HAYATİ 12 KRİTİK AKTİVİTE

HAYATİ 12 KRİTİK AKTİVİTE

Çalışanlarının sağlığı ve güvenliği, ENKA için temel bir değerdir. ENKA sıfır kaza taahhüdünü ortaya koyar tüm kazaların önlenebilir olduğuna inanır. Bu çerçevede ENKA, çalışanlarına ciddi zarar verme potansiyeli olan 12 Hayati Kritik Aktivite ve bu aktivitelerle ilgili gereksinimleri belirlemiştir. Bu gereksinimler, ENKA genelindeki tüm proje ve operasyonlarda rol almakta olan tüm personel için geçerlidir.

Hayati Kritik Aktiviteler, iş faaliyetlerinin tüm aşamalarında büyük önem taşıyarak göz önünde bulundurulmalı ve belirlenen gereksinimlere %100 oranında uyulmalıdır. Hayati Kritik Aktivitelere uyum, tüm ENKA proje ve iş faaliyetlerinde bir çalışma şartıdır. Herhangi bir ENKA iş faaliyetinde rol alan tüm personel, 12 Hayati Kritik Aktivitenin tanım ve gereksinimlerini de içeren ÇGS işe alım eğitimini tamamlamakla yükümlüdür.

 • Güvenli çalışma sistemlerini uygulayabilmek için iş faaliyetlerini önceliklendirin.
 • Tehlikeli etkileşimleri veya ortaya çıkabilecek çıkabilecek tanımlanamayan riskleri yönetmek için gerekli tedbirlerin alındığından emin olun.
 • Düşme koruma olmadan asla yüksekte çalışmayın.
 • Düşme önleyici sistemleri, üreticinin talimat ve önerilerine uyumlu şekilde kurun ve kullanın.
 • Yeterli eğitim, talimat, süpervizyon ve bakımı sağlayın.
 • Sadece sertifikalı iskelecilerin, iskeleleri kurma, sökme ve üstünde değişiklik yapmasına izin verin.
 • Düşen malzeme tehlikesini önlemek için el aletlerini düşmeyecek şekilde sabitleyin ve kullanılmayan tüm malzemeleri kenarlardan uzaklaştırın.
 • Yükseltilmiş çalışma platformlarını sadece üretici talimatları doğrultusunda kullanın.
 • Yetkili değilseniz ve eğitim almadıysanız asla yükseltilmiş çalışma platformlarını kullanmayın.
 • Periyodik kontrolleri yapılmamış yükseltilmiş çalışma platformlarını asla kullanmayın.
 • Güvenli sürüş uygulamalarını işinizin bir parçası olarak görün.
 • Asla alkol ya da uyuşturucu etkisi altında araç sürmeyin veya çalışmayın.
 • Saha içinde ya da dışında hız sınırlarına her zaman uyun.
 • Çalışanların, ızgara boşlukları, şaftlar ve manholler gibi korumasız açıklıklardan düşmesini önleyin.
 • Sorumlu kişilerin talimatları doğrultusunda tüm boşlukları kontrollü bir şekilde açmak ve kapamak için İş İzni (PTW) alın.
 • Boşlukları kapayın ve / veya çevresine korkuluk kurun.
 • Mobil ekipman ile etkileşimi önlemek için yayalara özel, erişilebilir ve iyi aydınlatılmış yürüme yolları sağlayın.
 • Sürekli kontrol ve denetimi sürdürün, gerektiğinde mobil ekipmanların yakınında eğitimli bayrakçıların bulundurun.
 • Mobil ekipmanları kullanması için yalnızca yetkili kişileri atayın.
 • Güvensiz ise mobil ekipmanı asla kullanmayın.
 • Herhangi bir kazıya başlamadan önce mutlaka İş İzni (PTW) alın.
 • Gömülü altyapı servislerinin İş İzni’nde ekli çizimlerde tanımlandığından ve işaretlendiğinden emin olun.
 • Kazılar, toprak sınıflandırmasına bağlı olarak şevlendirilmeli, iksa ve şev koruma sistemleri ile desteklenmelidir.
 • Makina ve el aletlerinin korumalarını asla çıkarmayın.
 • Üreticinin talimat ve önerilerine uyun ve yetkisiz herhangi bir değişiklik yapmayın.
 • Yeterli ve düzenli bakım sağlayın.
 • Kapalı alan olarak tanımlanan çalışma bölgelerinde, ilgili eğitim ve yetkilendirme olmadığı takdirde asla iş faaliyetlerine başlamayın.
 • İş İzni alın.
 • Çalışma ortamının atmosferini test edin.
 • Girişe gözcü atayın ve kapalı alana girenler ile efektif iletişimi sağlayın.
 • Sürekli kontrol ve denetim sağlayın.
 • Bir kurtarma planı oluşturun ve uygulanabilir olduğundan emin olun.
 • Çalışmaya başlamadan önce tüm enerji kaynaklarının doğru şekilde izole edildiğinden emin olun.
 • İş İzni edinin, LOTO prosedürüne uyun ve işi güvenle tamamlamak için STARRT uygulayın.
 • Yetkili değilseniz kilit ve etiketleri çıkarmayın veya kurcalamayın.
 • Tüm arta kalmış, depolanmış enerjiyi ortadan kaldırın.
 • Asla askıdaki yükün altında durmayın.
 • Operasyon bir personelin kaldırılmasını içeriyorsa, operasyonu kritik kaldırma olarak ele alın.
 • İlgili İş İznine uyumlu olacak şekilde, sadece yetkili kişilerin kaldırma operasyonu yürütmesine izin verin.
 • Zemin koşullarını, yakın yapıları ve eş zamanlı operasyonları her zaman göz önünde bulundurun.
 • Tüm kaldırma malzemelerini ilgili standartlar ve üretici talimatları doğrultusunda kullanın.
 • İskele malzemesi, boru ya da keskin kenarlı objeleri asla kaldırma ve sapanlama operasyonlarında kullanmayın.
 • Tüm uyarı işaretleri, barikatlar ve iş güvenliği uyarılarına uyun.
 • Yetkiniz yoksa var olan koruma veya barikatları asla ortadan kaldırmayın.