ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır

 

Karar Tarihi
04.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
27.03.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
Yatırım indirimi istisnasına tabi kazanç sebebiyle düşük oran uygulanmıştır.

 

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
ENKAI, TREENKA00011
Peşin
0,1800000
18
8,834744
0,1640974
16,40974

 

Kar Payı Ödeme Tarihleri

Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
14.04.2020
14.04.2020
16.04.2020
15.04.2020

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).

(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).

(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.

(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

 

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
ENKAI, TREENKA00011
600.000.000
12

 

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu, 2019 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre düzenlenmiş olan Konsolide Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde, 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 döneminde oluşan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı’ndan;

Ortaklara 2019 yılında Dağıtılan Avans Kar Payı 700.000.000 TL

Ortaklara Birinci Kar Payı (Nakit) 900.000.000 TL

İntifa senedi sahiplerine (Nakit) 40.488.673 TL

Hisse senedi sahiplerine dağıtılacak (Bedelsiz) 600.000.000 TL

olmak üzere kâr dağıtım tablosunun hazırlanması,

– Dağıtılacak 900.000.000 TL nakit kâr payının 5.000.000.000 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak brüt %18,00 ve net %16,409746 oranında 14 Nisan 2020 tarihinden itibaren dağıtılması,

-Sermayeye 600.000.000 TL bedelsiz dağıtılacak tutarın eklenmesi,

– Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması teklifi Genel Kurul’da kabul edilmiştir.

 

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
5.000.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
1.364.897.663

 

*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
4.499.282.000
2.579.245.136
4. Vergiler ( – )
630.569.000
63.614.639
5. Net Dönem Kârı
3.888.760.000
2.515.630.498
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
125.781.525
125.781.525
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
3.762.978.475
2.389.848.973
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
700.000.000
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
3.062.978.475
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
17.253.589
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
3.080.232.064
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
1.850.000.000
0
* Nakit
1.600.000.000
0
* Bedelsiz
250.000.000
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
40.488.673
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
350.000.000
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
139.048.867
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
1.383.440.935
10.311.433
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0

 

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
– – –
1.458.644.083
600.000.000
54,71
0,4117288
41,17288
TOPLAM
1.458.644.083
600.000.000
54,71
0,4117288
41,17288

 

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

1.600.000.000 TL nakit temettünün 700.000.000 TL’lik kısmı %15 oranında stopaj uygulanarak, 2019 Kar Payı Avansı olarak dağıtılmıştır. Yıl sonu karından dağıtılacak olan brüt 900.000.000 TL, net 820.487.297 TL için 1 TL nominal değerli hisseye isabet eden kar payı brüt %18.00 net % 16,409746 olup stopaj oranı % 8.834744 uygulanacaktır.

Pay sahiplerine beher hisseye % 12 oranında Nama yazılı 600.000.000 TL bedelsiz hisse verilecektir.

16.satırdaki Genel Kanuni Yedek Akçe tutarına yıl içinde dağıtım yapılan kar payı avanslarına ilişkin hesaplanan genel kanuni yedek akçe dahildir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Sonucu Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır

 

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2019
Karar Tarihi
04.03.2020
Genel Kurul Tarihi
27.03.2020
Genel Kurul Saati
14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
26.03.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu No:6, Enka Konferans Salonu

 

Gündem Maddeleri

1 – Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi ve Başkanlık Divanı’na, Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nı imzalama yetkisinin verilmesi,
2 – 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunması ve görüşülmesi,
3 – Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
4 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde 2019 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
5 – 2019 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının onaylanması,
6 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi,
8 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücret Politikası’nda belirlenen esaslara göre Yönetim Kurulu Üyeleri’nin huzur haklarının aylık net 20.000,00 TL olarak belirlenmesi,
9 – Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak önerilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçiminin onaylanması,
10 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı Bilanço Kârı’nın dağıtımı hakkında karar alınması,
11 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3’üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin olmadığının ortakların bilgisine sunulması,
12 – Yönetim Kurulu’na Ana Sözleşmenin Temettü Avansı Dağıtımı başlıklı 37’nci maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2020 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,
13 – 2020 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2020 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanması,
14 – T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun açıklaması doğrultusunda, küçük hissedarların menfaatlerinin korunması amacıyla şirketimizin borsada gerçekleştirmiş olduğu kendi paylarının geri alım işlemleri hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
15 – Yönetim Kurulu Üyeleri’ne T.T.K.’nun 395’inci ve 396’ncı maddelerindeki yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
16 – Dilek ve temenniler.

 

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kar Payı Avansı Ödemesi

 

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?Evet
Genel Kurul SonuçlarıŞirketimizin Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki ana kararlar alınmıştır. Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

•2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu okunmuş ve kabul edilmiştir.

•Yönetim Kurulu Üyeleri şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmişlerdir.

•Yönetim Kurulu üyelikleri için İcracı Üye olarak Mehmet Sinan TARA ve Haluk GERÇEK, İcracı Olmayan Üye olarak Erdoğan TURGUT, İcracı Olmayan Bağımsız Üye olarak Mehmet Mete BAŞOL ve Fatih Osman TAR seçilmişlerdir.

•Yönetim Kurulu Kararı ile önerilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmiştir.

•Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu’nun teklifi kabul edilmiştir.

•Yönetim Kurulu’na 2020 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmiştir.

 

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kar Payı Avansı Ödemesi
Yönetim Kuruluna Yetki Verildi

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1
ENKA HAZIRUN 2019.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2

 

Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAP Link: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832906

Özet Bilgi
Pay alım bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır

 

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.02.2020
Geri Alıma Konu Pay Miktarı
10.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL)
90.000.000

 

Geri Alım İşlemlerinin Detayları

İşleme Konu Pay
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
19.940
0
6,64
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
18.703
0
6,65
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
10.000
0
6,66
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
68.475
0,001
6,67
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
26.357
0,001
6,68
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
60.000
0,001
6,69
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
10.393
0
6,7
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
94.940
0,002
6,71
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
845.940
0,017
6,72
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
20.000
0
6,57
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
12.468
0
6,58
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
19.056
0
6,59
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
30.000
0,001
6,61
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
39.333
0,001
6,62
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
67.532
0,001
6,63
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
17.688
0
6,64
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
59.568
0,001
6,65
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
11.630
0
6,66
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
81.741
0,002
6,67
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
145.252
0,003
6,68
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
650.000
0,013
6,69
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
190.984
0,004
6,7
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
13.702
0
6,17
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
2.504
0
6,19
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
92.496
0,002
6,2
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
10.000
0
6,22
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
10.000
0
6,23
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
5.751
0
6,28
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
1.838
0
6,3
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
10.000
0
6,27
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
12.380
0
6,28
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
33.418
0,001
6,29
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
11.582
0
6,34
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
41.329
0,001
6,35
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
35.500
0,001
6,59
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
37.500
0,001
6,6
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
44.600
0,001
6,62
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
106.118
0,002
6,63
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
165.000
0,003
6,64
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
52.208
0,001
6,62
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
48.000
0,001
6,63
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
163.296
0,003
6,64
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
280.000
0,006
6,65
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
100.989
0,002
6,66
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
40.000
0,001
6,67
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
56.743
0,001
6,68
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
17.986
0
6,69
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
107.060
0,002
6,7
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
2.442
0
6,2
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
51.091
0,001
6,21
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
40.000
0,001
6,22
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
12.000
0
6,23
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
18.967
0
6,24
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
39.942
0,001
6,25
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
5.558
0
6,26
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
10.000
0
6,27
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
19.574
0
6,35
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
20.000
0
6,36
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
10.000
0
6,37
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
75.426
0,002
6,38
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
92.080
0,002
6,39
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
96.893
0,002
6,4
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
50.000
0,001
6,41
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
46.967
0,001
6,42
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
97.663
0,002
6,43
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
30.000
0,001
6,44
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
60.000
0,001
6,45
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
71.397
0,001
6,46
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
50.000
0,001
6,47
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
50.000
0,001
6,48
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
40.000
0,001
6,49
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
10.000
0
6,5
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
63.477
0,001
5,74
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
40.000
0,001
5,75
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
60.000
0,001
5,76
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
74.486
0,001
5,77
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
70.000
0,001
5,78
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
100.000
0,002
5,79
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
92.037
0,002
5,8
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
3.148
0
5,54
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
16.852
0
5,55
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
37.200
0,001
5,56
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
9.715
0
5,57
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
64.685
0,001
5,58
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
90.000
0,002
5,59
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
78.400
0,002
5,6
ENKAI, TREENKA00011
13.03.2020
3.298
0
5,59
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
3.638
0
5,65
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
38.525
0,001
5,66
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
70.000
0,001
5,67
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
131.810
0,003
5,68
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
157.837
0,003
5,69
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
94.892
0,002
5,7
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
39.195
0,001
5,59
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
20.000
0
5,6
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
87.835
0,002
5,61
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
20.000
0
5,62
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
50.000
0,001
5,63
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
111.958
0,002
5,64
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
40.000
0,001
5,65
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
32.762
0,001
5,67
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
93.774
0,002
5,68
ENKAI, TREENKA00011
18.03.2020
259
0
5,66
ENKAI, TREENKA00011
18.03.2020
57.078
0,001
5,67
ENKAI, TREENKA00011
18.03.2020
94.441
0,002
5,68
ENKAI, TREENKA00011
18.03.2020
120.000
0,002
5,69
ENKAI, TREENKA00011
18.03.2020
97.485
0,002
5,7
ENKAI, TREENKA00011
18.03.2020
28.213
0,001
5,71
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
20.000
0
5,66
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
20.000
0
5,67
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
60.000
0,001
5,68
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
42.648
0,001
5,7
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
67.352
0,001
5,71
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
50.000
0,001
5,72
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
20.000
0
5,73
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
90.000
0,002
5,74
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
137.000
0,003
5,75
ENKAI, TREENKA00011
20.03.2020
10.000
0
5,69
ENKAI, TREENKA00011
20.03.2020
44.029
0,001
5,7
ENKAI, TREENKA00011
20.03.2020
32.016
0,001
5,71
ENKAI, TREENKA00011
20.03.2020
79.859
0,002
5,72
ENKAI, TREENKA00011
20.03.2020
117.527
0,002
5,73
ENKAI, TREENKA00011
20.03.2020
126.523
0,003
5,74
ENKAI, TREENKA00011
20.03.2020
90.046
0,002
5,75
ENKAI, TREENKA00011
23.03.2020
21.150
0
5,59
ENKAI, TREENKA00011
23.03.2020
20.000
0
5,6
ENKAI, TREENKA00011
23.03.2020
13.475
0
5,63
ENKAI, TREENKA00011
23.03.2020
10.729
0
5,64
ENKAI, TREENKA00011
23.03.2020
50.000
0,001
5,65
ENKAI, TREENKA00011
23.03.2020
10.566
0
5,81
ENKAI, TREENKA00011
23.03.2020
50.000
0,001
5,82
ENKAI, TREENKA00011
23.03.2020
85.922
0,002
5,83
ENKAI, TREENKA00011
23.03.2020
98.850
0,002
5,84
ENKAI, TREENKA00011
23.03.2020
123.414
0,002
5,85
ENKAI, TREENKA00011
24.03.2020
16.000
0
5,96
ENKAI, TREENKA00011
24.03.2020
20.000
0
5,98
ENKAI, TREENKA00011
24.03.2020
60.000
0,001
5,99
ENKAI, TREENKA00011
24.03.2020
166.696
0,003
6
ENKAI, TREENKA00011
25.03.2020
50.000
0,001
5,95
ENKAI, TREENKA00011
25.03.2020
98.822
0,002
5,96
ENKAI, TREENKA00011
25.03.2020
20.000
0
5,97
ENKAI, TREENKA00011
25.03.2020
50.000
0,001
5,98
ENKAI, TREENKA00011
25.03.2020
60.000
0,001
5,99
ENKAI, TREENKA00011
25.03.2020
110.000
0,002
6
ENKAI, TREENKA00011
25.03.2020
111.178
0,002
6,01
ENKAI, TREENKA00011
25.03.2020
30.000
0,001
6,02
ENKAI, TREENKA00011
25.03.2020
10.000
0
6,03
ENKAI, TREENKA00011
25.03.2020
10.000
0
6,04
ENKAI, TREENKA00011
25.03.2020
3.198
0
6,05
ENKAI, TREENKA00011
26.03.2020
5.840
0
5,87
ENKAI, TREENKA00011
26.03.2020
10.000
0
5,88
ENKAI, TREENKA00011
26.03.2020
150.000
0,003
5,89
ENKAI, TREENKA00011
26.03.2020
143.685
0,003
5,9
ENKAI, TREENKA00011
26.03.2020
39.327
0,001
5,92
ENKAI, TREENKA00011
26.03.2020
32.533
0,001
5,93
ENKAI, TREENKA00011
26.03.2020
45.000
0,001
5,94
ENKAI, TREENKA00011
26.03.2020
40.000
0,001
5,95
ENKAI, TREENKA00011
26.03.2020
7.545
0
5,97
ENKAI, TREENKA00011
26.03.2020
26.070
0,001
5,98

