

 

27.07.2016

Pay Alım Satım Bildirimi
Yönetim Kurulunun 25.07.2016 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların
Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan
Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
27.07.2016 Alım 100.000 4,37 437.000 402.000 % 0,01 502.000 % 0.012
27.07.2016 Alım 150.000 4,39 658.500 502.000 % 0.012 652.000 % 0.016

26.07.2016

Yönetim Kurulu, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25.07.2016 tarihli açıklaması doğrultusunda, 25.07.2016 tarihli hisse geri alım kararına ek olarak, küçük hissedarların menfaatlerinin korunması amacıyla Kurulun ikinci bir duyurusuna kadar uygulanmak üzere; Şirketimizin borsada nominal bedeli 4.200.000 TL tutarına kadar kendi paylarının geri alımını gerçekleştirmesine, geri alım için ayrılacak fonun en fazla 60.000.000 TL olarak belirlenmesine ve işlemler için Genel Müdür Yardımcısı İlhan Gücüyener’in yetkilendirilmesine karar vermiştir.

25.07.2016

Pay Alım Satım Bildirimi
Yönetim Kurulunun 25.07.2016 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların
Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan
Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
25.07.2016 Alım 100.000 4,33 433.000 42.000 % 0,001 142.000 % 0,003
25.07.2016 Alım 260.000 4,35 1.131.000 142.000 % 0,003 402.000 % 0,01

25.07.2016

Yönetim Kurulu,T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.07.2016 tarihli Basın Duyurusu doğrultusunda, Kurulun ikinci bir duyurusuna kadar uygulanmak üzere; herhangi bir limit söz konusu olmaksızın Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alımını gerçekleştirmesine ve işlemler için Genel Müdür Yardımcısı İlhan Gücüyener’in yetkilendirilmesine oybirliğiyle karar vermiştir.

26.05.2016

Esas sözleşmemizin “Sermaye” başlıklı 6. maddesi ve “Yönetim ve Temsil” başlıklı 19. Maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklikleri içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte verilmektedir.

17.05.2016

Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 23.05.2016 olarak belirlenmiştir. 200.000.000 TL tutarında, %5 oranında bedelsiz arttırım sonrasında şirketin ödenmiş sermayesi 4.000.000.000 TL’sından 4.200.000.000 TL’sına çıkacaktır.

13.05.2016

04 Nisan 2016 tarihinde SPK’ya yapılmış olan sermaye artış başvurumuz, SPK’nın 12.05.2016 tarih ve 16/532 sayılı kararı ile onaylanmış ve 13.05.2016 tarih 13/SA-532 sayılı ihraç belgesi şirketimize ulaşmıştır

11.05.2016

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi 11.05.2016 tarihinde Şirketimiz ile Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanmıştır. Sözleşme iki derecelendirme dönemini kapsamakta olup 11.05.2018 tarihinde sona erecektir.

01.04.2016

Yönetim Kurulu; Şirketimizin Denetim Komitesine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:
E. Melih Araz’ın (Başkan) ve
V. Ergin İmre’nin (Üye) seçilmelerine;

Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:
E. Melih Araz’ın (Başkan),
Erdoğan Turgut’un (Üye) ve
Gizem Özsoy’un (Üye) seçilmelerine;

Şirketimizin Riskin Erken Saptanması Komitesine ise 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:
V. Ergin İmre’nin (Başkan) ve
Erdoğan Turgut’un (Üye) seçilmelerine;

Ayrıca Yönetim Kurulu yapılanması gereği, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi’nin kapsamına giren konulara ilişkin faaliyetlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmesine karar vermiştir.

31.03.2016

Yönetim Kurulu; 29.03.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları neticesinde Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 6.000.000.000.-TL (Altı Milyar Türk Lirası) Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde, %5 (Yüzdebeş) nispetinde arttırılarak 4.000.000.000.-TL’den (Dört Milyar Türk Lirası) 4.200.000.000.-TL’ye (Dört Milyar İkiyüz Türk Lirası) çıkarılmasına, 200.000.000.-TL (İki Yüz Milyon Türk Lirası) tutarındaki artırımın tamamının 2015 yılına ait 2. Temettüden karşılanmasını bu kapsamda 1.167 adet Nama yazılı A Grubu ve 399.999.998.833 adet Nama yazılı B Grubu pay sahiplerine ellerinde bulundurdukları beher hisseye %5 (Yüzdebeş) oranında bedelsiz hisse verilmesine, yapılan artıştaki sermayeyi temsil edecek hisse senetlerinin B Grubu Nama yazılı adi hisse senedi olarak düzenlenmesine, bu kapsamda hazırlanan sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na müracaat edilmesine karar vermiştir.

 

29.03.2016
Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 29.03.2016 14:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Şirketimizin Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki ana kararlar alınmıştır. Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi, ve kar dağıtım tablosu ekte sunulmuştur:

 • 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu okunmuş ve kabul edilmiştir.
 • Yönetim Kurulu Üyeleri şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmişlerdir.
 • Yönetim Kurulu üyelikleri için İcracı Üye olarak Mehmet Sinan TARA ve Haluk GERÇEK, İcracı Olmayan Üye olarak Erdoğan TURGUT, İcracı Olmayan Bağımsız Üye olarak Elmas Melih ARAZ ve Veli Ergin İMRE seçilmişlerdir.
 • Yönetim Kurulu Kararı ile önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmiştir.
 • Kar dağıtımı ile ilgili olarak ekte detayları verilen Yönetim Kurulu’nun teklifi kabul edilmiştir.
 • Yönetim Kurulu’na 2016 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmiştir.
 • Şirket Ana Sözleşmesinin 6’ncı ve 19’uncu maddelerinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarıları onaylanmıştır.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır

 

Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Is it accepted? Evet
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000,00
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 6.000.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi 31.12.2020
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

 

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin

 

Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net (TL)
B Grubu,ENKAI(Eski),TREENKA00011 0,0800000 0,0710080
Group-A shares, Non-trading (Privileged), TREENKA00029 0,0800000 0,0710080

 

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi 20.04.2016
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Evet

 

Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Payı (%)
B Grubu,ENKAI(Eski),TREENKA00011 199.999.999,417 5,00000
Group-A shares, Non-trading (Privileged), TREENKA00029 0,583 4,99571

 

EKLER:

 

 

04.03.2016

Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak ve Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2016 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş’nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar vermiştir.

 

04.03.2016

Yönetim Kurulu, 2015 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre düzenlenmiş olan Konsolide Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde,
1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 döneminde oluşan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı’ndan;

Ödenmiş sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine dağıtılacak (Nakit) 320.000.000 TL
Ödenmiş sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine dağıtılacak (Bedelsiz) 200.000.000 TL
İntifa senedi sahiplerine dağıtılacak 21.998.028 TL

 

olmak üzere 05.11.2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile dağıtılan 280.000.000 TL kâr payı avansını da dikkate alarak kâr dağıtım tablosunun hazırlanmasına, dağıtılacak 320.000.000 TL nakit kâr payının 4.000.000.000 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak brüt %8,00 ve net %7,10 oranında 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren dağıtılması, 200.000.000 TL bedelsiz dağıtılacak tutarın sermayeye ilavesi ve kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması için Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına aşağıda imzaları bulunan toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar vermiştir.

2015 KÂR DAĞITIM TABLOSU

 

04.03.2016

Olağan Genel Kurul Gündemi

Tarih: 29.03.2016
Saat: 14:30
Adres: Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu No:6 ENKA Konferans Salonu, Beşiktaş – İstanbul

 

GÜNDEM

 1. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi ve Başkanlık Divanı’na, Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nı imzalama yetkisinin verilmesi,
 2. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunması ve görüşülmesi,
 3. Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
 4. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde 2015 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
 5. 2015 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının onaylanması,
 6. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
 7. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi,
 8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücret Politikası’nda belirlenen esaslara göre Yönetim Kurulu Üyeleri’nin huzur haklarının tespiti,
 9. Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
 10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2015 yılı Bilanço Kârı’nın dağıtımı hakkında karar alınması,
 11. Şirket Ana Sözleşmesinin 6’ncı ve 19’uncu maddelerinin değiştirilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 26.11.2015 tarih 12771 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan 01.12.2015 tarih 12099360 sayılı alınmış onaylar doğrultusundaki tadil tasarılarının ortakların onayına sunulması,
 12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3’üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin olmadığının ortakların bilgisine sunulması,
 13. Yönetim Kurulu’na Ana Sözleşmenin Temettü Avansı Dağıtımı başlıklı 37’nci maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2016 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,
 14. 2016 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2016 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanması,
 15. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne T.T.K.’nun 395’inci ve 396’ncı maddelerindeki yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
 16. Dilek ve temenniler.

