BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ

Dünya genelindeki en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact – UNGC), şirketlere, strateji ve operasyonlarını insan hakları, çalışan hakları, çevre ve yolsuzluk yapmama çerçevesindeki evrensel prensiplere uyumlu hale getirmeye ve toplumsal hedeflere ulaşılmasına yönelik aksiyon almaları için çağrı yapıyor.

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, özel sektör kuruluşlarını, aşağıda belirtilen 10 temel evrensel ilkeye uymaya çağırıyor:

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ’NİN 10 İLKESİ

Taraf olmanın tamamen gönüllülük esasına bağlı olduğu Sözleşme’nin 163 ülkeden 9.670 imzacısı bulunuyor. Türkiye’de ise 149’u şirket, 101’i şirket dışı olmak üzere toplamda 250 aktif imzacı bulunuyor. Türkiye’de BM Küresel İlkeler Sözleşmesi şirketler, 483.139 kişiye istihdam sağlıyor.*

ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. 17 Kasım 2017 tarihinde BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne taraf olarak yukarıda belirtilen 10 temel evrensel ilkeye uygun davranacağı taahhüdünde bulunmuştur [link: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/125671-ENKA-Insaat-ve-Sanayi-A-S-]

*Global Compact Network Türkiye, 2016 Faaliyet Raporu, Nisan 2017