ENKA POWER

TÜRKİYE’NİN BİR NUMARALI BAĞIMSIZ ELEKTRİK ÜRETİCİSİ

1997 yılında %40 oranında ENKA ve %60 oranında InterGen katılımıyla kurulan InterGen-ENKA ortaklığı, TEAŞ Genel Müdürlüğü ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde ihale sonucunda Yap-İşlet modeli ile toplam 4.000 MW kurulu güç kapasiteli Gebze, Adapazarı ve İzmir doğalgaz kombine çevrim santrallerinin kurulması ve işletilmesi hakkını kazanmıştır.

Gebze, Adapazarı ve İzmir doğalgaz kombine çevrim santrallerinin anahtar teslimi inşası ENKA’nın %50 payının olduğu Bechtel-ENKA Müşterek Teşebbüs Ortaklığı’na verilmiştir. 2000 yılında başlanan projelerden Gebze ve Adapazarı santralleri 2002 yılında, İzmir santrali ise 2003 yılında devreye alınmıştır. Santrallerin devreye girmesiyle ENKA, ortağı InterGen ile birlikte Türkiye’nin en büyük özel sektör elektrik üreticisi konumuna gelmiştir.

ADAPAZARI DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ

820 MW

Kuruluşlarından bu yana, üç elektrik santrali toplamda 325 milyar kWh üzerinde enerji üretmişlerdir

GEBZE DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ

1.600 MW

ENKA, Aralık 2005’ten beri Gebze, Adapazarı ve İzmir Doğal Gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrallerinin tek sahibidir

İZMİR NATURAL GAS FIRED CCPP

1.580 MW

Yatırımın 2.2 milyar Dolar değerindeki tüm finansmanı InterGen-ENKA ortaklığı güvencesindedir

Çevre Bakanlığı’nın formatı doğrultusunda hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu, bakanlığın onayını almıştır. Ayrıca, yabancı sermayenin katkısıyla finanse edilen bu santraller için, kredi kuruluşlarınca istenen ve Dünya Bankası normlarına göre hazırlanan ÇED Raporu da minimum değerlerde olması nedeniyle olumlu onay belgesine sahiptir. Bütün doğalgaz santralleri gibi Gebze, Adapazarı ve İzmir santralleri da hava kalitesini koruma, su kirliliği ve gürültü kontrol yönetmeliklerindeki minimum kriterlerin altında olmaları nedeniyle Türkiye’de örnek alınacak enerji yatırımlarıdır.

Santrallerde kullanılan ileri teknoloji ve düşük finansman maliyeti sayesinde yatırım kalemi, yakıt kalemi, sabit işletme gideri kalemi ve değişken işletme gideri kaleminden oluşan enerji satış fiyatı, özel bir şirket tarafından devlete satılan en ucuz elektrik fiyatıdır.

ENKA, InterGen’in sahip olduğu hisseleri satın alarak, enerji üretim şirketlerinin tamamına sahip olmuştur.

ENKA Santralleri 14 yıllık ticari işletme döneminde 400 milyar kilovat saat elektrik enerjisi üretmiş olup, yıllık 32 milyar kilovat saatlik üretim kapasitesi ile Türkiye’nin toplam enerji tüketiminin % 11’ini karşılayabilmektedir.

ENERJİ TARİHİ

2018 Yılı

ENKA, Nizhnekamsk 495 MW Kombine Çevrim Gaz Türbini Termal Enerji Santrali Projesi kontratı imzalandı.

ENKA, ortağı General Electric ile 750 MW Samawa Kombine Çevrim Santrali ve 750 MW Dhi Qar Kombine Çevrim Santrali Projelerinin kontratlarını imzaladı.

2016 Yılı

Bazyan 500 MW Basit Çevrim Elektrik Santrali Projesi Mart ayında tamamlandı.

Najybia 4×125 MW Basit Çevrim Elektrik Santrali Projesi Mayis ayında tamamlandı.

Temmuz ayında, Süleymaniye 500 MW Basitten Kombine Çevrim Elektrik Santrali Projesi tamamlandı.

2015 Yılı

Berezovskaya Kömür Santrali Projesi Nisan ayında tamamlandı.

Erbil 500 MW Basitten Kombine Çevrim Elektrik Santrali, Ekim ayında tamamlandı.

2014 Yılı

ENKA, projelerin ana müteahhiti olarak, Bağdat’ta inşaa edilecek 1.500 MW Besmaya Kombine Çevril Elektrik Santrali Projesi kontratını ve Süleymaniye’de (Kuzey Irak) inşaa edilecek Bazyan Basit Çevrim elektrik Santrali Projesi kontratını imzaladı.

Temmuz ayında, West Qurna 2 Gaz İşleme ve Elektrik Üretimi & Dağıtımı Projesi tamamlandı.

2013 Yılı

ENKA, projelerin ana müteahhiti olarak, Kuzey Irak’ta inşaa edilecek 1.500 MW Süleymaniye, Dohuk Kombine Çevrim Elektrik Santrali  ve 4×125 MW Najybia Basit Çevrim Elektrik Santrali Projelerinin kontratlarını imzaladı.

2012 Yılı

ENKA, projenin ana müteahhiti olarak, Kuzey Irak’ta inşaa edilecek 1.500 MW Erbil Kombine Çevrim Elektrik Santrali Projesinin kontratını imzaladı.

Temmmuz ayında, Berezovskaya Kömür Santrali Projesi’nin Kazan Montaj aktivitelerine başladı.

