YÖNETİM  KURULU KOMİTELERİ

Yönetim Kurulu; Şirketimizin Yönetim Kurulu Komiteleri’nde 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:

Riskin Erken Saptanması Komitesine
  • Mehmet Mete Başol (Başkan)
  • Erdoğan Turgut (Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesine
  • Fatih Osman Tar (Başkan)
  • Erdoğan Turgut (Üye)
  • Gizem Özsoy (Üye)
Denetim Komitesine
  • Fatih Osman Tar (Başkan)
  • Mehmet Mete Başol (Üye)

Komitelerin Görev ve Çalışma Esasları

İndirin