ÇGSS POLİTİKASI

ÇGSS POLİTİKASI

Çalışanlarımız… paydaşlarımız… çevremiz… ve de varlığımızdan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen kim / ne varsa… Hepimiz tehlike ya da zarardan uzak “bir alanı” hak ediyoruz. Bu hak, paydaşlarımızla yürütülen Daha İyi bir Gelecek için Mühendislik faaliyetlerimizde, “Sıfır Kaza” olarak hedefimizi belirlememizin ve aldığımız her kararda bir değer olarak bu ilkeyi sahiplenmemizin temelidir.

“Sıfır Kaza”, Şirket Yönetimi’nden işçilerimize kadar her seviyedeki çalışanlarımıza, paydaşlarımıza beyan ettiğimiz ve Çevre, Sağlık, Güvenlik ve Sosyal Politikalarımıza olan taahhütümüzü hatırlatan güçlü bir mesaj ve değişmez bir politikadır.

Faaliyetlerimizden etkilenen çalışanlarımızı, çevremizi ve paydaşlarımızı korumak amacıyla kurulan sistemlerimiz ile Çevre, Güvenlik, Sağlık ve Sosyal politikalarımız ve prosedürlerimizi taviz vermeden uygularız.

ÇGS Yönetim Sistemlerimiz; ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına dayanmakta olup 5 süreç adımından oluşmaktadır:

ÇGS&S Politikalarını Oluşturma

Planlama

Uygulama

Performans Ölçümü / İzleme

Yönetimin Gözden Geçirmesi

SIFIR KAZA

BÜTÜN KAZALAR ÖNLENEBİLİR olduğu için bütün faaliyetlerimizde “Sıfır Kaza” hedefini sürdürmekteyiz; çalışanlarımız ve paydaşlarımız da bu hedefe ulaşmak için çalışmaktadır. Şirket Yönetimi, hiçbir şeyin çalışan ve paydaşlarımız için bu hedeften ödün vermeye sebep olamayacağına inanmakta ve bu hedefe ulaştıracak girişimleri ve çabaları güçlü bir şekilde desteklemekte ve takdir etmektedir.

ENKA’nın nihai hedefi olan “Sıfır Kaza”ya ulaşmak için:

  • Şirket Yönetimi tarafından “özü sözü bir olmak” ve “örnek teşkil etmek” suretiyle güçlü bir taahhüt sergilenmektedir
  • Proje planlamasından itibaren etkili ve gerekli ÇGS&S eğitim paketleri verilmektedir
  • “İnsan” ve “çevre” odaklı proaktif ÇGS&S programları uygulanmaktadır
  • Çalışanların katılımı; konu iş güvenliğine geldiğinde tüm ENKA Çalışanları “çekinmeden” konuşmaya yetkilidir.

HSSE Politikasını İndirin