Ubari 640 MW Gaz Türbinli Elektrik Santrali

ENKA tarafından inşa edilen Ubari 640 MW Gaz Türbinli Elektrik Santrali, ana yakıt olarak ham petrol, yedek yakıt olarak da hafif destile yakıt kullanan çift yakıt sistemli bir tesis. Yapımı EPC (Engineering-Procurement-Construction/Mühendislik-Satınalma-İnşaat) yüklenimi bazında anahtar teslimi esasına göre üstlenilmiş olan proje dört adet 160 MW’lık Siemens SGT5-PAC 2000 E serisi yanmalı gaz türbini jeneratöründen ve ana sistem dışındaki gerekli tüm yan ve yardımcı sistem ve ekipmanlardan (BOP) oluşmaktadır. Proje kapsamına, proje sahasını Libya’nın güneyinde bulunan Fizan’a bağlayan 50 km uzunluğundaki 12”lik ham petrol boru hattının inşası da dâhildi. Proje sahası, Libya’nın çok az nüfusun yaşadığı ve son derece sert iklim ve hava koşullarının hüküm sürdüğü uzak bir çöllük bölgesinde yer almaktadır.

Projeye ilişkin sözleşme, Libya Hükümeti’nin elektrik enerjisi üretiminde artış sağlamayı amaçlayan son derece tutkun hedeflerine uygun olarak Libya’nın genel elektrik şirketi olan General Electric Company of Libya ile 2007 yılında imzalandı. İlk mobilizasyon Kasım 2010’da başlatıldı. Ancak, şantiyedeki faaliyetler, Libya’da baş gösteren devrimsel nitelikle hadiseler sebebiyle Şubat 2011’de askıya alınmak zorunda kaldı. Her ne kadar daha sonra Ekim 2012 şantiye tekrar aktive edilmiş olsa da, işler Eylül 2014’te şantiye çevresinde güvenliğin artık sağlanamaması nedeniyle ikinci kez askıya alınmak zorunda kaldı. Ve 396 Türk işçisi tahliye edilerek şantiye boşaltıldı.

ENKA, hem General Electric Company of Libya ile hem de diğer idari makamlar ve hükümet organları ile yakın temasını sürdürmeye ve Libya’daki kanun hâkimiyeti ve nizamın kabul edilebilir bir düzeyde yeniden tesisine yönelik gelişmeleri izlemeye devam etti. Ekim 2016’da, işveren idare ile yapılan bir dizi toplantıdan sonra, Libya Hükümet organlarının da desteği alınarak işveren idarenin yükümlülüklerinin tespit edildiği ve teknik, idarî, sözleşmesel ve finansal sorunların çözümlenmesine yönelik ilkelerin belirlendiği bir protokol imzalandı.

Yeterince elverişli çalışma koşullarının sağlanıp muhafaza edilebilmesine yönelik kilometre taşları son derece sarih bir biçimde kondu. Projenin yeniden aktive edilmesi; güvenlik, göç, gümrük, nakliye, bölgede çalışabilmek için gerekli mal ve hizmetlerin sağlanabilmesi, sözleşme kapsamındaki hükümlerin fiili olarak yerine getirilip getirilemeyeceği ve finansman gibi kilit niteliğindeki sorunların çözümlenmesini gerektiriyordu.

Şantiyedeki çalışmalar nihayet Nisan 2017’de öncü bir ekibin mobilize edilmesiyle tekrar başlatıldı. Geçici şantiye tesisleri iyileştirildikten sonra iş makineleri ve inşaat ekipmanları ile ilgili düzenlemeler yapıldı ve şantiye mobilizasyonu hızlandırıldı. Proje ekibi daha sonra Mayıs 2017’de tesisi çalıştıracak grubun da katılımıyla yarıda kalmış olan faaliyetlerine yeniden devam etmeye başladı.

ENKA’nın Ubari Projesi’ni tekrar aktive etmeye karar vermesinden bu yana bir dizi olumlu gelişme kaydedildi:

 • Daha önce Ubari şehri büyük ölçüde boşaltılmıştı. Kentte yaşayan nüfus çok sınırlı idi ve temel yaşam ihtiyaçları karşılanamıyordu. Şimdi artık evlerine geri dönmeye başlayan kent sakinleri ENKA’yı çok hoş karşıladı ve yaşamlarını artık orada sürdürmek istediklerini belirttiler.
 • Yerel idare, havalimanı, hastane, belediye ve banka personeli ile polis yetkililer ve askerî yetkililer tekrar görevlerine döndüklerinden kamu hizmetleri tekrar sağlanmaya başladı.
 • Hem yerel halkın hem de projenin temel gıda maddeleri ile inşaat malzemelerini temininde hatırı sayılır bir ilerleme kaydedildi. Daha önceleri bunların kuzeydeki şehirlerden charter uçaklarıyla veya kamyonlarla getirilmesi gerekiyordu.
 • Yurtiçi uçuşların yapılmasına yeniden başlandı.

