RÜŞVET & YOLSUZLUKLA MÜCADELE

RÜŞVET & YOLSUZLUKLA MÜCADELE

ENKA, sorumluluk sahibi iş yönetimi anlayışının yerleşmesini sağlayan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (United Nations Global Compact) 10 ilkesini benimsemektedir. Şirketimiz faaliyetlerini yürütürken her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır ve özel veya tüzel kişilerin doğrudan veya üçüncü kişiler üzerinden rüşvet alıp vermelerine iş kaybetmeye veya gecikmelere neden olsa bile izin vermeyecektir.

İlgili yasa, düzenleme ve ilkelere uyum sağlamak konusunda gösterdiği kararlılıkla ENKA Davranış Kuralları dokümanında “Küresel Olarak İş Yapmak” başlığı altında “Rüşvet İçin Sıfır Hoşgörü” prensibini benimsediğini bildirmiştir.

Rüşvet İçin Sıfır Hoşgörü

ENKA özel veya tüzel kişilerin doğrudan veya üçüncü kişiler üzerinden rüşvetlerine iş kaybetmemize veya gecikmelerle karşılaşmamıza sebep olacaksa bile izin vermeyecektir.

Rüşvet, özel veya tüzel üçüncü kişilerin faaliyetlerini uygunsuz bir biçimde etkilemek için değerli herhangi bir şey veya başka bir avantajın verilmesi veya verilme vaadidir. Para, hediye, seyahat veya diğer harcamalar, konaklama, indirimler, iltimaslar, iş veya işe alım fırsatları, politik veya hayır amaçlı katkılar veya herhangi bir doğrudan veya dolaylı bedel rüşvet olarak değerlendirilebilir. Kişilerin konumunu kullanarak rüşvet niteliği taşıyan tavizlere göz yumması uygunsuz etki olarak düşünülür.

Rüşvet niteliğinde davranışlar yolsuzlukla mücadele kanunlarını ihlal etmektedir. Size atanmış görevlerinizle ilgili yerel ve diğer uygulanabilir yolsuzlukla mücadele kanunlarını bilmek ve bunlara uymak sizin görevinizdir. Yolsuzlukla mücadele kanunlarını ihlal etmenin sonuçları hem şirketimiz için hem de ilgili bireyler için ağırdır ve bu sonuçlar hukuki ve cezai sorumlulukları içerebilir.

Ödemeleri Kolaylaştırma

ENKA’ da ödemeleri kolaylaştırma aşağıdaki durumlar dışında yasaktır:
• Hukuk Departmanından yazılı olarak onay alınmışsa
• Tüm uygulanabilir yerel ve yolsuzlukla mücadele kanunlarına uygunsa
• Şirketimizin kayıtlarında düzgün şekilde kayıt altına alındıysa

Aracıların, Danışmanların, Temsilcilerin ve diğer Üçüncü Kişilerin Kullanılması

ENKA, sadece çalışanlarının faaliyetleri ile değil, aynı zamanda iş ortaklarının faaliyetleri sebebiyle de yerel ve yolsuzlukla mücadele kanunları dâhilinde sorumlu tutulabilir. Eğer bir iş ortağının veya başka bir üçüncü kişinin rüşvet verebileceğinden şüpheleniyor ancak bu ödemeyi önleyecek gerekli girişimlerde bulunmuyorsanız bu durum rüşveti dolaylı yoldan destekleme olarak görülebilir.

Müşterek girişim ortaklarımızdan, tedarikçilerimizden, yüklenicilerimizden, danışmanlarımızdan ve diğer iş ortaklarımızdan rüşvet konusunda sıfır hoşgörü politikasını uygulamalarını beklemekteyiz.

Müşterek girişim ortakları, tedarikçiler, yükleniciler, danışmanlar gibi aracılar veya diğer üçüncü kişilerle etkileşimde bulunursanız, gerekli özen göstererek süreci ve sözleşme hükmü dâhil olmak üzere ENKA tarafından konulmuş uygulamaları takip etmek zorundasınız. Herhangi bir şüpheli veya şaibeli davranış, işlem veya alındıyı hemen Hukuk Departmanına bildirmelisiniz.

Daha Fazla Bilgi için Lütfen Davranış Kurallarımızı İndirin