ÇEVRE YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ

ÇEVRESEL BAKIŞIMIZ

ENKA olarak hedefimiz operasyonlarımızı yürüttüğümüz tüm bölgelerde çevreye ”Sıfır Zarar” vermektir. Çalışmakta olduğumuz coğrafyaların doğal kaynaklarına saygılı olarak, faaliyetlerimizin çevresel etkilerini en aza indirmek için sürekli çalışmaktayız. Olabilecek çevre etkilerini kontrol altına alabilmek için tüm projelerimizin başlangıç aşamasında detaylı ‘Çevresel Etki Değerlendirme’ analizleri yapılmaktadır. Bu analizler sonucunda temel amacı ‘Atıkları kaynağında azaltmak veya yok etmek’ olan Atık Yönetim Planları oluşturuyoruz. Çevre prosedürlerimiz ve  denetleme programımızla  çevresel performansımızı düzenli olarak izleyip, gerekli iyileştirmeleri zamanında hayata geçirmek için çalışmaktayız.

EĞİTİM & YETKİNLİK

Merkez ofisimizde ve projelerimizde bulunan Çevre, Güvenlik ve Sağlık Departmanlarımızda alanında uzman Çevre Mühendisleri ile çalışıyoruz. Projelerimize özel oluşturulan eğitim planlarında, çevre eğitimlerine önemli bir yer ayırıyor bu eğitimler ile çevre bilincini sürekli olarak arttırıyoruz.

ÇEVRESEL PERFORMANS İZLEME

Yaşanan çevre kazalarını, sebeplerinin ortaya konması ve bir daha yaşanmaması adına önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Bu sebeple her seviyede çevre kazasını detaylı olarak raporluyor ve araştırıyoruz. Bu kazalardan çıkarılan dersleri tüm proje yönetim grupları ile paylaşılarak önleyici tedbirlerin alınması için çalışıyoruz. Yaşanabilecek çevre kazalarına anında müdahale etmek için ‘Çevre Müdahale Ekipleri’ kuruyoruz. Bu ekipler konusunda uzman kişiler tarafından eğitilmekte ve tatbikatlar ile olası acil durumlara hazır hale getirilmektedirler.

Environment-Management_con-25%

DOĞAL KAYNAK YÖNETİMİ

‘Su Yaşamdır’ felsefesi ile su kaynaklarının korunması için azami önem gösteriyor ve tüm yasal gereksinimlere uyuyoruz. Atık sularımızı alıcı ortamlara deşarj etmeden önce yerel ve uluslararası standartlara uygunluğunu kontrol ediyoruz.

Faaliyetlerimiz sonucu oluşan sera gazlarını takip ederek karbon ayak izimizi azaltma çalışmaları yapmaktayız. Özellikle iklim değişikliğine karşı alınması gereken tüm önlemleri şirket bünyesinde hayata geçiriyoruz.

Üretilen atıkları; azalt, tekrar kullan ve geri dönüştür prensibine uygun olarak hazırlanan atık yönetim planları ile en aza indirip doğaya kazandırmak için çalışıyoruz. Atıklarımızı karakteristik özelliklerine göre ayırarak doğa ile etkileşimini azaltıyor, uygun bertaraf tesislerine göndererek bertaraf edilmelerini sağlıyoruz.

ATIK YÖNETİMİ

ENKA olarak Atık Yönetimini entegre bir yaklaşımla ele almayı tercih ediyoruz. Birincil önceliğimiz; Atık oluşumunu mümkün olduğunca engellemektir. Bu seçeneğin mümkün olmadığı durumlarda atık hiyerarşisi takip edilerek diğer yöntemler uygulanmaktadır.

ENKA’da Atık Yönetimi; Atığı önlemek, atık üretimini kaynağında azaltmak, tekrar kullanmak,  cinsi ve kalitesine göre ayrıştırmak, toplamak ve biriktirmek, geçici olarak depolamak, nakletmek, geri dönüştürmek, enerji kazanımı da dahil olmak üzere geri kazanmak, bertaraf etmek ve bertaraf sonrası kontrol ve denetlemeyi içeren tüm aktivitelerden oluşmaktadır.

ENKA aktivitelerindeki tüm atık türleri değerlendirilerek, üretilen atıkların miktar ve cinsi belirlenir. Oluşan atıklar niteliklerine göre; Tehlikeli atık, tehlikeli olmayan atık, tıbbi atık, geri dönüştürülebilir atık ya da özel atık kategorilerinden birine dahil edilir.

