HUKUK İŞLERİ

HUKUK İŞLERİ

İnşaat (başlıca), enerji, üretim ve gayrimenkul sektörlerinde küresel olarak faaliyet gösteren 30.000’den fazla iş gücü ve 60’tan fazla bağlı kuruluş ile işlerin farklı kollarından çeşitli konularda birçok karmaşık ve uluslararası sorunun idaresini denetlemek ve yönetmek durumundayız. Bu durum bizim rolümüzün en zorlayıcı aynı zamanda da büyüleyici yanıdır.

İşin iyi anlaşılması gereksiniminin (mevcut, geçmiş ve potansiyel yasal konuları da dâhil olmak üzere), maliyetinin ve zaman baskılarının, rekabet gerçeklerinin ve çalışma kültürünün hukuk ekibimiz için başarının temeli olduğunun bilincindeyiz. Bu durum diğerleri arasında iyi kararlar verme yeteneğini, şirket standartlarından taviz vermeden çözümler üretmeyi ve anlaşılır, kısa ve aşırı detaycı olmayan bir dil kullanarak etkin şekilde iletişim kurmayı gerektirmektedir.

Yukarıda bahsedilenlerin akılda tutarak çalışmalarımızı sürekli gözden geçirmekte ve uyarlamakta/düzenlemekteyiz. Ayrıca ENKA Akademi ile istişare ederek her seviyedeki personelimizin risk bilincini arttırmak için şirket çapında düzenli olarak eğitim programları/seminerler düzenlemekteyiz. Bu eğitimleri gerçekleştirilmesinde ilgili alanlarda önde gelen uzmanları bizlere katılmaları için davet etmekteyiz. Ayrıca iş risklerindeki süregelmekte olan değişiklikleri yansıtmak için sürekli olarak seminerleri iyileştirmekteyiz.