 

GENEL KURUL İLANI BİLGİLENDİRME

Şirketimizin 2015 yılına ait faaliyetleri ve yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Adi Hisse Senedi Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2016 tarihinde Salı günü saat 14:30’da ve imtiyazlı Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2016 tarihinde Salı günü saat 16:00’da Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu No:6, Enka Konferans Salonu, Beşiktaş / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.
Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına iştirak edebilmeleri ve oy kullanabilmeleri için paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Payları MKK nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.
Fiziki ortamda Genel Kurul’a şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz MKK sisteminde yer alan “Pay Sahipleri Listesi”inde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Ancak kimlik ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesi hususunda kısıt öngören Sayın Ortaklarımızın Genel Kurul Pay Sahipleri Listesinde yer almak istemeleri durumunda, kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir
Genel Kurul’a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Pay sahipleri temsilcilerini, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Tebliğ’i hükümleri çerçevesinde noterce onaylanmış vekaletname ile veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletnameye ekleyerek yetkilendirebilirler.
Şirketimizin 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Konsolide Finansal Tablolar, Bağımsız Denetçi Raporu, bilanço, kâr ve zarar cetvelleri ile Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisi ve diğer tüm belgeler toplantı tarihinden üç hafta önce Elektronik Genel Kurul Sisteminden, Şirketimizin www.enka.com adresindeki internet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri” sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

 

GENEL KURUL İLANI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

 

15.02.2016
Herhangi bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Mali Tablonun Hesap Dönemi : 31.12.2015
Mali Tablonun Verildiği Otorite : İstanbul Defterdarlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni : 2015 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi : 12.02.2016

 

Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş, 01.01.2015 – 31.12.2015 dönemine ait Gelir Tablomuz ektedir.

 

2015

 

01.12.2015

Yönetim Kurulumuz, 18.11.2015 tarih 967 no’lu kararı ile, Şirket ana sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6.maddesinin ve Yönetim ve Temsil’e ilişkin 19. maddesinin ekli şekilde değiştirilmelerine ve gerekli izinler için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurulmasına karar vermişti. İlgili değişiklik 26.11.2015 tarihinde SPK tarafından onaylanmıştır.

 

20.11.2015

Yönetim Kurulumuz, 18.11.2015 tarih 967 no’lu kararı ile, 4,000,000,000 TL’sı olan kayıtlı sermaye tavanının 6,000,000,000 TL’sına artırılmasına ve gerekli izinler için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına karar vermiştir. Gerekli başvuru 19.11.2015 tarihinde yapılmıştır.

 

05.11.2015

Yönetim Kurulu, 27.03.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul’unda verilen yetkiye dayanarak, 01.01.2015-30.09.2015 tarihli ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem karından TTK’ya ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan, ekteki Kar Payı Avansı Dağıtım Tablosu’nda belirtilen 280.000.000.- TL’sının 4.000.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine dağıtılmak üzere 11 Kasım 2015 tarihinden itibaren hisse başına brüt % 7,00 net % 5,95 oranında Kar Payı Avansı dağıtılmasına karar vermiştir.

 

07.05.2015

Yönetim Kurulumuz, 18.11.2015 tarih 967 no’lu kararı ile, Şirket ana sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6.maddesinin ve Yönetim ve Temsil’e ilişkin 19. maddesinin ekli şekilde değiştirilmelerine ve gerekli izinler için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurulmasına karar vermişti. İlgili değişiklik 26.11.2015 tarihinde SPK tarafından onaylanmıştır.Şirketimizin 31.03.2015 hesap dönemine ait, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanmış İngilizce özet konsolide mali tabloları internet sitemiz www.enka.com adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

 

04.05.2015

Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 06.05.2015 olarak belirlenmiş olup, 400.000.000 TL tutarında, %11,11 oranında (%2,92 iç kaynaklardan, %8,19 kar payından olmak üzere) bedelsiz arttırım sonrasında, şirketin ödenmiş sermayesi 3.600.000.000 TL’sından 4.000.000.000 TL’sına çıkacaktır.

 

30.04.2015

08 Nisan 2015 tarihinde SPK’ya yapılmış olan sermaye artış başvurumuz, SPK’nın 28.04.2015 tarih ve 11/515 sayılı kararı ile onaylanmış ve 29.04.2015 tarih 18/SA-515 sayılı ihraç belgesi şirketimize ulaşmıştır (İlgili SPK yazısı ektedir).

 

01.04.2015

Yönetim kurulumuz; 27.03.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları neticesinde, şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 4.000.000.000.-TL (Dört Milyar Türk Lirası) Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde, %11,11 nispetinde arttırılarak 3.600.000.000.-TL’den (Üç Milyar Altı Yüz Milyon Türk Lirası) 4.000.000.000.-TL’ye (Dört Milyar Türk Lirası) çıkarılmasına, 400.000.000.-TL tutarındaki artırımın 65.000.000.-TL’sinin 2014 yılına ait 1. Temettüden, 230.000.000.-TL’sinin 2014 yılına ait 2. Temettüden karşılanmasına, 90.000.000.- TL’sinin olağanüstü yedeklerden ve 15.000.000.- TL’sinin iştirak satış kazancı fonundan sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmasını, bu kapsamda 1.167 adet Nama yazılı A Grubu ve 359.999.998.833 adet Nama yazılı B Grubu pay sahiplerine ellerinde bulundurdukları beher hisseye % 11,11 oranında bedelsiz hisse verilmesine, yapılan artıştaki sermayeyi temsil edecek hisse senetlerinin B Grubu Nama yazılı adi hisse senedi olarak düzenlenmesine, Sermaye Piyasası Kanunu 18/7 kapsamında tescil ve ilan edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmemizin 6. maddesinin yeni şeklinin kabul edilmesine, bu kapsamda hazırlanan iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na müracaat edilmesine karar vermiştir.

 

01.04.2015

Yönetim Kurulu; Şirketimizin Denetim Komitesine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:
E. Melih Araz’ın (Başkan) ve
V. Ergin İmre’nin (Üye) seçilmelerine;

Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:
E. Melih Araz’ın (Başkan),
Erdoğan Turgut’un (Üye) ve
Gizem Özsoy’un (Üye) seçilmelerine;

Şirketimizin Riskin Erken Saptanması Komitesine ise 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:
V. Ergin İmre’nin (Başkan) ve
Erdoğan Turgut’un (Üye) seçilmelerine;

Ayrıca Yönetim Kurulu yapılanması gereği, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi’nin kapsamına giren konulara ilişkin faaliyetlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmesine karar vermiştir.

 

27.03.2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 27.03.2015 14:30:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar

Şirketimizin Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki ana kararlar alınmıştır. Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi, ve kar dağıtım tablosu ekte sunulmuştur:

 • 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu okunmuş ve kabul edilmiştir
 • Yönetim Kurulu Üyeleri şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmişlerdir
 • Yönetim Kurulu üyelikleri için İcracı Üye olarak Mehmet Sinan TARA ve Haluk GERÇEK, İcracı Olmayan Üye olarak Erdoğan TURGUT, İcracı Olmayan Bağımsız Üye olarak Elmas Melih ARAZ ve Veli Ergin İMRE seçilmişlerdir
 • Yönetim Kurulu Kararı ile önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmiştir
 • Kar dağıtımı ile ilgili olarak ekte detayları verilen Yönetim Kurulu’nun teklifi kabul edilmiştir
 • Yönetim Kurulu’na 2015 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmiştir
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır

 

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya
Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt (TL)
1 TL Nominal Değerli Paya
Ödenecek Nakit Kar Payı – Net (TL)
B Grubu, ENKAI(Eski), TREENKA00011 0.0833333 0.0757900
A Grubu, İşlem Görmüyor (İmtiyazlı),
TREENKA00029
0.0833333 0.0757900
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi 14.04.2015
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Evet
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması
Kararlaştırılan Kar Payı Tutarı (TL)
Pay Biçiminde Dağıtılması
Kararlaştırılan Kar Payı (%)
B Grubu, ENKAI (Eski), TREENKA00011 294,999,999.044 8.19444
A Grubu, İşlem Görmüyor (İmtiyazlı),
TREENKA00029
0.956 8.19194

 

EKLER:

TOPLANTI TUTANAĞI
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ
KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

 

03.03.2015

Yönetim Kurulu, 2014 yılı faaliyet dönemine ait, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenlenmiş olan Konsolide Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde, 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 döneminde oluşan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı’ndan;

 Ödenmiş sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine dağıtılacak (Nakit) 300.000.000 TL
 Ödenmiş sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine dağıtılacak (Bedelsiz)  295.000.000 TL
 İntifa senedi sahiplerine dağıtılacak  25.887.670 TL

Olmak üzere 08.08.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile dağıtılan 288.000.000 TL Kâr Payı Avansını da dikkate alarak kâr dağıtım tablosunun hazırlanmasına, dağıtılacak 300.000.000 TL nakit kâr payının 3.600.000.000 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 8,33 ve net %7,58 oranında 14 Nisan 2015 tarihinden itibaren dağıtılması, 295.000.000 TL bedelsiz dağıtılacak tutar ile olağanüstü yedek akçe hesabından 90.000.000 TL’nin, iştirak satış kazancı fonundan 15.000.000 TL’nin sermayeye ilavesi ve kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması için Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına karar vermiştir.

2014 KÂR DAĞITIM TABLOSU

 

03.03.2015

Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak ve Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2015 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş’nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar vermiştir.

