SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR

ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. hangi alanlarda faaliyet göstermektedir?
ENKA dört farklı sektörde faaliyet göstermektedir:
  • Mühendislik ve inşaat
  • Enerji üretimi
  • Gayrimenkul geliştirme ve yönetimi
  • Ticaret
ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin ödenmiş sermayesi ne kadardır?
ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin ödenmiş sermayesi 5.000.000.000 TL’dir (eşdeğeri 2,639,338,456 ABD Doları).
Olağan Genel Kurul Toplantıları ne zaman yapılır?

ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin Genel Kurul Toplantıları her yıl Mart ayının sonunda yapılır. Toplantıların yer, tarih ve zamanı Kamuyu Aydınlatma Platformu, web sitemiz ve iki ulusal gazetede yayınlanan ilanlar aracılığıyla açıklanır.

Genel Kurul Toplantıları nerede yapılır?
İlanlarda aksi belirtilmedikçe, toplantılar aşağıda belirtilen adreste yapılır:
Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu No: 6, ENKA 3. Bina, Konferans Salonu, Beşiktaş – Istanbul
Genel Kurul Toplantılarına nasıl katılabilirim?

Genel Kurul toplantılarına, payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Fiziki ortamda Genel Kurul’a şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan “Pay Sahipleri Listesi”inde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Ancak kimlik ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesi hususunda kısıt öngören sayın ortaklarımızın Genel Kurul Pay Sahipleri Listesinde yer almak istemeleri durumunda, kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. Genel Kurul’a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Pay sahipleri, temsilcilerini Elektronik Genel Kurul sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuat hükümleri çerçevesinde noterce onaylanmış vekaletname ile veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletnameye ekleyerek yetkilendirebilirler. Genel Kurul toplantılarının yapılacağı tarih, gündem ve yer konuları Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya bildirilmekte, internet sitesi vasıtasıyla elektronik posta alma opsiyonunu seçmiş olan kişilere elektronik posta yoluyla gönderilmekte ve internet sitemiz aracılığıyla duyurulmaktadır. Genel Kurul’a ilişkin toplantı tutanakları SPK’nın yürürlükteki Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya bildirilmekte, ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmektedir. Genel Kurul tutanakları internet sitemizde bulunmakta ve şirket merkezinde sürekli olarak pay sahiplerine açık tutulmaktadır.