MAKİNE İKMAL

ENKA Makine ve Ekipman Grubu, bütün projelerde inşaat ekiplerini destekleyecek şekilde ENKA projelerinin ihtiyaçlarına göre yapılandırılmıştır.

ENKA ekipman filosunda şu anda küçük nokta dönüşlü yükleyicilerden ağır paletli vinçlere kadar birçok farklı araç bulunmakta ve işletilmektedir. Bu ekipmanın ikame değeri yaklaşık 300 Milyon ABD Dolarıdır.

ENKA bugüne kadar, mümkün olan her durumda kendi çalışanlarıyla projeler inşa edip, kendi iş makinelerini kullanmayı felsefe edinmiş olup bundan sonra da aynı şekilde çalışmaya devam edecektir. Bu yaklaşım, bir taraftan proje yönetimi ekiplerinin, projelerini yüksek kalitede, müşterimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ve öngörülen zaman zarfında tamamlamalarına olanak sağlarken, diğer taraftan da çalışma sahalarının kontrolünü en iyi seviyede yapmalarına imkân tanımaktadır.

Filomuza böylesine büyük finansal kaynaklar sağlama kararımız, bir yandan en güvenilir, uygun maliyetli ekipman çözümlerini sunup katma değeri en üst seviyeye çıkarırken diğer yandan da nihayetinde müşterilerimizin program taleplerine daha iyi hizmet sunabilmek adına yaptığımız stratejik ve sermaye yoğun bir yatırımdır.

ENKA Makine ve Ekipman Grubu, hareketli ekipman ve personel ortak alanlarına ilişkin inşaat işlerinin doğasında olan risklere yönelik olarak, ekipman şartnamesinde güvenlik açısından önemli sayılabilecek hususları belirlemiştir. Satın alınan bütün ekipman, ENKA Makine ve Ekipman Grubunun yayınladığı zorunlu standartlara ve kontrol listelerine uygun olmalıdır. Kurumsal düzeyde merkezi olarak yürütülen satın alımlar ve proje ekipman personelinin yürüttüğü rutin kontroller, şirketin yayınladığı yüksek güvenlik ve kalite standardına uygunluğu temin etmektedir.

ENKA, proje gerekliliklerini dikkate alarak, tüm iş birimlerinde ekipman servis ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, işinin ehli ve güvenilir yönetim personeli ve makine teknisyenlerini istihdam etmektedir. ENKA, hem yurtiçinde hem de yurtdışında tanınan üçüncü taraf eğitim ortaklarıyla birlikte operatörler ve makine teknisyenlerinden, yönetim personeline kadar, konumlarından bağımsız olarak tüm ekipman grubunun yetkinlik seviyesini arttırma çabası içindedir.

ENKA Makine ve Ekipman Grubu, dünyadaki tüm proje sahalarında ekipman operasyonlarının tamamının eşgüdümünden sorumludur. Grubun sorumlulukları arasında şunlar yer almaktadır:

  • İş makineleri programı ve ek proje gerekliliklerini dikkate alarak iş makinelerinin satın alınmasını ve taşınmasını koordine etmek
  • Tüm ekipmanların, proje sahasına teslim edilmesi esnasında, emniyetli, mekanik olarak sağlam ve de yürürlükte olan bütün emniyet ve kalite kurallarına ve standartlarına uygun olmasını sağlamak
  • Projelere ilişkin iş makineleri programının ve buna bağlı tahmini maliyetlerin oluşturulması hususunda inşaat ekiplerine yardım etmek
  • Şantiye planı, iş makineleri gereklilikleri, iş makineleri bakım tesisleri, araçlar ve ağır yük kaldırma ve ağır yük taşıma hususları dahil olmak üzere tüm inşaat yürütme planına bilgi girdisi sağlamak
  • Proje ekipman ekibini belirlemede projeye destek verip işe alımlarda uygun personel önerisinde bulunmak
  • Proje sahalarında şirket prosedürleri ve kontrol gerekliliklerinin uygulanmasını ve bunların düzenli aralıklarla denetlenmesini sağlamak
  • Ekipmanın kullanılabilirlik süresini artırmak, kârlı ve emniyetli bir şekilde işletilmesini temin etmek için bütün ekipmana ilişkin koruyucu bakım planları geliştirmek ve uygulamak.