MİSYON, VİZYON & DEĞERLER

MİSYON, VİZYON & DEĞERLER

ENKA faaliyetlerinin temelinde, şirket genelinde tanımlanan değerler yatar. Her ENKA Çalışanı, üstlendiği görevleri, bu değerleri düşünerek yerine getirir ve bunun başarımızda önemli bir paya sahip olduğunu bilir.

Misyonumuz

Güvenli, yüksek kaliteli ve uygun maliyetli inşaat projeleri tasarlamak, inşa etmek ve tamamlamak; müşterilerimiz ile birlikte anlaştığımız iş programına uymak; tüm bunları gerçekleştirirken, ENKA Çalışanlarının kariyer gelişimine yardımcı olmak.

Vizyonumuz

Dünya genelinde hizmet veren mühendislik ve inşaat firmaları arasında en iyi ve yenilikçi firmalardan biri olmak.

Değerlerimiz

Gerçekleştirdiğimiz her aktivitenin temelinde, tanımlanmış şirket değerlerimiz yatar. Üstlendiğimiz projelerde, bu değerlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini bilir ve buna göre çalışırız. Değerlerimize bağlı çalıştığımızda, hizmet sağladığımız sektörde, daha fazla başarıya ulaşacağımızı biliriz.

Bütünlük

Müşterilerimize, hissedarlarımıza, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, idari ve denetim yetkililerine, rakiplerimize ve topluma karşı davranışımız hatasız bir bütündür.

Sürdürülebilirlik

İç ve dış paydaşlara yönelik ekonomik, çevresel ve sosyal sorumlulukların bilincinde bir kurumsal sürdürülebilirlik anlayışı.

Etik

Yaptığımız işte Şeffaflık, Hesap Verebilirlik ve Disiplin vardır.

Güven

Çalışanlarımız ile karşılıklı güven, saygı ve başarıya dayalı açık bir ilişki.

Yenilikçi Olmak

Mükemmeliyet, Yenilikçilik ve Gelişim.

Bağlılık

Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevreye ödün vermeden bağlılık.

Dayanışma

Başarıyı paylaşmak ve başarısızlığın karşısında beraber durmak.