KALİTE YÖNETİMİ

KALİTE YÖNETİMİ

ENKA, üstlenilen projelerde iş verimliliğini sağlamak ve müşterilerinin ihtiyaçlarını & beklentilerini karşılamak amacıyla bir Kalite Yönetim Sistemi kurmuş, bunu belgelemiş, uygulamış ve sürekli gelişimini sürdürmektedir. ENKA’nın Kalite Yönetim Sistemi, ISO 9001 standardı ile uyumlu olup, bu doğrultuda 2001 yılında BSI (İngiliz Standartlar Enstitüsü) tarafından sertifikalandırılmıştır.

“ENKA Kalite Yönetim Sistemi, projelerimizin zamanında, bütçesinde ve güvenli bir şekilde tamamlanabilmesi için, gerekli görülen organizasyonel yapıyı, prosedürleri, süreçleri ve kaynakları tanımlar.”

A. MEHMET TARA – İCRA KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜR

ISO sertifikasyonunun yanı sıra; mühendislik tasarımı, satınalma, kalite kontrol, taahhüt, imalat ya da montaj aktvitelerini kapsayan inşaat işlerinin gerçekleşebilmesi için gerekli olan, ENKA Kalite Güvence Programı, ASME Kazan ve Basınçlı Kaplar Yönetmelikleri ile de uyumludur. Kabul ve sertifikasyon damgası olarak kullanılan aşağıdaki ASME sertifikasyon damgaları, uygulandıkları ekipmanın, ASME Kazan ve Basınçlı Kaplar Yönetmelikleri’nin son versiyonu ile uyumlu olduklarını göstermek için kullanılır.

Bütün ENKA Projeleri’nde, Kalite Yönetim Sistemi ENKA Merkez Kalite Yönetim Sistemi ve projelerin sözleşme gereksinimleri temel alınarak şekillendirilmektedir.

Projelerin Kalite Yönetim Sistemi, ENKA tarafından sağlanan hizmetlerin ve ürünlerin ana sözleşme gereksinimlerine uygunluğunun sağlanması bakımından etkin bir araç sunmaktadır. Projelerin Kalite Yönetim Sistemi, problemlerin ortaya çıkmasının ardından tespit faaliyetlerine dayanmaktan daha ziyade; sorunların ortaya çıkmasını önlemek üzerine yoğunlaşmıştır. ENKA, projelerini gerçekleştirirken aşağıdaki Kalite uygulamalarını en verimli ve etkili şekilde yürütmektedir:

DOKÜMANLARIN / KAYITLARIN KONTROLÜ

UYGUNSUZLUK & DÜZELTİCİ FAALİYET YÖNETİMİ

PROJE KONTROL YÖNTEMLERİNİN UYGUNLUĞU

MÜHENDİSLİK DEĞERLENDİRMELERİ

İNŞA EDİLEBİLİRLİK

TEDARİKÇİ / TAŞERON KALİTE UYGUNLUĞU

MALZEME YÖNETİMİ

UYGUN ÇALIŞMA ORTAMLARI

SAHA İNŞAAT KALİTESİ

ENKA, gerçekleştirilen süreçlere ait prosedürleri; yetenekli personel, yeterli planlama, uygun teçhizat ve araç, güncel mühendislik dokümanları, uygun denetim ve teknik yönlendirme gibi unsurların tamamını kullanarak karşılamaktadır. İnşaat alanında kalitenin doğrulanması denetim, inceleme, test etme ve iş faaliyetlerinin izlenmesi yoluyla sağlanmaktadır.

Proje Yürütme Planı

Proje Yürütme Planı ulaşılması gereken proje hedeflerini ve amaçlarını; takip edilecek stratejileri, süreçleri, prosedürleri ve planları açıklamaktadır; ilgili kurallara ve düzenlemelere uygun olarak sözleşme gereksinimlerinin yerine getirilmesi amacıyla projenin yönetimi ve yürütülmesi için temel çerçeveyi ve kuralları belirlemektedir; proje için bir yol haritası sağlamaktadır ve projenin temel planlama belgesi olarak hizmet vermektedir.

Proje Kalite Planı

Proje Kalite Planı, projenin kalite yönetim yapısının yanı sıra, Proje Yönetim Ekibinin kalite taahhüdünü, kaliteye ilişkin rolleri ve sorumlulukları, uygulanması gereken proje prosedürlerinin listesini ve proje dönemi süresince kalitenin sağlanması için uygulanacak olan metodolojiyi tanımlamaktadır.

Standart Proje Prosedürleri

Standart Proje Prosedürleri (SPP), projenin yürütülmesinde ENKA temel süreçlerinin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda proje personeline yazılı bir açıklama sağlayan şirket düzeyinde belgelerdir.

Yapım Yöntemi

Yapım Yöntemi (MS), iş faaliyetlerinin gerçekleştirilme metodolojisini tanımlamaktadır ve söz konusu iş faaliyetinin kalite kontrolünün ve güvenlik önlemlerinin nasıl uygulanması gerektiği hakkında özel talimatlar sağlamaktadır.

İmalat Kontrol ve Test Planı

İmalat Kontrol ve Test Planı (ITP), denetlenecek veya test edilecek olan iş faaliyetleri öğelerinin denetimlerinin kim tarafından ve hangi safhada ve ne sıklıkta gerçekleştirileceğini buna ilave olarak bulundurma ve tanıklık teftiş noktalarını, ilgili standartlara atfedilen referansları, kabul kriterlerini ve tutulması gereken kayıtları tanımlamaktadır.

İş Öncesi Kalite Brifingleri

İş Öncesi Kalite Brifingleri, her yeni iş faaliyetinin başlangıcından önce veya zaten başlatılmış bir proje için yeni çalışanlar atandığında gerçekleştirilmektedir. Tanımlama ve algılama bakımından çalışanların müdahil olmalarını ve katılımlarını özendirmektedir. Kalite değerlendirmeleri faaliyetin gerçekleştirilmesinden önce özel bir görevle ilişkilendirilmektedir.

Entegre İş Yönetimi Araçları

ENKA, faaliyetlerini daha verimli ve etkin şekilde yürütmek için “E-Cloud” olarak adlandırılan bulut bilişim sistemi altında entegre proje yönetimi ve icrası da dâhil olmak üzere kurum bünyesinde tasarlanmış ve geliştirilmiş olan yazılım araçlarını kullanmaktadır. Yazılım araçlarının kullanımı zorunludur ve bütün ENKA projeleri üzerinde projenin kapsamına, bütçesine veya zamanına bakılmaksızın proje sahasının kurulması sürecinde başlatılmaktadır.

Kalite Politikası’nı indir