 

Geri Alım İşleminin Tamamlanması

İşleme Konu Pay
Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet)
Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet)
Geri Alımın Maliyeti (TL)
Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak
Geri Alınan Toplam Pay Sayısı
Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)
ENKAI, TREENKA00011
6,72
6,186
61.862.196,61
Şirket kaynakları / Company sources
10.000.000
0,2

 

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulunun 25.02.2020 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden yapılan işlemler tabloda sunulmuştur.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAP Link: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832485

Özet Bilgi
Pay alım bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır

 

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.02.2020
Geri Alıma Konu Pay Miktarı
10.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL)
90.000.000

 

Geri Alım İşlemlerinin Detayları

İşleme Konu Pay
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
19.940
0
6,64
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
18.703
0
6,65
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
10.000
0
6,66
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
68.475
0,001
6,67
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
26.357
0,001
6,68
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
60.000
0,001
6,69
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
10.393
0
6,7
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
94.940
0,002
6,71
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
845.940
0,017
6,72
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
20.000
0
6,57
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
12.468
0
6,58
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
19.056
0
6,59
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
30.000
0,001
6,61
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
39.333
0,001
6,62
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
67.532
0,001
6,63
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
17.688
0
6,64
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
59.568
0,001
6,65
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
11.630
0
6,66
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
81.741
0,002
6,67
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
145.252
0,003
6,68
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
650.000
0,013
6,69
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
190.984
0,004
6,7
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
13.702
0
6,17
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
2.504
0
6,19
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
92.496
0,002
6,2
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
10.000
0
6,22
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
10.000
0
6,23
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
5.751
0
6,28
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
1.838
0
6,3
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
10.000
0
6,27
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
12.380
0
6,28
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
33.418
0,001
6,29
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
11.582
0
6,34
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
41.329
0,001
6,35
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
35.500
0,001
6,59
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
37.500
0,001
6,6
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
44.600
0,001
6,62
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
106.118
0,002
6,63
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
165.000
0,003
6,64
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
52.208
0,001
6,62
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
48.000
0,001
6,63
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
163.296
0,003
6,64
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
280.000
0,006
6,65
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
100.989
0,002
6,66
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
40.000
0,001
6,67
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
56.743
0,001
6,68
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
17.986
0
6,69
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
107.060
0,002
6,7
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
2.442
0
6,2
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
51.091
0,001
6,21
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
40.000
0,001
6,22
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
12.000
0
6,23
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
18.967
0
6,24
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
39.942
0,001
6,25
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
5.558
0
6,26
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
10.000
0
6,27
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
19.574
0
6,35
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
20.000
0
6,36
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
10.000
0
6,37
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
75.426
0,002
6,38
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
92.080
0,002
6,39
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
96.893
0,002
6,4
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
50.000
0,001
6,41
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
46.967
0,001
6,42
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
97.663
0,002
6,43
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
30.000
0,001
6,44
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
60.000
0,001
6,45
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
71.397
0,001
6,46
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
50.000
0,001
6,47
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
50.000
0,001
6,48
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
40.000
0,001
6,49
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
10.000
0
6,5
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
63.477
0,001
5,74
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
40.000
0,001
5,75
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
60.000
0,001
5,76
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
74.486
0,001
5,77
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
70.000
0,001
5,78
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
100.000
0,002
5,79
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
92.037
0,002
5,8
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
3.148
0
5,54
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
16.852
0
5,55
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
37.200
0,001
5,56
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
9.715
0
5,57
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
64.685
0,001
5,58
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
90.000
0,002
5,59
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
78.400
0,002
5,6
ENKAI, TREENKA00011
13.03.2020
3.298
0
5,59
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
3.638
0
5,65
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
38.525
0,001
5,66
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
70.000
0,001
5,67
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
131.810
0,003
5,68
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
157.837
0,003
5,69
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
94.892
0,002
5,7
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
39.195
0,001
5,59
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
20.000
0
5,6
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
87.835
0,002
5,61
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
20.000
0
5,62
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
50.000
0,001
5,63
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
111.958
0,002
5,64
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
40.000
0,001
5,65
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
32.762
0,001
5,67
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
93.774
0,002
5,68
ENKAI, TREENKA00011
18.03.2020
259
0
5,66
ENKAI, TREENKA00011
18.03.2020
57.078
0,001
5,67
ENKAI, TREENKA00011
18.03.2020
94.441
0,002
5,68
ENKAI, TREENKA00011
18.03.2020
120.000
0,002
5,69
ENKAI, TREENKA00011
18.03.2020
97.485
0,002
5,7
ENKAI, TREENKA00011
18.03.2020
28.213
0,001
5,71
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
20.000
0
5,66
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
20.000
0
5,67
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
60.000
0,001
5,68
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
42.648
0,001
5,7
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
67.352
0,001
5,71
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
50.000
0,001
5,72
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
20.000
0
5,73
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
90.000
0,002
5,74
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
137.000
0,003
5,75
ENKAI, TREENKA00011
20.03.2020
10.000
0
5,69
ENKAI, TREENKA00011
20.03.2020
44.029
0,001
5,7
ENKAI, TREENKA00011
20.03.2020
32.016
0,001
5,71
ENKAI, TREENKA00011
20.03.2020
79.859
0,002
5,72
ENKAI, TREENKA00011
20.03.2020
117.527
0,002
5,73
ENKAI, TREENKA00011
20.03.2020
126.523
0,003
5,74
ENKAI, TREENKA00011
20.03.2020
90.046
0,002
5,75
ENKAI, TREENKA00011
23.03.2020
21.150
0
5,59
ENKAI, TREENKA00011
23.03.2020
20.000
0
5,6
ENKAI, TREENKA00011
23.03.2020
13.475
0
5,63
ENKAI, TREENKA00011
23.03.2020
10.729
0
5,64
ENKAI, TREENKA00011
23.03.2020
50.000
0,001
5,65
ENKAI, TREENKA00011
23.03.2020
10.566
0
5,81
ENKAI, TREENKA00011
23.03.2020
50.000
0,001
5,82
ENKAI, TREENKA00011
23.03.2020
85.922
0,002
5,83
ENKAI, TREENKA00011
23.03.2020
98.850
0,002
5,84
ENKAI, TREENKA00011
23.03.2020
123.414
0,002
5,85
ENKAI, TREENKA00011
24.03.2020
16.000
0
5,96
ENKAI, TREENKA00011
24.03.2020
20.000
0
5,98
ENKAI, TREENKA00011
24.03.2020
60.000
0,001
5,99
ENKAI, TREENKA00011
24.03.2020
166.696
0,003
6
ENKAI, TREENKA00011
25.03.2020
50.000
0,001
5,95
ENKAI, TREENKA00011
25.03.2020
98.822
0,002
5,96
ENKAI, TREENKA00011
25.03.2020
20.000
0
5,97
ENKAI, TREENKA00011
25.03.2020
50.000
0,001
5,98
ENKAI, TREENKA00011
25.03.2020
60.000
0,001
5,99
ENKAI, TREENKA00011
25.03.2020
110.000
0,002
6
ENKAI, TREENKA00011
25.03.2020
111.178
0,002
6,01
ENKAI, TREENKA00011
25.03.2020
30.000
0,001
6,02
ENKAI, TREENKA00011
25.03.2020
10.000
0
6,03
ENKAI, TREENKA00011
25.03.2020
10.000
0
6,04
ENKAI, TREENKA00011
25.03.2020
3.198
0
6,05


Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulunun 25.02.2020 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden yapılan işlemler tabloda sunulmuştur.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAP Link: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832177

Özet Bilgi
Pay alım bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır

 

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.02.2020
Geri Alıma Konu Pay Miktarı
10.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL)
90.000.000

 

