Güney Kafkasya Boru Hattı Ön Çalışmaları ve Tesisleri

Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP), Şah Deniz gazının Azerbaycan’dan Gürcistan’a ve Türkiye’ye ihracını sağlamak için inşa edilmiş bir doğal gaz boru hattıdır. 42”’lık boru hattı, Bakü yakınlarındaki Sangachal terminalinden başlıyor ve Bakü-Tiflis-Ceyhan güzergâhıyla Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye’ye ulaşıp Türk Gaz Dağıtım Sistemine bağlanıyor. Boru hattının uzunluğu; 443 kilometresi Azerbaycan’da ve 248 kilometresi de Gürcistan’da olmak üzere toplam 691 kilometre olup sistemin tasarım kapasitesi yılda 7 milyar metre küp.

Güney Kafkasya Boru Hattı’nın genişletmesi, Şah Deniz Tam Saha Geliştirme Projesi’nin bir parçasını oluşturuyor. Bu proje; Azerbaycan’dan geçen yeni bir boru hattı döşenmesini ve Gürcistan’da da iki yeni Kompresör İstasyonu ile bir Basınç Düşürme ve Ölçme İstasyonu kurulmasını kapsıyor. Böylece boru hattıyla ihraç edilen gaz hacmi üçe katlanarak yılda 20 milyon m³’ün üzerine çıkarılacak.

ENKA ile ortak girişim ortağı Bechtel, SCP Co. ile imzalamış oldukları sözleşmeyle, projeye ait tüm erken aşama işlerinin yapımını ve Gürcistan 1 & 2 Kompresör İstasyonları ile yine Gürcistan’daki Basınç Düşürme ve Ölçme İstasyonu’nun inşasını taahhüt etmiş bulunuyor. İş kapsamına, 15 km’lik bir Bağlantı Yolu’nun yapımı ve mevcut boru hattı tesislerindeki terk edilmiş imar arazisinin dönüştürülmesi çalışmaları da dâhildir.

Kompresör İstasyonu 1 kapsamındaki işler; 48”lik boru hattının denetlenmesini ve temizlenmesini sağlayan atıcı ve alıcı sistemli pig kovanlarının (Pipeline Integrity Gauges = Boru Hattı Müşiri), gaz tribününden tahrik gören dört kompresörün (21,6 MW), ard soğutucuların, iki adet gaz tribünü jeneratörünün (4,5 MW) ve bir adet yüksek basınçlı havalandırma bacasının kurulumunu içeriyor. Yine; sekiz adet proses binasının, bir giriş-kontrol kulübesinin tüm tedarik, yapım, montaj ve kurulum işleri ile boruların döşenmesi ve ön-çalıştırmalarının yapılması, elektrik tesisatlarının, enstrümantasyonun, iletişim tesisatlarının ve tüm diğer proses ekipmanlarının yine temini ve kurulumu da iş kapsamına dâhil.

Kompresör İstasyonu 2 kapsamındaki işler; gaz tribününden tahrik gören dört kompresörün (20,4 MW), üç adet gaz tribünü jeneratörünün (4,5 MW) ve bir adet yüksek basınçlı havalandırma bacasının kurulumunu içeriyor. Yine; on adet proses binasının tüm tedarik, yapım, montaj ve kurulum işleri ile boruların döşenmesi ve ön-çalıştırmalarının yapılması, elektrik tesisatlarının, enstrümantasyonun, iletişim tesisatlarının ve tüm diğer proses ekipmanlarının yine temini ve kurulumu da iş kapsamına dâhil.

Bechtel ENKA Ortak Girişimi tarafından üstlenilen işler, tüm yapısal çeliklerin temini ve montajı ile tüm borulama işlerine ilişkin montaj çalışmalarının Güney Kafkasya Boru Hattı’na bağlantıları da dâhil olacak şekilde yapımını kapsamaktadır.

