BAŞVURU FORMU


Genel Kurul Toplantısı için Vekaleten Oy Kullanma Formu nasıl hazırlanmalıdır?

Bir vekil atamak için kullanılmakta olan bu form, kurumsal bir hissedar tarafından düzenleniyorsa, yetkili imza sahipleri tarafından imzalanıp kaşelenmeli ve sunulmalıdır. Bireysel hissedarlar için, form noter tarafından onaylanmalıdır. Vekaleten Oy Kullanma Formları,Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu No: 10, 34349, Beşiktaş İstanbul, Türkiye adresindeki Yatırımcı İlişkileri Bölümüne gönderilmelidir.

Başvuru Formu

İndirin