Geri Alım İşlemlerinin Detayları

İşleme Konu Pay
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
19.940
0
6,64
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
18.703
0
6,65
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
10.000
0
6,66
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
68.475
0,001
6,67
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
26.357
0,001
6,68
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
60.000
0,001
6,69
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
10.393
0
6,7
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
94.940
0,002
6,71
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
845.940
0,017
6,72
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
20.000
0
6,57
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
12.468
0
6,58
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
19.056
0
6,59
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
30.000
0,001
6,61
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
39.333
0,001
6,62
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
67.532
0,001
6,63
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
17.688
0
6,64
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
59.568
0,001
6,65
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
11.630
0
6,66
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
81.741
0,002
6,67
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
145.252
0,003
6,68
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
650.000
0,013
6,69
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
190.984
0,004
6,7
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
13.702
0
6,17
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
2.504
0
6,19
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
92.496
0,002
6,2
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
10.000
0
6,22
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
10.000
0
6,23
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
5.751
0
6,28
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
1.838
0
6,3
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
10.000
0
6,27
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
12.380
0
6,28
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
33.418
0,001
6,29
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
11.582
0
6,34
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
41.329
0,001
6,35
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
35.500
0,001
6,59
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
37.500
0,001
6,6
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
44.600
0,001
6,62
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
106.118
0,002
6,63
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
165.000
0,003
6,64
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
52.208
0,001
6,62
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
48.000
0,001
6,63
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
163.296
0,003
6,64
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
280.000
0,006
6,65
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
100.989
0,002
6,66
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
40.000
0,001
6,67
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
56.743
0,001
6,68
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
17.986
0
6,69
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
107.060
0,002
6,7
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
2.442
0
6,2
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
51.091
0,001
6,21
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
40.000
0,001
6,22
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
12.000
0
6,23
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
18.967
0
6,24
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
39.942
0,001
6,25
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
5.558
0
6,26
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
10.000
0
6,27
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
19.574
0
6,35
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
20.000
0
6,36
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
10.000
0
6,37
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
75.426
0,002
6,38
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
92.080
0,002
6,39
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
96.893
0,002
6,4
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
50.000
0,001
6,41
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
46.967
0,001
6,42
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
97.663
0,002
6,43
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
30.000
0,001
6,44
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
60.000
0,001
6,45
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
71.397
0,001
6,46
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
50.000
0,001
6,47
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
50.000
0,001
6,48
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
40.000
0,001
6,49
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
10.000
0
6,5
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
63.477
0,001
5,74
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
40.000
0,001
5,75
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
60.000
0,001
5,76
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
74.486
0,001
5,77
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
70.000
0,001
5,78
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
100.000
0,002
5,79
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
92.037
0,002
5,8
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
3.148
0
5,54
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
16.852
0
5,55
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
37.200
0,001
5,56
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
9.715
0
5,57
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
64.685
0,001
5,58
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
90.000
0,002
5,59
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
78.400
0,002
5,6
ENKAI, TREENKA00011
13.03.2020
3.298
0
5,59
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
3.638
0
5,65
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
38.525
0,001
5,66
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
70.000
0,001
5,67
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
131.810
0,003
5,68
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
157.837
0,003
5,69
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
94.892
0,002
5,7
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
39.195
0,001
5,59
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
20.000
0
5,6
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
87.835
0,002
5,61
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
20.000
0
5,62
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
50.000
0,001
5,63
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
111.958
0,002
5,64
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
40.000
0,001
5,65
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
32.762
0,001
5,67
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
93.774
0,002
5,68
ENKAI, TREENKA00011
18.03.2020
259
0
5,66
ENKAI, TREENKA00011
18.03.2020
57.078
0,001
5,67
ENKAI, TREENKA00011
18.03.2020
94.441
0,002
5,68
ENKAI, TREENKA00011
18.03.2020
120.000
0,002
5,69
ENKAI, TREENKA00011
18.03.2020
97.485
0,002
5,7
ENKAI, TREENKA00011
18.03.2020
28.213
0,001
5,71
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
20.000
0
5,66
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
20.000
0
5,67
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
60.000
0,001
5,68
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
42.648
0,001
5,7
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
67.352
0,001
5,71
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
50.000
0,001
5,72
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
20.000
0
5,73
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
90.000
0,002
5,74
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
137.000
0,003
5,75
ENKAI, TREENKA00011
20.03.2020
10.000
0
5,69
ENKAI, TREENKA00011
20.03.2020
44.029
0,001
5,7
ENKAI, TREENKA00011
20.03.2020
32.016
0,001
5,71
ENKAI, TREENKA00011
20.03.2020
79.859
0,002
5,72
ENKAI, TREENKA00011
20.03.2020
117.527
0,002
5,73
ENKAI, TREENKA00011
20.03.2020
126.523
0,003
5,74
ENKAI, TREENKA00011
20.03.2020
90.046
0,002
5,75
ENKAI, TREENKA00011
23.03.2020
21.150
0
5,59
ENKAI, TREENKA00011
23.03.2020
20.000
0
5,6
ENKAI, TREENKA00011
23.03.2020
13.475
0
5,63
ENKAI, TREENKA00011
23.03.2020
10.729
0
5,64
ENKAI, TREENKA00011
23.03.2020
50.000
0,001
5,65
ENKAI, TREENKA00011
23.03.2020
10.566
0
5,81
ENKAI, TREENKA00011
23.03.2020
50.000
0,001
5,82
ENKAI, TREENKA00011
23.03.2020
85.922
0,002
5,83
ENKAI, TREENKA00011
23.03.2020
98.850
0,002
5,84
ENKAI, TREENKA00011
23.03.2020
123.414
0,002
5,85
ENKAI, TREENKA00011
24.03.2020
16.000
0
5,96
ENKAI, TREENKA00011
24.03.2020
20.000
0
5,98
ENKAI, TREENKA00011
24.03.2020
60.000
0,001
5,99
ENKAI, TREENKA00011
24.03.2020
166.696
0,003
6

 

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulunun 25.02.2020 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden yapılan işlemler tabloda sunulmuştur.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAP Link: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831842

Özet Bilgi
Pay alım bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır

 

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.02.2020
Geri Alıma Konu Pay Miktarı
10.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL)
90.000.000

 

Geri Alım İşlemlerinin Detayları

İşleme Konu Pay
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
19.940
0
6,64
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
18.703
0
6,65
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
10.000
0
6,66
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
68.475
0,001
6,67
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
26.357
0,001
6,68
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
60.000
0,001
6,69
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
10.393
0
6,7
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
94.940
0,002
6,71
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
845.940
0,017
6,72
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
20.000
0
6,57
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
12.468
0
6,58
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
19.056
0
6,59
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
30.000
0,001
6,61
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
39.333
0,001
6,62
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
67.532
0,001
6,63
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
17.688
0
6,64
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
59.568
0,001
6,65
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
11.630
0
6,66
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
81.741
0,002
6,67
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
145.252
0,003
6,68
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
650.000
0,013
6,69
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
190.984
0,004
6,7
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
13.702
0
6,17
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
2.504
0
6,19
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
92.496
0,002
6,2
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
10.000
0
6,22
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
10.000
0
6,23
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
5.751
0
6,28
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
1.838
0
6,3
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
10.000
0
6,27
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
12.380
0
6,28
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
33.418
0,001
6,29
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
11.582
0
6,34
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
41.329
0,001
6,35
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
35.500
0,001
6,59
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
37.500
0,001
6,6
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
44.600
0,001
6,62
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
106.118
0,002
6,63
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
165.000
0,003
6,64
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
52.208
0,001
6,62
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
48.000
0,001
6,63
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
163.296
0,003
6,64
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
280.000
0,006
6,65
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
100.989
0,002
6,66
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
40.000
0,001
6,67
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
56.743
0,001
6,68
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
17.986
0
6,69
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
107.060
0,002
6,7
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
2.442
0
6,2
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
51.091
0,001
6,21
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
40.000
0,001
6,22
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
12.000
0
6,23
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
18.967
0
6,24
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
39.942
0,001
6,25
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
5.558
0
6,26
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
10.000
0
6,27
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
19.574
0
6,35
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
20.000
0
6,36
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
10.000
0
6,37
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
75.426
0,002
6,38
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
92.080
0,002
6,39
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
96.893
0,002
6,4
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
50.000
0,001
6,41
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
46.967
0,001
6,42
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
97.663
0,002
6,43
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
30.000
0,001
6,44
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
60.000
0,001
6,45
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
71.397
0,001
6,46
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
50.000
0,001
6,47
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
50.000
0,001
6,48
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
40.000
0,001
6,49
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
10.000
0
6,5
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
63.477
0,001
5,74
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
40.000
0,001
5,75
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
60.000
0,001
5,76
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
74.486
0,001
5,77
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
70.000
0,001
5,78
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
100.000
0,002
5,79
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
92.037
0,002
5,8
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
3.148
0
5,54
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
16.852
0
5,55
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
37.200
0,001
5,56
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
9.715
0
5,57
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
64.685
0,001
5,58
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
90.000
0,002
5,59
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
78.400
0,002
5,6
ENKAI, TREENKA00011
13.03.2020
3.298
0
5,59
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
3.638
0
5,65
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
38.525
0,001
5,66
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
70.000
0,001
5,67
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
131.810
0,003
5,68
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
157.837
0,003
5,69
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
94.892
0,002
5,7
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
39.195
0,001
5,59
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
20.000
0
5,6
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
87.835
0,002
5,61
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
20.000
0
5,62
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
50.000
0,001
5,63
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
111.958
0,002
5,64
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
40.000
0,001
5,65
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
32.762
0,001
5,67
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
93.774
0,002
5,68
ENKAI, TREENKA00011
18.03.2020
259
0
5,66
ENKAI, TREENKA00011
18.03.2020
57.078
0,001
5,67
ENKAI, TREENKA00011
18.03.2020
94.441
0,002
5,68
ENKAI, TREENKA00011
18.03.2020
120.000
0,002
5,69
ENKAI, TREENKA00011
18.03.2020
97.485
0,002
5,7
ENKAI, TREENKA00011
18.03.2020
28.213
0,001
5,71
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
20.000
0
5,66
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
20.000
0
5,67
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
60.000
0,001
5,68
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
42.648
0,001
5,7
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
67.352
0,001
5,71
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
50.000
0,001
5,72
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
20.000
0
5,73
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
90.000
0,002
5,74
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
137.000
0,003
5,75
ENKAI, TREENKA00011
20.03.2020
10.000
0
5,69
ENKAI, TREENKA00011
20.03.2020
44.029
0,001
5,7
ENKAI, TREENKA00011
20.03.2020
32.016
0,001
5,71
ENKAI, TREENKA00011
20.03.2020
79.859
0,002
5,72
ENKAI, TREENKA00011
20.03.2020
117.527
0,002
5,73
ENKAI, TREENKA00011
20.03.2020
126.523
0,003
5,74
ENKAI, TREENKA00011
20.03.2020
90.046
0,002
5,75
ENKAI, TREENKA00011
23.03.2020
21.150
0
5,59
ENKAI, TREENKA00011
23.03.2020
20.000
0
5,6
ENKAI, TREENKA00011
23.03.2020
13.475
0
5,63
ENKAI, TREENKA00011
23.03.2020
10.729
0
5,64
ENKAI, TREENKA00011
23.03.2020
50.000
0,001
5,65
ENKAI, TREENKA00011
23.03.2020
10.566
0
5,81
ENKAI, TREENKA00011
23.03.2020
50.000
0,001
5,82
ENKAI, TREENKA00011
23.03.2020
85.922
0,002
5,83
ENKAI, TREENKA00011
23.03.2020
98.850
0,002
5,84
ENKAI, TREENKA00011
23.03.2020
123.414
0,002
5,85

 

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulunun 25.02.2020 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden yapılan işlemler tabloda sunulmuştur.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAP Link: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831566

Özet Bilgi
Pay alım bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır

 

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.02.2020
Geri Alıma Konu Pay Miktarı
10.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL)
90.000.000

 

