RAPORU İNDİR

#ThisIsALegacy

ENKA 2021
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
RAPORU
YAYIMLANDI!

RAPORU İNDİR

#ThisIsALegacy

İŞİ İYİ VE
DOĞRU YAPMAK

RAPORU İNDİR

#ThisIsALegacy

TOPLUMU
KALKINDIRMAK

RAPORU İNDİR

#ThisIsALegacy

ÇALIŞANA
DEĞER VERMEK

RAPORU İNDİR

#ThisIsALegacy

ÇEVRESEL
ETKİYİ
AZALTMAK

2021 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

2021 yılı içerisinde ENKA’nın yürütmüş olduğu sürdürülebilirlik faaliyetlerini ve performansını, paydaşları açısından önem taşıyan öncelikli konular karşısındaki tutumunu; çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) stratejisini ve hedeflerini içeren ENKA 2021 Sürdürülebilirlik Raporu’na buradan ulaşabilirsiniz.

Değerli Paydaşlarımız,

Günümüzün iş dünyasında sürdürülebilir kalkınma ve karlılığın birbirine bağlı olduğu ve birbirlerinden bağımsız şekilde ele alınmamaları gerektiği açıkça görülmektedir. COVID-19 salgınının yıkıcı etkileri, hepimize, toplu eylemlerin ve iş birliğinin küresel krizler karşısındaki hayati önemini hatırlatmıştır. 2021 yılında, küresel düzeydeki zorluklara rağmen ENKA olarak, finansal ve operasyonel açıdan olduğu kadar, sürdürülebilirlik taahhüdümüz bakımından da güçlü yapımızı koruduk. Bunun sonucunda da performansımız, bir kez daha hem global hem ulusal ESG ve sürdürülebilirlik derecelendirmelerinde yerini aldı.

Yolculuğumuzu, 2017 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imzacılarından biri olmamızı ve stratejimizi resmi olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla uyumlu hale getirmemizi takiben “Sürdürülebilirlik” olarak adlandırsak da, aslında bu yolculuğun kökleri 1957 yılına kadar uzanıyor. Şirketimizin kurucuları, sıradışı mühendislik projelerini, etik değerler ve dürüst iş yapış şeklinden ödün vermeden, çalışanlarını koruyarak, içinde bulundukları toplumlara saygı duyarak, doğayı koruyarak gerçekleştirmek ve üstün mühendislik becerilerini “daha iyi bir gelecek” kurma amacıyla kullanmak hayali ve niyetiyle yola çıktılar.

GEÇMİŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARI