BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Oldukça yoğun rekabete sahip piyasa koşulları altında ilerlemek için, projelerini en yüksek kalite ve en ideal maliyetlerle tamamlamaya kendini adamış ENKA’da, en çağdaş teknolojilerin kullanımının hedeflerimize ulaşmak için kilit öneme sahip olduğuna inanmaktayız.

ENKA BT Departmanı ticari olarak merkezi işlem biriminin, midi ve mini bilgisayarların kullanıldığı 1970’li yılların ortalarında kurulmuştur. ENKA bu tarihten itibaren hızlı değişen ortama ve şiddetle gelişen teknolojiye göre evrimleşen iş yazılımını ve uygulama portföyünü tasarlamış ve geliştirmiştir. Felsefemiz bütün ofisleri ve iş sahalarını dünya üzerinde en uzak bölgelere dağılmış olsalar bile her zaman irtibat halinde tutmak ve bilgi güvenliğini sağlamak olmuştur.

ENKA kendi iletişim ve bilgi altyapılarını tesis etmek için en çağdaş teknoloji ve endüstri standartlarına sıkı sıkıya bağlı kalmaktadır.

BT Altyapısı

ENKA BT, bir proje veya ofis için sistemlerin kurulumu sürecinde, aşağıdaki noktaların kapsamlı şekilde göz önüne alındığından emin olmaktadır:

  • Bütün risklerin net bir şekilde tanımlanması ve felaket durumdan toparlanma planında güvenlik risklerine ve tehditlerine karşı alınacak önlemlerin belirtilmesi gerekmektedir
  • Bütün ofisler ve çalışma sahaları makul bant genişliğine sahip olacak şekilde internet erişimine sahip olmalı ve güvenli VPN bağlantılarıyla merkez ofise bağlı olmalıdır
  • Bütün geniş alan bağlantıları uygun güvenlik duvarları, anti-virüs yazılımları, kötü amaçlı yazılımlara karşı yazılımlar ve saldırı tespit sistemleri kullanılarak güvenlik altına alınmalıdır
  • Organizasyon bünyesindeki bütün veri odaları endüstrinin standartlarına uygun olarak donatılmalı ve bunların güvenlikleri uygun şekilde sağlanmalıdır. Veri odaları yeterli ve yedekli UPS (Kesintisiz Güç Kaynakları) ve iklimlendirme aygıtlarıyla donatılmalıdır
  • Güç tüketimi düzenli olarak takip edilmeli ve çevre için makul düzeylerde tutulmalıdır. Düşük enerji tüketimine sahip aygıtlar tercih edilmelidir
  • İşletim sistemleri, ofis otomasyon yazılımları, şebekeler ve araçlar güvenlik risklerine ve tehditlerine karşı düzenli olarak güncellenmelidir
  • Bütün kaynaklara erişimler rol tabanlı izinler ve güçlü şifreler kullanılarak yetkilendirilmelidir
  • Kullanıcılar güvenlik riskleri ve kabul edilebilir kullanım ilkeleri konusunda düzenli olarak eğitilmelidirler
  • Merkez Ofis (Istanbul) veri odası için bir felaket durum sitesi oluşturulmalıdır. Yedeklemeler günlük, haftalık ve aylık zaman dilimlerine dayalı olarak doğu şekilde sürdürülmelidir. Yedekleme arşivleri yangın ve hırsızlıklara karşı güvenli yerlerde saklanmalı ve kalite planlarında gösterilen ilgili zaman dilimlerinde sürdürülmelidir
  • Eski veya ilgisiz veriler hırsızlık ve sızıntılara karşı uygun şekilde imha edilmelidir. Artık kullanılmayan donanımlar çevreye zarar vermemek için sorumlu bir şekilde geri dönüşüm için ayrılmalıdır.

Proje Yönetim Fonksiyonları & ENKA Entegre Proje Yönetim Araçları

Aşağıdaki diyagram Proje Yönetim Fonksiyonları ve ENKA İş Yönetim Araçları arasında mevcut bulunan karşılıklı ilişkileri göstermektedir.

ENKA BT Departmanı, tüm projelerde standart olarak kullanılan, Entegre Proje Yönetim Araçları’nın, tasarımı ve geliştirilmesi sırasında, ENKA Kalite Departmanı ile ortak bir çalışma yürütmektedir.