Eylül 2017’de şantiyedeki faaliyet yeniden başlatılıp çalışma ve barınma koşullarının iyileştirilmesini müteakiben, projenin ana taraflarından biri olan ana ekipman tedarikçisi Siemens gözetim çalışmalarını yeniden başlatmaya ikna oldu.

ENKA, Ubari Elektrik Santrali’nde tüm Power Island’ı (Yanmalı Türbin Jeneratörleri ve yardımcı ekipmanları) ve BOP sistemlerinin montajını tamamladı. ENKA’nın taahhütleri doğrultusunda, ilk ateşleme ve e ile ilk senkronizasyon Ekim 2017’de gerçekleştirildi. Libya’nın Güney Bölgesi’ndeki kötüleşen güvenlik koşulları nedeniyle, tamamlanma tarihi Aralık 2017 sonu için belirlenmiş olmasına rağmen, proje 3. kez tamamen tahliye edildi.

Proje Tanımı

Ubari 640 MW Gaz Türbinli Elektrik Santrali

 • Mühendislik
 • Satın alma
 • İnşaat
 • Devreye Alma

Proje Özellikleri

Kontrat Kapsamındaki İşler
Mühendislik, Satınalma, İnşaat, Devreye Alma
Müteahhit
ENKA Teknik
İşveren
LİBYA Genel Elektrik Şirketi (GECOL)
Ana Kalemler
Toprak İşleri95.114 m³
Beton31.791 m³
Yapısal Çelik5.300 t
Yerüstü Borulaması253 t
Kablolama206.500 lm
Mekanik Ekipman2.860 t
İzolasyon ve Boya35.520 m²
Binalar11.000 m²
Proje Süresi
Başlangıç Tarihi01.12.2010
Bitiş Tarihi15.11.2017
Süre85 Ay

Konum

Ubari, Libya
PROJEYE ÖZGÜ ZORLUKLAR

Projenin ilk defa Şubat, 2011’de askıya alınması gerekmiştir ve Ekim, 2012’de yeniden başlatılmış olmasına rağmen; Libya’daki siyasi kargaşa nedeniyle Eylül 2014’te fiziksel olarak %98’i tamamlanmışken yeniden askıya alınmıştır.

ENKA, ülkenin devam eden istikrarsız koşullarına rağmen, Libya’nın sadece güney bölgesinde değil, tamamında saha çalışmalarını yeniden başlatan ilk müteahhit olmuştur.

Diğer tedarik edilmiş malzemelerin yanında sahada güvenlik büyük bir sorunken, Libya’nın diğer bölgelerinden lojistiğin sağlanmasının yanı sıra sahanın idare edilmesi de bir sorun oluşturmuştur. ENKA, bölgede geçim kaynağının ve inşaat malzemelerinin yetersizliğine rağmen başarılı bir biçimde, proje için saha çalışmalarını sürdürmeyi başarmıştır.

ENKA’NIN HİZMETLERİNİN KAPSAMI

Proje, Patlama Önleyici parçaları ve tüm santral için (50 km ham petrol boru hattı dâhil olmak üzere) Ubari 640 MW Gaz Türbinli Elektrik Santrali’nin mühendisliğini, inşasını, kurulumu ve devreye sokulması işlemlerini içeren, anahtar teslim bir projedir. Tesisin, Güç Adası 4 ünite Siemens SGT5-PAC 2000E gaz türbini ve SGen5-100A jeneratör takımını içermektedir.

Santral, basit çevrim çalışma modunda çalışmak üzere tasarlanmış ve beslenmiştir; Gaz Türbin Jeneratörünün güvenli ve etkili çalışmasını desteklemek amacıyla tüm Santral Denge sistemleri ile tamamdır.

Diğer Tedarikler ve Hizmetler:

 • Mühendislik, tasarım ve tam proje kapsamı için dokümantasyonu
 • Satın alma ve ulaştırma
 • İnşaat ve montaj işleri (satıcı denetimi dâhil)
 • İşletmeye alma, test etme, başlatma ve devir teslim
 • Tesis çalıştırma & bakım personelinin eğitim hizmetleri
 • Başlangıç Operasyonu yedek parçaları

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER VE BAŞARILAR

2011 Şubat ayında ki zorunlu sebeplerden sonra, ENKA, 2012 Ekim ayında sadece güneyde değil, tüm Libya’da saha aktivitelerine devam eden ilk müteahhit olmuştur.

Galeri

İlgili Projeler

Samawa 750 MW Kombine Çevrim Santrali

Samawa 750 MW Kombine...

Devam Eden Enerji Santralleri...
Bağdat Besmaya 1.500 MW Kombine Çevrim Elektrik Santrali

Bağdat Besmaya 1.500...

Bağdat Enerji Santralleri...
Süleymaniye 1.500 MW Kombine Çevrim Santrali

Süleymaniye 1.500...

Enerji Santralleri Enerji...
Bazyan 500 MW Basit Çevrim Elektrik Santrali Projesi

Bazyan 500 MW Basit...

Enerji Santralleri Enerji...