 

03.03.2015

Olağan Genel Kurul Gündemi

Tarih: 27.03.2015
Saat: 14:30
Adres: Balmumcu Mahallesi, Hacı Faik Bey sokak No:3, ENKA Toplantı Merkezi Binası Beşiktaş – Istanbul

 

GÜNDEM

 1. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi ve Başkanlık Divanı’na, Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nı imzalama yetkisinin verilmesi
 2. 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunması ve görüşülmesi
 3. Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması ve görüşülmesi
 4. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin mevcut Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde 2014 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması
 5. 2014 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının onaylanması
 6. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
 7. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi
 8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücret Politikasında belirlenen esaslara göre Yönetim Kurulu Üyeleri’nin huzur haklarının tespiti
 9. Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
 10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2014 yılı Bilanço Kârı’nın dağıtımı hakkında karar alınması
 11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3’üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin olmadığının ortakların bilgisine sunulması
 12. Yönetim Kurulu’na Ana Sözleşmemizin Temettü Avansı Dağıtımı başlıklı 37’inci Maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında, 2015 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması
 13. 2015 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2015 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanması
 14. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne T.T.K.’nun 395’inci ve 396’ncı maddelerindeki yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi
 15. Dilek ve temenniler

 

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

 

02.03.2015

Şirketimizin 31.12.2014 hesap dönemine ait, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanıp denetlenmiş Konsolide Mali Tabloları ve bunlara ilişkin açıklayıcı notları internet sitemiz www.enka.com adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

 

16.02.2015

Herhangi bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Mali Tablonun Hesap Dönemi 31.12.2014
Mali Tablonun Verildiği Otorite Istanbul Defterdarlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni 2014 yılı 4.Dönem Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi 16.02.2015

Geçici Vergi Beyannamesi ile verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş, 01.01.2014 – 31.12.2014 dönemine ait Gelir Tablomuz ektedir.

2014

 

14.11.2014

Şirketimizin 30.09.2014 ara hesap dönemine ait, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanmış İngilizce konsolide mali tabloları ve bunlara ilişkin açıklayıcı notları internet sitemiz www.enka.com adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

 

07.11.2014

Yönetim Kurulu Üyeleri, 19.06.2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul’unda verilen Kar Payı Avansı dağıtımına karar verme yetkisine istinaden, bu hesap dönemi için Kar Payı Avansı dağıtılmamasına karar vermiştir.

 

15.10.2014

Bağlı ortaklığımız Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. (“Pimaş”)’nin sermayesinin %81,23’üne karşılık gelen kısmının, Türkiye ve Rusya’daki rekabet kurulları izinlerinin alınmasını müteakip, Deceuninck NV’ye satışı konusunda hisse satış sözleşmesi imzalandığı bilgisinin 25 Ağustos 2014 tarihindeki özel durum açıklamasıyla duyurulmasını takiben 15 Ekim 2014 tarihi itibariyle sözkonusu hisse satış işlemleri bahsi geçen rekabet kurulları izinlerinin alınmasının ardından nihai olarak tamamlanmış olup, satış işlemi 57.673.300 TL satış bedelinin Deceuninck NV tarafından Şirketimize ödemesinin yapılması suretiyle gerçekleşmiştir.

 

25.08.2014

Finansal Duran Varlık Satışı 

Ortaklığın Adresi Balmumcu Mahallesi Zincirlikuyu Yolu No:10 34349
Beşiktaş ISTANBUL
Telefon ve Faks Numarası (0212) 376 10 00 – (0212) 272 88 69
E-posta adresi enka@enka.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası (0212) 376 10 00 – (0212) 274 09 83
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
Özet Bilgi BAĞLI ORTAKLIK SATIŞI
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.08.2014
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu PVC PENCERE PROFİLİ İMALATI
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi 36,000,000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih REKABET KURUMU’NDAN GEREKLİ ONAY ALINDIKTAN SONRA
Satış Koşulları HİSSE DEVRİNİ MÜTEAKİP PEŞİN ÖDEME
Satılan Payların Nominal Tutarı 29,244,344
Beher Pay Fiyatı 1,9722
Toplam Tutar 57,673,300 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) 81.23%
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) 0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) 0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) 1.11%
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi YOKTUR
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı (29,000,000 TL)
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği YOKTUR
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi YOKTUR
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı DECEUNINCK NV
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi YOKTUR
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi PAZARLIK USULÜ
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği HAYIR
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni SATIŞ PAZARLIK USULÜ YAPILMIŞTIR
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar DEĞERLEME RAPORU DÜZENLENMEMİŞTİR
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi DEĞERLEME RAPORU DÜZENLENMEMİŞTİR

 

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulu’muz 30/05/2014 tarihli 935 nolu kararı ile; söz konusu işlem ile ilgili satış öncesi işlemlerin, şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmemesi ve yatırımcılar nezdinde de yanıltıcı bir intiba oluşturulmaması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği’nin 6. Maddesi uyarınca kamuya açıklanmasını ertelemiştir.

Şirketimizin 22/08/2014 tarihinde yaptığı Yönetim Kurulu toplantısında, yapılan müzakereler sonucu, Şirketimizin, %81.23 oranında hissedarı olduğu Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.’de (“Pimaş”) bulunan hisselerinin tamamının Deceuninck NV’ye (“Alıcı”) devredilmesi yönetim kurulumuzun gündemine getirilmiştir.

Şirketimizin, Pimaş’ta sahip olduğu toplam %81.23 oranındaki hissesinin Deceuninck NV’ye satışını teminen Şirketimiz ile Deceuninck NV arasında Hisse Alım Sözleşmesi’nin imzalanmasına ve devir işlemi için gerekli olan Türkiye’deki ve Rusya’daki rekabet kurulları izinlerinin alınması şartına bağlı olarak Pimaş’ın %81.23 oranındaki hissesinin 57.673.300 TL bedelle Deceuninck NV’ye devredilmesine karar verilmiştir.

Bunlara ilaveten söz konusu hisse devir işlemi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24 Aralık 2013 tarihinde yayımlanan II-23.1 No’lu “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” (“Tebliğ”) in 6.maddesinin 5. fıkrası çerçevesinde değerlendirme yapılmıştır. Bu bağlamda söz konusu hisse devir işlemi, Tebliğ’in 6. maddesinin 5. fıkrasının a, b ve c bentlerinde yer alan “Önemlilik Kriteri”ni sağlamadığı görülmüştür. Bu nedenle, yapılan değerlendirmede önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmemesine karar verilmiştir.

Söz konusu Hisse Alım Sözleşmesi dün imzalanmıştır.

Sayın Hissedarlarımızın bilgisine sunulur.

 

20.08.2014

Şirketimizin 30.06.2014 ara hesap dönemine ait, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanmış İngilizce konsolide mali tabloları ve bunlara ilişkin açıklayıcı notları internet sitemiz www.enka.com adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

 

08.08.2014

Yönetim Kurulu, 19.06.2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul’unda verilen yetkiye dayanarak, 01.01.2014-30.06.2014 tarihli ara dönem finansal tablolarına göre oluşan net dönem karından TTK’ya ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan, ekteki Kar Payı Avansı Dağıtım Tablosu’nda belirtilen 288.000.000 TL’sının 3.600.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine 15 Ağustos 2014 tarihinden itibaren hisse başına brüt %8,00 net %6,80 oranında Kar Payı Avansı dağıtılmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar vermiştir.

 

12.06.2014

Yönetim Kurulu; mevzuata uyum sağlamak amacıyla Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan komitelerin revize edilen görev ve çalışma esaslarının ekli şekilde onaylanmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar vermiştir.

 

27.05.2014

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

Tarih: 19 Haziran 2014
Saat: 14:00
Adres: Balmumcu Mahallesi, Hacı Faik Bey sokak No:3, ENKA Toplantı Merkezi Binası Beşiktaş – Istanbul

 

GÜNDEM

 1. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi ve Başkanlık Divanı’na, Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nı imzalama yetkisinin verilmesi
 2. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne Ana Sözleşmemizin Temettü Avansı Dağıtımı başlıklı 37’inci Maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında, 2014 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması
 3. 2014 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2014 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanması
 4. Dilek ve temenniler

 

15.05.2014

Şirketimizin 31.03.2014 ara hesap dönemine ait, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış İngilizce konsolide mali tabloları ve bunlara ilişkin açıklayıcı notları internet sitemiz www.enka.com adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

 

14.05.2014

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi 14.05.2014 tarihinde Şirketimiz ile Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanmıştır. Sözleşme iki derecelendirme dönemini kapsamakta olup 14.05.2016 tarihinde sona erecektir.

 

13.05.2014

Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 21.05.2014 olarak belirlenmiş olup, 400.000.000 TL tutarında, %12,50 oranında bedelsiz arttırım sonrasında, şirketin ödenmiş sermayesi 3.200.000.000 TL’sından 3.600.000.000 TL’sına çıkacaktır.

