2027 ENKA Sürdürülebilirlik Hedefleri

ENKA, 2017 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imzacısı olarak başlayıp, 2018 yılında ilk kez yayınladığı Sürdürülebilirlik Raporu ile devam ettiği sürdürülebilirlik yolculuğuna, yeni projeleriyle tüm hızıyla devam etmektedir. Bu kapsamda ENKA, sürdürülebilirlik çalışmalarının 10. Yılını ve şirketin kuruluşunun 70’inci yıl dönümünü kutlayacağı 2027 yılı için takip edilebilir, gerçekçi ve güçlü sürdürülebilirlik hedefleri belirlemiştir ve bu hedefler karşısında gösterdiği performans tüm paydaşlarla Sürdürülebilirlik Raporu aracılığıyla paylaşılmaktadır.

ENKA’nın sürdürülebilirlik stratejisinin dört kolu olan “İşi İyi ve Doğru Yapmak”, “Toplumu Kalkındırmak”, “Çalışana Değer Vermek” ve “Çevresel Etkiyi Azaltmak” konularının her birinde belirlediği bu geniş kapsamlı hedefler; ENKA’nın tüm birimleri ve iştiraklerinde sürdürülebilirlik yaklaşımının, yönetim biçiminin, kurum kültürünün ve iş stratejilerinin bir parçası haline gelmesinin ürünüdür.

ENKA 70’inci Yıl Sürdürülebilirlik Hedefleri aşağıda tüm paydaşlarımızın bilgisine sunulmuştur

İŞİ İYİ VE DOĞRU YAPMAK

 • Projelerimize malzeme sağlayan ve ENKA’nın çalıştığı 3. Şahıs denetleme kuruluşları tarafından denetlenen tedarikçi firmaların %10’unu Çevre, Etik, İnsan Hakları, Sosyal Uygunluk ve İş Güvenliği konularında denetleyeceğiz. Her yıl, tüm projelerde ve iştiraklerde, yolsuzluk ve rüşvetle mücadele konusunda en az 1 denetim gerçekleştireceğiz.
 • 2027 yılına kadar Etik ve İnsan Hakları eğitimi almış beyaz yaka çalışan oranını %100’e, mavi yaka çalışan oranını %90’a ulaştırmayı hedefliyoruz.
 • Müşteri memnuniyet oranımızı, bütün grup firmalarında 2027 yılına kadar %95 oranına çıkarmayı hedefliyoruz.
 • Her yıl, tüm projelerde ve iştiraklerde, yolsuzluk ve rüşvetle mücadele konusunda en az 1 denetim gerçekleştirmek.
 • ENKA Okullarında tüm öğrencilerimizin her yıl en az 1 sosyal sorumluluk projesine katılmalarını hedefliyoruz.
 • ENKA Okulları Sürdürülebilirlik Buluşmaları”nın kapsamını genişleterek devam ettireceğiz.
 • Sürdürülebililik bilincini artırmak amacıyla ENKA Okulları öğretmenlerimizle ortak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.
 • ENKA Okulları spor ve sanat dallarında ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceler almayı hedefliyoruz.

TOPLUMU KALKINDIRMAK

 • ENKA Vakfı tarafından gerçekleştirilen toplumsal yatırım bütçesini, 2027 yılı itibarıyla %20 oranında arttıracağız.
 • ENKA İnşaat olarak gerçekleştireceğimiz projelerimizin, proje süreleri boyunca en az 2 sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmesini hedefliyoruz.
 • ENKA Grubu içerisinde, Sürdürülebilirlik çalışmaları yürüten STK ve diğer organizasyonlar ile her yıl en az 5 işbirliği gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
 • Sürdürülebilirlik çalışmalarını yaygınlaştırmak ve Mühendislik mesleğinin gelişmesine katkı yapmak amacıyla öğrenci topluluklarına her yıl en az 2 sponsorluk sağlayarak destek olmayı hedefliyoruz.
 • Gönüllülük projeleri geliştirmek ve toplumda yaygınlaştırmak amacıyla 2027 yılına kadar her yıl en az 5 gönüllülük projesi yürütmeyi hedefliyoruz.
 • 2027 yılında, çeşitli sektör ve toplulukların katılımlarıyla gerçekleştirilecek, sürdürülebilirlik temalı “ENKA Sürdürülebilirlik Kongre’si” düzenlemeyi hedefliyoruz.
 • ENKA Okulları’nın çevrelerindeki devlet okullarından her yıl en az 1 tanesiyle sürdürülebilirlik faaliyetleri veya eğitimleri konularında proje ortaklığı gerçekleştireceğiz.
 • Devlet okulu öğretmenlerinin katılımına açık ENKA Okulları İlkbahar Öğretmenler Sempozyumu” katılımcı sayısının 2027 yılına kadar %10 oranında arttırılmasını hedefliyoruz.

ÇALIŞANA DEĞER VERMEK

 • Çalışan başına eğitim saatini 2027 yılına kadar her sene %5 oranında arttırmayı hedefliyoruz.
 • Sıfır Kaza Politikamıza hiç bir ödün vermeden devam edeceğiz.
 • 2027 yılına kadar ENKA beyaz yaka çalışanlarının en az %5’inin gönüllülük projelerinde yer almasını hedefliyoruz.
 • 2027 yılına kadar beyaz yaka çalışanlarımızın en az %35’inin kadın çalışan olmasını hedefliyoruz.
 • ENKA Grubu genelinde 2 senede bir çalışan bağlılığı anketi gerçekleştireceğiz ve 2027 yılı itibarıyla memnuniyet oranını %90’a çıkarmayı hedefliyoruz.
 • ENKA Okulları, çalışan yetkinliğini ve memnuniyetini sürdürmek üzere çalışan eğitimlerinin (Hizmet İçi / Dış Eğitimler / Mesleki Eğitim / Sertifika Programları) kapsamını arttıracağız.

ÇEVRESEL ETKIYI AZALTMAK

 • ENKA Santralleri karbondioksit salınımının birim enerji başına miktarının 400 g/kWh ın altında tutulmasını hedefliyoruz.
 • Çimtaş’ın bir ton üretim için harcanan insan-saat değeri başına düşen sera gazı emisyonlarını 25 tCO2e / (insan-saat/ton) altında tutulmasını hedefliyoruz.
 • Çimtaş’ın evsel su tüketiminin 15 litre / insan-saat değerinin altında tutulmasını hedefliyoruz.
 • 3. Seviye (>20m3) çevre kazasının hiç bir ENKA iştirakinde yaşanmamasını hedefliyoruz.
 • Mavi su ayak izimizi düşürebilmek adına ENKA Grubu bünyesinde suyun yeniden kullanımını amaçlayan en az 2 proje gerçekleştireceğiz.
 • Yenilenebilir enerji kullanım oranını arttırmak adına ENKA Grubu bünyesinde en az 2 proje gerçekleştireceğiz.
 • Her yıl en az 1 ağaçlandırma projesine destek sağlayarak karbon sıfırlama çalışmalarına katkı sağlayacağız.
 • ENKA Grubu genelinde 2018 yılında yayınlanan ve pet şişe kullanımını yasaklayan politikamızdan ödün vermeyeceğiz.
 • ENKA Okullarının atık yönetimi uygulamaları, kağıt kullanımı ve arıtma içme suyu kullanımı konularındaki politikalarına bağlılığını sürdüreceğiz.