TOPLUMSAL YATIRIM

TOPLUMSAL YATIRIM

ENKA olumlu ve kalıcı varlık sağlamayı ve topluma olumlu bir miras bırakmayı hedefleyen temel iş etkinlikleri aracılığıyla faaliyet gösterdiği ülkelerde kalkınmaya ve refaha katkı sağlar.

ENKA’nın Sürdürülebilirlik Politikasıyla örtüşen bir Topluluklarla Etkileşim prosedürü bulunmakta olup, bu prosedürün amacı sahada topluluklarla etkileşim gerçekleştirmek ve iş hedeflerine ulaşılmasını böylelikle desteklemektir.

Aşağıdaki tabloda, her operasyonda doğru biçimde yönetilerek amaçlanan çıktıların elde edilmesi gereken, toplulukla ilgili etkinliklerin kapsamı verilmiştir:

ETKİLEŞİM

 
OLUMLU ETKİLERİ ARTTIRIN TOPLUMSAL YATIRIMLAR OLUMSUZ ETKİLERDEN KAÇININ veya ONLARI EN AZA İNDİRGEYİN
 • Gelirler
 • Topluluğun Kapasitesinin Geliştirilmesi
 • Yeniden Yerleştirme ve Geçim
 • Vergiler
 • Firmaların Geliştirilmesi
 • İşgücüne etkiler
 • İstihdam
 • Eğitim (örn. Burs verme)
 • Trafik
 • Tedarik
 • Çevrenin İyileştirilmesi
 • Gürültü
 • Yerel İçerik
 • Hedef Odaklı Bağışlar
 • Yerli Halklar
 • Altyapı Paylaşımı
 • Kültürel Miras
 • Teknoloji ve Beceri Transferi

Bu etkinlikler her operasyonda doğru biçimde yönetilerek aşağıda listelenmiş, Toplulukla Etkileşim için amaçlanan çıktıların elde edilmesi sağlanacaktır:

 • Operasyon paydaşlarının dağılımının, operasyona yönelik algılarının ve birbirleriyle ilişkilerinin daha iyi anlaşılması
 • Operasyonun olumlu ve olumsuz etkilerini daha iyi anlayarak her ikisinin de daha iyi yönetilmesi
 • Daha iyi risk yönetimi
 • Yerel paydaşların operasyonun yerel topluluğa yapacağı katkıları ve belli durumlarda, operasyonun karşı karşıya olduğu kısıtlamaları daha iyi anlamaları
 • Etkileri etkin yönetmek, iş sürecinde yerel topluluklarla etkileşim ve onlara etkileri etkin yönetmek ve sürdürülebilir toplumsal ve ekonomik kalkınmalarına katıda bulunmak için daha yapılandırılmış bir plan ve kilit performans göstergeleri,
 • Olumlu bir miras bırakılması.