YÖNETİM ETİK VE
UYUM KOMİTESİ

YÖNETİM ETİK VE UYUM KOMİTESİ

Misyon

Etik ve uyum programının kurumsal değerleri desteklemesini sağlamak amacıyla İcra Kurulu’na bağlı olarak oluşturulan Yönetim Etik ve Uyum Komitesi (“Komite”), şirketin; etkili bir etik ve uyum programı yürütmesine, böylesine bir programa temel olacak prensipleri belirlemesine ve etik iş yürütme ve yasalara uyuma önem veren bir kurumsal kültürü, sürekli teşvik etmesine yardımcı olmaktadır.

TOPLUCA FOTOGRAF_01

Kapsam

 1. Şirketi bir bütün olarak kapsayan etik ve uyum programının üst düzey yönetim tarafından yönetilmesininin ve gözetilmesinin sağlanması.
 2. Programın genel etkinliğinin ve verimliliğinin değerlendirilmesi ve gerektiğinde İcra Kurulu’na tavsiyelerde bulunarak, şirketin etkili bir etik ve uyum programına sahip olmasının temin edilmesi.
 3. Şirketin her seviyesinde etik iş yürütmeyi destekleyecek programları uygulaması için şirket genelinde (Merkez Ofis ve projeler) ve iştiraklerde oluşturulacak grupların işlevsel etkinliklerinin desteklenmesi ve güçlendirilmesi.
 4. Genel Müdür ve İcra Kurulu Başkanı’na ve diğer kurumsal yöneticilere rehberlik, bilgi ve ölçümler sunarak etik ve uyum programlarının yeterli kaynağa erişebilmesinin sağlanması.
 5. Şirketin alt birimlerinin etik iş yürütme ve yasalara uyumu için, gerçekleştirilen denetimlerin çıktılarının incelenmesi ve ve süreçlerdeki iyileştirilmesi gereken alanların tespit edilmesi.
 6. Şirketin etik ve uyum programının durumunun, performansının ve bir sonraki dönem planlarının Denetim Komitesi’ne ve Yönetim Kurulu’na raporlanması.

Amaçlar

Komite:

 1. Şirketin etik ve uyum sisteminin yeterli ve etkili bir şekilde yürütüldüğünden emin olunması adına, aşağıdaki uygulamaları/çalışmaları düzenli aralıklarla gözden geçirerek, şirketin etik ve uyum programının mevcut performansını ve sürekli geliştirilmesini gözetir.
  • Hem kurumsal hem de şirketin (dünya çapındaki saha ve projeleri de dahil) tüm alt birimlerinde etik ve uyum etkinlikleri,
  • Kurumsal ve proje bazında etik ve uyum eğitim planları ve bu planlar kapsamında şirket genelinde gösterilen performans,
  • Etik Hattı’na ve e-posta adresine iletilen ihbarların değerlendirilmesi ve araştırılması,
  • Etik Hattı ve e-posta adresine iletilen ihbarların istatistiklerinin ve eğilimlerin değerlendirilmesi,
  • Şirket çapında etik ve uyum eğitimi ve farkındalık arttırma programları,
  • Şirket politikaları, yasalar, düzenlemeler ve yasal sorumluluklara uyumu sağlamak için gerçekleştirilen şirket içi izleme etkinlikleri.
 1. Etik ve uyum programı için şirket geneli ve birimler seviyesinde kullanılacak kilit ölçütleri geliştirip İcra Kurulu’na sunar.
 2. İş stratejisi, riskler, düzenleyici ve yasal gereksinimler alanlarındaki değişikliklere göre şirketin etik ve uyum alanlarındaki politikalarını ve prosedürlerini geliştirmesini veya güncellemesini önerir.
_DSC2725

İşleyiş İlkeleri

 1. Komitenin olağan toplantıları, Komite Başkanı’nın bilgilendirme sunması gereken her İcra Kurulu toplantısından önce gerçekleştirilecektir. Ek toplantılar gerektiğinde, İcra Kurulu’nun veya Komite Başkanı’nın belirlediği konuların görüşülmesi için ayarlanacaktır.
 2. Her takvim yılında Komite en az iki kez toplanacaktır. Her toplantıdan önce gündem ve gerekli destek materyali katılımcılara Komite Başkanı tarafından ulaştırılacaktır.
 3. Komite Başkanı, Genel Müdür ve İcra Kurulu Başkanı’nın isteği üzerine, İcra Kurulu veya Yönetim Kurulu toplantılarında etik ve uyum etkinlikleri ve tavsiyelerine dair güncel bilgileri sunacaktır.
_R9A7914-25%

Üyelik

Komitenin Başkanı Komite Kalıcı Üyeleri arasından belirlenir, Genel Müdür ve İcra Kurulu Başkanı’nca atanır.

Komitenin Kalıcı Üyeleri

 • Baş Hukuk Müşaviri (İcra Kurulu Üyesi)
 • Mali İşler Başkanı (İcra Kurulu Üyesi)
 • Kalite, ÇGS ve Bütünlük Direktörü (Komite Başkanı)

Komitenin Yardımcı Üyeleri

 • Merkez Sürdürülebilirlik ve Uyum Müdürü
 • Kıdemli Hukuk Müşaviri
 • Merkez Mali Kontrol Müdürü
 • Finans Direktörü
 • Genel Müdür Yardımcısı – Merkez İK ve İdari İşler
 • Merkez ÇGS Müdürü
 • Merkez Kalite Müdürü

Şirketin Proje Yürütme Grupları, Komitede ilgili İcra Kurulu Üyesince atanan ve Komite Başkanı tarafından onanan kıdemli bir üye tarafından temsil edilir.