YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

YÖNETİM  KURULU KOMİTELERİ

Yönetim Kurulu; Şirketimizin Yönetim Kurulu Komiteleri’nde 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:

Riskin Erken Saptanması Komitesine
  • Mehmet Mete Başol (Başkan) – (İcracı Olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
  • Erdoğan Turgut (Üye) – (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)
Kurumsal Yönetim Komitesine
  • Fatih Osman Tar (Başkan) – (İcracı Olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
  • Erdoğan Turgut (Üye) – (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)
  • Gizem Özsoy (Üye)
Denetim Komitesine
  • Fatih Osman Tar (Başkan) – (İcracı Olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
  • Mehmet Mete Başol (Üye) – (İcracı Olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Komitelerin Görev ve Çalışma Esasları

İndirin