MUHASEBE

MUHASEBE

ENKA Muhasebe Departmanı’nın ilk ve en önemli görevi iş raporlama süreçlerini etkin şekilde gerçekleştirmek ve zamanı geldiğinde de Şirketin operasyon faaliyetleri hakkında üst yönetime doğru ve güvenilir muhasebe bilgileri ve verileri temin etmektir. Muhasebe personeli bunları gerçekleştirirken takım ruhuyla çalışarak yasal olarak muhasebe defterlerine girilmesi gereken bütün mali kayıtların onaylama işlerini, genel olarak kabul görmüş muhasebe standartlarına ve yürürlükteki kanunlara bunların yanı sıra Şirketin ilgili bütün geçerli prosedürlerine uygun olarak mali durum tablolarının hazırlanması işlerini, çeşitli finansal konularda rapor hazırlanması faaliyetlerini ve bunlara ilave olarak bütün finansal ve mali işlemlerin doğru şekilde, tamamen ve güncel olarak tasdik işlerini vaktinde gerçekleştirmektedir.

ENKA, mühendislik & inşaat, gayrimenkul ve enerji sektörleri gibi dünya çapında çeşitli endüstriyel alanlarda faaliyet gösteren halka açık bir şirket olduğu için konuyla ilgili mali durum tablolarının finansal konum hakkında doğru ve adil bir kanı oluşturması bakımından, Muhasebe Departmanı’nın yukarıda bahsedilen işlerini şirketin yönetim ilkeleri açısından ciddiyet içerisinde ve dikkatli bir şekilde gerçekleştirmesi ve raporlama işlerini yürürlükteki kanunlara uygun olarak her zaman vaktinde ve güncel şekilde yapması gerekmektedir.

Günümüzde satın alma ve satış talimatları ve işlemleri ile ilgili bütün muhasebeye ilişkin yazışmalar, haberleşmeler, tebligatlar ve ayrıca ilgili her türlü duyurular elektronik ortamda iletildiği için Muhasebe Departmanı’nın bütün üyelerinin bireysel ve ortak hedefinin hızla değişen ve gelişen bu sürece ayak uydurmak ve yürürlükteki kanunlarda meydana gelebilecek her türlü düzenlemeleri takip etmek ve doğru şekilde uygulamak olması gerekmektedir.