Geri Alım İşlemlerinin Detayları

İşleme Konu Pay
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
19.940
0
6,64
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
18.703
0
6,65
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
10.000
0
6,66
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
68.475
0,001
6,67
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
26.357
0,001
6,68
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
60.000
0,001
6,69
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
10.393
0
6,7
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
94.940
0,002
6,71
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
845.940
0,017
6,72
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
20.000
0
6,57
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
12.468
0
6,58
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
19.056
0
6,59
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
30.000
0,001
6,61
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
39.333
0,001
6,62
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
67.532
0,001
6,63
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
17.688
0
6,64
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
59.568
0,001
6,65
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
11.630
0
6,66
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
81.741
0,002
6,67
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
145.252
0,003
6,68
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
650.000
0,013
6,69
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
190.984
0,004
6,7
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
13.702
0
6,17
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
2.504
0
6,19
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
92.496
0,002
6,2
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
10.000
0
6,22
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
10.000
0
6,23
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
5.751
0
6,28
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
1.838
0
6,3
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
10.000
0
6,27
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
12.380
0
6,28
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
33.418
0,001
6,29
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
11.582
0
6,34
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
41.329
0,001
6,35
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
35.500
0,001
6,59
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
37.500
0,001
6,6
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
44.600
0,001
6,62
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
106.118
0,002
6,63
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
165.000
0,003
6,64
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
52.208
0,001
6,62
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
48.000
0,001
6,63
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
163.296
0,003
6,64
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
280.000
0,006
6,65
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
100.989
0,002
6,66
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
40.000
0,001
6,67
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
56.743
0,001
6,68
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
17.986
0
6,69
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
107.060
0,002
6,7
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
2.442
0
6,2
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
51.091
0,001
6,21
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
40.000
0,001
6,22
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
12.000
0
6,23
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
18.967
0
6,24
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
39.942
0,001
6,25
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
5.558
0
6,26
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
10.000
0
6,27
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
19.574
0
6,35
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
20.000
0
6,36
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
10.000
0
6,37
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
75.426
0,002
6,38
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
92.080
0,002
6,39
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
96.893
0,002
6,4
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
50.000
0,001
6,41
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
46.967
0,001
6,42
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
97.663
0,002
6,43
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
30.000
0,001
6,44
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
60.000
0,001
6,45
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
71.397
0,001
6,46
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
50.000
0,001
6,47
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
50.000
0,001
6,48
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
40.000
0,001
6,49
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
10.000
0
6,5
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
63.477
0,001
5,74
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
40.000
0,001
5,75
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
60.000
0,001
5,76
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
74.486
0,001
5,77
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
70.000
0,001
5,78
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
100.000
0,002
5,79
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
92.037
0,002
5,8
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
3.148
0
5,54
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
16.852
0
5,55
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
37.200
0,001
5,56
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
9.715
0
5,57
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
64.685
0,001
5,58
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
90.000
0,002
5,59
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
78.400
0,002
5,6
ENKAI, TREENKA00011
13.03.2020
3.298
0
5,59
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
3.638
0
5,65
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
38.525
0,001
5,66
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
70.000
0,001
5,67
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
131.810
0,003
5,68
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
157.837
0,003
5,69
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
94.892
0,002
5,7
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
39.195
0,001
5,59
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
20.000
0
5,6
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
87.835
0,002
5,61
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
20.000
0
5,62
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
50.000
0,001
5,63
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
111.958
0,002
5,64
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
40.000
0,001
5,65
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
32.762
0,001
5,67
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
93.774
0,002
5,68
ENKAI, TREENKA00011
18.03.2020
259
0
5,66
ENKAI, TREENKA00011
18.03.2020
57.078
0,001
5,67
ENKAI, TREENKA00011
18.03.2020
94.441
0,002
5,68
ENKAI, TREENKA00011
18.03.2020
120.000
0,002
5,69
ENKAI, TREENKA00011
18.03.2020
97.485
0,002
5,7
ENKAI, TREENKA00011
18.03.2020
28.213
0,001
5,71
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
20.000
0
5,66
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
20.000
0
5,67
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
60.000
0,001
5,68
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
42.648
0,001
5,7
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
67.352
0,001
5,71
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
50.000
0,001
5,72
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
20.000
0
5,73
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
90.000
0,002
5,74
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
137.000
0,003
5,75
ENKAI, TREENKA00011
20.03.2020
10.000
0
5,69
ENKAI, TREENKA00011
20.03.2020
44.029
0,001
5,7
ENKAI, TREENKA00011
20.03.2020
32.016
0,001
5,71
ENKAI, TREENKA00011
20.03.2020
79.859
0,002
5,72
ENKAI, TREENKA00011
20.03.2020
117.527
0,002
5,73
ENKAI, TREENKA00011
20.03.2020
126.523
0,003
5,74
ENKAI, TREENKA00011
20.03.2020
90.046
0,002
5,75

 

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulunun 25.02.2020 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden yapılan işlemler tabloda sunulmuştur.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAP Link: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831145

Özet Bilgi
Pay alım bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır

 

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.02.2020
Geri Alıma Konu Pay Miktarı
10.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL)
90.000.000

 

Geri Alım İşlemlerinin Detayları

İşleme Konu Pay
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
19.940
0
6,64
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
18.703
0
6,65
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
10.000
0
6,66
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
68.475
0,001
6,67
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
26.357
0,001
6,68
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
60.000
0,001
6,69
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
10.393
0
6,7
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
94.940
0,002
6,71
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
845.940
0,017
6,72
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
20.000
0
6,57
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
12.468
0
6,58
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
19.056
0
6,59
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
30.000
0,001
6,61
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
39.333
0,001
6,62
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
67.532
0,001
6,63
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
17.688
0
6,64
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
59.568
0,001
6,65
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
11.630
0
6,66
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
81.741
0,002
6,67
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
145.252
0,003
6,68
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
650.000
0,013
6,69
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
190.984
0,004
6,7
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
13.702
0
6,17
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
2.504
0
6,19
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
92.496
0,002
6,2
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
10.000
0
6,22
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
10.000
0
6,23
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
5.751
0
6,28
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
1.838
0
6,3
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
10.000
0
6,27
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
12.380
0
6,28
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
33.418
0,001
6,29
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
11.582
0
6,34
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
41.329
0,001
6,35
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
35.500
0,001
6,59
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
37.500
0,001
6,6
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
44.600
0,001
6,62
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
106.118
0,002
6,63
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
165.000
0,003
6,64
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
52.208
0,001
6,62
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
48.000
0,001
6,63
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
163.296
0,003
6,64
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
280.000
0,006
6,65
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
100.989
0,002
6,66
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
40.000
0,001
6,67
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
56.743
0,001
6,68
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
17.986
0
6,69
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
107.060
0,002
6,7
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
2.442
0
6,2
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
51.091
0,001
6,21
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
40.000
0,001
6,22
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
12.000
0
6,23
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
18.967
0
6,24
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
39.942
0,001
6,25
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
5.558
0
6,26
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
10.000
0
6,27
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
19.574
0
6,35
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
20.000
0
6,36
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
10.000
0
6,37
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
75.426
0,002
6,38
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
92.080
0,002
6,39
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
96.893
0,002
6,4
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
50.000
0,001
6,41
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
46.967
0,001
6,42
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
97.663
0,002
6,43
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
30.000
0,001
6,44
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
60.000
0,001
6,45
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
71.397
0,001
6,46
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
50.000
0,001
6,47
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
50.000
0,001
6,48
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
40.000
0,001
6,49
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
10.000
0
6,5
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
63.477
0,001
5,74
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
40.000
0,001
5,75
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
60.000
0,001
5,76
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
74.486
0,001
5,77
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
70.000
0,001
5,78
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
100.000
0,002
5,79
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
92.037
0,002
5,8
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
3.148
0
5,54
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
16.852
0
5,55
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
37.200
0,001
5,56
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
9.715
0
5,57
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
64.685
0,001
5,58
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
90.000
0,002
5,59
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
78.400
0,002
5,6
ENKAI, TREENKA00011
13.03.2020
3.298
0
5,59
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
3.638
0
5,65
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
38.525
0,001
5,66
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
70.000
0,001
5,67
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
131.810
0,003
5,68
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
157.837
0,003
5,69
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
94.892
0,002
5,7
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
39.195
0,001
5,59
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
20.000
0
5,6
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
87.835
0,002
5,61
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
20.000
0
5,62
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
50.000
0,001
5,63
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
111.958
0,002
5,64
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
40.000
0,001
5,65
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
32.762
0,001
5,67
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
93.774
0,002
5,68
ENKAI, TREENKA00011
18.03.2020
259
0
5,66
ENKAI, TREENKA00011
18.03.2020
57.078
0,001
5,67
ENKAI, TREENKA00011
18.03.2020
94.441
0,002
5,68
ENKAI, TREENKA00011
18.03.2020
120.000
0,002
5,69
ENKAI, TREENKA00011
18.03.2020
97.485
0,002
5,7
ENKAI, TREENKA00011
18.03.2020
28.213
0,001
5,71
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
20.000
0
5,66
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
20.000
0
5,67
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
60.000
0,001
5,68
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
42.648
0,001
5,7
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
67.352
0,001
5,71
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
50.000
0,001
5,72
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
20.000
0
5,73
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
90.000
0,002
5,74
ENKAI, TREENKA00011
19.03.2020
137.000
0,003
5,75

 

 

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulunun 25.02.2020 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden yapılan işlemler tabloda sunulmuştur.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAP Link: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830859

Özet Bilgi
Pay alım bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır

 

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.02.2020
Geri Alıma Konu Pay Miktarı
10.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL)
90.000.000

 

Geri Alım İşlemlerinin Detayları

İşleme Konu Pay
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
19.940
0
6,64
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
18.703
0
6,65
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
10.000
0
6,66
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
68.475
0,001
6,67
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
26.357
0,001
6,68
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
60.000
0,001
6,69
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
10.393
0
6,7
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
94.940
0,002
6,71
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
845.940
0,017
6,72
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
20.000
0
6,57
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
12.468
0
6,58
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
19.056
0
6,59
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
30.000
0,001
6,61
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
39.333
0,001
6,62
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
67.532
0,001
6,63
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
17.688
0
6,64
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
59.568
0,001
6,65
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
11.630
0
6,66
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
81.741
0,002
6,67
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
145.252
0,003
6,68
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
650.000
0,013
6,69
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
190.984
0,004
6,7
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
13.702
0
6,17
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
2.504
0
6,19
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
92.496
0,002
6,2
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
10.000
0
6,22
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
10.000
0
6,23
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
5.751
0
6,28
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
1.838
0
6,3
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
10.000
0
6,27
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
12.380
0
6,28
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
33.418
0,001
6,29
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
11.582
0
6,34
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
41.329
0,001
6,35
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
35.500
0,001
6,59
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
37.500
0,001
6,6
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
44.600
0,001
6,62
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
106.118
0,002
6,63
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
165.000
0,003
6,64
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
52.208
0,001
6,62
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
48.000
0,001
6,63
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
163.296
0,003
6,64
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
280.000
0,006
6,65
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
100.989
0,002
6,66
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
40.000
0,001
6,67
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
56.743
0,001
6,68
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
17.986
0
6,69
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
107.060
0,002
6,7
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
2.442
0
6,2
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
51.091
0,001
6,21
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
40.000
0,001
6,22
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
12.000
0
6,23
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
18.967
0
6,24
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
39.942
0,001
6,25
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
5.558
0
6,26
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
10.000
0
6,27
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
19.574
0
6,35
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
20.000
0
6,36
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
10.000
0
6,37
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
75.426
0,002
6,38
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
92.080
0,002
6,39
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
96.893
0,002
6,4
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
50.000
0,001
6,41
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
46.967
0,001
6,42
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
97.663
0,002
6,43
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
30.000
0,001
6,44
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
60.000
0,001
6,45
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
71.397
0,001
6,46
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
50.000
0,001
6,47
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
50.000
0,001
6,48
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
40.000
0,001
6,49
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
10.000
0
6,5
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
63.477
0,001
5,74
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
40.000
0,001
5,75
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
60.000
0,001
5,76
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
74.486
0,001
5,77
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
70.000
0,001
5,78
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
100.000
0,002
5,79
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
92.037
0,002
5,8
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
3.148
0
5,54
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
16.852
0
5,55
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
37.200
0,001
5,56
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
9.715
0
5,57
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
64.685
0,001
5,58
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
90.000
0,002
5,59
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
78.400
0,002
5,6
ENKAI, TREENKA00011
13.03.2020
3.298
0
5,59
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
3.638
0
5,65
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
38.525
0,001
5,66
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
70.000
0,001
5,67
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
131.810
0,003
5,68
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
157.837
0,003
5,69
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
94.892
0,002
5,7
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
39.195
0,001
5,59
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
20.000
0
5,6
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
87.835
0,002
5,61
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
20.000
0
5,62
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
50.000
0,001
5,63
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
111.958
0,002
5,64
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
40.000
0,001
5,65
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
32.762
0,001
5,67
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
93.774
0,002
5,68
ENKAI, TREENKA00011
18.03.2020
259
0
5,66
ENKAI, TREENKA00011
18.03.2020
57.078
0,001
5,67
ENKAI, TREENKA00011
18.03.2020
94.441
0,002
5,68
ENKAI, TREENKA00011
18.03.2020
120.000
0,002
5,69
ENKAI, TREENKA00011
18.03.2020
97.485
0,002
5,7
ENKAI, TREENKA00011
18.03.2020
28.213
0,001
5,71

