RÜŞVET & YOLSUZLUKLA MÜCADELE

RÜŞVET & YOLSUZLUKLA MÜCADELE

ENKA, sorumluluk sahibi iş yönetimi anlayışının yerleşmesini sağlayan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (United Nations Global Compact) 10 ilkesini benimsemektedir. Şirketimiz faaliyetlerini yürütürken her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır ve özel veya tüzel kişilerin doğrudan veya üçüncü kişiler üzerinden rüşvet alıp vermelerine iş kaybetmeye veya gecikmelere neden olsa bile izin vermeyecektir.

İlgili yasa, düzenleme ve ilkelere uyum sağlamak konusunda gösterdiği kararlılıkla ENKA Davranış Kuralları dokümanında “Küresel Olarak İş Yapmak” başlığı altında “Rüşvet İçin Sıfır Hoşgörü” prensibini benimsediğini bildirmiştir.

Rüşvet İçin Sıfır Hoşgörü

ENKA, özel veya tüzel kişilerin doğrudan veya üçüncü kişiler üzerinden rüşvetlerine, iş kaybetmemize veya gecikmelerle karşılaşmamıza neden olacak olsa bile izin vermeyecektir.

Rüşvet, özel veya tüzel üçüncü kişilerin faaliyetlerini uygunsuz bir biçimde etkilemek için değerli herhangi bir şey veya başka bir avantajın verilmesi veya verilme vaadidir. Para, hediye, seyahat veya diğer harcamalar, konaklama, indirimler, iltimaslar, iş veya işe alım fırsatları, politik veya hayır amaçlı katkılar veya herhangi bir doğrudan veya dolaylı bedel rüşvet olarak değerlendirilebilir. Kişilerin konumunu kullanarak rüşvet niteliği taşıyan tavizlere göz yumması etik kural ihlali olarak düşünülür.

Rüşvet niteliğinde davranışlar yolsuzlukla mücade-leye ilişkin yasa maddeleri ve ilgili mevzuatı ihlaletmektedir. Size atanmış görevlerinizle ilgili yerel ve diğer uygulanabilir yolsuzlukla mücadele kanunlarını bilmek ve bunlara uymak sizin görevinizdir. Yolsuzlukla mücadele kanunlarını ihlal etmenin sonuçları hem şirketimiz için hem de ilgili bireyler için ağırdır ve bu sonuçlar hukuki ve cezai yaptırımları içerebilir.

Rüşvet vermeyi reddeden çalışana, herhangi bir ceza veya yaptırım uygulanmayacaktır.

Sorumlu ve Şeffaf Yönetim

ENKA nezdinde rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ve risklerin erken tespiti kapsamında iç denetim çalışmaları yürütülmektedir.

ENKA Merkez Ofis departmanları, iştirakleri ve tüm projelerinde; ENKA Finans ve Muhasebe, Mali Kontrol, Kalite Yönetimi ve İnsan Kaynakları uzmanlarından oluşan “İç Denetim Komitesi” tarafından denetimler gerçekleştirilmektedir.

İç Denetim Komitesi, yıllık olarak yayınladığı denetim planı kapsamında, süreç kontrol, finansal tab-lolar ve raporlar, mali kontrol, yerel ve uluslararası mevzuat ve uygunluk, rüşvet ve yolsuzluk ve kalite denetimlerini içeren geniş kapsamlı denetim çalışmaları yürütmektedir.

Bu denetimler, 30’dan fazla alanında uzman ve deneyimli iç denetçi kadrosuyla, Uluslararası Denetim Standartlarına uygun olarak gerçekleştirilip, raporlanmakta; tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin düzeltici faaliyetler ivedilikle hayata geçirilmektedir.

Tüm şirket çalışanlarımızdan, bu denetimler süresince, kendi süreçleri ve çalışmaları konusunda şeffaf ve açık bir tutum sergilemelerini beklemekteyiz.

ENKA iç denetim prosedürüne uygun şekilde gerçekleştirilen bu denetimlerin yanı sıra, ENKA bağımsız denetim şirketleri tarafından düzenli olarak yapılan denetimler ve yayınlanan raporları ile, şeffaf ve sorumlu yönetim yapısını güvence altına almaktadır.

Ödemeleri Kolaylaştırma

ENKA’ da ödemeleri kolaylaştırma aşağıdaki durumlar dışında yasaktır:
• Hukuk Departmanından yazılı olarak onay alınmışsa
• Tüm uygulanabilir yerel ve yolsuzlukla mücadele kanunlarına uygunsa
• Şirketimizin kayıtlarında düzgün şekilde kayıt altına alındıysa

Aracıların, Danışmanların, Temsilcilerin ve diğer Üçüncü Kişilerin Kullanılması

ENKA, sadece çalışanlarının faaliyetleri ile değil, aynı zamanda iş ortaklarının faaliyetleri sebebiyle de yerel kanunlar ve yolsuzlukla mücadele kanunları dâhilinde sorumlu tutulabilir. Eğer bir iş ortağının veya başka bir üçüncü kişinin rüşvet verebileceğinden şüpheleniyor ancak bu ödemeyi önleyecek gerekli girişimlerde bulunmuyorsanız bu durum, rüşveti dolaylı yoldan destekleme olarak görülebilir.

Müşterek girişim ortaklarımızdan, tedarikçilerimiz-den, yüklenicilerimizden, danışmanlarımızdan ve diğer iş ortaklarımızdan rüşvet konusunda sıfır hoşgörü politikasını uygulamalarını beklemekteyiz.

Müşterek girişim ortakları, tedarikçiler, yükleniciler, danışmanlar gibi aracılar veya diğer üçüncü kişilerle etkileşimde bulunursanız, gerekli özeni göstererek süreci ve sözleşme hükmü dâhil olmak üzere ENKA tarafından konulmuş uygulamaları takip etmek zorundasınız. Herhangi bir şüpheli veya şaibeli davranış, işlem veya alındıyı hemen Davranış Kurallarının 9.2. maddesinde belirtilen Etik Hattı iletişim numarasına bildirmelisiniz.

Daha Fazla Bilgi için Lütfen Davranış Kurallarımızı İndirin