İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

LİDERLİK

ENKA’da İş Sağlığı ve Güvenliği, üst yönetimin taahhüdü ile başlar. İSG ENKA genelinde en üst seviyeden en alta kadar bir değer olarak ele alınır ve tüm iş süreçlerinde İSG açısından yetkin ekiplerle çalışılır. ENKA’da İSG Yönetimi, proaktif ve reaktif yaklaşımları kapsayacak şekilde kurulmuştur. Bu yaklaşımların kombinasyonu, İSG Yönetim Sisteminin tüm aşamalarını kapsamaktadır.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Proaktif yaklaşım; Risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi ile başlar. İş öncesi risk değerlendirmeleri, İş Tehlike Analizleri ve iş başı toplantıları ENKA İSG risk yönetiminin ana basamaklarını oluştur ve risk analizlerinde belirlenen önlemler  kazaların önlenmesinde kullanılır. Biz ENKA olarak tüm kazaların; doğru bakış açısı, doğru planlama ve etkin uygulamalar ile önlenebilir olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden ENKA genelinde yapılan her aktivite sahip olduğu riskler ile değerlendirilir ve ilgili prosedürler bu riskler göz önüne alınarak oluşturulur. ENKA İSG prosedürleri 5 ayrı kategoride hazırlanmış ve uygulanmaktadır.

EĞİTİMİN ÖNEMİNE İNANIYORUZ

İyi yapılandırılmış bir eğitim sisteminin, ENKA İSG Sisteminin çalışanlara aktarılmasında çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu aktarım İSG Yönetim sistemimizin uygulanırlığı açısından son derece önemlidir. Eğitim sistemimiz için temel gereksinimler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

  • Yetkin eğitim organizasyonuna sahip olmak
  • Detaylı eğitim programına sahip olmak
  • Amacına uygun eğitim tesisleri kurmak

Bu 3 gereksinimi karşılayan eğitim sistemi, güçlü prosedür omurgasıyla birleştirildiğinde “Sıfır Kaza Hedefi”ne ulaşmamızda en büyük yardımcıdır. Bu inançla, son 10 yılda ENKA genelinde 7 milyon adam-saatten fazla teknik ve işe özel eğitim gerçekleştirilmiştir.

İLETİŞİM

İletişim, İSG Yönetim Sistemimizin önemli bir bileşenidir. Her seviyede çalışanımıza ulaşabilmek adına, farklı iletişim araçları kullanılmakta ve dil bariyerini aşmak için çalışanlarımıza kendi dillerinde iletişime geçilmektedir.

TAŞERON YÖNETİMİ

Taşeronlarımızı kendi çalışanlarımızdan ayırmıyoruz. Tüm taşeronlarımıza kendimizi sorumlu tuttuğumuz aynı İSG standartlarını uyguluyor ve taşeronlarımızdan bu standartlara uymalarını bekliyoruz.

İSG PERFORMANSI

Projelerimizin İSG performansları proaktif ve reaktif parametreler üzerinden takip edilmektedir. Projelerimiz, Merkez ÇGS Departmanı ve denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmekte ve denetim sonuçları proje ve merkez yönetim tarafından değerlendirilmektedir.

Kaza araştırması ve raporlaması, kazaların tekrar olmasını önlemek için İSG Yönetim Sistemimizin önemli bir parçasıdır. Bu amaçla, tüm kaza ve olaylar kök sebeplerinin belirlenebilmesi için detaylı olarak araştırılmaktadır. Araştırma sonucunda ortaya çıkan “Kazanılan Dersler” gerekli önlemlerin alınabilmesi için tüm ENKA Organizasyonuyla paylaşılmaktadır.

Elde ettiğimiz deneyim ve önceki olaylardan edindiğimiz dersler sonucunda, ENKA 12 Hayati Kritik Aktivitesi belirlenmiştir. Yapılan tüm çalışmalarda bu 12 Hayati Kritik aktivite ile ilgili risklerin etkin şekilde yönetilmesi beklenmektedir.

HAYATİ 12 KRİTİK AKTİVİTE

SAĞLIK

Çalışanlarımızın sağlığı bizim için çok önemlidir. Tüm faaliyetlerimizde Doktorlar, sağlık görevlileri ve hemşirelerden oluşan sağlık ekiplerimiz görev alır ve çalışanlarımız herhangi bir kısıtlama olmaksızın her ihtiyaç duyduklarında tıbbi desteğe ulaşabilirler. İş Sağlığı ve Hijyeni prosedürleri, ENKA İSG İstemimin 5 ana başlığından bir tanesini oluşturmaktadır. Sağlık ve Hijyenle ile ilgili uygulamalar bu başlık altındaki prosedürlere uygun olarak yapılmaktadır.

ENKA olarak, çalışanlarına sağlıklı, hijyenik ve kalori olarak uygun öğünler sunmak için her inşaat projemizde gıda mühendisleri istihdam etmekteyiz.

ULUSLARARASI STANDARTLAR İLE UYUM

İSG yönetim sistemimiz OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Standardı ile tam uyumludur. İlk kez 2002 yılında British Standards Institute tarafından sertifikalandırılan İSG yönetim sistemimiz, her yıl BSI tarafından tekrar denetlenerek yenilenmektedir.

İSG BAŞARILARI; ayrıntılar için lütfen butona tıklayın,