SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
ÖNCELİKLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNCELİKLERİ

2017 yılında ilk kez belirlenen ENKA sürdürülebilirlik öncelikleri, 2019 yılı içerisinde gerek iç gerekse dış paydaşların katılımıyla yoğun bir paydaş diyaloğu süreci sonucunda gözden geçirilmiş ve güncellenmiştir.

ENKA paydaşları için önem teşkil eden sürdürülebilirlik konularının öğrenilmesi ve paydaş geribildirimlerinin alınabilmesi için paydaş gruplarıyla yüz yüze çalıştaylar ve/veya online anketler gerçekleştirilmiştir. Sektörel dinamikler, durum tespiti toplantılarından edinilen bilgiler, STK’lar, çalışanlar ve diğer paydaşlarla düzenlen çalıştaylarda toplanan geri bildirimleri ve ilgili kurum içi/kurum dışı kaynaklar incelenerek önceliklendirilebilecek sürdürülebilirlik konuları listelenmiştir. ENKA için stratejik öneme sahip sürdürülebilirlik konularının belirlenmesi için üst yönetimi temsil eden Sürdürülebilirlik Komitesi önceliklendirme çalışmasına anket yoluyla katılım gerçekleştirmiştir.

Sürdürülebilirlik Komitesi, ENKA çalışanları, tedarikçiler, işverenler, bayiler, sivil toplum örgütleri ve mesleki kuruluşları ile gerçekleştirilen paydaş diyaloğu çalışmaları ile toplamda 336 paydaş temsilcisinin görüş ve geri bildirimleri, sürdürülebilirlik önceliklerinin belirlenmesi kapsamında dikkate alınmıştır.

Üst yönetim ve paydaşlardan alınan sonuçlar konsolide edilerek ENKA için öncelikli sürdürülebilirlik konuları belirlenmiştir.

ENKA’nın öncelikli sürdürülebilirlik konuları arasında aşağıdakiler yer almaktadır.

İşi İyi ve Doğru Yapmak

✓ Ürün ve Hizmet Kalitesi

✓ Ekonomik Performans

✓ Müşteri Memnuniyeti

✓ Etik ve Uyum Çalışmaları

✓ Risk Yönetimi

Çalışana Değer Vermek

✓ İş Sağlığı ve Güvenliği

✓ Çalışan Eğitimi ve Gelişimi

✓ Çalışan Hakları ve Çalışan Memnuniyeti

✓ Çeşitlilik, Fırsat Eşitliği ve Ayrımcılık Yapmama

Toplumu Kalkındırmak

✓ Yerel Halk Üzerinde Sosyal, Ekonomik veya Çevresel Etkilerin Yönetimi

✓ Olumlu Etkileri Arttırmak

✓ Toplumsal Yatırım

✓ Olumsuz Etkilerden Kaçınma / Azaltma

Çevresel Etkiyi Azaltmak

✓ İnovasyon ve AR-GE Çalışmaları

✓ Karbon Ayakizi ve Enerji Verimliliği

✓ Biyoçeşitlilik