Üretilen atıklar, cinslerine göre toplanıp ilgili toplama noktalarına gönderilir. Toplama ve nakil işlemleri, tecrübeli ve yetkin proje ÇGS ekiplerimiz ya da tayin edilmiş atık taşeronumuz tarafından yönetilir.

Atıkların depolanması, idaresi ve bertaraf işlemleri sırasında tüm sözleşme gereksinimleri yerine getirilir ve ilgili tüm yerel yasalara uyulur. ENKA aktiviteleri sonucu üretilen atıklar, sadece özel olarak belirlenmiş ve lisanlı atık tesislerinde bertaraf edilir.

SU YÖNETİMİ

ENKA olarak suyun yaşam için en önemli doğal kaynak olduğunun, tüm canlıların sudan oluştuğunun ve yaşamın devamlılığı için suya ihtiyacımız olduğunun bilincindeyiz. Bu sebeplerden ötürü ENKA olarak su kullanımımızı dikkatli, sorumlu ve efektif bir şekilde yönetiyoruz.

Su Yönetimi konusundaki birincil önceliğimiz, çalışmakta olduğumuz tüm coğrafyalarda kendi standartlarımıza ek olarak yerel su yönetmeliklerine de uymaktır. Herhangi bir su kaynağının kirletilmemesi adına kontrol tedbirlerini alıp, gerekli aksiyonları yerine getirmekteyiz.

Projelerimizde oluşan atıksular, deşarj edilmeden önce toplanıp uygun arıtma tesislerinde arıtılırlar. Arıtılan suyun herhangi bir alıcı ortama deşarjından önce, ilgili standartlara uyulduğundan emin olmak adına gerekli ölçümler yapılır.

Tüm ENKA aktiviteleri, su kullanımlarını ve atıksu deşarj miktarlarını kayıt altına almakla yükümlüdür. Kayıt altına alınan bu veriler, Su Yönetiminde daha etkin stratejiler uygulanabilmesi adına ENKA Merkez tarafından toplanmakta ve her yıl GRI Standartları doğrultusunda değerlendirilmektedir.

KARBON AYAKİZİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Günümüz dünyasında enerji, temel bir insan ihtiyacı ve hayatımızın devamı için vazgeçilmez bir gereksinim haline gelmiştir. Isınma, aydınlatma gibi gereksinimler sadece ENKA için değil, gezegenimizde yaşayan tüm insanlar için vezgeçilmez kavramlardır. Büyüyen küresel nüfus ile birlikte enerji ihtiyacımız da her geçtiğimiz gün artarken, gezegenimizin içinde bulunduğu durum ve iklim çok ciddi tehdit altındadır.

ENKA olarak biz, iklim değişikliğinin çok ciddi bir gerçeklik olduğunun farkındayız ve gelecek jenerasyonlar için daha iyi bir doğal yaşam alanı bırakabilmek adına üstümüze düşen sorumlulukları yerine getirmekteyiz.

Bu amaç doğrultusunda ENKA aktivitelerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını ve elektrik tüketimlerini takip edip ve kayıt altına almaktayız. Toplanan veriler ile tüm ENKA için, GRI Standartları doğrultusunda kümülatif bir karbon ayakizi hesaplanır. Bu veriler her yıl değerlendirilip, karbon ayakizimizi azaltmak ve daha etkin stratejiler uygulamak için kullanılmaktadır.

Elektrik santrallerimizde, sera gazı emisyonlarımızı düşürürken enerji ihtiyacını karşılayabilmek adına kaynak verimliliğive ileri emisyon kontrol teknolojileri uygulanmaktadır.

Sera gazı emisyonlarımızı azaltmaya, iklim değişikliğinin ve gezegenimiz üstündeki olumsuz etkilerininin önlenmesine katkıda bulunmaya kendimizi adamış bulunmaktayız.

ULUSLARARASI STANDARTLAR İLE UYUM

Çevre yönetim sistemimiz ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Standardı ile tam uyumludur. İlk kez 2002 yılında British Standards Institute tarafından sertifikalandırılan çevre yönetim sistemimiz, her yıl BSI tarafından tekrar denetlenerek yenilenmektedir. Gerçekleşen denetimler sonucu ilgili standardın 2015 yılında yayınlanan son revizyonuna da başarılı geçişimizi sağlamış bulunmaktayız.