ELEKTRİK ÜRETİMİ

ENKA, Adapazarı, Gebze ve İzmir’de bulunan santralleri ile Türkiye’nin en başta gelen elektrik üreticisidir. Doğal gaz kombine çevrim santrallerinin toplam kurulu gücü 4.000 MW’dır.

ENKA’nın enerji santralleri, 2000 yılında başlatılan Türkiye’nin ilk ve en büyük özel sektör elektrik projeleri arasındadır. Gebze ve Adapazarı santralleri 2002 yılında, İzmir santrali ise 2003 yılında devreye alınmıştır.

Santraller, serbest elektrik piyasasında faaliyet göstermek üzere lisans almıştır. Yıllık toplam 32 milyar kilovat-saat üretim kapasiteleri ile Türkiye’nin toplam enerji tüketiminin %11’ini karşılayabilecek kapasitededirler.

ENKA, “Advanced Gas Path ve. DLN2.6 + Upgrade” ile tesislerdeki altyapısını geliştirmiş ve en son teknolojiye yatırım yapmıştır. ENKA Power, sektör lideri bu teknoloji ile yakıt verimliliğini iyileştirmiş, emisyon ayak izini azaltmış ve enerji santrallerinin operasyonel esnekliğini ve güvenilirliğini artırmıştır.

ENKA Power Santralleri, Türkiye’deki ticari işletme döneminde 440 milyar kilovat saatin üzerinde elektrik üretmiştir.

ENKA Power ekibi, kazandıkları deneyimler ile ENKA projelerinin başarılı bir şekilde yürütülmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ekibin temel amacı, ENKA’nın dünya çapındaki yerel veya uluslararası doğal gaz kombine çevrim santrali veya petrol ve gaz tesisi projelerine ön-işletmeye alma ve nihai olarak işletmeye devreye alma hizmetleri sağlamaktır.

null
Santrallerin kuruluşunda %40 oranında hisse sahibi olan ENKA, ticari işletme döneminde ortağı InterGen’in sahip olduğu hisseleri satın alarak, enerji üretim şirketlerinin tamamına sahip olmuştur
null
Üç santral için yapılan toplam yatırım 2,04 milyar ABD Doları’dır.
null
Çevre Bakanlığı’nın formatı doğrultusunda hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (CED) Raporu, bakanlığın onayını almıştır. Ayrıca, kısmi olarak yabancı sermayenin katkısıyla finanse edilen bu santraller için, kredi kuruluşlarınca istenen ve Dünya Bankası normlarına göre hazırlanan CED Raporu da minimum değerlerde olması nedeniyle olumlu onay belgesine sahiptir. Bütün doğal gaz santralleri gibi Gebze, Adapazarı ve İzmir santralleri de hava kalitesini koruma, su kirliliği ve gürültü kontrol yönetmeliklerindeki minimum kriterlerin altında olmaları nedeniyle Türkiye’de örnek alınacak enerji yatırımlarıdır.
null
Elektrik üretim şirketleri, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) ile 20 yıl süreli Doğal Gaz Satış Sözleşmesi ve Elektrik Üretim A.Ş. (“EUAŞ” – Mulga TETAŞ) ile yine 20 yıl süreli Elektrik Satış Anlaşması imzalamıştır. Bu sürelere proje geliştirme ve inşaat süreleri de dahil olduğundan, santrallerin devreye girmelerinden itibaren sözleşme süreleri 16 yıldır. Elektrik Satış Anlaşması çerçevesinde üretilerek EUAŞ’a satılmakta olan elektrik enerjisinin kW saat başına ortalama satış fiyatı 4,2 sent (ABD Doları) olarak belirlenmiştir. Santrallerde kullanılan ileri teknoloji ve düşük finansman maliyeti sayesinde yatırım kalemi, yakıt kalemi, sabit işletme gideri kalemi ve değişken işletme gideri kaleminden oluşan enerji satış fiyatı bu seviyede oluşmuştur.
null
Yakıt kalemi eskalasyona tabi olup, doğal gazda meydana gelen değişiklikler fiyata aynı oranda yansıtılmakta, dolayısıyla da santraller garanti edilen verimliliği sağlamak şartıyla enerji üretiminde doğal gaz fiyat riski taşımamaktadır.
null
ENKA Santralleri 16 yıllık ticari işletme döneminde 440 milyar kW saatin üzerinde elektrik enerjisi üretmiştir. Yap-İşlet döneminin bitimi ile Elektrik Satış Anlaşmaları (ESA) ve Doğal Gaz Satış Sözleşmeleri sona ermiştir. ESA dönemi sonrası itibarıyla ENKA Santralleri serbest elektrik piyasasında faaliyet göstermek üzere üretim lisansı almıştır. Yıllık 32 milyar kW saatlik üretim kapasitesi ile Türkiye’nin toplam enerji tüketiminin %11’ini karşılayabilecek potansiyeldedir.
null
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) tarafından ENKA Enerji Ticaret A.Ş.’ye tedarik lisansı düzenlenmiştir. Söz konusu lisans ile ENKA Enerji, serbest tüketicilere toptan/perakende elektrik satış faaliyetlerinde bulunmaktadır. EPDK tarafından ENKA Enerji Ticaret A.Ş.’ye İthalat (Spot) lisansı düzenlenmiştir. Söz konusu lisans ile ENKA Enerji, ithalat işlemlerinde ve serbest tüketicilere toptan/perakende doğal gaz satış faaliyetlerinde bulunabilecektir.
null
Ticari İşletme döneminde santrallerimizde muhtelif altyapı iyileştirmeleri gerçekleştirilmiş ve son teknoloji urunu olan “Advanced Gas Path ve DLN2.6 + Upgrade” yatırımı yapılmıştır. Sektöre öncülük eden bu teknoloji yatırımı ile ENKA Power, santrallerinin performansını iyileştirmiş, emisyon değerlerini azaltmış ve işletme esnekliğini ve güvenilirliğini geliştirmiştir.

