• 002
 • 003
 • 004
 • 001

Majnoon Petrol Sahası Geliştirme Projesi

Greenfield İşleri

Majnoon Petrol Sahasının Geliştirilmesi için MEE (Mekanik, Elektrik ve Enstrümantasyon) İşleri

Brownfield İşleri

Majnoon Petrol Sahası Geliştirmesi için Brownfield İşleri

MAJNOON PETROL SAHASI GELİŞTİRME – GREENFIELD İŞLERİ

Irak’ın güneyinde, Basra kentinin 60 km kuzeyinde yer alan Majnoon petrol sahası, yataklarda mevcut bulunan tahmini 38 milyar varillik petrol rezervi ile dünyanın en zengin petrol sahalarından biridir. Irak Petrol Bakanlığı bu petrol sahasının geliştirilmesinde teknik yardım sağlamaları ve günlük petrol üretimini 1,8 milyon varile çıkarmaları için Shell, Petronas ve Missan şirketleriyle Ocak 2010’da 20 yıllık bir sözleşme imzaladı.

Bunun üzerine Shell Iraq Petroleum Development (Shell) B.V., petrol sahasını iki aşamada geliştirmek üzere bir plan hazırladı. I. Aşama, İlk Ticarî Üretim’in yapılmasını hedeflerken, II. Aşama sahasının tamamının geliştirilmesine odaklanmıştı. İlk Ticarî Üretim’in yapılmasını sağlayacak ünite olarak; 2×50.000 varil/gün kapasiteli train tesislerinden (brülör gaz kontrol hatları), yeni kuyu platformlarından, muhtelif yeni kuyulardan ve depolama tesislerinden oluşan 100.000 varil/gün kapasiteli yeni bir Merkezi Proses Tesisi planlanmıştı. Elde edilen ham petrol ihracat için, bir boru hattı ile mevcut petrol nakil hattına bağlanacaktır.

Hedeflenen İlk Ticarî Üretim’in gerçekleştirilebilmesi için proje kapsamında yapılması gereken erken aşama ön işleri çerçevesinde ENKA, Temmuz 2011’de Shell ile Merkezi Proses Tesisi’nin mekanik ve elektrik tesisatların yapımı ile enstrümantasyon temini işi için sözleşme imzaladı.

Proje Tanımı

Majnoon Petrol Sahasının Geliştirilmesi İçin MEE (Mekanik, Elektrik, Enstrümantasyon & Haberleşme) İşleri – Greenfield

 • İnşaat

Proje Özellikleri

Kontrat Tipi
Sabit Birim Fiyatlı Adam Saat Kontratı
Kontrat Kapsamındaki İşler
İnşaat
İşveren
Shell Iraq Petroleum Development B.V. (SIPD)
Müteahhit
ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.
Ana Kalemler
Yapısal Çelik İşleri1.600 t
Borulama2.500 t
Mekanik Kurulum4.000 t
Modul Montajı1.000 t
Saha Montaj Depolama Tanklar1.000 t
Kablolama1.000.000 m
Boyama ve İzolasyon20.000 m2
Proje Süresi
Başlangıç Tarihi01.07.2011
Bitiş Tarihi01.12.2013
Süre29 Ay

Konum

Basra, Irak
PROJEYE ÖZGÜ ZORLUKLAR

Majnoon konumu İran sınırına yakın olup, bölgenin tarihi göz önüne alındığında proje sahası patlamamış bomba (UXO) ve Savaş Patlayıcı Kalıntıları (ERW) nedeniyle oldukça riskli bölge olarak sınıflandırılmıştır. Mülk Sahibi İşlerin güvenliğini sağlamak için temizleme faaliyetleri gerçekleştirmiş ve ENKA Patlamamış Bomba temizleme standartlarına sıkı sıkıya bağlı kalarak ve proje şantiyesinin düzenini belirleyerek inşaat işlerini gerçekleştirmiştir. ENKA tarafından proje çevresi ve yerel halkın yanı sıra iş gücünün ve müşterinin korunması için proje dönemi süresince çok sıkı güvenlik ve emniyet yaklaşımı planlanmış ve uygulanmıştır.

