Bağdat Besmaya 1.500 MW Kombine Çevrim Elektrik Santrali

Bağdat Elektrik Santrali – Besmaya Projesi ENKA tarafından, mühendislik, satınalma, inşaat, çalıştırma, devreye alma ve performans testlerinin yapılması işlerini de kapsayan bir EPC (Engineering-Procurement-Construction/Mühendislik-Satınalma-İnşaat) Sözleşmesi kapsamında anahtar teslimi esasına göre taahhüt edilerek gerçekleştirilmiş bir projedir.

Eylül 2014’te ENKA ile Mass Energy Group Holding Ltd. arasında imzalanan sözleşme projenin birinci aşamasını teşkil ediyordu ve bir adet 1.500 MW’lık doğalgazlı Kombine Çevrim Santrali’nin kapasitesi ileride 3.000 MW’a kadar çıkarabilecek şekilde tüm altyapısı ile birlikte yapımını kapsıyordu.

Santral, Bağdat’ın 25 km güneydoğusunda Besmaya bölgesinde yer almaktadır.

2 x 2 x 1 kombine çevrimli (1.500 MW’lık) 2 blok şeklinde konfigüre edilen 1. aşama, 2016 sonunda ticarî işletime yönelik olarak basit çevrim modunda 1.000 MW’lık enerji elde edilecek ve 2017 sonunda ise buhar çevrimiyle 500 MW’lık ilâve enerji sağlanacak şekilde tasarlanıp yapılmıştır.

Tesisin basit çevrim bölümü, dört adet GE-9F- 3 serisi Gaz Türbini ile ana sistem dışındaki tüm yan ve yardımcı sistem ve ekipmanlardan (BOP) oluşmaktadır.

Kombine çevrim bölümü ise, 4 adet Isı Geri Kazanımlı Buhar Jeneratörü ile yerüstü tipi konsenderlerden, 2 adet 250 MW’lık nominal güce sahip buhar türbini jeneratöründen, 2 adet ıslak tip cebri soğutmalı su kulesinden ve kombine çevrim santralinin güvenilir ve efektif bir biçimde işletilebilmesi için gerekli olan tüm ekipman ve sistemlerden oluşmaktadır.

Proje Tanımı

Bağdat Besmaya 1.500 MW Kombine Çevrim Elektrik Santrali

  • Tasarım ve Mühendislik
  • Satınalma
  • İnşaat
  • Test & Ön Devreye Alma
  • Devreye Alma
  • İşletmeye Alma

Proje Özellikleri

Kontrat Tipi
Götürü Usulü, Anahtar Teslim
Kontrat Kapsamındaki İşler
Tasarım ve Mühendislik, Satınalma, İnşaat, Test & Ön Devreye Alma Kalemleri, Devreye Alma, Başlangıç ve Performans Testleri
İşveren
MASS Group Holding Ltd.
Müteahhit
ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.
Ana Kalemler
Toprak İşleri 300.000 m³
Beton 60.000 m³
Yapısal Çelik 9.000 t
Yerüstü Borulaması 3.000 t
Kablolama 1.000.000 lm
Mekanik Ekipman 35.000 t
Saha Montaj Tanklar 2.500 t
Proje Süresi
Başlangıç Tarihi 01.09.2014
Bitiş Tarihi 23.02.2018
Süre 41 Ay

Konum

Bağdat, Irak
PROJEYE ÖZGÜ ZORLUKLAR

Bu proje, piyasada mevcut bulunan en son teknolojileri kullanan birinci sınıf bir enerji üretim tesisi olarak tasarlanmaktadır. Yardımcı bir santral bileşeninde meydana gelebilecek tek bir arızanın üretim yeterliliğinde toplam bir kayba neden olmaması için her bir sistemde yeterli miktarda yedekleme yapılmıştır. ENKA’nın mühendislik ekibi Mülk Sahibinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek için santral tasarımı üzerinde incelikli bir şekilde çalışmaktadır ve öngörülemeyen nedenlerle meydana gelebilecek tasarım ölçütlerindeki değişiklikleri de en aza indirmektedir.

Bağdat şehri son yıllarda büyük ölçüde zararlara maruz kalmıştır ve dolayısıyla da altyapısını yeniden inşa etmektedir. Bundan hareketle, mevcut olan altyapıya güvenmek mümkün olmadığından ENKA, inşaat işlerinin herhangi bir aksaklık veya kesinti olmaksızın devam ettirilmesi adına iş sahasında kendi kendine yetebilecek geçici bir inşaat tesisi kompleksi kurmuştur.

