SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNCELİKLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNCELİKLERİ

ENKA sürdürülebilirlik öncelikleri, gerek iç gerekse dış paydaşların katılımıyla yoğun bir paydaş diyaloğu süreci sonucunda belirlenmiştir.

Sektörel dinamikler, durum tespiti toplantılarından edinilen bilgiler, paydaş geribildirimleri ve ilgili kurum içi/kurum dışı kaynaklar incelenerek önceliklendirilebilecek sürdürülebilirlik konuları listelenmiştir. ENKA için stratejik öneme sahip sürdürülebilirlik konularının belirlenmesi için üst yönetimi temsilen Sürdürülebilirlik Komitesi ile bir önceliklendirme çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

Bunun yanı sıra, ENKA paydaşları için önem teşkil eden sürdürülebilirlik konularının öğrenilmesi ve paydaş geribildirimlerinin alınabilmesi için paydaş gruplarıyla yüz yüze çalıştaylar ve/veya online anketler gerçekleştirilmiştir. Üst yönetim ve paydaşlardan alınan sonuçlar konsolide edilerek ENKA için öncelikli sürdürülebilirlik konuları belirlenmiştir.

Sürdürülebilirlik Komitesi, ENKA çalışanları, tedarikçiler, işverenler, bayiler, sivil toplum örgütleri ve mesleki kuruluşları ile gerçekleştirilen paydaş diyaloğu çalışmaları ile toplamda 266 paydaş temsilcisinin görüş ve geri bildirimleri, sürdürülebilirlik önceliklerinin belirlenmesi kapsamında dikkate alınmıştır.

ENKA sürdürülebilirlik öncelikleri, ENKA’nın sürdürülebilirlik stratejisinin geliştirilmesi çerçevesinde de girdi sağlamıştır.

ENKA’nın öncelikli sürdürülebilirlik konuları arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

İşi İyi ve Doğru Yapmak

Ürün ve Hizmet Kalitesi
Ekonomik Performans
Müşteri Memnuniyeti
Etik ve Uyum Çalışmaları

Çalışana Değer Vermek

İş Sağlığı ve Güvenliği
Çalışan Eğitimi ve Gelişimi
Çalışan Hakları ve Çalışan Memnuniyeti

Toplumu Kalkındırmak

Yerel Ekonomiye Katkı
Olumlu Etkileri Arttırmak
Toplumsal Yatırım
Olumsuz Etkilerden Kaçınma / Azaltma

Çevresel Etkiyi Azaltmak

İnovasyon ve AR-GE Çalışmaları
Karbon Ayakizi ve Enerji Verimliliği