KURUMSAL BELGELER

KURUMSAL BELGELER

Ana Sözleşme

İndirin

Kuruluş Sözleşmesi

İndirin
KURULUŞ VE KURULUŞTAN BU YANA ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNİN YAYIMLANDIĞI
TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETELERİ
    
TTSG Tarihi TTSG No Değişen Madde Numaraları Değişim Konusu
29.05.2018 9588 Madde 6 Sermaye Artırımı
06.04.2018 9553 Madde 6 ve Madde 27 Sermaye Yapısı ve Oy Hakları
08.05.2017 9321 Madde 6 Sermaye Artırımı
25.05.2016 9082 Madde 6 Sermaye Artırımı
18.04.2016 9056 Madde 6 Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı
13.05.2015 8819 Madde 6 Sermaye Artırımı
23.05.2014 8575 Madde 6 Sermaye Artırımı
25.06.2013 8349 Madde 6 Sermaye Artırımı
29.04.2013 8309 Madde 4, 6, 17, 18, 23, 24, 26, 32, 33, 37, 39 ve 41 değişiklik Geçici madde-1 kaldırılması Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyum
26.04.2012 8056 Madde 3, 6, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 31, 35 ve 36 Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve SPK Seri: IV No: 56 Sayılı Tebliğ düzenlemeleri
25.12.2009 7466 Madde 6 – Geçici Madde 1 Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı, Yeni TL’ye geçiş
28.09.2007 6905 Madde 6 Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı
16.09.2005 6391 Madde 6 Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı
23.09.2004 6142 Madde 36 Kar Dağıtım Maddesi
04.12.2003 5939 Madde 6 Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı
20.06.2002 5574 Madde 2 – 38 Sermaye Piyasası Kanunu’na Uyum Değişiklikleri
16.10.2001 5404 Madde 6 ve 8 Sermaye Artırımı
15.11.2000 5175 Madde 6 ve 8 Sermaye Artırımı
22.09.1999 4882 Madde 6 ve 8 Sermaye Artırımı
25.11.1998 4677 Madde 6 ve 8 Sermaye Artırımı
11.11.1997 4416 Madde 6 ve 8 Sermaye Artırımı
20.11.1996 4170 Madde 6 ve 8 Sermaye Artırımı
06.12.1995 3930 Madde 6 ve 8 Sermaye Artırımı
03.10.1994 3629 Madde 6 ve 8 Sermaye Artırımı
07.05.1993 3276 Madde 6 ve 8 Sermaye Artırımı
15.01.1992 2945 Madde 3 Şirketin İş Tanımı
05.02.1991 2709 Madde 6 ve 8 Sermaye Artırımı
19.04.1990 2511 Madde 6 ve 8 Sermaye Artırımı
01.07.1986 1544 Madde 6 ve 8 Sermaye Artırımı
09.01.1985 1175 Madde 6 ve 8 Sermaye Artırımı
20.07.1983 800 Madde 3 Şirketin İş Tanımı
09.06.1983 774 Madde 12 İdare Meclis Üye Sayısı
29.07.1980 52 Madde 6 ve 8 Sermaye Artırımı
03.08.1979 204 Madde 6 ve 8 Sermaye Artırımı
30.06.1978 506 Madde 3 Şirketin İş Tanımı
07.09.1977 302 Madde 12 İdare Meclis Üyeleri
08.08.1977 281 Madde 3, 8, 9 ve 33 Şirketin İş Tanımı, Hisse ve İntifa Senetleri, Karın Tevzii
11.06.1975 150 Madde 20 ve 21 Murakıp Atanması
15.02.1974 5074 Madde 6 ve 8 Sermaye Artırımı
04.12.1967 3223 Kuruluş Kuruluş