YÖNETİM ETİK VE
UYUM KOMİTESİ

YÖNETİM ETİK VE UYUM KOMİTESİ

Misyon

Etik, ENKA’nın temel değerlerinden biridir:  “Tutarlılıktan, dürüstlükten ve adil olmaktan taviz vermeyiz.” Yönetim Etik ve Uyum Komitesi (“Komite”), etik ve uyum programının bu temel değeri desteklemesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra Komite, şirketin; etkili bir etik ve uyum programı yürütmesine, böylesine bir programa temel olacak prensipleri belirlemesine ve etik iş yürütme ve yasalara uyuma önem veren bir kurumsal kültürü, sürekli teşvik etmesine yardımcı olmaktadır.

TOPLUCA FOTOGRAF_01

Kapsam

Komite’nin kapsamı asgaride aşağıdakileri içerir:

 1. Şirketi bir bütün olarak kapsayan etik ve uyum programının üst düzey yönetim tarafından yönetilmesini ve gözetilmesini sağlar.
 2. Programının genel etkililiğini ve verimliğini değerlendirir ve gerektiğinde İcra Kurulu’na tavsiyelerde bulunarak, şirketin etkili bir etik ve uyum programına sahip olmasını temin eder.
 3. Şirketin her seviyesinde etik iş yürütmeyi destekleyecek programları uygulaması için Şirket ve projelerdeki oluşturulacak grupların işlevsel etkinliklerini destekler ve güçlendirir.
 4. Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı’na ve diğer kurumsal yöneticilere rehberlik, bilgi ve ölçümler sunarak etik ve uyum programlarının yeterli kaynağa erişebilmesini sağlar.
 5. Şirketin alt birimlerinin etik iş yürütme ve yasalara uyumu için, belirli zamanlarda denetimler gerçekleştirir ve süreçlerdeki iyileştirilmesi gereken alanları tespit eder.

Amaçlar

Komite:

 1. Aşağıdakileri düzenli aralıklarla gözden geçirerek, şirketin etik ve uyumluluk programının mevcut performansını ve devamlı geliştirilmesini gözetir:
 • Hem kurumsal hem de şirketin (dünya çapındaki saha ve projeleri de dahil) tüm alt birimlerinde etik ve uyum etkinlikleri
 • Kurumsal ve proje bazında etik ve uyum eğitim planları ve bu planlar bağlamına şirket genelinde performans
 • Etik Yardım Hattı istatistikleri ve eğilimleri
 • Şirket çapında etik eğitimi ve farkındalık arttırma programları
 • Şirket politikaları, yasalar, düzenlemeler ve yasal sorumluluklara uyumu sağlamak için gerçekleştirilen şirket içi izleme etkinlikleri.
 1. Etik ve uyum programı için şirket geneli ve birimler seviyesinde kullanılacak kilit ölçütleri geliştirip İcra Kurulu’na sunar.
 2. İş stratejisi, riskler, düzenleyici ve yasal gereksinimler alanlarındaki değişikliklere göre şirketin etik ve uyum alanlarındaki politikalarını geliştirmesini veya güncellemesini önerir.
_DSC2725

İşleyiş İlkeleri

 1. Komitenin olağan toplantıları, eş başkanların bilgilendirme sunması gereken her İcra Kurulu toplantısından önce gerçekleştirilecektir. Ek toplantılar gerektiğinde, İcra Kurulu’nun veya Komite Başkanı’nın belirlediği konuların görüşülmesi için ayarlanacaktır.
 2. Her takvim yılında Komite en az iki kez toplanacaktır. Her toplantıdan önce gündem ve gerekli destek materyali katılımcılara Komite Başkanı tarafından ulaştırılacaktır.
 3. Komite eş başkanları, Genel Müdür ve İcra Kurulu Başkanı’nın isteği üzerine, İcra Kurulu toplantılarında etik ve uyum etkinlikleri ve tavsiyelerine dair güncel bilgileri sunacaktır.
_R9A7914-25%

Üyelik

Komitenin eş başkanları ve üst düzey üyeleri, Komite Kalıcı Üyeleri arasından belirlenir, Genel Müdür ve İcra Kurulu Başkanı’nca atanır.

Komitenin Kalıcı Üyeleri

 • Baş Hukuk Müşaviri (İcra Kurulu Üyesi)
 • Finans Direktörü (İcra Kurulu Üyesi)
 • Kalite, ÇGS ve Bütünlük Direktörü

Komitenin Yardımcı Üyeleri

 • Merkez Sürdürülebilirlik ve Uyum Müdürü
 • Kıdemli Hukuk Müşaviri
 • Merkez Mali Kontrol Müdürü
 • Finans Direktörü
 • Merkez İK ve İdari İşler Müdürü
 • Merkez ÇGS Müdürü
 • Merkez Kalite Müdürü

Şirketin Proje Yürütme Grupları, komitede ilgili İcra Kurulu Üyesince atanan ve eş başkanlarca onanan kıdemli bir üye tarafından temsil edilir.