 

 

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulunun 25.02.2020 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden yapılan işlemler tabloda sunulmuştur.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAP Link: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830569

Özet Bilgi
Pay alım bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır

 

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.02.2020
Geri Alıma Konu Pay Miktarı
10.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL)
90.000.000

 

Geri Alım İşlemlerinin Detayları

İşleme Konu Pay
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
19.940
0
6,64
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
18.703
0
6,65
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
10.000
0
6,66
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
68.475
0,001
6,67
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
26.357
0,001
6,68
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
60.000
0,001
6,69
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
10.393
0
6,7
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
94.940
0,002
6,71
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
845.940
0,017
6,72
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
20.000
0
6,57
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
12.468
0
6,58
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
19.056
0
6,59
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
30.000
0,001
6,61
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
39.333
0,001
6,62
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
67.532
0,001
6,63
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
17.688
0
6,64
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
59.568
0,001
6,65
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
11.630
0
6,66
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
81.741
0,002
6,67
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
145.252
0,003
6,68
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
650.000
0,013
6,69
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
190.984
0,004
6,7
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
13.702
0
6,17
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
2.504
0
6,19
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
92.496
0,002
6,2
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
10.000
0
6,22
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
10.000
0
6,23
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
5.751
0
6,28
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
1.838
0
6,3
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
10.000
0
6,27
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
12.380
0
6,28
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
33.418
0,001
6,29
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
11.582
0
6,34
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
41.329
0,001
6,35
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
35.500
0,001
6,59
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
37.500
0,001
6,6
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
44.600
0,001
6,62
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
106.118
0,002
6,63
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
165.000
0,003
6,64
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
52.208
0,001
6,62
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
48.000
0,001
6,63
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
163.296
0,003
6,64
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
280.000
0,006
6,65
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
100.989
0,002
6,66
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
40.000
0,001
6,67
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
56.743
0,001
6,68
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
17.986
0
6,69
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
107.060
0,002
6,7
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
2.442
0
6,2
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
51.091
0,001
6,21
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
40.000
0,001
6,22
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
12.000
0
6,23
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
18.967
0
6,24
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
39.942
0,001
6,25
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
5.558
0
6,26
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
10.000
0
6,27
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
19.574
0
6,35
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
20.000
0
6,36
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
10.000
0
6,37
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
75.426
0,002
6,38
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
92.080
0,002
6,39
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
96.893
0,002
6,4
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
50.000
0,001
6,41
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
46.967
0,001
6,42
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
97.663
0,002
6,43
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
30.000
0,001
6,44
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
60.000
0,001
6,45
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
71.397
0,001
6,46
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
50.000
0,001
6,47
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
50.000
0,001
6,48
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
40.000
0,001
6,49
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
10.000
0
6,5
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
63.477
0,001
5,74
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
40.000
0,001
5,75
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
60.000
0,001
5,76
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
74.486
0,001
5,77
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
70.000
0,001
5,78
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
100.000
0,002
5,79
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
92.037
0,002
5,8
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
3.148
0
5,54
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
16.852
0
5,55
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
37.200
0,001
5,56
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
9.715
0
5,57
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
64.685
0,001
5,58
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
90.000
0,002
5,59
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
78.400
0,002
5,6
ENKAI, TREENKA00011
13.03.2020
3.298
0
5,59
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
3.638
0
5,65
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
38.525
0,001
5,66
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
70.000
0,001
5,67
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
131.810
0,003
5,68
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
157.837
0,003
5,69
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
94.892
0,002
5,7
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
39.195
0,001
5,59
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
20.000
0
5,6
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
87.835
0,002
5,61
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
20.000
0
5,62
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
50.000
0,001
5,63
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
111.958
0,002
5,64
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
40.000
0,001
5,65
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
32.762
0,001
5,67
ENKAI, TREENKA00011
17.03.2020
93.774
0,002
5,68

 

 

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulunun 25.02.2020 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden yapılan işlemler tabloda sunulmuştur.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAP Link: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830200

Özet Bilgi
Pay alım bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır

 

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.02.2020
Geri Alıma Konu Pay Miktarı
10.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL)
90.000.000

 

Geri Alım İşlemlerinin Detayları

İşleme Konu Pay
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
19.940
0
6,64
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
18.703
0
6,65
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
10.000
0
6,66
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
68.475
0,001
6,67
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
26.357
0,001
6,68
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
60.000
0,001
6,69
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
10.393
0
6,7
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
94.940
0,002
6,71
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
845.940
0,017
6,72
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
20.000
0
6,57
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
12.468
0
6,58
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
19.056
0
6,59
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
30.000
0,001
6,61
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
39.333
0,001
6,62
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
67.532
0,001
6,63
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
17.688
0
6,64
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
59.568
0,001
6,65
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
11.630
0
6,66
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
81.741
0,002
6,67
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
145.252
0,003
6,68
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
650.000
0,013
6,69
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
190.984
0,004
6,7
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
13.702
0
6,17
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
2.504
0
6,19
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
92.496
0,002
6,2
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
10.000
0
6,22
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
10.000
0
6,23
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
5.751
0
6,28
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
1.838
0
6,3
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
10.000
0
6,27
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
12.380
0
6,28
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
33.418
0,001
6,29
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
11.582
0
6,34
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
41.329
0,001
6,35
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
35.500
0,001
6,59
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
37.500
0,001
6,6
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
44.600
0,001
6,62
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
106.118
0,002
6,63
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
165.000
0,003
6,64
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
52.208
0,001
6,62
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
48.000
0,001
6,63
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
163.296
0,003
6,64
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
280.000
0,006
6,65
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
100.989
0,002
6,66
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
40.000
0,001
6,67
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
56.743
0,001
6,68
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
17.986
0
6,69
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
107.060
0,002
6,7
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
2.442
0
6,2
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
51.091
0,001
6,21
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
40.000
0,001
6,22
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
12.000
0
6,23
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
18.967
0
6,24
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
39.942
0,001
6,25
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
5.558
0
6,26
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
10.000
0
6,27
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
19.574
0
6,35
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
20.000
0
6,36
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
10.000
0
6,37
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
75.426
0,002
6,38
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
92.080
0,002
6,39
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
96.893
0,002
6,4
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
50.000
0,001
6,41
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
46.967
0,001
6,42
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
97.663
0,002
6,43
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
30.000
0,001
6,44
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
60.000
0,001
6,45
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
71.397
0,001
6,46
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
50.000
0,001
6,47
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
50.000
0,001
6,48
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
40.000
0,001
6,49
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
10.000
0
6,5
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
63.477
0,001
5,74
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
40.000
0,001
5,75
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
60.000
0,001
5,76
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
74.486
0,001
5,77
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
70.000
0,001
5,78
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
100.000
0,002
5,79
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
92.037
0,002
5,8
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
3.148
0
5,54
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
16.852
0
5,55
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
37.200
0,001
5,56
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
9.715
0
5,57
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
64.685
0,001
5,58
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
90.000
0,002
5,59
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
78.400
0,002
5,6
ENKAI, TREENKA00011
13.03.2020
3.298
0
5,59
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
3.638
0
5,65
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
38.525
0,001
5,66
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
70.000
0,001
5,67
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
131.810
0,003
5,68
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
157.837
0,003
5,69
ENKAI, TREENKA00011
16.03.2020
94.892
0,002
5,7

 

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulunun 25.02.2020 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden yapılan işlemler tabloda sunulmuştur.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAP Link: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829572

Özet Bilgi
Pay alım bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır

 

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.02.2020
Geri Alıma Konu Pay Miktarı
10.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL)
90.000.000

 

Geri Alım İşlemlerinin Detayları

İşleme Konu Pay
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
19.940
0
6,64
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
18.703
0
6,65
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
10.000
0
6,66
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
68.475
0,001
6,67
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
26.357
0,001
6,68
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
60.000
0,001
6,69
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
10.393
0
6,7
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
94.940
0,002
6,71
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
845.940
0,017
6,72
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
20.000
0
6,57
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
12.468
0
6,58
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
19.056
0
6,59
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
30.000
0,001
6,61
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
39.333
0,001
6,62
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
67.532
0,001
6,63
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
17.688
0
6,64
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
59.568
0,001
6,65
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
11.630
0
6,66
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
81.741
0,002
6,67
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
145.252
0,003
6,68
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
650.000
0,013
6,69
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
190.984
0,004
6,7
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
13.702
0
6,17
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
2.504
0
6,19
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
92.496
0,002
6,2
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
10.000
0
6,22
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
10.000
0
6,23
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
5.751
0
6,28
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
1.838
0
6,3
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
10.000
0
6,27
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
12.380
0
6,28
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
33.418
0,001
6,29
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
11.582
0
6,34
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
41.329
0,001
6,35
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
35.500
0,001
6,59
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
37.500
0,001
6,6
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
44.600
0,001
6,62
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
106.118
0,002
6,63
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
165.000
0,003
6,64
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
52.208
0,001
6,62
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
48.000
0,001
6,63
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
163.296
0,003
6,64
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
280.000
0,006
6,65
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
100.989
0,002
6,66
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
40.000
0,001
6,67
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
56.743
0,001
6,68
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
17.986
0
6,69
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
107.060
0,002
6,7
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
2.442
0
6,2
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
51.091
0,001
6,21
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
40.000
0,001
6,22
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
12.000
0
6,23
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
18.967
0
6,24
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
39.942
0,001
6,25
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
5.558
0
6,26
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
10.000
0
6,27
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
19.574
0
6,35
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
20.000
0
6,36
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
10.000
0
6,37
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
75.426
0,002
6,38
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
92.080
0,002
6,39
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
96.893
0,002
6,4
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
50.000
0,001
6,41
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
46.967
0,001
6,42
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
97.663
0,002
6,43
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
30.000
0,001
6,44
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
60.000
0,001
6,45
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
71.397
0,001
6,46
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
50.000
0,001
6,47
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
50.000
0,001
6,48
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
40.000
0,001
6,49
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
10.000
0
6,5
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
63.477
0,001
5,74
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
40.000
0,001
5,75
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
60.000
0,001
5,76
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
74.486
0,001
5,77
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
70.000
0,001
5,78
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
100.000
0,002
5,79
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
92.037
0,002
5,8
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
3.148
0
5,54
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
16.852
0
5,55
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
37.200
0,001
5,56
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
9.715
0
5,57
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
64.685
0,001
5,58
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
90.000
0,002
5,59
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
78.400
0,002
5,6
ENKAI, TREENKA00011
13.03.2020
3.298
0
5,59

 

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulunun 25.02.2020 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden yapılan işlemler tabloda sunulmuştur.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAP Link: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827217

