YAYINLAR

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2017

RAPOR

TAM İÇERİK

indiriniz

ENKA

Hakkında

indiriniz

İşi İyi ve

Doğru Yapmak

indiriniz

Toplumu

Kalkındırmak

indiriniz

Çalışana

Değer Vermek

indiriniz

Çevresel Etkiyi

Azaltmak

indiriniz

GRI İçerik

Endeksi

indiriniz

BMKIS

Endeksi

indiriniz
06 Genel Müdür ve İcra Kurulu Başkanı Mesajı
10 Rapor Hakkında
13 ENKA Hakkında
14 Misyon, Vizyon ve Değerler
15 ENKA Hakkında
18 Yönetişim
20 Ekonomik Performans
22 2017 Yılındaki Önemli Gelişmeler
24 2017 Yılında Alınan Ödüller
27 İşi İyi ve Doğru Yapmak
28 Sürdürülebilirlik Öncelikleri
35 Sürdürülebilirlik Politikası
36 Sürdürülebilirlik Yönetimi
41 Paydaş Diyaloğu
48 Etik ve Uyum
58 Sorumlu Tedarik Zinciri Yönetimi
64 Risk Yönetimi
64 Ürün ve Hizmet Kalitesi
68 Müşteri Memnuniyeti
70 İnovasyon ve AR-GE Çalışmaları
77 Toplumu Kalkındırmak
78 Toplumların Altyapı ve Üstyapı İhtiyaçlarının Karşılanması
82 Mühendislik Mesleğinin Gelişimine Katkı
84 Yerel İstihdam
90 Sosyo-Ekonomik Etkilerin Değerlendirilmesi
92 Toplumsal Yatırım
105 Çalışana Değer Vermek
106 Çalışan Demografisi
110 Çalışan Hakları ve Çalışan Memnuniyeti
115 Çalışan Eğitimi ve Gelişimi
119 İş Sağlığı ve Güvenliği
129 Çevresel Etkiyi Azaltmak
130 Çevre Yönetimi
132 Su Yönetimi
140 Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği
149 Atık Yönetimi
155 GRI İçerik Endeksi
163 BMKIS Endeksi