ÇALIŞANLARIMIZ

ÇALIŞANLARIMIZ

Çalışanlarımız, en önemli paydaşlarımızın başında gelmektedir. ENKA çalışanlarının güvenli ve huzurlu bir iş ortamında çalışmaları için gerekli standart ve prosedürleri belirlenmekte, önlemler alınmaktadır.

İşe alım, eğitim ve gelişim, terfi ve ücretlendirme gibi tüm insan kaynakları fonksiyonlarında fırsat eşitliği tesis edilmekte; ırk, din, dil, renk, cinsiyet, cinsel yönelim vb. her türlü ayrımcılığa karşı çıkılmaktadır.

Tüm çalışanların, birbirine ve temel insan haklarına saygı göstererek uyumlu bir şekilde çalışması için dikkat edilmesi gereken hususlar, ENKA Davranış Kuralları’nda belirtilmiştir.

İNSAN HAKLARINA SAYGILI DAVRANMAK

Çeşitlilik ve Dâhil Olma

Çeşitlilik ve dâhil olma takım çalışmasının temelinde bulunmaktadır. İşgücümüz, tüm paydaşlarımız için mükemmel sonuca ulaşmaya kendini adamış dünyanın her yanından yetenekli profesyonellerden ve ustalardan oluşmaktadır. ENKA’nın amacı birbirinden farklı çalışanlarının her birinin bilgisini ve yeteneğinden faydalanırken, kültürler arası bir anlayış ve işbirliğini teşvik ederek onları güçlendirmektir.

Bunun için sizler, kendi çalışma arkadaşlarınızın ve şirketimizin faaliyet gösterdiği tüm konumlardaki çalışanların farklı geçmişlerine, deneyimlerine ve fikirlerine değer vererek tüm ENKA çalışanlarına saygı göstermekle yükümlüsünüz. Sizler ayrıca tüm ENKA çalışanlarına, müşterilerine ve çevremizdeki toplumun bireylerine karşı uygun ve âdil davranışlarda bulunarak herkesi dâhil eden bir iş ortamı teşvik etmelisiniz.

Âdil İstihdam Uygulamaları

ENKA, çalışanlarımızın saygıyla ve âdil bir şekilde ve konumdan bağımsız olarak ayrımcılığın her türlüsünden arındırılmış şekilde davranış görmeleri amacıyla küresel standartlar belirlemiştir. amacıyla küresel standartlar belirlemiştir. İşe alım, terfi, maaş, iş akdinin sonlandırılması, eğitim fırsatları ve görevlendirme gibi tüm istihdam kararları kişilerin kanunlar tarafından korunan karakteristiklerine değil onların hak edip etmediklerine göre verilmelidir. Bu karakteristiklere örnek olarak insiyet, ırk, renk, dini, milliyet, medeni durum, yaş, malullük, hamilelik, kıdem, cinsel eğilim veya kanunlar tarafından korunan diğer karakteristikler gösterilebilir.

ENKA, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde belirtilen insan haklarına saygı göstermekte, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yayınlanmış sözleşmelere uyum göstermektedir.

Tacizden Arındırılmış İşyeri

Tacizin ENKA’da yeri yoktur ve müsamaha gösterilmeyecektir. Çalışanlarımız meziyet ve becerilerin ödüllendirildiği ve çeşitlilik ve güvenin teşvik edildiği güvenli ve profesyonel bir çalışma ortamında çalışmalıdırlar. Tacizin sözlü bahisler, fiziksel yaklaşım veya görsel teşhir gibi birçok şekli olabilir. Bunlar diğer çalışanlar, yöneticiler, edarikçiler, üstleniciler veya müşteriler tarafından sergilenebilir. Tacizin kanuni tanımı konuma göre değişiklik gösterebilir ancak bu davranış her zaman göz korkutucu, saldırgan veya aşağılayıcı bir ortam yaratma etkisine sahiptir.

Çalışan Personel Bilgisi

Personel, bordro, sağlık hizmetleri ve diğer rutin operasyonlar için ENKA, EPS üzerinde meşru iş amaçları dâhilinde özel ve hassas kişisel bilgiler (Kişisel iletişim bilgileri, kimlik numaraları, özgeçmişler ve tazmin hesabı gibi) saklamaktadır ve kullanmaktadır. Bu bilgilerin kullanılması konusunda tüm uygulanabilir veri mahremiyet kanunlarına ve ENKA’nın ilkelerine ve uygulamalarına uymak zorundasınız. Sizler ayrıca gizli çalışan bilgilerine sadece meşru iş amaçları ile uygun yetkilerle bilgiye erişip, sadece bilmesi gereken kişilerle paylaşarak mahremiyetine saygı göstermek zorundasınız. Bu bilgileri, bilmeye yetkisi ve ihtiyacı olmayan kişilere tekrar etmeyiniz ve onlarla tartışmayınız.

Çocuk veya Zorla Çalıştırma veİnsan Ticaretinden Kaçırma

Her bireye saygı ve itibar ile davranılması inancımız bütünlük temelimizde yer etmiş durumdadır. ENKA, Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nde belirtilmiş tüm insan haklarının tanındığı ve desteklendiği bir ortam yaratmaya kendini adamıştır. ENKA, çocuk veya zorla işçi çalıştırma ve insan ticareti veya fuhuş faaliyetlerine müsamaha etmemektedir. ENKA’nın bu tür faaliyetlerde bulunan tedarikçi, yüklenici veya diğer iş ortaklarının olmaması yönünde çalışmalısınız.