• 001
 • 002
 • 003
 • 004

Süleymaniye 1.500 MW Kombine Çevrim Santral Dönüştürme

Mevcut Süleymaniye Doğalgazlı Basit Çevrim Elektrik Santralı, MGH – Mass Group Holding Ltd. şirketi tarafından sekiz adet GE – 9E gaz türbiniyle kapasitesi 1.000 MW’a çıkacak şekilde geliştirilmişti.

GE tarafından imal edilen buhar türbinleri kullanılarak yapılan kombine çevrim gaz türbini dönüşümü, tesise 500 MW daha kurulu güç katarak toplam kapasitesinin 1.500 MW’a çıkmasını sağladı.

Süleymaniye Kombine Çevrim Elektrik Santralı, ana yakıtı doğalgaz ve ikincil yakıtı da dizel olmak üzere iki farklı yakıtla çalıştırılabilecek ve mevcut Süleymaniye Doğalgazlı Elektrik Santrali’nin ürettiği egzoz ısısını da kullanabilecek şekilde tasarlandı.

MGH – Mass Group Holding Ltd. şirketi Süleymaniye Elektrik Santrali’nin basit çevrimden kombine çevrime dönüştürülmesi için 2013’te ENKA ile bir EPC (Engineering-Procurement- Construction / Mühendislik-Satınalma-İnşaat) sözleşmesi üstlendi.

Proje Tanımı

Süleymaniye 1.500 MW Kombine Çevrim Santral Dönüştürme

 • Mühendislik
 • Satınalma
 • İnşaat
 • Test & Ön Devreye Alma
 • Devreye Alma
 • Başlangıç

Proje Özellikleri

Kontrat Tipi
Götürü Usulü, Anahtar Teslim
Kontrat Kapsamındaki İşler
Mühendislik, Satınalma, İnşaat, Test & Ön Devreye Alma, Devreye Alma, Personel Eğitimleri
İşveren
MGH – Mass Group Holding Ltd.
Müteahhit
ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.
Ana Kalemler
Toprak İşleri 260.000 m³
Beton 45.000 m³
Yapısal Çelik 5.800 t
Yerüstü Borulaması 2.000 t
Kablolama 1.100.000 lm
Mekanik Ekipman 36.000 t
İzolasyon ve Boya 52.000 m²
Binalar 6.500 m²
Proje Süresi
Başlangıç Tarihi 01.07.2013
Bitiş Tarihi 27.07.2016
Süre 37 Ay

Konum

Süleymaniye, Irak
PROJEYE ÖZGÜ ZORLUKLAR

Bu projenin kapsamında terkedilmiş endüstri bölgesi koşulları altında basit çevrim olarak çalışan bir elektrik santralinin kombine çevrim elektrik santraline dönüştürülmesi işleri yer almaktadır. ENKA, kararsız şebeke koşullarında çalışmasına rağmen özenle oluşturulmuş kontrol mekanizması uygulayarak şebekenin santral üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeyi başarmıştır.

Projenin en büyük zorluklarından birisi de bölgede yaşanan büyük sivil kargaşa altında çalışmak olmuştur. Ayrıca ENKA, bu güçlüklerle mücadele edebilmek için dikkatli bir şekilde planlama ve savunma koruma önlemleri vasıtasıyla risk engellemeye dayalı katı bir güvenlik ve emniyet planı hazırlamış ve bunu uygulamıştır. Güvenlik yaklaşımımız iyi ilişkilerden, tehlikenin engellenmesi, tespiti ve geciktirilmesi yoluyla riskleri azaltacak karşı önlemlerin alınmasını ve herhangi bir olay durumunda da her zaman kullanıma hazır bir tahliye planından oluşmaktadır.

Bu yaklaşım sayesinde ENKA, potansiyel risk faktörlerini en aza indirmeyi başarmış ve öngörülen sözleşme takviminde herhangi bir aksamaya mahal vermeksizin çalışmalarını sürdürmüştür.

Zaman zaman yaşanan olaylardan dolayı çalışma sahası alanına nakliye yapılmasında aksaklık yaşanması ve yüksek personel değişim oranları ENKA’nın yeni işgücü için birçok defa başvuruda bulunmasına ve vize almasına neden olmuştur. Benzer bir şekilde bir ABD mühendislik alt yüklenicisi, Avrupalı ve Japon tedarikçiler güvenlik endişelerinden dolayı mühendislerinin çalışma sahasına gitmelerine sınır getirmişlerdir. ENKA tüm bu sorunları ekibinin proje başarısına olan adanmışlığı, kapsamlı planlama ve dikkatli bir istihdam programı uygulaması sayesinde ve projenin yürütülmesindeki her aşamasında yeterli gerekliliği yerine getirerek aşmayı başarmıştır.