Projenin en önemli güçlüklerinden birisi toplumsal karışıklığın ve istikrarsızlığın yaşandığı bir bölgede çalışmaktır. ENKA, itinalı bir planlama ve koruyucu önlemler vasıtasıyla tehlikelerden sakınma temeline dayanan güçlü bir emniyet planı geliştirmiştir ve bu planı uygulamaktadır. ENKA’nın güvenlik yaklaşımı iyi toplumsal ilişkiler kurmayı, tehditlerin engellenmesi, tespiti ya da geciktirilmesi yoluyla riskin azaltılması için karşı önlemlerin alınmasını ve herhangi bir olayın meydana gelmesi durumunda ise ilave azaltma tedbirlerini kapsamaktadır. Güvenlik sistemimizin gayesi, tesisin işletimine, düzenine ve çevresel kısıtlamalara karşı duyarlı kalırken, karşı tedbirlerin etkin bir şekilde kullanılmasıyla çalışanlar, operatörler ve alt-yükleniciler için emniyetli bir ortam temin etmektir.

60 bin tonu aşkın proje materyali ve ekipmanı, şantiyeye yoğun Um Kasr limanı ve kısmen de kuzey güzergahlarından gönderilecektir. Büyük yüklerin başarılı bir şekilde taşınması için dikkatli bir planlamanın ve güzergâh analizlerinin yapılması gerekmektedir. Zamanında gümrükleme işlemleri konusunda Irak’ın sürekli olarak değişen gümrük düzenlemeleri ve bürokrasisine uyum sağlama oldukça zorlayıcı hususlardan biridir. ENKA, dikkatli planlama yoluyla ve yasa ve taleplere sıkı sıkıya bağlı kalarak gümrük yetkilileriyle herhangi bir ihtilaf yaşamadan tüm yüklere gümrüklerden çekmek için Irak’ta ki engin tecrübelerini geliştirecektir.

ENKA’NIN HİZMETLERİNİN KAPSAMI

ENKA’nın hizmetlerinin kapsamı tüm proje materyallerinin tasarımını, detaylı mühendislik işlemlerini, tedarik, gönderim/teslimatını, kurulum ve inşaat, ara bağlantı, devreye alma öncesi, devreye alma ve hizmete sokma, istenilen net üretim şebekesi ile paralel operasyonun gösterimini, performans testini, işletme ve idame personelinin eğimini ve Elektrik Santrali için iş bölümlerine göre entegre operasyon ve bakım kitapçıklarının hazırlanmasını içerir.

Santralin basit çevrim kısmı her biri GE 9F 3 serisi olan 4 gaz türbininden ve tüm yardımcı ekipmanlardan oluşacaktır. Santralin kombine çevrim kısmı kondansatörler, dokuz Jeneratör Yükseltici, iki ıslak tip soğutucu kuleler ve ortaya çıkan santralin emniyetli, güvenilir ve etkin bir kombine çevrim enerji üretim tesisi olmasını sağlamak için gerekli olan tüm ekipmanlar da dahil olmak üzere dört Isı Geri Kazanımı Buhar Jeneratörü, iki nominal 250 MW buhar türbin jeneratöründen oluşur.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER VE BAŞARILAR
  • Eylül 2015 tarihine kadar herhangi bir zaman kaybı olmaksızın 1 milyon iş saati
  • Bu proje Bağdat şehrinin acil enerji gereksinimlerini karşılamaya katkı sağlayacak ve Irak başkentinin ve çevresinin yaşam koşullarını iyileştirecektir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Santral Tipi Kombine Çevrim Elektrik Santrali
Kapasite 1.500 MW
Yakıt Fuel Gaz, Yedekleme : Dizel
Kurulum 2x(2x2x1)
Gas Turbine Generator General Electric, Birim : 4 Set, Model: 9FA.03, Oran / Birim : 265 MW
Steam Turbine Generator General Electric, Birim : 2 Set, Model: D200 33.5’’ LSB, Oran / Birim : 250 MW
HRSG CMI, Birim: 4 Set, Tip: Dikey – 2 Stages-HP, LP, with diverter damper and by-pass
stack (101.48 kg/s at 536.53C Rating: 7.08kg/s at 242.16C)
Cooling Type Combination of Fin Fan Coolers and Wet Cooling Tower Wet Cooling Tower Capacity
(12,626 kg/s, 14 hücre)

 

Galeri

İlgili Projeler

SAMAWA 750 MW KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ

SAMAWA 750 MW KOMBİNE...

Devam Eden Enerji Santralleri...
Bağdat Besmaya 1.500 MW Kombine Çevrim Elektrik Santrali

Bağdat Besmaya 1.500...

Bağdat Enerji Santralleri...
Süleymaniye 1.500 MW Kombine Çevrim Santral Dönüştürme

Süleymaniye 1.500...

Enerji Santralleri Enerji...
Dohuk 1.500 MW Kombine Çevrim Elektrik Santrali Dönüşümü

Dohuk 1.500 MW Kombine...

Duhok Enerji Santralleri...