SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
POLİTİKASI

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Merkezi İstanbul’da bulunan öncü ve küresel bir şirket olarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde yüksek kalitede ürün ve hizmetler sunarız.

Gerçekleştirdiğimiz projeler ile ülkelerin kalkınmasına ve refahına katkı sağlar; yaptığımız işlerde iş güvenliğini, kaliteyi ve uygun maliyeti ön plana koyarak güvenilirliği sağlarız.

İşimizi etik, şeffaf ve hesap verebilir bir kurumsal yönetim anlayışıyla ve sürdürülebilir büyüme vizyonuyla yürütürüz.

Türkiye’de ve yurtdışında binlerce insana istihdam ve yerel ekonomilere katkı sağlarız. Bölge ihtiyaçlarına destek olarak yerel sosyo-ekonomik kalkınmaya katkıda bulunuruz.

Paydaş katılımına önem veririz. Kapsayıcı stratejimiz, paydaşlarımızın beklentilerini dikkate aldığı gibi risklerimizi azaltır ve uzun dönemli ve kalıcı ilişkiler kurmamıza yardımcı olur.

Çalıştığımız tüm coğrafyalarda insan haklarına saygı gösterir, her türlü ayrımcılığa karşı çıkar, fırsat eşitliğini teşvik ederiz ve iş ortaklarımızdan da aynı hassasiyeti bekleriz.

En öncelikli paydaşımız olan çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerini sağlamanın yanı sıra onlara adil ve katılımcı bir çalışma ortamı sunar, gelişimlerine yatırım yaparız.

Faaliyetlerimizin çevresel ve sosyal etkilerini ölçer ve değerlendiririz; olumsuz etkilerimizi azaltmaya yönelik süreçlerimizi iyileştiririz.

İklim değişikliğine yönelik mücadeleye destek olur, doğal kaynakların korunmasına özen gösteririz.

Eğitim, kültür, sanat ve spora yatırım yaparak yeni nesillerin gelişimine destek oluruz.

Sürdürülebilirlik Politikasını İndirin