Projenin yürütülmesi esnasında alternatif taşıma çözümleri üretilerek, zamanında ve doğru kararlar alınarak ve sık sık değişen Irak Gümrük düzenlemelerine uyum sağlanarak esnek lojistik yönetimi yaklaşımı kullanılmıştır. 2.750 kamyon 46 bin ton proje malzemesi ve donanımı çalışma sahasına taşınmıştır.

ENKA’NIN HİZMETLERİNİN KAPSAMI

Bu sözleşme kapsamındaki büyük çaplı ana işler; basit çevrim santralini 4x4x1’lik bir konfigürasyona sahip iki blokluk bir kombine çevrimli bir santraline dönüştürmek için gerekli olan sekiz adet Isı Geri Kazanımlı Buhar Jeneratörünün, iki adet nominal oranlı 250’şer MW’lık GE buhar türbini jeneratörünün, iki adet jeneratör yükseltme (GSU) trafosunun, iki adet 40 hücrelik hava soğutmalı kondenser sisteminin ve tüm diğer yan ve yardımcı sistem ve ekipmanların (BOP) tasarım, mühendislik, satınalma, sevkiyat/teslimat, inşaat, kurulum, tesisat, test, ara bağlantı, çalıştırma, geçici olarak ön-işletmeye alma, nihai olarak işletmeye alma işlerini ile istenilen net çıktı değerlerinde kalınarak enterkonnekte şebekeye paralel işletimin nasıl yapılacağının gösterilmesi, performans testlerinin yapılması, işletim & bakım elkitaplarının hazırlanması ve işletim & bakım personeline derslik ortamında eğitim verilmesini kapsıyordu. Ayrıca işlerin kapsamında; Elektrik Bakanlığı tarafından yapılacak dâhili bağlantı noktasının kör ucu yapısında bir de 400 kV’lık şalt alanı yer almaktadır.

Projenin zirve dönemlerinde ENKA iş gücü 1.285 çalışana kadar çıkmıştır. Ayrıca ENKA, tesisin operasyon ve bakımından sorumlu personele Operasyon & Bakım eğitimleri de sağlamıştır

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER VE BAŞARILAR
 • Süleymaniye Kombine Çevrim Elektrik Santrali Projesi çoğunlukla doğal gaz ve yedek olarak da dizel yakıt olmak üzere iki çeşit yakıt ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Dizel yakıt tesise tanker kamyonları ile taşınırken, doğal gaz Khor Mor doğal gaz sahasından boru hatları ile ulaştırılmaktadır. Daha sonra dizel yakıt türbinler için kullanılmadan önce arıtılmakta ve işlenmektedir
 • 3 milyon adam-saat / 431 gün kayıp iş günlü kaza olmadan tamamlanmıştır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Santral Tipi Kombine Çevrim Elektrik Santrali
Kapasite 1.500 MW
Yakıt Doğal Gaz, Yedekleme : Dizel
Kurulum 2x(4x4x1)
Steam Turbine Generator Generator General Electric, Birim: 2 Set, Model: C7, Oran / Birim: 252 MW
HRSG CMI, Birim: 8 Set, Tip: Vertical – Natural Circulation Cold Casing
Cooling Type Air Cooled Condenser, GEA, Birim: 2 Set, Tip : 40 Hücreli

Galeri

İlgili Projeler

SAMAWA 750 MW KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ

SAMAWA 750 MW KOMBİNE...

Devam Eden Enerji Santralleri...
Bağdat Besmaya 1.500 MW Kombine Çevrim Elektrik Santrali

Bağdat Besmaya 1.500...

Bağdat Enerji Santralleri...
Süleymaniye 1.500 MW Kombine Çevrim Santral Dönüştürme

Süleymaniye 1.500...

Enerji Santralleri Enerji...
Dohuk 1.500 MW Kombine Çevrim Elektrik Santrali Dönüşümü

Dohuk 1.500 MW Kombine...

Duhok Enerji Santralleri...