Mülk Sahibi inşaat işlerini “Hafriyat İşleri ve Yollar”, “Beton, Temel Çakma ve Diğer İnşaat İşleri”, “Boru Hatları”, “Ağır Yük” vs. olarak çoklu sözleşmelere bölmüştür. “Mekanik, Temel Çakma, Yapı Çeliği, Elektrik ve Enstrümantasyon” işlerinin yüklenicisi olarak ENKA projenin yürütülmesi sürecinde diğer yükleniciler de dâhil SPID Operations ve Mülk Sahibinin mühendisi ile bağlantılı şekilde çalışmıştır.

Santral, lojistik kısıtlamalar çerçevesinde makul olduğu ölçüde uygulanabilir modüler paketler ve modüler inşaat konseptine dayalı olarak tasarlanmıştır. Donanımların çoğunluğu modüler skidler halinde tasarlanmış ve üretilmiştir. Boru taşıyıcı direkler, boru taşıyıcı direklerin borular, boru destekleri ve kablo tavaları ile donatılması da dâhil olmak üzere modüler kesitler halinde tasarlanmış ve üretilmiştir. Doğru malzeme yönetiminin yanı sıra Mülk Sahibinin mühendisi, tedarikçiler, inşaat işlerinin yüklenicileri, ağır yük üstlenicisi ve boru hattı yüklenicileri arasında kapsamlı bir koordinasyon ve planlama çalışmaları da gerekli olmuştur.

ENKA’NIN HİZMETLERİNİN KAPSAMI

Shell ile imzalanan bu sözleşme kapsamında ENKA; fabrika ortamında imal edilen çelik konstrüksiyon yapı elemanlarının, entegre paketler hâlinde birleştirilmiş modüler ünitelerin, çerçeve şeklindeki çelik şasiler (skidler) üzerinde birleştirilmiş proses ünitelerinin tedarik, kurulum, montaj, ayar ve kaynak işlerini, muhtelif statik ve rotatif ekipmanlar ile depolama tanklarının sahadaki kurulum, montaj ve tesisat işlerini, tüm yerüstü borularının döşenme ve tesisat işlerini, modüler tali istasyonların, kesintisiz güç kaynaklarının (UPS) ve kumanda odalarının kurulum, montaj ve tesisat işlerini,  komple elektrik tesisatları ile enstrümantasyon sistemlerinin bunlara ait kanalların, kabloların ve terminallerin kurulum ve montajını, tüm boru ve ekipmanların yalıtım ve boya işlerini yaptığı gibi tesisin ve tüm alt sistemlerinin testlerini ve ön-işletmeye alma çalışmalarını da yürüttü.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER VE BAŞARILAR
 • Son on yılda Irak’ta inşaa edilecek olan en büyük greenfield merkezi işleme tesisi
 • Saha için planlanan ticari üretim hedeflerine ulaşılmıştır ve Mülk Sahibine ihracata başlama olanağı sağlanmıştır
 • Üretimdeki artış Irak’ın yeniden kalkınması için katkı sağlayacak bir gelir sağlamaktadır
 • 3 milyon insan-saat kayıp iş günlü kaza olmadan tamamlanmıştır
 • Önemli eğitim fırsatları sağlanmış ve endüstriyel inşaat işleri açısından çok az tecrübeli ya da hiç tecrübesi olmayan birçok yerel işçi üretken işçi vasfına kavuşturulmuştur
 • Proje adam saatlerinde Iraklı katılımı %51 oranında gerçekleşmiştir

MAJNOON PETROL SAHASI GELİŞTİRMESİ İÇİN BROWNFIELD ÇALIŞMALARI

Mekanik, elektrik ve enstrümantasyon çalışmalarına ek olarak, Ağustos 2012’de hedeflenen İlk Ticarî Üretim’in bir parçası olarak ENKA, mevcut Degassing Station DS-2’deki rehabilitasyon brownfield çalışmasını devralmak için başka bir sözleşme imzaladı. Asıl hedef içeriği olan 100 bin varil oranına ulaşabilmek ve iyileştirme işlerine ilave olarak üretiminin günde 120 bin varil yakıt miktarına çıkarılması için planlanmıştır. Proje kapsamında; tüm iyileştirme ve yükseltme iş paketlerinin uygulanmasını da yer almıştır.