ELEKTRİK SANTRALLER’İNDE MÜHENDİSLİK, SATIN ALMA VE İNŞAAT TECRÜBESİ

Elektrik Santrallerinin Kapasitesi / Tarihçesi

2021 Yılı

ENKA’nın Irak’ta GE ile konsorsiyum olarak yapımını üstlendiği Samawa 750 MW Kombine Çevrim Santrali ve Dhi Qar 750 MW Kombine Çevrim Santrali projelerinin 1. Fazı için Tamamlama ve Devretme Sertifikası verilmiştir.

2020 Yılı

ENKA, Rus Tatenergo şirketi ile Zainskaya 850 MW kapasiteli Kombine Çevrim Santralinin anahtar teslimi olarak yapımı için bir sözleşme imzalamıştır.

ENKA-Siemens konsorsiyumu Libya’da Misurata 650 MW Basit Çevrim Elektrik Santrali ve Tripoli West 671 MW Basit Çevrim Elektrik Santrali hızlandırılmış yapım projeleri için sözleşme imzalamıştır.

2019 Yılı

Tataristan’ın (Rusya), Kazan şehrinde, 250 MW kurulu güce sahip olacak kombine çevrim elektrik santralinin inşası için (KOS Projesi), ENKA ve Siemens arasında “İş Birliği Anlaşması” imzalanmıştır.

2018 Yılı

ENKA, Nizhnekamsk 495 MW Kombine Çevrim Gaz Türbini Termal Enerji Santrali Projesi kontratı imzalandı.

ENKA, ortağı General Electric ile Samawa 750 MW Kombine Çevrim Santrali ve Dhi Qar 750 MW Kombine Çevrim Santrali Projelerinin kontratlarını imzaladı.

Besmaya 1.500 MW Kombine Çevril Elektrik Santrali Projesi tamamlandı.

2016 Yılı

Bazyan 500 MW Basit Çevrim Elektrik Santrali Projesi Mart ayında tamamlandı.

Najybia 4×125 MW Basit Çevrim Elektrik Santrali Projesi Mayis ayında tamamlandı.

Temmuz ayında, Süleymaniye 500 MW Basitten Kombine Çevrim Elektrik Santrali Projesi tamamlandı.

2015 Yılı

Berezovskaya Kömür Santrali Projesi Nisan ayında tamamlandı.

Erbil 500 MW Basitten Kombine Çevrim Elektrik Santrali, Ekim ayında tamamlandı.

2014 Yılı

ENKA, projelerin ana müteahhiti olarak, Bağdat’ta inşaa edilecek 1.500 MW Besmaya Kombine Çevril Elektrik Santrali Projesi kontratını ve Süleymaniye’de (Kuzey Irak) inşaa edilecek Bazyan Basit Çevrim elektrik Santrali Projesi kontratını imzaladı.

Temmuz ayında, West Qurna 2 Gaz İşleme ve Elektrik Üretimi & Dağıtımı Projesi tamamlandı.

2013 Yılı

ENKA, projelerin ana müteahhiti olarak, Kuzey Irak’ta inşaa edilecek 1.500 MW Süleymaniye, Dohuk Kombine Çevrim Elektrik Santrali  ve 4×125 MW Najybia Basit Çevrim Elektrik Santrali Projelerinin kontratlarını imzaladı.

2012 Yılı

ENKA, projenin ana müteahhiti olarak, Kuzey Irak’ta inşaa edilecek 1.500 MW Erbil Kombine Çevrim Elektrik Santrali Projesinin kontratını imzaladı.

Temmmuz ayında, Berezovskaya Kömür Santrali Projesi’nin Kazan Montaj aktivitelerine başladı.

2011 Yılı

411 MW Yajvinskaya Kombine Çevrim Elektrik Santrali Projesi, planlanan tarihten 2 ay önce, Ağustos ayında tamamlandı.

Aralık ayında, ENKA, Irak’ta inşaa edilecek West Qurna 2 Gaz İşleme ve Elektrik Üretimi & Dağıtımı Projesinin kontratını imzaladı.

2010 Yılı

ENKA, Adapazarı Kombine Çevrim Elektrik Santrali Projesinde yeni bir dünya rekoruna imza attı: santralde kullanılan GE 9-FA türbinleri kesintisiz olarak 12 ay boyunca elektrik üretti.