 

04.04.2014

Yönetim Kurulumuz 27.03.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları neticesinde, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 4.000.000.000.-TL (Dört Milyar Türk Lirası) Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde, %12,50 (Yüzdeonikielli) nispetinde arttırılarak 3.200.000.000.-TL’den (Üç Milyar İki Yüz Milyon Türk Lirası) 3.600.000.000.-TL’ye (Üç Milyar Altı Yüz Milyon Türk Lirası) çıkarılmasına, 400.000.000.-TL (Dört Yüz Milyon Türk Lirası) tutarındaki artırımın 94.000.000.-TL’sinin 2013 yılına ait 1. Temettüden, 270.000.000.-TL’sinin 2013 yılına ait 2. Temettüden karşılanmasına, 36.000.000.- TL’sinin olağanüstü yedeklerden sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmasını, bu kapsamda 1.167 adet Nama yazılı A Grubu ve 319.999.998.833 adet Nama yazılı B Grubu pay sahiplerine ellerinde bulundurdukları beher hisseye % 12,50 (Yüzdeonikielli) oranında bedelsiz hisse verilmesine, yapılan artıştaki sermayeyi temsil edecek hisse senetlerinin B Grubu Nama yazılı adi hisse senedi olarak düzenlenmesine, Sermaye Piyasası Kanunu 18/7 kapsamında tescil ve ilan edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmemizin ekli 6. maddesinin yeni şeklinin kabul edilmesine, bu kapsamda hazırlanan iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesi’nin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na müracaat edilmesine karar vermiştir.

 

04.04.2014

Yönetim Kurulu;

Şirketimizin Denetim Komitesine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:
E. Melih Araz’ın (Başkan) ve
V. Ergin İmre’nin (Üye) seçilmelerine;

Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:
E. Melih Araz’ın (Başkan),
Erdoğan Turgut’un (Üye) ve
Gizem Özsoy’un (Üye) seçilmelerine;

Şirketimizin Riskin Erken Saptanması Komitesine ise 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:
V. Ergin İmre’nin (Başkan) ve
Erdoğan Turgut’un (Üye) seçilmelerine;

Ayrıca Yönetim Kurulu yapılanması gereği, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi’nin kapsamına giren konulara ilişkin faaliyetlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmesine karar vermiştir.

 

27.03.2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 27.03.2014 14:00:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi, ve kar dağıtım tablosu ekte sunulmuştur.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır

 

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi 

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin

 

Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya
Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt (TL)
1 TL Nominal Değerli Paya
Ödenecek Nakit Kar Payı – Net (TL)
B Grubu, ENKAI(Eski), TREENKA00011 0,0850000 0,0744859
A Grubu, İşlem Görmüyor (İmtiyazlı),
TREENKA00029
0,0850000 0,0744859

 

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
16.04.2014

 

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Evet

 

Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması
Kararlaştırılan Kar Payı Tutarı (TL)
Pay Biçiminde Dağıtılması
Kararlaştırılan Kar Payı (%)
B Grubu, ENKAI (Eski), TREENKA00011  399.999.998,541 12,49999
A Grubu, İşlem Görmüyor (İmtiyazlı),
TREENKA00029
1,459 12,50214

 

EKLER:

KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

TUTANAK

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

 

19.03.2014

Şirketimizin 31.12.2013 hesap dönemine ait, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanıp denetlenmiş İngilizce Konsolide Mali Tabloları ve bunlara ilişkin açıklayıcı notları internet sitemiz www.enka.com adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

 

04.03.2014

Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince revize edilen ve aşağıda sunulan Bilgilendirme Politikası’nın onaylanmasını ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklanarak internet sitemizde yayınlanmasına karar vermiştir.

 

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 

 

04.03.2014

Yönetim Kurulumuz, 2013 yılı faaliyet dönemine ait, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenlenmiş olan Konsolide Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde, 1 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013 döneminde oluşan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı’ndan;

3.200.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine (Nakit) 272.000.000 TL
3.200.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine (Bedelsiz) 400.000.000 TL
İntifa senedi sahiplerine 23.442.778 TL

olmak üzere nakit kâr payının 16 Nisan 2014 tarihinden itibaren dağıtılması, bedelsiz dağıtılacak tutarın sermayeye ilavesi ve kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması için Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına karar vermiştir.

A ve B Grubu Pay sahiplerine beher hisseye %12,5 oranında B Grubu Nama yazılı Bedelsiz hisse verilecektir.

 

2013 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU

 

04.03.2014

Şirketimizin 31.12.2013 hesap dönemine ait, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanıp denetlenmiş Konsolide Mali Tabloları ve bunlara ilişkin açıklayıcı notları internet sitemiz www.enka.com adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

 

04.03.2014

Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgiili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak ve Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2014 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş’nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar vermiştir.

 

04.03.2014

GENEL KURUL GÜNDEMİ

Tarih: 27 Mart 2014
Saat: 14:00
Adres: Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu No: 6 ENKA III. Binası, Konferans Salonu, Beşiktaş – Istanbul

 

GÜNDEM

 1. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi ve Başkanlık Divanı’na, Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nı imzalama yetkisinin verilmesi
 2. 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının okunması ve görüşülmesi
 3. Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması ve görüşülmesi
 4. 2013 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması
 5. 2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının onaylanması
 6. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ibrası
 7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince revize edilen Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücret Politikası’nın ortakların bilgisine sunulması
 8. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi
 9. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin huzur haklarının tespiti
 10. Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
 11. 2013 yılı Bilanço Kârı’nın dağıtımı hakkında karar alınması
 12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince revize edilen Kâr Dağıtım Politikası’nın onaylanması
 13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince revize edilen Bağış ve Yardım Politikası’nın onaylanması
 14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3’üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin olmadığının ortakların bilgisine sunulması
 15. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne T.T.K.’nun 395’inci ve 396’ncı maddelerindeki yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi
 16. Dilek ve temennile

 

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

GENEL KURUL’A SUNULACAK ŞİRKET POLİTİKALARI

 

03.03.2014

SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.’den alınan bilgiye istinaden; Sermaye Piyasası Kurulu’nun 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı toplantısında yenilenen derecelendirme prensipleri sebebiyle, şirketlerin 2013 yılı kurumsal yönetim derecelendirme notlarının SAHA tarafından güncellendiği bildirilmiştir. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesinde kullanılacak ağırlıklar ana başlıklar itibariyle “Pay Sahipleri” için %25, “Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık” için %25, “Menfaat Sahipleri” için %15 ve “Yönetim Kurulu” için % 35 olarak belirlenmiş ve puanlama metodolijisi değiştirilmiştir. Şirketimizin bu kapsamda revize edilen kurumsal yönetim derecelendirme notu toplamı 100 üzerinden 87,25 olup alt başlıklar halinde sırasıyla Pay Sahipleri 93,31, Kamuyu Aydınlatma 87,51, Menfaat Sahipleri 87,81 ve Yönetim Kurulu 82,50 olarak belirlenmiştir.

 

14.02.2014

HERHANGİ BİR OTORİTEYE MALİ TABLO VERİLMESİ

Mali Tablonun Hesap Dönemi 31.12.2013
Mali Tablonun Verildiği Otorite ISTANBUL DEFTERDARLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni 2013 YILI 4. DONEM GEÇİCİ VERGİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi 14.02.2014

Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş, 01.01.2013 – 31.12.2013 dönemine ait gelir tablomuz ektedir.

2013

 

26.11.2013

Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (“Saha”) tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Dönem Revizyonu Raporu tamamlanmıştır. Şirketimizin Kurumsal Yönetim Notu 10 üzerinden 9,20 olarak tespit edilmiş olup alt başlıklar halinde notlar 100 üzerinden sırasıyla Pay Sahipleri 89,30, Kamuyu Aydınlatma 95,36, Menfaat Sahipleri 87,27 ve Yönetim Kurulu 93,47 olarak belirlenmiştir.

 

14.11.2013

Şirketimizin 30.09.2013 ara hesap dönemine ait, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış İngilizce konsolide mali tabloları ve bunlara ilişkin açıklayıcı notları internet sitemiz www.enka.com adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

 

15.08.2013

HERHANGİ BİR OTORİTEYE MALİ TABLO VERİLMESİ 

Mali Tablonun Hesap Dönemi 30.06.2013
Mali Tablonun Verildiği Otorite ISTANBUL DEFTERDARLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni 2013 YILI 2. DONEM GEÇİCİ VERGİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi 15.08.2013

Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş, 01.01.2013 – 30.06.2013 dönemine ait gelir tablomuz ektedir.

 

10.06.2013

Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 12.06.2013 olarak belirlenmiş olup, 400.000.000 TL tutarında, %14,28571 oranında bedelsiz arttırım sonrasında, şirketin ödenmiş sermayesi 2.800.000.000 TL’sından 3.200.000.000 TL’sına çıkacaktır.

 

10.06.2013

12.04.2013 tarihinde yapılan 2012 Olağan Genel Kurul kararına göre sermaye artış işlemlerimiz, 30.05.2013 tarih ve 19/623 sayı ile SPK tarafından Kurul kaydına alınmış ve 10.06.2013 tarih 23/SA-623 sayılı SPK belgesi ile tamamlanmıştır. Sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimizce hazırlanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylı ihraç belgesi ekte hissedarlarımızın bilgisine sunulmuştur.

 

07.06.2013

Şirketimizin %75,87 oranında dolaylı iştiraki olan Rusya Federasyonunda Kurulu JSC Moskva Krasnye Holmy şirketinin %24,13 oranındaki kalan hissesini Rusya Federayonunda kurulu bağlı ortaklığımız Limited Liability Enmar şirketi 3.36 milyar Ruble bedelle satın almıştır. Hisse devir işlemleri 04.06.2013 tarihinde tamamlanmıştır.