Proje Tanımı

Majnoon Petrol Sahası Geliştirme – Brownfield

 • İnşaat

Proje Özellikleri

Kontrat Tipi
Sabit Birim Fiyatlı Adam Saat Kontratı
Kontrat Kapsamındaki İşler
İnşaat
İşveren
Shell Iraq Petroleum Development B.V. (SIPD)
Müteahhit
ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.
Proje Süresi
Başlangıç Tarihi01.07.2012
Bitiş Tarihi01.12.2013
Süre17 Ay

Konum

Basra, Irak
PROJEYE ÖZGÜ ZORLUKLAR

Proje, tesisler tamamen ya da kısmen kapalı durumdayken veya çalışır durumdayken gerçekleştirilen iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri ile birlikte farklı iş paketleri için ayrı kademeler halinde yürütülmüştür. Tesisler belirlenen işlerin gerçekleştirilmesi için gerekli noktalarda izole edilmiş, drene edilmiş, boşaltılmış, temizlenmiş ve hazırlanmıştır. Kısmen ya da komple kapatma işleri uygulanabilir olmadığında ya da buna izin verilmediğinde, inşaat işleri tesisler çalışır durumdayken gerçekleştirilmiştir. ENKA, bu kesikli işlerin gerçekleştirilmesi sürecinde tesislerin ve personelin güvenliğini sağlamak için Shell’in Eşzamanlı Operasyon (SIMOPS) prosedürlerine sıkı sıkıya bağlı kalmıştır. Devam etmekte olan işlerin aksamaması için her bir iş paketi için detaylı yöntem beyanları ve inşaat programları hazırlanmıştır. ENKA, SIPD Operations, ERW Yüklenicisi, Irak yetkilileri ve diğer yüklenicilerle bütün bağlantıları gerektiği şekilde koordine etmiştir.

ENKA’NIN HİZMETLERİNİN KAPSAMI

ENKA DS-2 de mevcut olan ham petrol işleme tesislerinin geliştirilmesi ve rehabilitasyonu için geliştirilmiş çeşitli iş paketleri için yapım, mekanik işler, boru tesisatı, elektrik, enstrümantasyon, boya ve izolasyon yapı hizmetlerini gerçekleştirmek adına Shell Iraq Petroleum Development B.V. (SPID) tarafından görevlendirilmiştir. Temel görevler arasında; kimyasal enjeksiyonun inşası ve kurulumu, ölçüm işleri, cihaz havası, köpük, nitrojen jeneratör paketleri, sıcak ve soğuk alev işleri, tüm bağlantılı yapı, boru tesisatı, elektrik ve enstrümantasyon işleri ile beraber bazı statik ve döner donanımlar, gerektiğinde rabıta ve karot delme işleri, tüm denetleme ve test işlemleri ve Mülk Sahibine devreye alma öncesi ve devreye alma sürecindeki işlerde yardımcı olmak gibi hizmetler yer almaktadır.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER VE BAŞARILAR
 • Mevcut tesislerdeki petrol üretim kapasitesi günde 100 bin varil yakıt olarak iyileştirilmiş ve verim arttırma işleri ile günde 120 bin varil yakıt kapasitesine çıkarılmıştır
 • Üretim kapasitesindeki bu artış Irak’ın kalkınması için katkı sağlayacak geliri sağlamaktadır
 • Önemli eğitim fırsatları sağlanmış ve endüstriyel inşaat işleri açısından çok az tecrübeli ya da hiç tecrübesi olmayan birçok yerel işçi üretken işçi vasfına kavuşturulmuştur
 • Proje adam saatlerinde Iraklı katılımı %51 oranında gerçekleşmiştir
 • Doğrudan istihdam edilen personel ve alt yükleniciler arasında sağlık, emniyet, çevre, güvenlik ve kalite konularına ilişkin bilinç oluşturulmuştur
 • 751 bin insan-saat kayıp iş günlü kaza olmadan tamamlanmıştır.

Galeri

İlgili Projeler

Yağlı Atık Su Arıtma Tesisi

Yağlı Atık Su...

Basrah Devam Eden Irak...
FGP – WPMP – Merkezi Şalt Sahası Mekanik, Elektrik ve Enstrümantasyon Montaj İşleri

FGP – WPMP...

Kazakistan Petrol, Gaz...
EPC-3 Adasında İnşaat, Mekanik, Elektrik & Devreye alma işleri

EPC-3 Adasında İnşaat,...

Kazakistan Petrol, Gaz...
FGP – Kargo Ulaşım Rotası Kanal İşleri – Hazar Denizi

FGP – Kargo...

Kazakistan Petrol, Gaz...