YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

Türkiye’de borsanın ilk açıldığı tarih olan 1986 yılından beri halka açık bir şirket olan ENKA bünyesindeki Yatırımcı İlişkileri Departmanı’nın genel görevi; ENKA ile mevcut ve potansiyel hissedarları arasında verimli ilişkiler tesis etmek, bunları sürdürmek ve geliştirmek haricinde ayrıca bu hissedarlar için şirkete ilişkin her türlü husus ile ilgili olarak düzenli şekilde bilgi sağlamaktır.

Yatırımcı İlişkileri Departmanı faaliyetlerini uluslararası sermaye piyasalarında genel olarak kabul görmüş şirket yönetim ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir ve bu faaliyetler arasında; Şirket ve yatırımcılar arasında her türlü yazışmanın gerçekleştirilmesinin yanı sıra her türlü belgenin ve her türlü ilgili bilgi kayıtlarının doğru ve güvenli şekilde saklanmasının ve güncel tutulmasının sağlanması; Şirket hakkında bilgiler konusunda hissedarların taleplerine yanıt verilmesi; Genel Kurul Toplantılarında konuya ilişkin olarak bilgi ve inceleme amaçları bakımından hissedarlara ve pay sahiplerine sunulması gerekecek her türlü belgenin hazırlanması ve bu Genel Kurul Toplantılarının yürürlükteki ilgili kanunlara, Şirket Ana Sözleşmesi’ne ve İç Tüzüğe uygun şekilde düzenlenebilmesini sağlamak için gerekli önlemlerin alınması; şirket yönetim prensipleri ve yürürlükteki kamuyu aydınlatma kanunları da dâhil olmak üzere geçerli her türlü sermaye piyasası düzenlemesi üzerinden doğabilecek her türlü yükümlülüğün yerine getirilmesinin sağlanması yer almaktadır.

Bu görevlerin yerine getirilmesi sürecinde şirketin internet sayfası, yıllık raporu, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve ayrıca diğer bütün kanallar etkin şekilde kullanılır.