Zİ KAR 750 MW KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ

Irak Elektrik Bakanlığı tarafından, 5 Şubat 2017 tarihli Sözleşme No.1 ile GE firmasına ihale edilen Zi Kar 1×4 9E Kombine Çevrim Santrali Projesini gerçekleştirmek üzere, ENKA ve GE 3 Ocak 2017 tarihinde konsorsiyum anlaşması imzalamıştır.

EPC sözleşmesi kapsamı Zi Kar Kombine Çevrim Santrali Projesi’nin tasarım, imalat, tedarik, taşıma, inşaat,  montaj, test ve devreye alma işleridir. Bu kapsamda işveren tarafından daha önce temin edilen gaz türbinleri, jeneratörleri ve bunların yardımcı sistemlerinin basit çevrim olarak montajı ve devreye alma işlemleri yüklenici (GE – ENKA Konsorsiyumu) tarafından yapılacak; sonrasında buhar türbini, atık ısı kazanları ve ilgili diğer ekipmanlar da eklenerek kombine çevrime dönüştürülecektir. Santral konfigürasyonu 4x4x1 olup, ana yakıt olarak doğalgaz (NG); yedek yakıt olarak ise hafif distile yakıt (LDO) ve ham petrol (CO) kullanılacaktır. Sıvı yakıtlar için yakıt depolama ve iyileştirme tesisleri de kapsama dahildir. ISO koşullarındaki nominal güç kapasitesi; doğalgaz kullanılarak 750 MW, sıvı yakıt kullanılarak 730 MW’dır.

Bedelsiz ekipman olarak yükleniciye verilecek olan mevcut dört (4) adet (9E) gaz türbini ve jeneratör seti (4X125) MW ile yardımcı üniteler, Aralık 2008’ de Mega Deal Projesi kapsamında GE firması tarafından işveren’e satılmıştır.

Finansman ve bütçe kısıtlamalarının üstesinden gelmek için, 2018 yazında işveren projenin iki aşamada yürütülmesini istemiştir ve 28 Kasım 2018 tarihinde sözleşme değişikliği imzalanmıştır.

Faz 1 kapsamı, 132 kV AIS ve 400kV GIS dahil basit çevrimin tamamlanmasını ve kombine çevrim çalışmasına da hizmet edecek kapasitedeki ortak yan sistemleri içermektedir. Faz 2 kapsamı, kombine çevrimin tamamlanmasını sağlayacak olan sistemleri içermektedir.

Faz 1 sözleşme süresi 2019 yılı Mart ayı içinde gerçekleşen Faz 1 başlangıç tarihinden itibaren 647 gündür. Faz 2 sözleşme süresi ise 2019 yılı 2. çeyrekte gerçekleşmesi beklenen Faz 2 başlangıç tarihinden itibaren 1.020 gündür.

Faz 1 Birleşik Krallık kuruluşu UK Export Finance (UKEF) tarafından finanse edilirken, Faz 2 ise Irak Devleti tarafından Trade Bank of Iraq (TBI) kredisi ile finanse edilecektir.

Yüklenici, İşveren’e  finansman anlaşmasının gerçekleşmesi amacıyla destek vermiştir. Bu çerçevede İşveren adına görevlendirilen uluslararası bir danışman Çevre ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED – ESIA) Raporunu hazırlamıştır. Tamamlanmış olan ÇSED Ekim 2018’de UKEF web sitesinde kamuya açıklanmıştır.

2018 yılı başlarında, taraflar kazık işleri kapsamı konusunda anlaşmaya varmış ve akabinde sözleşme başlangıç tarihi 20 Ocak 2018 olarak gerçekleşmiştir. ENKA kapsamına kazık işlerin de dahil olması ile ENKA’nın konsorsiyumdaki payı %63’ten %66’ya yükselmiştir.

ENKA’nın kapsamı, genel inşaat işleri, kazık işleri ve yardımcı santral sistemleri (BoP) için mekanik ve elektrik işlerinin kavramsal tasarımı ve detay tasarımıdır. Yardımcı santral sistemleri (BoP) ekipmanının tedarik edilmesi, üretilmesi, teslimatının yanı sıra genel inşaat hizmetleri, kazık işleri, yardımcı santral sistemleri (BoP) ve güç bloğu (Power Block) ekipmanlarının montajı, test ve devreye alma işlerinin yapılması da ENKA kapsamındadır.

Güç Bloğu ekipmanların ve diğer ana ekipmanların (bedelsiz ekipmanlar hariç); HRSG ve Diverter Damper Üniteleri, STG, ACC, DCS, 132kV AIS ve 400kV GIS sistemlerinin, Step-up Transformatörlerin ve Oto transformatörlerin mühendislik tasarımı, tedarik, imalat ve gümrük noktasına teslimi GE firması sorumluluğundadır. GE aynı zamanda, GE tarafından sağlanan ekipmanların test ve devreye almasından sorumludur.

Projenin 1. Fazının Aralık 2020’de tamamlanması öngörülmektedir.

Faz 2 için ise finansal kapanışın Haziran 2019’da  gerçekleşmesi durumunda projenin 2. Fazının Mart 2022’de tamamlanması öngörülmektedir.

Proje Tanımı

Zİ KAR 750 MW KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ

  • Mühendislik
  • Satınalma
  • İnşaat
  • Test & Devreye Alma

Proje Özellikleri

Kontrat Kapsamındaki İşler
Anahtar Teslim
Genel Kapsam
Mühendislik, Satınalma, İnşaat, Test & Devreye Alma
İşveren
Irak Enerji Bakanlığı
Müteahhit
General Electric (GE) & ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.
Proje Süresi

FAZ 1

Başlangıç Tarihi15.03.2019
Bitiş Tarihi21.12.2020
Süre22 Ay

 

FAZ 2

Başlangıç Tarihi15.06.2019
Bitiş Tarihi28.03.2022
Süre34 Ay

 

Konum

Nasiriyah, Irak

Galeri

İlgili Projeler

SAMAVA 750 MW KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ

SAMAVA 750 MW KOMBİNE...

Devam Eden Enerji Santralleri...
Bağdat Besmaya 1.500 MW Kombine Çevrim Elektrik Santrali

Bağdat Besmaya 1.500...

Bağdat Enerji Santralleri...
Süleymaniye 1.500 MW Kombine Çevrim Santrali

Süleymaniye 1.500...

Enerji Santralleri Enerji...
Dohuk 1.500 MW Kombine Çevrim Elektrik Santrali Dönüşümü

Dohuk 1.500 MW Kombine...

Duhok Enerji Santralleri...