 

21.05.2013

Şirketimizin 31.03.2013 ara hesap dönemine ait, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış İngilizce konsolide mali tabloları ve bunlara ilişkin açıklayıcı notları internet sitemiz www.enka.com adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

 

18.04.2013

Yönetim Kurulu Üyeleri, 12 Nisan 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları neticesinde, Şirket sermayesinin 2.800.000.000 (İki Milyar Sekiz Yüz Milyon) Türk Lirası’ndan 3.200.000.000 (Üç Milyar İki Yüz Milyon) Türk Lirası’na çıkarılmasına, artırılacak 400.000.000 (Dört Yüz Milyon) Türk Lirası’nın, yine aynı Genel Kurul Kararı gereğince dağıtılmasına karar verilen 1’inci Temettü’den 243.500.000 TL’sı ve 2’nci temettüden 156.500.000 TL’sının sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmasına ve kayda alınma belgesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na müracaat edilmesine karar vermişlerdir.

 

12.04.2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu 

Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 12.04.2013 14:00:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi, esas sözleşme tadil tasarısı, kar dağıtım tablosu ve genel kurul iç yönergesi ekte sunulmuştur.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

 

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi 

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?  Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli  Peşin

 

Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya
Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt (TL
1 TL Nominal Değerli Paya
Ödenecek Nakit Kar Payı – Net (TL)
B Grubu, ENKAI(Eski), TREENKA00011  0,0800000 0,0680000
A Grubu, İşlem Görmüyor (İmtiyazlı),
TREENKA00029
0,0800000  0,0680000

 

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
08.05.2013

 

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Evet

 

Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması
Kararlaştırılan Kar Payı Tutarı (TL)
Pay Biçiminde Dağıtılması
Kararlaştırılan Kar Payı (%)
B Grubu, ENKAI (Eski), TREENKA00011  400.000.000 14,28571
A Grubu, İşlem Görmüyor (İmtiyazlı),
TREENKA00029
 0,000 0,00000

 

EKLER: 

ANA SÖZLEŞME TADIL TASARISI

KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

İÇ YÖNERGE

TUTANAK

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

 

26.03.2013

Şirketimizin 31.12.2012 hesap dönemine ait, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanıp denetlenmiş İngilizce Konsolide Mali Tabloları ve bunlara ilişkin açıklayıcı notları internet sitemiz www.enka.com adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

 

19.03.2013

GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI

KARAR TARİHİ 19.03.2013
GENEL KURUL TÜRÜ OLAĞAN
HESAP DÖNEMİ BAŞLANGIÇ TARİHİ 01.01.2012
HESAP DÖNEMİ BİTİŞ TARİHİ 31.12.2012
TARİH VE SAATİ 12.04.2013 14:00
ADRESİ ZİNCİRLİKUYU YOLU, ENKA III. BİNASI, KONFERANS SALONU, BALMUMCU – BEŞİKTAŞ / ISTANBUL

 

GÜNDEM

 1. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi ve Başkanlık Divanı’na, Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nı imzalama yetkisinin verilmesi
 2. 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının okunması ve görüşülmesi
 3. Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması ve görüşülmesi
 4. 2012 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması
 5. 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının onaylanması
 6. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ve Denetçiler’in ibrası
 7. Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerin ücret politikasının ortakların bilgisine sunulması
 8. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi
 9. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin huzur haklarının tespiti
 10. Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
 11. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge’nin müzakeresi ve onaylanması
 12. 2012 yılı Bilanço kârının dağıtımı hakkında karar alınması
 13. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyum amacıyla hazırlanan Şirket Ana Sözleşmesinin 4, 6, 17, 18, 23, 24, 26, 32, 33, 37, 39 ve 41’inci maddelerinin değiştirilmesi ve Geçici Madde-1’in kaldırılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 11.03.2013 tarih 2427 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan 14.03.2013 tarih 1799 sayılı alınmış onaylar doğrultusundaki tadil tasarısının ortakların onayına sunulması
 14. SPK 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı uyarınca, 3’üncü kişiler lehine verilmiş Teminat, Rehin,İpotek ve kefaletlerin toplam tutarının ortakların bilgisine sunulması
 15. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne T.T.K.’nun 395 ve 396’ıncı maddelerindeki yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
 16. Dilek ve temenniler

 

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2012 yılına ait faaliyetleri ve yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Adi Hisse Senedi Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.04.2013 tarihinde Cuma günü saat 14:00’te ve imtiyazlı Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.04.2013 tarihinde Cuma günü saat 16:30’da Zincirlikuyu Yolu ENKA III. Binası Konferans Salonu Balmumcu-Beşiktaş / ISTANBUL adresinde yapılacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan “Pay Sahipleri Listesi”inde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Ancak kimlik ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesi hususunda kısıt öngören Sayın Ortaklarımızın Genel Kurul Pay Sahipleri Listesinde yer almak istemeleri durumunda, kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce saat 16:30’a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir.
Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.

Pay sahipleri temsilcilerini, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu Seri: IV, No: 8 Tebliğ’i hükümleri çerçevesinde noterce onaylanmış vekaletname ile veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletnameye ekleyerek yetkilendirebilirler. Şirketimiz’in 2012 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu, 2012 yılı bilanço ve kâr-zarar hesapları ile Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisine, son durum itibariyle ortaklık yapısına ve Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerine toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce Elektronik Genel Kurul Sisteminden, Şirketizin www.enka.com adresindeki “Yatırımcı İlişkileri” sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket merkezinde de Sayın Ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

GENEL KURUL İÇ YÖNERGESİ

İLAN TARİHİ İTİBARIYLA ORTAKLIK YAPISI

GENEL KURUL’DA ORTAKLARIN ONAYINA SUNULACAK YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

 

19.03.2013

Yönetim Kurulu Üyeleri, 2012 yılı faaliyet dönemine ait, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenlenmiş olan Konsolide Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde, 1 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012 döneminde oluşan net konsolide Kâr’dan;

2.800.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine (Nakit) 224.000.000 TL
2.800.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine (Bedelsiz) 400.000.000 TL
İntifa senedi sahiplerine 19.316.677 TL

Olmak üzere nakit kâr payının 08 Mayıs 2013 tarihinden itibaren dağıtılması, bedelsiz dağıtılacak tutarın sermayeye ilavesi ve kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması için Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar vermiştir.

31.12.2012 KÂR DAĞITIM TABLOSU

 

19.03.2013

Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak ve Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2013 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş’nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

 

19.02.2013

HERHANGİ BİR OTORİTEYE MALİ TABLO VERİLMESİ

Mali Tablonun Hesap Dönemi 31.12.2012
Mali Tablonun Verildiği Otorite ISTANBUL DEFTERDARLIGI BUYUK MUKELLEFLER VERGI DAIRESI
Mali Tablonun Verilme Nedeni 2012 YILI 4. DONEM GECICI VERGI
Mali Tablonun Verilme Tarihi 12.02.2013

Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş, 01.01.2012 – 31.12.2012 dönemine ait gelir tablomuz ektedir.

2012

 

27.12.2012

Şirketimizin %56 oranında dolaylı iştiraki olan Rusya Federasyonunda kurulu JSC Moskva Krasnye Holmy şirketinin Moskova Belediyesi’nin sahipliğindeki %19,87 oranındaki hissesi için 25 Aralık 2012 tarihinde yapılan ihaleyi, Rusya Federayonunda kurulu bağlı ortaklığımız Limited Liability Enmar şirketi 2.8 milyar Ruble bedelle kazanmıştır. Hisse Satın Alım Anlaşması’nın 17 Ocak 2013’ten sonra imzalanmasını müteakip devir işlemleri tamamlanacaktır.

 

20.12.2012

25 Şubat 2011 tarih ve 27857 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun’un 157’nci maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6’ncı maddesine göre, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen şirketimize ait hisse senetleri için pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır.

Bu nedenle fiziken sahip oldukları payları kaydi sistemde henüz kendi adlarına kaydettirmemiş olan pay sahiplerimiz, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirme işlemlerini tamamlamadıkları takdirde, anılan tarihten itibaren bu hisse senetlerinden doğan bütün haklarını Kanun gereği kaybedeceklerdir. Pay sahiplerimizin hak kaybına uğramamaları için en kısa sürede Şirketimiz ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

İş bu duyuru, pay sahiplerimizin haklarının korunması amacıyla yapılmış olup, kaydileştirme işlemleri için zamanında işlem yapmayan pay sahiplerimizin kanunun amir hükümlerinin uygulanması sonucu 31 Aralık 2012 tarihinde oluşabilecek hak kayıplarından dolayı şirketimizin hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını beyan ederiz.

 

27.11.2012

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi 17.05.2012 tarihinde Şirketimiz ile Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanmıştır. Sözleşme iki derecelendirme dönemini kapsamakta olup 17.05.2014 tarihinde sona erecektir.

