YÖNETİM KURULU KOMİTESİ

Yönetim Kurulu; Şirketimizin Yönetim Kurulu Komiteleri’nde 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:

Denetim Komitesine
  • E. Melih Araz (Başkan)
  • Veli Ergin İmre (Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesine
  • E. Melih Araz (Başkan)
  • Erdoğan Turgut (Üye)
  • Gizem Özsoy (Üye)
Riskin Erken Saptanması Komitesine
  • Veli Ergin İmre (Başkan)
  • Erdoğan Turgut (Üye)

Ayrıca Yönetim Kurulu yapılanması gereği, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi’nin kapsamına giren konulara ilişkin faaliyetlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmesine karar vermiştir.

Komitelerin Görev ve Çalışma Esasları