Özet Bilgi
Pay alım bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır

 

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.02.2020
Geri Alıma Konu Pay Miktarı
10.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL)
90.000.000

 

Geri Alım İşlemlerinin Detayları

İşleme Konu Pay
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
19.940
0
6,64
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
18.703
0
6,65
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
10.000
0
6,66
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
68.475
0,001
6,67
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
26.357
0,001
6,68
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
60.000
0,001
6,69
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
10.393
0
6,7
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
94.940
0,002
6,71
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
845.940
0,017
6,72
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
20.000
0
6,57
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
12.468
0
6,58
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
19.056
0
6,59
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
30.000
0,001
6,61
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
39.333
0,001
6,62
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
67.532
0,001
6,63
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
17.688
0
6,64
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
59.568
0,001
6,65
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
11.630
0
6,66
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
81.741
0,002
6,67
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
145.252
0,003
6,68
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
650.000
0,013
6,69
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
190.984
0,004
6,7
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
13.702
0
6,17
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
2.504
0
6,19
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
92.496
0,002
6,2
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
10.000
0
6,22
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
10.000
0
6,23
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
5.751
0
6,28
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
1.838
0
6,3
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
10.000
0
6,27
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
12.380
0
6,28
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
33.418
0,001
6,29
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
11.582
0
6,34
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
41.329
0,001
6,35
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
35.500
0,001
6,59
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
37.500
0,001
6,6
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
44.600
0,001
6,62
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
106.118
0,002
6,63
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
165.000
0,003
6,64
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
52.208
0,001
6,62
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
48.000
0,001
6,63
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
163.296
0,003
6,64
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
280.000
0,006
6,65
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
100.989
0,002
6,66
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
40.000
0,001
6,67
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
56.743
0,001
6,68
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
17.986
0
6,69
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
107.060
0,002
6,7
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
2.442
0
6,2
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
51.091
0,001
6,21
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
40.000
0,001
6,22
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
12.000
0
6,23
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
18.967
0
6,24
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
39.942
0,001
6,25
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
5.558
0
6,26
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
10.000
0
6,27
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
19.574
0
6,35
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
20.000
0
6,36
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
10.000
0
6,37
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
75.426
0,002
6,38
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
92.080
0,002
6,39
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
96.893
0,002
6,4
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
50.000
0,001
6,41
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
46.967
0,001
6,42
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
97.663
0,002
6,43
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
30.000
0,001
6,44
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
60.000
0,001
6,45
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
71.397
0,001
6,46
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
50.000
0,001
6,47
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
50.000
0,001
6,48
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
40.000
0,001
6,49
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
10.000
0
6,5
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
63.477
0,001
5,74
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
40.000
0,001
5,75
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
60.000
0,001
5,76
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
74.486
0,001
5,77
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
70.000
0,001
5,78
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
100.000
0,002
5,79
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
92.037
0,002
5,8
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
3.148
0
5,54
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
16.852
0
5,55
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
37.200
0,001
5,56
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
9.715
0
5,57
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
64.685
0,001
5,58
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
90.000
0,002
5,59
ENKAI, TREENKA00011
12.03.2020
78.400
0,002
5,6

 

 

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulunun 25.02.2020 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden yapılan işlemler tabloda sunulmuştur.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAP Link: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827731

Özet Bilgi
Pay alım bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır

 

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.02.2020
Geri Alıma Konu Pay Miktarı
10.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL)
90.000.000

 

Geri Alım İşlemlerinin Detayları

İşleme Konu Pay
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
19.940
0
6,64
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
18.703
0
6,65
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
10.000
0
6,66
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
68.475
0,001
6,67
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
26.357
0,001
6,68
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
60.000
0,001
6,69
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
10.393
0
6,7
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
94.940
0,002
6,71
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
845.940
0,017
6,72
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
20.000
0
6,57
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
12.468
0
6,58
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
19.056
0
6,59
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
30.000
0,001
6,61
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
39.333
0,001
6,62
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
67.532
0,001
6,63
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
17.688
0
6,64
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
59.568
0,001
6,65
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
11.630
0
6,66
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
81.741
0,002
6,67
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
145.252
0,003
6,68
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
650.000
0,013
6,69
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
190.984
0,004
6,7
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
13.702
0
6,17
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
2.504
0
6,19
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
92.496
0,002
6,2
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
10.000
0
6,22
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
10.000
0
6,23
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
5.751
0
6,28
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
1.838
0
6,3
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
10.000
0
6,27
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
12.380
0
6,28
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
33.418
0,001
6,29
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
11.582
0
6,34
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
41.329
0,001
6,35
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
35.500
0,001
6,59
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
37.500
0,001
6,6
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
44.600
0,001
6,62
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
106.118
0,002
6,63
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
165.000
0,003
6,64
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
52.208
0,001
6,62
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
48.000
0,001
6,63
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
163.296
0,003
6,64
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
280.000
0,006
6,65
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
100.989
0,002
6,66
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
40.000
0,001
6,67
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
56.743
0,001
6,68
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
17.986
0
6,69
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
107.060
0,002
6,7
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
2.442
0
6,2
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
51.091
0,001
6,21
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
40.000
0,001
6,22
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
12.000
0
6,23
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
18.967
0
6,24
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
39.942
0,001
6,25
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
5.558
0
6,26
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
10.000
0
6,27
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
19.574
0
6,35
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
20.000
0
6,36
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
10.000
0
6,37
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
75.426
0,002
6,38
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
92.080
0,002
6,39
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
96.893
0,002
6,4
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
50.000
0,001
6,41
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
46.967
0,001
6,42
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
97.663
0,002
6,43
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
30.000
0,001
6,44
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
60.000
0,001
6,45
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
71.397
0,001
6,46
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
50.000
0,001
6,47
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
50.000
0,001
6,48
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
40.000
0,001
6,49
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
10.000
0
6,5
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
63.477
0,001
5,74
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
40.000
0,001
5,75
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
60.000
0,001
5,76
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
74.486
0,001
5,77
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
70.000
0,001
5,78
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
100.000
0,002
5,79
ENKAI, TREENKA00011
11.03.2020
92.037
0,002
5,8

 

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulunun 25.02.2020 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden yapılan işlemler tabloda sunulmuştur.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAP Link: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827217

Özet Bilgi
Pay alım bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır

 

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.02.2020
Geri Alıma Konu Pay Miktarı
10.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL)
90.000.000

 

Geri Alım İşlemlerinin Detayları

İşleme Konu Pay
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
19.940
0
6,64
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
18.703
0
6,65
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
10.000
0
6,66
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
68.475
0,001
6,67
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
26.357
0,001
6,68
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
60.000
0,001
6,69
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
10.393
0
6,7
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
94.940
0,002
6,71
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
845.940
0,017
6,72
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
20.000
0
6,57
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
12.468
0
6,58
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
19.056
0
6,59
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
30.000
0,001
6,61
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
39.333
0,001
6,62
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
67.532
0,001
6,63
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
17.688
0
6,64
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
59.568
0,001
6,65
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
11.630
0
6,66
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
81.741
0,002
6,67
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
145.252
0,003
6,68
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
650.000
0,013
6,69
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
190.984
0,004
6,7
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
13.702
0
6,17
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
2.504
0
6,19
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
92.496
0,002
6,2
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
10.000
0
6,22
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
10.000
0
6,23
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
5.751
0
6,28
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
1.838
0
6,3
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
10.000
0
6,27
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
12.380
0
6,28
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
33.418
0,001
6,29
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
11.582
0
6,34
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
41.329
0,001
6,35
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
35.500
0,001
6,59
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
37.500
0,001
6,6
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
44.600
0,001
6,62
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
106.118
0,002
6,63
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
165.000
0,003
6,64
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
52.208
0,001
6,62
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
48.000
0,001
6,63
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
163.296
0,003
6,64
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
280.000
0,006
6,65
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
100.989
0,002
6,66
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
40.000
0,001
6,67
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
56.743
0,001
6,68
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
17.986
0
6,69
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
107.060
0,002
6,7
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
2.442
0
6,2
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
51.091
0,001
6,21
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
40.000
0,001
6,22
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
12.000
0
6,23
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
18.967
0
6,24
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
39.942
0,001
6,25
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
5.558
0
6,26
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
10.000
0
6,27
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
19.574
0
6,35
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
20.000
0
6,36
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
10.000
0
6,37
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
75.426
0,002
6,38
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
92.080
0,002
6,39
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
96.893
0,002
6,4
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
50.000
0,001
6,41
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
46.967
0,001
6,42
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
97.663
0,002
6,43
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
30.000
0,001
6,44
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
60.000
0,001
6,45
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
71.397
0,001
6,46
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
50.000
0,001
6,47
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
50.000
0,001
6,48
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
40.000
0,001
6,49
ENKAI, TREENKA00011
09.03.2020
10.000
0
6,5

 

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulunun 25.02.2020 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden yapılan işlemler tabloda sunulmuştur.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAP Link: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825820

Özet Bilgi
Pay alım bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır

 

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.02.2020
Geri Alıma Konu Pay Miktarı
10.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL)
90.000.000

 

Geri Alım İşlemlerinin Detayları

İşleme Konu Pay
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
19.940
0
6,64
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
18.703
0
6,65
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
10.000
0
6,66
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
68.475
0,001
6,67
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
26.357
0,001
6,68
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
60.000
0,001
6,69
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
10.393
0
6,7
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
94.940
0,002
6,71
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
845.940
0,017
6,72
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
20.000
0
6,57
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
12.468
0
6,58
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
19.056
0
6,59
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
30.000
0,001
6,61
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
39.333
0,001
6,62
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
67.532
0,001
6,63
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
17.688
0
6,64
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
59.568
0,001
6,65
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
11.630
0
6,66
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
81.741
0,002
6,67
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
145.252
0,003
6,68
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
650.000
0,013
6,69
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
190.984
0,004
6,7
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
13.702
0
6,17
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
2.504
0
6,19
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
92.496
0,002
6,2
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
10.000
0
6,22
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
10.000
0
6,23
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
5.751
0
6,28
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
1.838
0
6,3
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
10.000
0
6,27
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
12.380
0
6,28
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
33.418
0,001
6,29
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
11.582
0
6,34
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
41.329
0,001
6,35
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
35.500
0,001
6,59
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
37.500
0,001
6,6
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
44.600
0,001
6,62
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
106.118
0,002
6,63
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
165.000
0,003
6,64
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
52.208
0,001
6,62
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
48.000
0,001
6,63
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
163.296
0,003
6,64
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
280.000
0,006
6,65
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
100.989
0,002
6,66
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
40.000
0,001
6,67
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
56.743
0,001
6,68
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
17.986
0
6,69
ENKAI, TREENKA00011
06.03.2020
107.060
0,002
6,7


Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulunun 25.02.2020 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden yapılan işlemler tabloda sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAP Link: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825143

Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır

 

Karar Tarihi
04.03.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
Yatırım indirimi istisnasına tabi kazanç sebebiyle düşük oran uygulanmıştır.