 

26.11.2012

Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (“Saha”) tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu tamamlanmıştır. Şirketimizin, Kurumsal Yönetim ilkelerine uyumunun derecelendirilmesine ilişkin olan bu rapor, Saha’nın Şirketimiz nezdinde yaptığı ayrıntılı incelemelerinden elde edilen sonuçlardan yararlanılarak mevcut metodoloji kapsamında hazırlanmıştır. Şirketimizin Kurumsal Yönetim Notu 10 üzerinden 9,16 olarak tespit edilmiş olup alt başlıklar halinde notlar 100 üzerinden sırasıyla Pay Sahipleri 89,11, Kamuyu Aydınlatma 95,97, Menfaat Sahipleri 89,41 ve Yönetim Kurulu 89,24 olarak belirlenmiştir.

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu, Şirketimizin internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

 

16.11.2012

Şirketimizin 30.09.2012 ara hesap dönemine ait, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış İngilizce konsolide mali tabloları ve bunlara ilişkin açıklayıcı notları internet sitemiz www.enka.com adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

 

27.09.2012

27 Eylül 2012 tarihinde saat 11:00’da yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Gündemin 3. maddesindeki “Kısmi Bölünme Sözleşmesi” şirketin beklediği gelişmelerin gerçekleşmemiş olması sebebiyle oy çokluğuyla reddedilmiştir. Olağanüstü Yedeklerimizde bulunan 129.638.095,40 TL’nin 80.000.000 TL’lik kısmının 2.800.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine, 1 (bir) TL’lik nominal değerli hisse senedi başına 0,0286 TL brüt / 0,0243 TL net (çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %2,86, net %2,43 olmak üzere), nakit olarak 10.10.2012 tarihinden itibaren dağıtılmasına ise oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

17.09.2012

Şirketimizin %81,65 oranında hissedarı olduğu iştirakimiz Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. ile ilgili stratejik opsiyonlarımızın araştırılması ve değerlendirilmesi konularında çalışmalar yapmak üzere Bank of America Merrill Lynch ile 17 Eylül 2012 tarihinde bir yetkilendirme anlaşması imzalanmıştır.
İlerleyen süreçte ortaya çıkabilecek gelişmeler hakkında kamuoyu tarafımızca bilgilendirilecektir

 

16.08.2012

Yönetim Kurulu Üyeleri 15.08.2012 tarihinde toplanarak 13.08.2012 tarih 874 sayılı Yönetim Kurulu Kararı’na göre; 27.09.2012 tarihinde saat 11:00’da Zincirlikuyu Yolu, ENKA III. Binası, Konferans Salonu Balmumcu-Beşiktaş / ISTANBUL adresinde yapılacak Adi ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul gündemine “Kar dağıtımı hakkında karar alınması” maddesinin eklenmesine karar vermiştir.

Bu eklemeyle birlikte Olağanüstü Genel Kurul Gündemi aşağıdaki şekilde oluşmuştur:

 

GÜNDEM

 1. Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi
 2. Başkanlık Divanı’na Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nı imzalama yetkisinin verilmesi
 3. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi” başlıklı 19. maddesinin 3. fıkrasının b bendi ve “Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme” başlıklı 20. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: I No: 31 sayılı Tebliği’nin Seri: I No: 44 sayılı Tebliğ ile değişik 20/A maddesi ile Maliye Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca düzenlenen “Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ”, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 159 ile devamı hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Istanbul 40. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin tespit ettiği bilirkişi kurulu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.07.2012 tarih ve 7625 sayılı izni ile onaylanan kısmi bölünme sözleşmesinin okunması ve Genel Kurul’un onayına sunulması
 4. Kar dağıtımı hakkında karar alınması
 5. Dilekler ve Kapanış

 

16.08.2012

Yönetim Kurulu Üyeleri 15.08.2012 tarihinde toplanarak Olağanüstü Yedeklerimizde bulunan 129.638.095,40 TL’nin 80.000.000 TL’lik kısmının 2.800.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine nakit olarak 10.10.2012 tarihinden itibaren dağıtılması için Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına karar vermiştir.

 

13.08.2012

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.07.2012 tarih ve 7625 sayılı izni ile onaylanan, şirketimizin elinde bulundurduğu S.S. Makine ve İmalat Sanayicileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi ortaklık paylarının, şirketimizin %99,99 oranında iştirak ettiği ENKA Elektrik Üretim A.Ş.’ye kısmi bölünme suretiyle kayıtlı değerleri üzerinden devredilme işlemi ile ilgili hazırlanan duyuru metni internet sitemizde Olağanüstü Genel Kurul Gündemi sayfasında yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

 

13.08.2012

GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ 13.08.2012
GENEL KURUL TOPLANTI TÜRÜ OLAĞANÜSTÜ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İSE AİT OLDUĞU HESAP DÖNEMİ  –
TARİHİ 27.09.2012
SAATİ 11:00
ADRESİ ZİNCİRLİKUYU YOLU, ENKA III. BİNASI, KONFERANS SALONU, BALMUMCU – BEŞİKTAŞ / ISTANBUL

 

GÜNDEM

 1. Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi
 2. Başkanlık Divanı’na Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nı imzalama yetkisinin verilmesi
 3. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi” başlıklı 19. maddesinin 3. fıkrasının b bendi ve “Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme” başlıklı 20. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: I No: 31 sayılı Tebliği’nin Seri: I No: 44 sayılı Tebliğ ile değişik 20/A maddesi ile Maliye Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca düzenlenen “Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ”, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 159 ile devamı hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Istanbul 40. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin tespit ettiği bilirkişi kurulu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.07.2012 tarih ve 7625 sayılı izni ile onaylanan kısmi bölünme sözleşmesinin okunması ve Genel Kurul’un onayına sunulması
 4. Dilekler ve Kapanış

 

09.08.2012

HERHANGİ BİR OTORİTEYE MALİ TABLO VERİLMESİ 

Mali Tablonun Hesap Dönemi 30.06.2012
Mali Tablonun Verildiği Otorite ISTANBUL DEFTERDARLIGI BUYUK MUKELLEFLER VERGI DAIRES
Mali Tablonun Verilme Nedeni 2012 YILI 2. DONEM GECICI VERGI
Mali Tablonun Verilme Tarihi 09.08.2012

Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş, 01.01.2012 – 30.06.2012 dönemine ait gelir tablomuz ektedir.

 

23.05.2012

18.04.2012 tarihli 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Kararı’na göre sermaye artış işlemlerimiz, 18.05.2012 tarih ve 16/571 sayı ile SPK tarafından Kurul kaydına alınmış ve 22.05.2012 tarih 42/571 numaralı SPK belgesi ile tamamlanmıştır. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi, 25.05.2012 olarak belirlenmiş olup, 300.000.000 TL tutarında, %12 oranında bedelsiz arttırım sonrasında, şirketin ödenmiş sermayesi 2.500.000.000 TL’sından 2.800.000.000 TL’sına çıkacaktır.

 

15.05.2012

Şirketimizin 31.03.2012 ara hesap dönemine ait, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış İngilizce konsolide mali tabloları ve bunlara ilişkin açıklayıcı notları internet sitemiz www.enka.com adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

 

02.05.2012

Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri arasındaki iş dağılımının aşağıdaki şekilde yapılmasına;

M.Sinan Tara Yönetim Kurulu Başkanı
Haluk Gerçek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Erdoğan Turgut Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Üye
E. Melih Araz Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Bağımsız Üye)
V. Ergin İmre Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Bağımsız Üye)

Kurul bünyesinde oluşturulacak komitelere ilişkin olarak;

Denetim Komitesine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:
E. Melih Araz’ın (Başkan) ve
V. Ergin İmre’nin (Üye) seçilmelerine;

Kurumsal Yönetim Komitesine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:
E. Melih Araz’ın (Başkan) ve
Erdoğan Turgut’un (Üye) seçilmelerine;

Yeni oluşturulacak olan Riskin Erken Saptanması Komitesine ise 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:
V. Ergin İmre’nin (Başkan) ve
Erdoğan Turgut’un (Üye) seçilmelerine;

Ayrıca Yönetim Kurulu yapılanması gereği, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi’nin kapsamına giren konulara ilişkin faaliyetlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmesine; oluşturulan komitelerin çalışma esasları ve görev alanları ile ilgili esasların komite üyeleri tarafından belirlenerek Yönetim Kurulu’na sunulmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar vermiştir.

 

02.05.2012

Yönetim Kurulu Üyeleri, ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin Ana Sözleşmesi’nin 22’nci Maddesi uyarınca İcra Kurulu oluşturularak iş dağılımının aşağıdaki şekilde yapılmasına karar vermişlerdir.

A. Mehmet Tara İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür (Mühendislik ve Mimari Proje Ofisleri, Personel ve İnsan Kaynakları, Çevre, Sağlık ve İş Güvenliği, Hukuk İşleri, Kalite Güvencesi, Makine İkmal, Moskova Proje ve Yatırımları)
M. Gökhan Sağnaklar İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
Alp Doğuoğlu İcra Kurulu Üyesi (Enerji Projeleri)
Fikret Güler İcra Kurulu Üyesi (Muhasebe ve Finansman)
B. Burak Özdoğan İcra Kurulu Üyesi (Moskova Projeleri)
C. Şan Gürdamar İcra Kurulu Üyesi (Umman)
Özger İnal İcra Kurulu Üyesi (Altyapı Projeleri)
S. Oğuz Kırkgöz İcra Kurulu Üyesi (Petrol ve Doğalgaz Projeleri)
Zafer Gür İcra Kurulu Üyesi (Özel Projeler)

 

02.05.2012

Yönetim Kurulu Üyeleri, 18 Nisan 2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları neticesinde, Şirket sermayesinin 2.500.000.000 (İki Milyar Beş Yüz Milyon) Türk Lirası’ndan 2.800.000.000 (İki Milyar Sekiz Yüz Milyon) Türk Lirası’na çıkarılmasına, artırılacak 300.000.000 (Üç Yüz Milyon) Türk Lirası’nın, yine aynı Genel Kurul Kararı gereğince dağıtılmasına karar verilen 1’inci Temettü’den 115.000.000 TL’sı ve 2’nci temettüden 185.000.000 TL’sının sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmasına ve kayda alınma belgesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na müracaat edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar vermiştir.