2008 Yılı

ENKA, Temmuz ayında, projenin ana müteahhiti olarak, 411 MW Yajvinskaya Kombine Çevrim Elektrik Santrali Projesini yapmaya hak kazandı.

2006 Yılı

Afşin Elbistan B Termik Elektrik Santrali Projesi başarılı bir şekilde Kasım ayında tamamlandı.

2005 Yılı

1 Aralık 2005 tarhinde, ENKA, ticari işletme döneminde ortağı InterGen’in sahip olduğu hisseleri satın alarak, enerji üretim şirketlerinin tamamına sahip olmuştur.

2004 Yılı

ENKA ve Amerikalı ortağı Bechtel, 790 MW Rijnmond Enerji Merkezi Projesini, kontratta belirtilen, iş başlama tarihinden 22 ay sonra tamamladı. Bu tarih, nromalde planlanan iş tamamlanma tarihinin 5 ay öncesine denk geliyordu.

2002 Yılı

Ekim ayında, Gebze (1.600 MW), Adapazarı (820 MW) doğal gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrallerinin inşası iş programında belirtilen tamamlama tarihinde sona erdi. İzmir (1,580 MW) doğal gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali, 2003 senesinde başarılı bir şekilde tamamlandı.

Ağustos ayında, 790 MW Rijnmond Enerji Merkezi Projesi başladı.

2000 Yılı

ENKA, Amerikalı iş ortağı Bechtel ile Gebze (1.600 MW), Adapazarı (820 MW), İzmir (1.580 MW) doğal gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrallerinin inşasına başladı.

Haziran ayında, Afşin Elbistan B Termik Elektrik Santrali Projesi başladı.

1998 Yılı

ENKA, Afşin Elbistan’da, anahtar teslimi prensibiyle inşaa edilecek olan, 4×360 MW kapasiteli Afşin Elbistan B Termik Elektrik Santrali Projesi teklfine girebilmek için MHI Babcock ve GTT ile konsorsiyum kurdu.

1996 Yılı

1.400 MW Bursa doğal gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali inşasına ENKA, ortakları MITSUBISHI & ITOCHU Konsorsiyum (Japonya) ile Mayıs ayında başladı.

1995 Yılı

ENKA Kemerköy Termik Elektrik Santrali Projesini Haziran ayında tamamladı.

1989 Yılı

Trakya doğal gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali projesi Ağustos ayında tamamlandı.

1987 Yılı

Yeniköy Termik Elektrik Santrali ve Trakya doğal gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali Projeleri Temmuz ayında tamamlandı.

1986 Yılı

600 MW Trakya doğal gaz Kombine Çevrim Elektrik Santralinin 1. Genişleme evresi inşaatı Kasım ayında başladı.

1985 Yılı

Haziran ayında, 210 MW Yatağan Termik Elektrik Santralinin Ünite 3 inşası tamamlandı.

1984 Yılı

Kemerköy Termik Elektrik Santrali’nin inşası Eylül ayında başladı.

Aralık ayında, 600 MW doğal gaz ateşlemeli, Trakya Kombine Çevrim Elektrik Santralinin inşası BBC-Mannheim ile başlatıldı.

1983 Yılı

2×210 MW Yatağan Termik Elektrik Santralinin Ünite 1 ve 2’sinin inşası Haziran ayında tamamlandı.

Ekim ayında, Yeniköy Termik Elektrik Santrali, soğutma suyu sisteminin inşası başladı.

1981 Yılı

Yeniköy Termik Santrali Ünite 1 ve 2’nin inşası Mayıs ayında başladı.

1980 Yılı

1980’lerin ortalarında, ENKA enerji sektörünün önde gelen uluslararası imalat ve müteahhitleriyle (BBC, MHI, Bechtel) iş ilişkilerini genişletti.

Türkiye’nin ilk doğal gaz ateşlemeli kombine çevrim elektrik santrali (1.200 MW) Trakya’da tamamlandı. ENKA, Alstom (eski BBC) ile bu projenin inşaat aktivitelerinin yanı sıra mühendislik ve satınalma aktivitelerini de gerçekleştirdi. Bu projede iş programında belirtilen, tamamlanma tarihinden önce, sonlandırıldı.

Şubat ayında, Çekmece nükleer araştırma reaktörü tamamlandı.

Ekim ayında, ENKA 210 MW Yatağan Termik Santrali’nin 3 nolu Ünitesinin inşasına başladı.

1979 Yılı

TR1 ve TR2 Araştırma reaktörlerinin mekanik ve elektro-mekanik işleri Ağustos ayında başladı.

1978 Yılı

150 MW Tunçbilek II Termik Elektrik Santrali Projesi Ağustos ayında tamamlandı.

1977 Yılı

2×210 MW Termik Elektrik Santrali, Ünite 1 ve 2 inşası Nisan ayında başladı.

1973 Yılı

150 MW Tunçbilek II Termik Elektrik Santrali Projesi Mart ayında başladı.