ENTEGRE YAZILIM ARAÇLARI

ENTEGRE YAZILIM ARAÇLARI

E-Cloud, ENKA tarafından geliştirilen ve sahip olunan bir bulut bilgi yönetim sistemidir. İnşaat proje süreçlerimizi daha verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirmek ve entegre bilgi yönetimi araçlarını yönetmek amacıyla kullanılmaktadır.

E-Cloud aşağıdaki ana modülleri içerir:

E-CLOUD MODÜLLERİ

null

EDMS, ENKA Systems tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiş global elektronik doküman ve proje yönetimi sistemidir. E-arşivleme ve canlı doküman yönetimi için tasarlanan EDMS, şirket içerisindeki milyonlarca dokümanın tek sistemden yönetilebildiği, kullanıcıların dünyanın her yerinden tüm dokümanlara hızlı ve kolay erişebildiği ve dokümanlar üzerinde yaşam döngüleri boyunca yapılan tüm işlemlerin kayıt ve kontrol altına alındığı depolama, paylaşım ve işbirliği platformu sunar.

null

EGEM, büyük ölçekli projelerin ve dünya üzerinde aynı anda farklı lokasyonlarda proje yürüten şirketlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ENKA Systems tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiş kapsamlı bir makine-ekipman yönetim sistemidir. EGEM, daha yüksek kullanılabilirlik, sürdürülebilirlik ve karlılık sağlamak için ekipman verimliliğini arttırmaya, ekipman bakım maliyetlerini ve duruş sürelerini azaltmaya olanak sağlar.

Başlıca fonksiyonlar şunlardır= makine-ekipman envanter takibi, yakıt takibi, önleyici bakım, arıza bakımı, yedek parça envanter yönetimi, iş emirleri, geçmiş kaydı ve ekipman raporlaması.

null

EGFS, tüm muhasebe, finans ve maliyet kontrol işlemlerinin projeler bazında takip edilmesi için geliştirilmiş, çok şirketli ve çok para birimli bir yazılım sistemidir. EGFS özellikle büyük ölçekli projeler ve dünya üzerinde aynı anda birden farklı lokasyonda faaliyet gösteren kuruluşlar için uçtan uca benzersiz muhasebe, finans ve maliyet kontrol çözümleri sunar.

null
EGHR, personel talep takibinden başlayıp performans değerlendirmeye kadar “İnsan Kaynakları” süreçlerinin tek bir sistem üzerinden yönetilmesine olanak veren; farklı ülke mevzuatlarına uyum sağlayabilecek esneklikte geliştirilmiş bir insan kaynakları yönetim sistemi yazılımıdır.

EGHR özlük işlemleri, hakediş tahakkuku, işçilik maliyet takibi, izin işlemleri ve doküman takibini sağlayan, özellikle çok büyük ölçekli projeler ve dünya üzerinde aynı anda birden farklı lokasyonda faaliyet gösteren şirketler için geliştirilmiştir.

null
EGPS, dünya üzerinde aynı anda birden farklı lokasyonda faaliyet gösteren şirketlerin her tip satınalma senaryosunun tüm aşamalarını tek bir sistemden yönetmeleri amacıyla ENKA Systems tarafından geliştirilmiş satınalma ve ambar yönetimi yazılımıdır. Uçtan uca tüm malzeme, ekipman ve hizmet satınalma süreçlerinin takip edilebildiği EGPS’in başlıca fonksiyonları; satınalma talebi oluşturma, ihale açma, teklif karşılaştırma ve değerlendirme, sipariş emri verme, sevkiyat süreçlerinin takibi, ambara malzemenin kabulü, stoklama, malzeme çıkışı ve raporlamadır.
null
EGVN, küresel olarak faaliyet gösteren şirketlerin, farklı lokasyon ve sektörlerdeki tüm hizmet sağlayıcılarını, yüklenicilerini ve alt yüklenicilerini kapsayan bir bilgi havuzu oluşturarak, bu bilgilere dünyanın değişik noktalarındaki kullanıcılarının erişimine ve değerlendirme yapmalarına olanak vermek üzere ENKA Systems tarafından geliştirilmiş global tedarikçi yönetimi sistemidir. İnteraktif ve güncel bir platform olan EGVN’in başlıca fonksiyonları; tedarikçiler ile çift yönlü iletişim, esnek tedarikçi değerlendirme sistemi, tedarikçilere ait ürün katalogları, kalite güvence belgeleri, denetleme belgeleri, finansal değerlendirme sonuçları gibi farklı kategorilerde dokümanların takibidir.
null

EHSE, şirketin en iyi performans gösteren ÇGS programının tüm yönlerini ele almak, çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve uluslararası standartlara uyumu kolaylaştırmak için proje / iş birimlerinin ÇGS verilerini yönetmeyi, takip etmeyi ve raporlamayı kolaylaştıran merkezi bir dijital veritabanıdır. Modül temel olarak Olay Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Çevre Yönetimi, Raporlama ve Denetim alt işlevlerini içerir.

null

EGWM, kaynak operasyonları verilerinin yönetilmesini, izlenmesini ve raporlanmasını kolaylaştıran merkezi bir dijital veritabanıdır. Modül esas olarak PQR, WPS yönetimi ve alt fonksiyonları içerir.

null

EGAS, izin ve iş seyahati gibi nedenlerle E-Cloud uygulamalarına erişimin sınırlı olduğu dönemlerde, süreçlerin aksamaması amacı ile kullanıcı bilgileri ve şifreler başkalarıyla ASLA paylaşılmamalıdır. İş akışının kesintisiz devam edebilmesi için EGAS (ENKA Global Authorization System) üzerinden, yetkilerinizi ilgili başka bir personele geçici olarak devredebilirsiniz.

ENKA Systems Resmi İnternet Sitesi

BİLGİ GÜVENLİĞİ PRENSİPLERİMİZ