 

18.04.2012

18 Nisan 2012 tarihinde saat 14:00’da yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2011 Dağıtılabilir Dönem Kârı üzerinden hissedarlarımıza; 1 (bir) TL’lik nominal değerli hisse senedi başına 0,0840 TL brüt / 0,0743 TL net (çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %8,40, net %7,43 olmak üzere) toplam 210.000.000 TL nakit temettü ile 115.000.000 TL birinci temettüden, 185.000.000 TL ikinci temettüden ilave edilmek üzere, toplamda 300.000.000 TL bedelsiz sermaye artışı (%12,00 oranında) yapılmasına karar verildi.

 

04.04.2012

Yönetim Kurulumuz, aşağıda sunulan Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücret Politikası’nın Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar vermiştir.

 

ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRET POLİTİKASI

1.Amaç ve Kapsam

Bu politika, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, yükümlülük ve prensipler çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme ilke, kural, koşul ve uygulamalarını içeren bir politika olup, ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine tanınan her türlü hak, menfaat ve ücretin şekil ve şartları esas sözleşmede tanımlanmış olup, her yıl yapılan Olağan Genel Kurul toplantı gündemine ayrı bir madde konularak, Genel Kurul’ca belirlenmekte ve ayrıca şirket internet sitesinde de yayınlanmaktadır. Ücret Politikası ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin performanslarının sürdürülebilirliği ve artırılması hedeflenmektedir.

 

2.Ücretlendirme Esasları

Yönetim Kurulu Üyelerine Verilen Ücretler

Bağımsız Üyeler: Bağımsız üyeler her yıl Genel Kurul’da belirlenen tutarda aylık huzur hakkı alırlar. Bu ücretler bağımsızlıklarını etkilemeyecek düzeydedir ve şirketin performansına dayalı olarak belirlenmemektedir.

İcrada Görevli Olan ve İcrada Görevli Olmayan Üyeler: İcrada görevli olan ve icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilen tutarda huzur hakkı alırlar bunun yanı sıra performansa dayalı olarak aşağıda açıklandığı şekilde şirkete sağladıkları katkılar ve hedeflere ulaşma derecelerine göre prim de almaktadırlar.

Üst Düzey Yöneticilere Verilen Ücretler

Üst düzey yöneticilere yapılacak ödemeler, görev ve sorumlulukların kapsamına göre belirlenen ve her bir pozisyon için gereken şartlar ve deneyimler dikkate alınarak hesaplanan sabit ücretin yanında, prim ödemelerini de içermektedir.

 

3.Performans ve Ücretlendirme Yöntemleri 

Sabit Ücret Ödemeleri: 

Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakları ve Üst Düzey Yöneticilere verilecek sabit ücretlerin şirketin iç dengeleri, stratejik hedefleri ve etik değerleriyle uyumlu olmasına özen gösterilir. Sabit ücret görev ve sorumlulukların kapsamına göre belirlenir; her bir pozisyon için piyasadaki ekonomik durum, şirketin büyüklüğü, uzun vadeli hedefleri, hedeflerin gerçekleşme dereceleri, kişilerin pozisyon ve deneyimleri dikkate alınarak hesaplanır. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesinde şirketin kâr ya da gelir gibi kısa dönemli performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

 

Performans Ödemeleri (Prim Ödemeleri): 

Performansa dayalı olarak belirlenen prim ödemesinde ise piyasadaki eşdeğer pozisyonda çalışan kişiler için oluşturulan prim politikaları, şirketin hedeflerine ulaşma derecesi ve bireysel performanslar gibi hususlar dikkate alınmakta, özsermayeyi etkilemeyecek düzeyde olmasına özen gösterilmektedir. Şirketimizde bu politika kapsamında herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve üst düzey yöneticiye borç verilmemekte, kredi kullandırılmamakta, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamakta veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

 

03.04.2012

13.01.2012 tarihli özel durum açıklamamızda dolaylı iştirakimizin perakende aktiflerinin satılması ile ilgili olarak bir çerçeve anlaşması imzalandığı açıklanmıştı. Bu aktiflere ilişkin devir işlemleri yapılmış olup toplam 126.8 milyon EUR tutarında tahsilat yapılmıştır. Bu işlemin konsolide finansallarımıza yaklaşık olarak 52 milyon ABD Doları tutarında kâr etkisi oluşturacağı beklenmektedir.

 

02.04.2012

Şirketimiz Yönetim Kurulu 30 Mart 2012 tarihinde toplanarak, 01 Nisan 2012 tarihi itibarıyla Şirket Genel Müdürlüğü’ne A. Mehmet Tara’nın getirilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar vermiştir.

 

27.03.2012

Şirketimizin 31.12.2011 ana hesap dönemine ait, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanıp denetlenmiş İngilizce Konsolide Mali Tabloları ve bunlara ilişkin açıklayıcı notları internet sitemiz www.enka.com adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

 

27.03.2012

Semaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’i kapsamında belirlenen Yönetim Kurulu Üye Adayları’na ilişkin bilgiler internet sitemiz www.enka.com adresinde Yatırımcı İlişkileri – Genel Kurul Gündemi başlığı altında yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

 

26.03.2012

Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak ve denetimden sorumlu komitenin görüşü doğrultusunda, şirketimizin 2012 yılına ilişikin finansal tablolarının denetlenmesi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin (member of Deloitte Touche Tohmatsu) seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar vermiştir.

 

21.03.2012

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak, ekte sunulan Kâr Dağıtım Politikası ile Bağış ve Yardımlara İlişkin Şirket Politikasının Genel Kurul’da ortakların bilgi ve onaylarına sunulmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

 

ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. Kâr Dağıtım Politikası

Geçmiş yıllara ait karların dağıtımı ve yıllık temettü ödemesi için Yönetim Kurulu, şirketin o yılki performansını, ekonomik şartları, sonuçlanan projeleri, yatırımları ve şirketin nakit akışını göz önüne alarak Genel Kurul’a kâr dağıtım önerisi sunar.

Şirketin ana politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı’na göre belirlenen kriterler doğrultusunda ve pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında dengeli bir politika izlenmesidir.

Ana Sözleşmenin 36’ncı maddesi uyarınca Net Dağıtılabilir Dönem Kârı’ndan,

 1. Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği oranda 1’inci Temettü ayrılır (Yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurul’un bilgisine sunularak 1’inci Temettünün hesaplanmasına esas teşkil eden Net Dağıtılabilir Dönem Kârı matrahına ilave edilir).
 2. Kalanın %5’i oranındaki miktarı ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. Kurucu İntifa Senedi sahiplerine
 3. Kalan kârın %2,5 oranındaki miktarı ENKA Holding İntifa Senedi sahiplerine payları oranında ödenir
 4. Kalandan 2’nci Tertip kâr payının dağıtılıp dağıtılmaması ve oranı Genel Kurul’da bulunan mevcut ortakların oylaması sonucu çoğunlukla belirlenir
 5. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen 1.Temettü nakden veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez

Genel Kurul’da ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak, karara bağlanan kâr dağıtımının yeri ve zamanı ulusal yayın yapan iki gazeteye verilen ilanlarla, Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla gönderilen özel durum açıklamasıyla ve şirketin internet sitesinde ilan edilmesiyle pay sahiplerine duyurulur.

 

ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. Bağış ve Yardım Politikası

Şirketimiz, yapacağı bağış ve yardımları, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak şartıyla aşağıdaki temel kriterler doğrultusunda belirlemektedir.

