YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI

YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI

Yönetim Kurulu tarafından alınan ve hisse senedi fiyatı üzerinde etkisi olabilecek kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile yapılan Özel Durum Açıklamaları ile hissedarlara duyurulmaktadır. Bu açıklamalar ayrıca internet sitemizde Özel Durum Açıklamaları başlığı altında da verilmektedir.