 

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
ENKAI, TREENKA00011
Peşin
0,1800000
18
8,834744
0,1640974
16,40974

 

Kar Payı Ödeme Tarihleri

Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
14.04.2020
16.04.2020
15.04.2020

 

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

 

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
ENKAI, TREENKA00011
600.000.000
12

 

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu, 2019 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre düzenlenmiş olan Konsolide Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde, 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 döneminde oluşan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı’ndan;

Ortaklara 2019 yılında Dağıtılan Avans Kar Payı 700.000.000 TL

Ortaklara Birinci Kar Payı (Nakit) 900.000.000 TL

İntifa senedi sahiplerine (Nakit) 40.488.673 TL

Hisse senedi sahiplerine dağıtılacak (Bedelsiz) 600.000.000 TL

olmak üzere kâr dağıtım tablosunun hazırlanması,

– Dağıtılacak 900.000.000 TL nakit kâr payının 5.000.000.000 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak brüt %18,00 ve net %16,409746 oranında 14 Nisan 2020 tarihinden itibaren dağıtılması,

-Sermayeye 600.000.000 TL bedelsiz dağıtılacak tutarın eklenmesi,

– Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,

konularında Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına aşağıda imzaları bulunan toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar vermiştir.

 

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
5.000.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
1.364.897.663

 

*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
4.499.282.000
2.579.245.136
4. Vergiler ( – )
630.569.000
63.614.639
5. Net Dönem Kârı
3.888.760.000
2.515.630.498
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
125.781.525
125.781.525
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
3.762.978.475
2.389.848.973
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
700.000.000
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
3.062.978.475
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
17.253.589
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
3.080.232.064
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
1.850.000.000
0
* Nakit
1.600.000.000
0
* Bedelsiz
250.000.000
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
40.488.673
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
350.000.000
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
139.048.867
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
1.383.440.935
10.311.433
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0

 

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
– – –
1.458.644.083
600.000.000
54,71
0,4117288
41,17288
TOPLAM
1.458.644.083
600.000.000
54,71
0,4117288
41,17288

 

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

1.600.000.000 TL nakit temettünün 700.000.000 TL’lik kısmı %15 oranında stopaj uygulanarak, 2019 Kar Payı Avansı olarak dağıtılmıştır. Yıl sonu karından dağıtılacak olan brüt 900.000.000 TL, net 820.487.297 TL için 1 TL nominal değerli hisseye isabet eden kar payı brüt %18.00 net % 16,409746 olup stopaj oranı % 8.834744 uygulanacaktır.

Pay sahiplerine beher hisseye % 12 oranında Nama yazılı 600.000.000 TL bedelsiz hisse verilecektir.

16.satırdaki Genel Kanuni Yedek Akçe tutarına yıl içinde dağıtım yapılan kar payı avanslarına ilişkin hesaplanan genel kanuni yedek akçe dahildir.

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

KAP Link: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824687

Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır

 

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2019
Karar Tarihi
04.03.2020
Genel Kurul Tarihi
27.03.2020
Genel Kurul Saati
14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
26.03.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu No:6, Enka Konferans Salonu

 

Gündem Maddeleri

1 – Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi ve Başkanlık Divanı’na, Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nı imzalama yetkisinin verilmesi,
2 – 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunması ve görüşülmesi,
3 – Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
4 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde 2019 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
5 – 2019 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının onaylanması,
6 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi,
8 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücret Politikası’nda belirlenen esaslara göre Yönetim Kurulu Üyeleri’nin huzur haklarının aylık net 20.000,00 TL olarak belirlenmesi,
9 – Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak önerilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçiminin onaylanması,
10 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı Bilanço Kârı’nın dağıtımı hakkında karar alınması,
11 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3’üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin olmadığının ortakların bilgisine sunulması,
12 – Yönetim Kurulu’na Ana Sözleşmenin Temettü Avansı Dağıtımı başlıklı 37’nci maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2020 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,
13 – 2020 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2020 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanması,
14 – T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun açıklaması doğrultusunda, küçük hissedarların menfaatlerinin korunması amacıyla şirketimizin borsada gerçekleştirmiş olduğu kendi paylarının geri alım işlemleri hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
15 – Yönetim Kurulu Üyeleri’ne T.T.K.’nun 395’inci ve 396’ncı maddelerindeki yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
16 – Dilek ve temenniler.

 

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kar Payı Avansı Ödemesi

 

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1
VEKALETNAME.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
GENEL KURUL İLANI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 27.03.2020.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
DISCLOSURE FOR GENERAL ASSEMBLY NOTICE 27.03.2020.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

 

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2019 yılına ait faaliyetleri ve yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2020 Cuma günü saat 14:00’te Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu No:6, Enka Konferans Salonu, Beşiktaş / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına iştirak edebilmeleri ve oy kullanabilmeleri için paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Payları MKK nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Fiziki ortamda Genel Kurul’a şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz MKK sisteminde yer alan “Pay Sahipleri Listesi”nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Ancak kimlik ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesi hususunda kısıt öngören Sayın Ortaklarımızın Genel Kurul Pay Sahipleri Listesinde yer almak istemeleri durumunda, kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir.

Genel Kurul’a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Pay sahipleri temsilcilerini, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Tebliğ’i hükümleri çerçevesinde noterce onaylanmış vekaletname ile veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletnameye ekleyerek yetkilendirebilirler.

2019 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Konsolide Finansal Tablolar, Bağımsız Denetçi Raporu, bilanço, kâr ve zarar cetvelleri ile Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisi ve diğer tüm belgeler toplantı tarihinden üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan, Şirketimizin www.enka.com adresindeki internet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri” sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

KAP Link: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824684

Özet Bilgi

2020 Yılı Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi
İlgili Şirketler
İlgili Fonlar
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(the Turkish member firm of KPMG International Cooperative, a Swiss entity)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
Tescil Tarihi
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su

 

Açıklamalar

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak ve Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2020 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

KAP Link: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824689

Özet Bilgi
Pay alım bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır

 

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.02.2020
Geri Alıma Konu Pay Miktarı
10.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL)
90.000.000

 

Geri Alım İşlemlerinin Detayları

İşleme Konu Pay
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
19.940
0
6,64
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
18.703
0
6,65
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
10.000
0
6,66
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
68.475
0,001
6,67
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
26.357
0,001
6,68
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
60.000
0,001
6,69
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
10.393
0
6,7
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
94.940
0,002
6,71
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
845.940
0,017
6,72
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
20.000
0
6,57
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
12.468
0
6,58
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
19.056
0
6,59
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
30.000
0,001
6,61
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
39.333
0,001
6,62
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
67.532
0,001
6,63
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
17.688
0
6,64
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
59.568
0,001
6,65
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
11.630
0
6,66
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
81.741
0,002
6,67
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
145.252
0,003
6,68
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
650.000
0,013
6,69
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
190.984
0,004
6,7
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
13.702
0
6,17
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
2.504
0
6,19
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
92.496
0,002
6,2
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
10.000
0
6,22
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
10.000
0
6,23
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
5.751
0
6,28
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
1.838
0
6,3
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
10.000
0
6,27
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
12.380
0
6,28
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
33.418
0,001
6,29
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
11.582
0
6,34
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
41.329
0,001
6,35
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
35.500
0,001
6,59
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
37.500
0,001
6,6
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
44.600
0,001
6,62
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
106.118
0,002
6,63
ENKAI, TREENKA00011
04.03.2020
165.000
0,003
6,64

 

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulunun 25.02.2020 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden yapılan işlemler tabloda sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAP Link: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824470

Özet Bilgi
Pay alım bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır

 

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.02.2020
Geri Alıma Konu Pay Miktarı
10.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL)
90.000.000

 

Geri Alım İşlemlerinin Detayları

İşleme Konu Pay
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
19.940
0
6,64
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
18.703
0
6,65
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
10.000
0
6,66
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
68.475
0,001
6,67
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
26.357
0,001
6,68
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
60.000
0,001
6,69
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
10.393
0
6,7
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
94.940
0,002
6,71
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
845.940
0,017
6,72
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
20.000
0
6,57
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
12.468
0
6,58
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
19.056
0
6,59
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
30.000
0,001
6,61
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
39.333
0,001
6,62
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
67.532
0,001
6,63
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
17.688
0
6,64
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
59.568
0,001
6,65
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
11.630
0
6,66
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
81.741
0,002
6,67
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
145.252
0,003
6,68
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
650.000
0,013
6,69
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
190.984
0,004
6,7
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
13.702
0
6,17
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
2.504
0
6,19
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
92.496
0,002
6,2
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
10.000
0
6,22
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
10.000
0
6,23
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
5.751
0
6,28
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
1.838
0
6,3
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
10.000
0
6,27
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
12.380
0
6,28
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
33.418
0,001
6,29
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
11.582
0
6,34
ENKAI, TREENKA00011
02.03.2020
41.329
0,001
6,35

 

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulunun 25.02.2020 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden yapılan işlemler tabloda sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAP Link: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823578

Özet Bilgi
Pay alım bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır

 

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.02.2020
Geri Alıma Konu Pay Miktarı
10.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL)
90.000.000

 

Geri Alım İşlemlerinin Detayları

İşleme Konu Pay
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
19.940
0
6,64
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
18.703
0
6,65
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
10.000
0
6,66
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
68.475
0,001
6,67
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
26.357
0,001
6,68
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
60.000
0,001
6,69
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
10.393
0
6,7
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
94.940
0,002
6,71
ENKAI, TREENKA00011
26.02.2020
845.940
0,017
6,72
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
20.000
0
6,57
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
12.468
0
6,58
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
19.056
0
6,59
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
30.000
0,001
6,61
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
39.333
0,001
6,62
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
67.532
0,001
6,63
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
17.688
0
6,64
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
59.568
0,001
6,65
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
11.630
0
6,66
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
81.741
0,002
6,67
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
145.252
0,003
6,68
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
650.000
0,013
6,69
ENKAI, TREENKA00011
27.02.2020
190.984
0,004
6,7
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
13.702
0
6,17
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
2.504
0
6,19
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
92.496
0,002
6,2
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
10.000
0
6,22
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
10.000
0
6,23
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
5.751
0
6,28
ENKAI, TREENKA00011
28.02.2020
1.838
0
6,3

 

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulunun 25.02.2020 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden yapılan işlemler tabloda sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAP Link: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823016

Özet Bilgi

Pay alım bildirimi

 

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

 

Özel Durum Açıklaması (Genel)
   Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
   Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
   Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.02.2020
   Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

 

Açıklamalar

Yönetim Kurulunun 25.02.2020 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden yapılan işlemler ekli tabloda sunulmuştur.

 

ENKAI 27.02.2020

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

KAP Link: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822201

Özet Bilgi

Pay alım bildirimi

 

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

 

Özel Durum Açıklaması (Genel)
   Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
   Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
   Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2020
   Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

 

Açıklamalar

Yönetim Kurulunun 25.02.2020 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden yapılan işlemler ekli tabloda sunulmuştur.

 

ENKAI 26.02.2020

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

KAP Link: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821858

Özet Bilgi

Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

 

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

 

Özel Durum Açıklaması (Genel)
   Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
   Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
   Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
   Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

 

Açıklamalar

Yönetim Kurulu, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25.07.2016 tarihli açıklaması doğrultusunda, küçük hissedarların menfaatlerinin korunması amacıyla Kurulun ikinci bir duyurusuna kadar uygulanmak üzere;   Şirketimizin borsada nominal bedeli 10,000,000 TL tutarına kadar kendi paylarının geri alımını gerçekleştirmesine,  geri alım için ayrılacak fonun en fazla 90,000,000 TL olarak belirlenmesine  ve işlemler için İcra Kurulu Üyesi İlhan Gücüyener’in yetkilendirilmesine karar vermiştir.