Temel Amaçlar:
Toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek, hissedarlarımız, çalışanlarımız ve iş ortaklarımızda bir kurumsal sorumluluk oluşturmanın yanında sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılaması ve kamuya yarar sağlamaya yönelik olması bağış ve yardımlardaki temel amaçlardır.
Bağış/Yardım Yapılabilecek Kuruluşlar:

 • ENKA Spor ve Eğitim Vakfı: Şirketimiz bağış ve yardımlarının büyük bölümünü ENKA Spor ve Eğitim Vakfı kanalıyla yürütmektedir. Şirketimiz, ana amaçları Türk gençliğini çağdaş spor düzeyine eriştirmek, eğitimi ve sosyal yapıyı güçlendirmek olan Vakfın bu doğrultuda ihtiyaç duyduğu kaynaklar için bağış yapmayı ilke edinmiştir
 • Doğal afetler sonrası Başbakanlık nezdinde açılan yardım hesapları
 • Muteber vakıflar listesinde bulunan vakıflar
 • İhtiyaç durumundaki diğer vakıf ve kuruluşlar

Bağış/Yardım Türleri:

 • Nakdi Yardımlar
 • Ayni Yardımlar

Bağış/Yardımlar için Şirket İçi Karar Alma Prosedürleri:

 • Tutarı 10,000 TL’nin üzerinde olan her türlü bağış/yardım en az bir Yönetim Kurulu Üyesi ya da İcra Kurulu Üyesinin imzası ile gerçekleştirilebilir
 • Şirket içi komiteler, departmanlar ve çalışma grupları bağış/yardımlarla ilgili Yönetim Kurulu Üyelerine ve İcra Kurulu Üyelerine öneri sunabilirler

 

21.03.2012

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak,

Şirket’in, enerji alanında yatırım yapmak amacıyla, iki yıldır elinde bulundurduğu S.S. Makine ve İmalat Sanayicileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi ortaklık paylarının, Şirket’in %99,99 oranında iştirak ettiği ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (“EPDK”) lisans başvurusunda bulunan ENKA Elektrik Üretim A.Ş.’ye kısmi bölünme suretiyle kayıtlı değerleri üzerinden devri hususu müzakere edilmiştir.

Sonuç Olarak:

 1. Şirketin, S.S. Makine ve İmalat Sanayicileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi ortaklık paylarını, ENKA Elektrik Üretim A.Ş.’ye kısmi bölünme suretiyle kayıtlı değerleri üzerinden devretmesine ve bu işleme yönelik çalışmalara başlanmasın
 2. Kısmi bölünme işleminin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi” başlıklı 19’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasının b bendi ve “Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme” başlıklı 20’nci maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:1 No:44 sayılı Tebliğ ile değişen Seri:I No:31 sayılı Tebliği’nin 20/A maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.11.2003 tarih ve 60/1393 sayılı kararı ile Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca düzenlenen “Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ” hükümlerine göre yapılmasına
 3. Kısmi bölünme neticesinde ENKA Elektrik Üretim A.Ş.’den alınacak hisselerin Şirket’e verilmesine
 4. Kısmi bölünme işlemine ilişkin çalışmaların Şirket’in 31.12.2011 tarihli mali tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir

Bu kapsamda Yönetim Kurulumuzca kısmi bölünme sözleşmesinin taslağı hazırlanacak, bilirkişi incelemesi için mahkemeye başvurulacak ve Sermaye Piyasası mevzuatının aradığı başvuru için tüm gerekli işlemler yapıldıktan sonra Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) başvurulacaktır. SPK’dan olumlu sonuç alınması halinde ve EPDK’dan gerekli lisansın ENKA Elektrik Üretim A.Ş.’ye verilmesi koşuluyla bölünme sözleşmesinin son halinin Şirket Genel Kurulu’nun onayına sunulmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

 

21.03.2012

Yönetim Kurulu Üyeleri, 2011 yılı faaliyet dönemine ait, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenlenmiş olan Konsolide Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde, 1 Ocak 2011 – 31 Aralık 2011 döneminde oluşan net konsolide Kâr’dan;

2.500.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine (Nakit) 210,000,000 TL
2.500.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine (Bedelsiz) 300,000,000 TL
İntifa senedi sahiplerine 18,104,817 TL
Yönetim Kurulu Üyelerine 2,232,927 TL

Olmak üzere nakit kâr payının 15 Mayıs 2012 tarihinden itibaren dağıtılması, bedelsiz dağıtılacak tutarın sermayeye ilavesi ve kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması için Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar vermişlerdir.

 

21.03.2012

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.12.2011 tarih ve Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği kapsamında bağımsız yönetim kurulu üye adaylarına ilişkin olarak Şirketimizin 15.02.2012 tarih ve 842 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmuştur. Bu üyelerin de dahil olduğu aşağıda isimleri bulunan Yönetim Kurulu Üye Adaylarının 2011 yılı Olağan Genel Kurulu’nda ortakların onayına sunulmasına ve Genel Kurul Toplantı İlanını takiben kamuya açıklanmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

M. Sinan Tara – İcracı Üye
Haluk Gerçek – İcracı Üye
Erdoğan Turgut – İcracı Olmayan Üye
E. Melih Araz – İcracı Olmayan Üye Bağımsız Üye
Veli Ergin İmre – İcracı Olmayan Üye Bağımsız Üye

 

21.03.2012

GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ 21.03.2012
GENEL KURUL TOPLANTI TÜRÜ OLAĞAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İSE AİT OLDUĞU HESAP DÖNEMİ 2011
TARİHİ 18.04.2012
SAATİ 14:00
ADRESİ ZİNCİRLİKUYU YOLU, ENKA III. BİNASI, KONFERANS SALONU, BALMUMCU – BEŞİKTAŞ / ISTANBUL

 

GÜNDEM

 1. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi
 2. Başkanlık Divanı’na, Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nı imzalama yetkisinin verilmesi
 3. 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının okunması ve görüşülmesi
 4. Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması ve görüşülmesi
 5. 2011 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması
 6. 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının onaylanması, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ve Denetçiler’in ibrası
 7. Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerin ücret politikasının ortakların bilgisine sunulması
 8. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi
 9. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin huzur haklarının tespiti
 10. Denetçilerin seçimi ve ücretlerinin tespiti
 11. 2011 yılı Bilanço kârının dağıtımı hakkında karar alınması
 12. Şirketin Kâr Dağıtım Politikasının onaylanması
 13. Şirketin Bağış ve Yardımlarına ilişkin Politikasının onaylanması
 14. Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
 15. Şirketimizin; 2.800.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 4.000.000.000 TL’na yükseltilmesinin ve bu amaçla Ana Sözleşmemizin Sermayeye ilişkin 6’ncı maddesinin değiştirilmesine ve aynı zamanda SPK’nın Seri: IV No:56 sayılı Tebliğ hükümlerine uyum amacıyla Ana Sözleşmemizin 13, 14, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 31, 35 ve 36’ncı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin olarak SPK tarafından 29.02.2012 tarih 2244 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan 08.03.2012 tarih 1729 sayılı alınmış onaylar doğrultusundaki tadil tasarısının ortakların onayına sunulması
 16. Ana Sözleşmemizin Amaç ve Konusuna ilişkin 3’üncü maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olarak SPK tarafından 12.03.2012 tarih ve 2984 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan 15.03.2012 tarih ve 1938 sayılı alınmış onaylar doğrultusundaki tadil tasarısının ortakların onayına sunulması
 17. SPK 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı uyarınca, 3’üncü kişiler lehine verilmiş Teminat, Rehin ve İpoteklerin toplam tutarının ortakların bilgisine sunulması
 18. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne T.T.K.’nun 334’üncü ve 335’inci maddeleri ve SPK Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliği’nin 1.3.7. maddesinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi
 19. Dilek ve temenniler

 

06.03.2012

Şirketimiz Yönetim Kurulu 05.03.2012 tarihinde toplanarak, Şirket Ana Sözleşmesinin Amaç ve Konusuna ilişkin 3.üncü maddesine ilişkin ekli değişiklik taslağının uygunluğu ve gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına ve bunu müteakip onaylandığı şekliyle Ana Sözleşme tadil tasarısının 2011 yılı Olağan Genel Kurul gündemine alınmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar vermiştir.

 

24.02.2012

Şirketimiz Yönetim Kurulu 24.02.2012 tarihinde toplanarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.12.2011 tarih ve Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile bu Tebliğde değişiklik yapılmasına dair yayınlanan 11.02.2012 tarih ve Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ kapsamında hazırlanan Şirketimizin ekli Ana Sözleşme değişiklik taslağının uygunluğu ve gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına ve bunu müteakip onaylandığı şekliyle Ana Sözleşme tadil tasarısının 2011 yılı Olağan Genel Kurul gündemine alınmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

 

14.02.2012

HERHANĞİ BİR OTORİTEYE MALİ TABLO VERİLMESİ

MALİ TABLONUN HESAP DÖNEMİ 31.12.2011
MALİ TABLONUN VERİLDİGİ OTORİTE ISTANBUL DEFTERDARLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ
MALİ TABLONUN VERİLME NEDENİ 2011 YILI 4.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ
MALİ TABLONUN VERİLME TARİHİ 13.02.2012

Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş, 01.01.2011 – 31.12.2011 dönemine ait gelir tablomuz ektedir.

 

13.01.2012

Rusya Federasyonu’nda mukim dolaylı iştirakimiz OOO ENKATC şirketi perakende aktiflerinin satılması ile ilgili olarak OOO BILLA ve OOO BILLA REALTY şirketleri ile bir çerçeve anlaşması imzalamıştır. Gerekli izinlerin alınmasını müteakip devir işlemleri yapılacaktır.

 

10.01.2012

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak; JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION (JBIC), Japonya ile ENKA Pazarlama İhracat İthalat A.Ş. arasında 5 Ocak 2012 tarihinde imzalanan 15.000.000.000 JPY (Onbeş Milyar Japon Yeni) tutarındaki uzun vadeli kredi ile ilgili olarak Garantör olunmasına ve garanti mektubunu imzalamaya Sn. Haluk Gerçek ve Sn. Fikret Güler’in yetkili kılınmasına oy çokluğu ile karar vermişlerdir.