MERKEZ TEDARİK ZİNCİRİ

MERKEZ TEDARİK ZİNCİRİ

ENKA Merkez Tedarik Zinciri Departmanı ENKA’nın sahip olduğu 60 yılı aşan bilgi ve tecrübe birikimini çağımızın teknolojik imkanlarıyla birleştirerek; satın alma faaliyetlerini organize eder. Departman, planlamadan başlayıp teklif, ön teklif, kurumsal sözleşmeler, sipariş emri, sevkiyat, malzeme kabulü, stok yönetimi ile devam eden ve mal/hizmet tüketimi ile sonuçlanan uçtan uca tüm satın alma sürecinin takibininin ve optimizasyonu sağlar. Bunun için projelere destek vererek, süreçlerin sektörün sahip olabileceği en yüksek standartlarda yürütülmesini hedeflemektedir.

ENKA’da operasyonel anlamda satınalma, projelerin kendi bünyelerindeki satınalma birimleri tarafından yürütülmektedir. Merkez Tedarik Zinciri departmanı operasyonel satınalma yapmamaktadır ancak proje bazında kurulacak satınalma birimlerinin oluşturulması, eğitimi ve yeni kadrolar yetiştirilmesinde rol oynamaktadır. Satınalma ekiplerini teknolojik ve stratejik olanaklarla destekleyip, denetleyerek, şirket genelindeki geri bildirim ve iyi uygulamaları kurumsal hafızada biriktirerek süreçlerin verimini arttırmayı amaçlamaktadır.

Bu amaca yönelik olarak departman iki kısımdan oluşmaktadır;

null

Online ihale ve dijital satınalma süreçlerinin yönetildiği “e-satınalma ekibi”

null

Süreçlere ait bütün verinin analiz ve sentezinin yapıldığı “analitik ekibi”

Departmanın ana sorumlulukları;

Satınalma prosedürlerini oluşturmak, güncellemek ve geliştirmek,

Satınalma personelinin eğitimlerini planlamak,

Satınalma süreçlerinde yaşanan olası darboğaz ve güçlüklerin çözümüne katkı sağlamak,

Satınalma sürecini dijitalleştirmek, gereken teknolojik çözümleri ENKA Systems ile birlikte geliştirmek,

Tüm paydaşların faydalarını optimize ederek, uzun süreli ticari ilişkiler hedefiyle e-ihale süreçlerinin şeffaflıkla ve tek elden yürütülmesini sağlamak,

Süreçlerin ve sürece dahil olan bütün paydaşların performans ölçümlerini yaparak periyodik analizler çıkartmak,

Kategorik olarak stratejik satınalma çalışmalarını yürütmek,

Proje sahalarında şirket prosedürleri ve kontrol gerekliliklerinin uygulanmasını ve bunların düzenli aralıklarla denetlenmesini sağlamak, saha ekiplerine destek sunmak,

Sistemler üzerindeki kayıtların gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak.