KALİTE YÖNETİMİ

STRATEJİ VE HEDEFLERİMİZ

ENKA, dünya genelinde hizmet veren mühendislik ve inşaat firmaları arasında en iyi ve yenilikçi firmalardan biri olmak vizyonu ışığında, güvenli, yüksek kaliteli ve uygun maliyetli inşaat projeleri tasarlamak, inşa etmek ve tamamlamak misyonu doğrultusunda gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde, gerek merkez operasyonları gerek de üstlendiği projelerde; şirketin stratejik hedeflerinin başarılmasını sağlamak, sunduğu ürün ve hizmetlerde kaliteyi sürdürülebilir kılmak, iş verimliliğini sağlamak, işi iyi ve doğru yapmak, işleri zamanında-bütçesinde-kalitesinde tamamlamak, süreçlerin etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak, süreçlerin beklenen sonuçları ortaya çıkarmasını güvence altına almak, uluslararası kalite standartlarını karşılamak, çalışan eğitim ve gelişimi için altyapı oluşturmak, müşterilerinin-çalışanlarının ve paydaşlarının ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak amaçlarıyla etkin bir kalite yönetim sistemi oluşturmuş, bunu belgelemiş, uygulamaya geçirmiş ve sürekli gelişimini sürdürmektedir.

ENKA, tüm fonksiyonları ile birlikte; çalışanları, müşterileri, iş ortakları, tedarikçileri, taşeronları ve diğer tüm paydaşları ile iş birliği içerisinde hareket ederek, gerçekleştirdiği çalışmalarında değer yaratmayı ve her zaman mükemmelliği hedeflemektedir. Bu doğrultuda, insana değer katma misyonu ile çalışanlarını her alanda destekleyerek, kaliteyi tüm alanlarına yaymayı başarmıştır.

ENKA KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

“ENKA Kalite Yönetim Sistemi, işlerimizin zamanında, bütçesinde ve kalitesinde tamamlanabilmesi için, gerekli görülen organizasyonel yapıyı, kurumsal politika ve prosedürleri, süreçleri ve kaynakları tanımlar.”

 

A. MEHMET TARA

İCRA KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜR

ENKA, şirketin stratejik hedeflerini, kurumsal kalite politikasını, kalite hedef ve amaçlarını, kuruluşun bağlamını, paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerini, süreç risk analizlerini, iç denetim programını, süreç performans izleme ve ölçümlerini, veri analizlerini, düzeltici aksiyon programını ve düzenli olarak gerçekleştirdiği yönetim gözden geçirme değerlendirmelerini kullanarak, kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli olarak geliştirmeyi taahhüt etmektedir.

ENKA Kalite Yönetim Sistemi, ISO 9001 standardı gereksinimlerini karşılamaktadır ve bu doğrultuda 2001 yılında BSI (İngiliz Standartlar Enstitüsü) tarafından ilk kez sertifikalandırılmıştır.

ISO 9001 sertifikasyonunun yanı sıra; tasarım ve mühendislik, satın alma, kalite kontrol, imalat ve montaj aktivitelerini kapsayan inşaat faaliyetlerinin uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan ENKA Kalite Güvence Programı, ASME Kazan ve Basınçlı Kaplar Yönetmelikleri ile de uyumludur ve bu doğrultuda 2013 yılında ASME tarafından ilk kez sertifikalandırılmıştır.

ENKA ACADEMY

ENKA, varlığını güçlü bir şekilde sürdürebilmek için, çalışana değer vermek ilkesi doğrultusunda öncelikli paydaşı olarak gördüğü, kendi alanında gerekli bilgiye ve niteliğe sahip her bir çalışan için yatırım yapması gerektiğine inanmaktadır.

ENKA Academy, ENKA çalışanlarına yönelik gelişim ve öğrenme fırsatları sağlamak ve kalite yönetim sistemi gereksinimlerinden biri olan sürekli gelişim ilkesinden de hareket ile şirketin hedeflerine ulaşmasını desteklemek amacıyla, 2015 yılında kurulmuştur.

ENKA Academy programı, çalışanların mesleki yetkinliklerini, teknik bilgi ve becerilerini, sosyal becerilerini, süreç farkındalıklarını, liderlik ve yönetim becerilerini geliştirmek üzere tasarlanmaktadır.

ENKA Academy müfredatında yer alan eğitimler, seminerler, konferanslar ve çalıştaylar, konusunda uzman ENKA personeli veya iş birliği içerisinde olduğumuz profesyoneller tarafından verilmektedir.

İÇ DENETİM

ENKA, kurumsal süreç ve faaliyetlerini sürekli gelişen, entegre ve sistematik bir yapıda sürdürmek ve güncel kılmak amacıyla, süreç ve faaliyetlerini düzenli aralıklar ile gözden geçirmekte, tetkik ve değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

Bu bağlamda, uluslararası yönetim sistemleri gereksinimleri, şirket kalite standartları, kurumsal prosedürleri, yasal mevzuat ve iş kanunları çerçevesinde olmak üzere; şirket süreçleri ve faaliyetlerinin performansının, uygunluğunun, bütünlüğünün ve etkinliğinin sistematik bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla, iç denetim ekipleri ile birlikte düzenli tetkik ve değerlendirme çalışmaları yürütmektedir.

İç denetimler belirli bir iç denetim programı çerçevesinde gerçekleştirilmekte olup, iç denetimler ile birlikte süreç ve faaliyetlerin sürdürülebilirliğini etkileyebilecek potansiyel risklerin ve iyileştirilebilir alanların tespit edilmesi ve mevcut süreçlere katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

RİSK YÖNETİMİ

Risk Yönetimi, ENKA’nın tüm süreç ve faaliyetlerinde öncelikli olarak değerlendirilen alanların başında gelmekte ve risk bazlı düşünme yaklaşımı ENKA Üst Yönetimi tarafından sürekli teşvik edilmektedir.

Şirket genelinde etkili bir risk yönetim programının yürütülmesi, bu programın temelinde yer alacak prensiplerin ve yöntemlerin belirlenmesi, risk yönetiminin kurumsal bir kültür olarak sürekli geliştirilmesinin güvence altına alınması amaçlarıyla, şirket içerisinde gerekli mekanizmalar kurulmuş ve ilgili prosedürler oluşturulmuştur.

İşin her aşamasında kalite ile ilgili riskler analiz edilmekte, değerlendirilmekte ve risk tanımlamaları, risk azaltma yöntemleri ve risk dağılımı yapısına göre ilgili risk konuları ele alınarak, şirket bünyesinde görev alan risk komiteleri ile koordine bir şekilde süreç yönetimi gerçekleştirilmektedir.

KURUMSAL BİLGİ VE KÜTÜPHANE

ENKA kurumsal bilgisini, mevcut süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, ürün ve hizmetlerinde sunduğu kalite düzeyinin tüm coğrafyalarda standart olarak sağlanabilmesi, kuruluşundan bu yana kazandığı tecrübelerinin kurumsallaştırılması, oluşturduğu kurum kültürünün sürdürülmesi ve iş yürütme kuralları ve yöntemlerinin belirlenmesi amaçlarıyla kendi bünyesinde yer alan tüm çalışanlarının erişebileceği bir elektronik kütüphane ile sunmaktadır. Bu platform üzerinden, tüm çalışanlar uluslararası bilimsel yayınlara, dergilere ve kütüphaneye erişebilmektedir.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Kurumsal Kalite Politikası’nın ilk maddesinde yer aldığı üzere, “Müşteri Odaklılık ve Geri Bildirim” ENKA’nın önceliğidir. Bu bakış açısı ile ENKA, müşteri memnuniyetini uzun ömürlü kılmayı ve müşterileri ile sürdürülebilir ilişkiler kurmayı amaçlamaktadır.

Müşterilerinin görüşlerine ve beklentilerine önem vermeye, henüz ilgili iş kontratı imzalanmadan başlayan ENKA, proje gereksinimlerini ve bu gereksinimlerin yerine getirilip getirilmediğinin takibini mümkün kılacak göstergeleri müşterileriyle birlikte belirlemektedir.

Proje süresince ortaya konulan kalite performansı ile ilgili müşterilerine düzenli bilgi akışı sağlayan ENKA, teslim edilen ürünün kalitesine ilişkin en ufak soru işareti oluşmamasını amaçlamaktadır.

ENKA, müşteri odaklı çalışma anlayışı doğrultusunda, tamamladığı projelerden sonra gerçekleştirdiği “müşteri memnuniyeti anketleri” uygulamasını en önemli paydaş geri bildirim mekanizmalarından biri olarak görmekte, anket sonuçlarını; süreç performans iyileştirmesi, sistem güncelleme çalışmaları ve aksiyon planlarının oluşturulması süreçlerinde önemli bir veri olarak değerlendirmektedir.