2011 Yılı

411 MW Yajvinskaya Kombine Çevrim Elektrik Santrali Projesi, planlanan tarihten 2 ay önce, Ağustos ayında tamamlandı.

Aralık ayında, ENKA, Irak’ta inşaa edilecek West Qurna 2 Gaz İşleme ve Elektrik Üretimi & Dağıtımı Projesinin kontratını imzaladı.

2010 Yılı

ENKA, Adapazarı Kombine Çevrim Elektrik Santrali Projesinde yeni bir dünya rekoruna imza attı: santralde kullanılan GE 9-FA türbinleri kesintisiz olarak 12 ay boyunca elektrik üretti.

2008 Yılı

ENKA, Temmuz ayında, projenin ana müteahhiti olarak, 411 MW Yajvinskaya Kombine Çevrim Elektrik Santrali Projesini yapmaya hak kazandı.

2006 Yılı

Afşin Elbistan B Termik Elektrik Santrali Projesi başarılı bir şekilde Kasım ayında tamamlandı.

2005 Yılı

1 Aralık 2005 tarhinde, ENKA, ticari işletme döneminde ortağı InterGen’in sahip olduğu hisseleri satın alarak, enerji üretim şirketlerinin tamamına sahip olmuştur.

2004 Yılı

ENKA ve Amerikalı ortağı Bechtel, 790 MW Rijnmond Enerji Merkezi Projesini, kontratta belirtilen, iş başlama tarihinden 22 ay sonra tamamladı. Bu tarih, nromalde planlanan iş tamamlanma tarihinin 5 ay öncesine denk geliyordu.

2002 Yılı

Ekim ayında, Gebze (1.600 MW), Adapazarı (820 MW) doğal gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrallerinin inşası iş programında belirtilen tamamlama tarihinde sona erdi. İzmir (1,580 MW) doğal gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali, 2003 senesinde başarılı bir şekilde tamamlandı.

Ağustos ayında, 790 MW Rijnmond Enerji Merkezi Projesi başladı.

2000 Yılı

ENKA, Amerikalı iş ortağı Bechtel ile Gebze (1.600 MW), Adapazarı (820 MW), İzmir (1.580 MW) doğal gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrallerinin inşasına başladı.

Haziran ayında, Afşin Elbistan B Termik Elektrik Santrali Projesi başladı.

1998 Yılı

ENKA, Afşin Elbistan’da, anahtar teslimi prensibiyle inşaa edilecek olan, 4×360 MW kapasiteli Afşin Elbistan B Termik Elektrik Santrali Projesi teklfine girebilmek için MHI Babcock ve GTT ile konsorsiyum kurdu.

1996 Yılı

1.400 MW Bursa doğal gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali inşasına ENKA, ortakları MITSUBISHI & ITOCHU Konsorsiyum (Japonya) ile Mayıs ayında başladı.

1995 Yılı

ENKA Kemerköy Termik Elektrik Santrali Projesini Haziran ayında tamamladı.

1989 Yılı

Trakya doğal gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali projesi Ağustos ayında tamamlandı.

1987 Yılı

Yeniköy Termik Elektrik Santrali ve Trakya doğal gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali Projeleri Temmuz ayında tamamlandı.

1986 Yılı

600 MW Trakya doğal gaz Kombine Çevrim Elektrik Santralinin 1. Genişleme evresi inşaatı Kasım ayında başladı.

1985 Yılı

Haziran ayında, 210 MW Yatağan Termik Elektrik Santralinin Ünite 3 inşası tamamlandı.

1984 Yılı

Kemerköy Termik Elektrik Santrali’nin inşası Eylül ayında başladı.

Aralık ayında, 600 MW doğal gaz ateşlemeli, Trakya Kombine Çevrim Elektrik Santralinin inşası BBC-Mannheim ile başlatıldı.

1983 Yılı

2×210 MW Yatağan Termik Elektrik Santralinin Ünite 1 ve 2’sinin inşası Haziran ayında tamamlandı.

Ekim ayında, Yeniköy Termik Elektrik Santrali, soğutma suyu sisteminin inşası başladı.

1981 Yılı

Yeniköy Termik Santrali Ünite 1 ve 2’nin inşası Mayıs ayında başladı.

1980 Yılı

1980’lerin ortalarında, ENKA enerji sektörünün önde gelen uluslararası imalat ve müteahhitleriyle (BBC, MHI, Bechtel) iş ilişkilerini genişletti.

Türkiye’nin ilk doğal gaz ateşlemeli kombine çevrim elektrik santrali (1.200 MW) Trakya’da tamamlandı. ENKA, Alstom (eski BBC) ile bu projenin inşaat aktivitelerinin yanı sıra mühendislik ve satınalma aktivitelerini de gerçekleştirdi. Bu projede iş programında belirtilen, tamamlanma tarihinden önce, sonlandırıldı.

Şubat ayında, Çekmece nükleer araştırma reaktörü tamamlandı.

Ekim ayında, ENKA 210 MW Yatağan Termik Santrali’nin 3 nolu Ünitesinin inşasına başladı.

1979 Yılı

TR1 ve TR2 Araştırma reaktörlerinin mekanik ve elektro-mekanik işleri Ağustos ayında başladı.

1978 Yılı

150 MW Tunçbilek II Termik Elektrik Santrali Projesi Ağustos ayında tamamlandı.

1977 Yılı

2×210 MW Termik Elektrik Santrali, Ünite 1 ve 2 inşası Nisan ayında başladı.

1973 Yılı

150 MW Tunçbilek II Termik Elektrik Santrali Projesi Mart ayında başladı.

ENERJİ ÜRETİM KAPASİTESİ TARİHÇESİ