OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

Tarih:   19 Haziran 2014

Saat:   14:00

Adres: Balmumcu Mahallesi, Hacı Faik Bey sokak No:3, ENKA Toplantı Merkezi Binası Beşiktaş – Istanbul

Gündem

1) Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi ve Başkanlık Divanı’na, Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nı imzalama yetkisinin verilmesi.

2) Yönetim Kurulu Üyeleri’ne Ana Sözleşmemizin Temettü Avansı Dağıtımı başlıklı 37’inci Maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında, 2014 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması.

3) 2014 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2014 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanması.

4) Dilek ve temenniler.