PROJE SAHASI İNŞAAT KALİTESİ

ENKA, proje inşaat yönetimi kapsamında gerçekleştirdiği süreç ve faaliyetlerine ilişkin; onaylı prosedürleri, yetkin personeli, etkili iş planlaması, etkili bütçe yönetimi, etkili kaynak yönetimi, etkili iletişim yönetimi, etkili risk yönetimi, etkili paydaş yönetimi, amaca uygun araç ve gereçler, güncel proje çizimleri ve şartnameleri, uygun imalat kalite kontrol ve gözetim faaliyetleri ile inşaat alanında beklenen kaliteye ulaşmak için her türlü çabayı sarf etmektedir.

ENKA, inşaat faaliyetlerinde kalitenin doğrulanmasını; kalite kontrol, denetim, inceleme ve gözetim, test etme ve iş faaliyetlerinin izlenmesi yoluyla gerçekleştirmektedir.

Proje-yonetim-plani-01

Proje Yürütme Planı

Proje Yürütme Planı ulaşılması gereken proje hedeflerini ve amaçlarını; takip edilecek stratejileri, süreçleri, prosedürleri ve planları açıklamaktadır; ilgili kurallara ve düzenlemelere uygun olarak sözleşme gereksinimlerinin yerine getirilmesi amacıyla projenin yönetimi ve yürütülmesi için temel çerçeveyi ve kuralları belirlemektedir; proje için bir yol haritası sağlamaktadır ve projenin temel planlama belgesi olarak hizmet vermektedir.

proje-kalite-plani-1-03

Proje Kalite Planı

Proje Kalite Planı, projenin kalite yönetim yapısının yanı sıra, Proje Yönetim Ekibinin kalite taahhüdünü, kaliteye ilişkin rolleri ve sorumlulukları, uygulanması gereken proje prosedürlerinin listesini ve proje dönemi süresince kalitenin sağlanması için uygulanacak olan metodolojiyi tanımlamaktadır.

Standart-proje-prosedurleri-5

Standart Proje Prosedürleri

Standart Proje Prosedürleri (SPP), projenin yürütülmesinde ENKA temel süreçlerinin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda proje personeline yazılı bir açıklama sağlayan şirket düzeyinde belgelerdir.

Yapim-yonetimi-06

Yapım Yöntemi

Yapım Yöntemi (MS), iş faaliyetlerinin gerçekleştirilme metodolojisini tanımlamaktadır ve söz konusu iş faaliyetinin kalite kontrolünün ve güvenlik önlemlerinin nasıl uygulanması gerektiği hakkında özel talimatlar sağlamaktadır.

imalat-kontrol-testi-01

İmalat Kontrol ve Test Planı

İmalat Kontrol ve Test Planı (ITP), denetlenecek veya test edilecek olan iş faaliyetleri öğelerinin denetimlerinin kim tarafından ve hangi safhada ve ne sıklıkta gerçekleştirileceğini buna ilave olarak bulundurma ve tanıklık teftiş noktalarını, ilgili standartlara atfedilen referansları, kabul kriterlerini ve tutulması gereken kayıtları tanımlamaktadır.

is-oncesi-kalite-briefingleri-2-05

İş Öncesi Kalite Brifingleri

İş Öncesi Kalite Brifingleri, her yeni iş faaliyetinin başlangıcından önce veya zaten başlatılmış bir proje için yeni çalışanlar atandığında gerçekleştirilmektedir. Tanımlama ve algılama bakımından çalışanların müdahil olmalarını ve katılımlarını özendirmektedir. Kalite değerlendirmeleri faaliyetin gerçekleştirilmesinden önce özel bir görevle ilişkilendirilmektedir.

SERTİFİKALAR

ENKA Kalite Yönetim Sistemi; ISO 9001:2015 standardı, ASME standartları ve EN standartları ile belgelendirilmiştir.

ISO 9001-2015

Quality Management System

ASME S

Power Boiler

ASME A

Power Boiler Assemblies

ASME U

Pressure Vessels

ASME U2

Alternative Rules for

Pressure Vessels

ASME Section III

Nuclear

NATIONAL BOARD R

Metalic Repairs & Alterations

EN 1090-1

Structural Steel Construction

EN ISO 3834-2

Comprehensive

Quality Requirements 

For Welding

KALİTE POLİTİKASI