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

KAP Link: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821540

Özet Bilgi
Pay alım bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır

 

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23.10.2019
Geri Alıma Konu Pay Miktarı
20.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL)
150.000.000

 

Geri Alım İşlemlerinin Detayları

İşleme Konu Pay
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ENKAI, TREENKA00011
25.10.2019
21.596
0
5,69
ENKAI, TREENKA00011
25.10.2019
120.181
0,002
5,7
ENKAI, TREENKA00011
25.10.2019
43.404
0,001
5,71
ENKAI, TREENKA00011
28.10.2019
14.819
0
5,71
ENKAI, TREENKA00011
30.10.2019
5.000
0
5,69
ENKAI, TREENKA00011
30.10.2019
26.300
0,001
5,7
ENKAI, TREENKA00011
31.10.2019
45.000
0,001
5,7
ENKAI, TREENKA00011
06.11.2019
58.700
0,001
5,74
ENKAI, TREENKA00011
06.11.2019
165.000
0,003
5,75
ENKAI, TREENKA00011
13.11.2019
81.234
0,002
5,73
ENKAI, TREENKA00011
14.11.2019
17.002
0
5,75
ENKAI, TREENKA00011
26.11.2019
39.486
0,001
5,71
ENKAI, TREENKA00011
26.11.2019
122.278
0,002
5,73
ENKAI, TREENKA00011
26.11.2019
240.000
0,005
5,72
ENKAI, TREENKA00011
27.11.2019
226.104
0,005
5,74
ENKAI, TREENKA00011
28.11.2019
22.400
0
5,74
ENKAI, TREENKA00011
28.11.2019
251.496
0,005
5,75
ENKAI, TREENKA00011
29.11.2019
192.000
0,004
5,75
ENKAI, TREENKA00011
05.12.2019
178.000
0,004
5,81
ENKAI, TREENKA00011
05.12.2019
130.000
0,003
5,8
ENKAI, TREENKA00011
16.12.2019
10.000
0
6,1
ENKAI, TREENKA00011
16.12.2019
120.000
0,002
6,09
ENKAI, TREENKA00011
16.12.2019
100.000
0,002
6,08
ENKAI, TREENKA00011
16.12.2019
20.000
0
6,07
ENKAI, TREENKA00011
17.12.2019
50.000
0,001
6,08
ENKAI, TREENKA00011
17.12.2019
4.167
0
6,09
ENKAI, TREENKA00011
18.12.2019
195.833
0,004
6,2
ENKAI, TREENKA00011
19.12.2019
40.000
0,001
6,18
ENKAI, TREENKA00011
19.12.2019
30.000
0,001
6,19
ENKAI, TREENKA00011
19.12.2019
40.000
0,001
6,22
ENKAI, TREENKA00011
19.12.2019
40.000
0,001
6,23
ENKAI, TREENKA00011
19.12.2019
100.000
0,002
6,24
ENKAI, TREENKA00011
20.12.2019
60.000
0,001
6,23
ENKAI, TREENKA00011
20.12.2019
190.000
0,004
6,24
ENKAI, TREENKA00011
23.12.2019
120.000
0,002
6,15
ENKAI, TREENKA00011
23.12.2019
84.292
0,002
6,16
ENKAI, TREENKA00011
23.12.2019
130.000
0,003
6,17
ENKAI, TREENKA00011
24.12.2019
22.740
0
6,19
ENKAI, TREENKA00011
24.12.2019
45.000
0,001
6,21
ENKAI, TREENKA00011
24.12.2019
109.824
0,002
6,22
ENKAI, TREENKA00011
24.12.2019
60.000
0,001
6,23
ENKAI, TREENKA00011
24.12.2019
32.388
0,001
6,24
ENKAI, TREENKA00011
24.12.2019
70.000
0,001
6,25
ENKAI, TREENKA00011
25.12.2019
20.000
0
6,23
ENKAI, TREENKA00011
25.12.2019
10.000
0
6,24
ENKAI, TREENKA00011
25.12.2019
180.000
0,004
6,25
ENKAI, TREENKA00011
25.12.2019
130.000
0,003
6,26
ENKAI, TREENKA00011
26.12.2019
37.425
0,001
6,25
ENKAI, TREENKA00011
26.12.2019
10.480
0
6,26
ENKAI, TREENKA00011
27.12.2019
576
0
6,26
ENKAI, TREENKA00011
27.12.2019
37.899
0,001
6,28
ENKAI, TREENKA00011
27.12.2019
58.822
0,001
6,29
ENKAI, TREENKA00011
27.12.2019
150.000
0,003
6,3
ENKAI, TREENKA00011
27.12.2019
40.000
0,001
6,31
ENKAI, TREENKA00011
27.12.2019
168.899
0,003
6,32
ENKAI, TREENKA00011
27.12.2019
200.779
0,004
6,33
ENKAI, TREENKA00011
27.12.2019
160.000
0,003
6,34
ENKAI, TREENKA00011
27.12.2019
120.876
0,002
6,35
ENKAI, TREENKA00011
30.12.2019
23.327
0
6,33
ENKAI, TREENKA00011
30.12.2019
48.000
0,001
6,35
ENKAI, TREENKA00011
30.12.2019
64.367
0,001
6,39
ENKAI, TREENKA00011
30.12.2019
174.713
0,003
6,4
ENKAI, TREENKA00011
31.12.2019
43.113
0,001
6,4
ENKAI, TREENKA00011
31.12.2019
23.803
0
6,45
ENKAI, TREENKA00011
31.12.2019
22.677
0
6,46
ENKAI, TREENKA00011
03.01.2020
30.000
0,001
6,32
ENKAI, TREENKA00011
03.01.2020
16.010
0
6,33
ENKAI, TREENKA00011
03.01.2020
50.000
0,001
6,34
ENKAI, TREENKA00011
03.01.2020
60.000
0,001
6,35
ENKAI, TREENKA00011
03.01.2020
130.000
0,003
6,36
ENKAI, TREENKA00011
03.01.2020
200.000
0,004
6,37
ENKAI, TREENKA00011
03.01.2020
130.000
0,003
6,38
ENKAI, TREENKA00011
03.01.2020
83.990
0,002
6,39
ENKAI, TREENKA00011
06.01.2020
25.000
0,001
6,26
ENKAI, TREENKA00011
06.01.2020
15.541
0
6,27
ENKAI, TREENKA00011
06.01.2020
96.754
0,002
6,28
ENKAI, TREENKA00011
06.01.2020
11.283
0
6,3
ENKAI, TREENKA00011
07.01.2020
26.000
0,001
6,36
ENKAI, TREENKA00011
07.01.2020
92.000
0,002
6,37
ENKAI, TREENKA00011
07.01.2020
42.858
0,001
6,39
ENKAI, TREENKA00011
08.01.2020
11.593
0
6,31
ENKAI, TREENKA00011
08.01.2020
4.384
0
6,32
ENKAI, TREENKA00011
08.01.2020
30.000
0,001
6,33
ENKAI, TREENKA00011
08.01.2020
50.000
0,001
6,34
ENKAI, TREENKA00011
08.01.2020
65.616
0,001
6,35
ENKAI, TREENKA00011
08.01.2020
89.061
0,002
6,36
ENKAI, TREENKA00011
08.01.2020
227.333
0,005
6,37
ENKAI, TREENKA00011
08.01.2020
90.000
0,002
6,38
ENKAI, TREENKA00011
08.01.2020
22.577
0
6,39
ENKAI, TREENKA00011
20.01.2020
80.000
0,002
6,58
ENKAI, TREENKA00011
20.01.2020
20.000
0
6,59
ENKAI, TREENKA00011
20.01.2020
25.000
0,001
6,6
ENKAI, TREENKA00011
20.01.2020
1.466
0
6,62
ENKAI, TREENKA00011
20.01.2020
173.534
0,003
6,63
ENKAI, TREENKA00011
21.01.2020
9.600
0
6,55
ENKAI, TREENKA00011
21.01.2020
20.000
0
6,56
ENKAI, TREENKA00011
21.01.2020
45.000
0,001
6,57
ENKAI, TREENKA00011
21.01.2020
40.000
0,001
6,58
ENKAI, TREENKA00011
21.01.2020
187.500
0,004
6,59
ENKAI, TREENKA00011
21.01.2020
449.450
0,009
6,6
ENKAI, TREENKA00011
21.01.2020
248.450
0,005
6,61
ENKAI, TREENKA00011
22.01.2020
40.000
0,001
6,6
ENKAI, TREENKA00011
22.01.2020
226.000
0,005
6,61
ENKAI, TREENKA00011
22.01.2020
77.711
0,002
6,62
ENKAI, TREENKA00011
22.01.2020
487.348
0,01
6,63
ENKAI, TREENKA00011
23.01.2020
118.941
0,002
6,64
ENKAI, TREENKA00011
24.01.2020
20.000
0
6,63
ENKAI, TREENKA00011
24.01.2020
212.291
0,004
6,64
ENKAI, TREENKA00011
24.01.2020
20.000
0
6,66
ENKAI, TREENKA00011
24.01.2020
410.000
0,008
6,67
ENKAI, TREENKA00011
24.01.2020
254.081
0,005
6,68
ENKAI, TREENKA00011
27.01.2020
44.979
0,001
6,65
ENKAI, TREENKA00011
27.01.2020
21.939
0
6,67
ENKAI, TREENKA00011
27.01.2020
416.710
0,008
6,68
ENKAI, TREENKA00011
28.01.2020
108.407
0,002
6,64
ENKAI, TREENKA00011
28.01.2020
40.000
0,001
6,65
ENKAI, TREENKA00011
28.01.2020
26.323
0,001
6,66
ENKAI, TREENKA00011
28.01.2020
82.776
0,002
6,67
ENKAI, TREENKA00011
28.01.2020
742.494
0,015
6,68
ENKAI, TREENKA00011
29.01.2020
21.514
0
6,65
ENKAI, TREENKA00011
29.01.2020
56.000
0,001
6,66
ENKAI, TREENKA00011
29.01.2020
162.607
0,003
6,67
ENKAI, TREENKA00011
29.01.2020
759.879
0,015
6,68
ENKAI, TREENKA00011
30.01.2020
4.000
0
6,62
ENKAI, TREENKA00011
30.01.2020
46.000
0,001
6,63
ENKAI, TREENKA00011
30.01.2020
140.000
0,003
6,64
ENKAI, TREENKA00011
30.01.2020
20.000
0
6,65
ENKAI, TREENKA00011
30.01.2020
270.000
0,005
6,66
ENKAI, TREENKA00011
30.01.2020
20.000
0
6,67
ENKAI, TREENKA00011
05.02.2020
6.424
0
6,92
ENKAI, TREENKA00011
05.02.2020
250.000
0,005
6,93
ENKAI, TREENKA00011
05.02.2020
142.235
0,003
6,94
ENKAI, TREENKA00011
05.02.2020
81.341
0,002
6,95
ENKAI, TREENKA00011
05.02.2020
175.000
0,004
6,96
ENKAI, TREENKA00011
05.02.2020
195.000
0,004
6,97
ENKAI, TREENKA00011
06.02.2020
120.000
0,002
6,97
ENKAI, TREENKA00011
06.02.2020
480.000
0,01
6,96
ENKAI, TREENKA00011
06.02.2020
360.100
0,007
6,95
ENKAI, TREENKA00011
06.02.2020
</