Proje Tanımı

Güney Kafkasya Boru Hattı Ön Çalışmaları ve Tesisleri

  • Kısmi Satınalma
  • Boru ve Yapısal Çelik İmalatı
  • İnşaat

Proje Özellikleri

Kontrat Kapsamındaki İşler
Kısmi Satınalma, Boru ve Yapısal Çelik İmalatı, İnşaat
Müteahhit
BECHTEL & ENKA İş Ortaklığı (herbiri %50 payında)
İşveren
South Caucasus Pipeline Company Ltd.
Konsorsiyum
BP (Birleşik Krallık) %28,8, SOCAR (Azerbaycan) %16,7, Petronas (Malezya) %15,5, Lukoil (Rusya) %10, Naftiran Intertrade (İran) %10, TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) (Türkiye) %19
Ana Kalemler

Proses Binalar 21.298 m²
Diğer Binalar 2.626 m²
LER Binası 475 m²
Betonarme İşleri 64.295 m³
Yapısal Çelik 9.363 t
Boru İşleri 5.792 t

Proje Süresi

Başlangıç Tarihi 07.02.2014
Bitiş Tarihi 01.07.2018
Süre 54 Ay

Konum

Tiflis, Gürcistan
[/row]
PROJEYE ÖZGÜ ZORLUKLAR

Projenin çalışma sahalarının konumlarının uzak olması bağlantı yollarının yapımları ve ön yapım işlerinin gerçekleştirilmesi sürerken proje personelinin barınmaları ve inşaat donanımları bakımından ENKA’yı öncü kamplar kurmak durumunda bırakmıştır.

CSG-1 çalışma sahası mevsimsel sellere karşı hassas, yoğun balçıklı killi toprağa sahip geniş, düz ve düzgün profilli pastoral bir arazidir. CSG-2 çalışma sahasının konumu ise Tsalka Gölünün batısında deniz seviyesinden yaklaşık 1.700 m yükseklikte bulunmaktadır. BÖLGE 81 çalışma sahasının konumu ise Gürcistan Türkiye sınırına çok yakın bir vadide bulunmaktadır. CSG-2 ve BÖLGE 81 konumlarında soğuk kış mevsimleri hüküm sürmekte ve yaklaşık 90 gün süreyle arazi kar altında beklemektedir ve uzun yumuşak yaz mevsimleri yaşanmakta ve bölge orta yükseklikte yağmur almaktadır. İnşaat çalışmaları bu mevsimsel zorluklar hesaba katılarak dikkatli bir şekilde planlanmış ve kış şartlarına uydurma önlemlerine başvurulmuş ve gerekli olduğu gibi kesintisiz yürütme planlanmıştır.

ENKA, dikkatlice hazırlanan yönetim planları ve uygulama yöntemleri vasıtasıyla doğal yaşama, çevreye proje etrafındaki yerel halka mümkün olduğunca az aksama yaşatarak çalışacaktır. Geçişi işlerin alanları inşaat işlerinin tamamlanmasının ardından tekrar eski durumlarına getirilecektir.

ENKA’NIN HİZMETLERİNİN KAPSAMI

ENKA hizmetlerinin kapsamında; bütün ilgili ön çalışmalar ve üç faklı konumda iki adet kompresör istasyonunun (CSG-1 ve CSG- 2) ve bir basınç indirgeme ve ölçümleme istasyonunun (BÖLGE 81) inşa işleri yer almaktadır. Ayrıca işlerin kapsamında; Mevcut Milenyum Otobanından CSG-2’ye 15 km uzunluğa sahip bir bağlantı yolunun inşası ve SCP Boru hattı tesisleri içerisinde brownfield düzenleme çalışmaları da yer almaktadır.

CSG-1, 48” boru hattı entegrasyon ölçülerini başlatacak ve alacak bir adet pik kapağından (PIG), dört adet gaz türbini tahrikli kompresörden (21.6 MW) ve iki adet gaz türbin jeneratöründen (4,5 MW) oluşacaktır. Azerbaycan’dan alınacak gazın bir kısmı kompresör türbinleri ve gaz türbin jeneratörleri için yakıt olarak kullanılmak üzere filtrelenecek ve ısıtılacak geri kalan ise SCPX boru hattına ihraç edilmek üzere 50 bara kadar sıkıştırılacaktır. Ayrıca CSG-1 bitişiğindeki MS-72 tesisinde Gürcistan gaz çıkış borusu yerleştirilmiştir. Bu tesiste ayrıca acil durumlar ve bakım amaçlı 80 m yüksekliğe sahip bir adet yüksek basınç havalandırma bacası bulunmaktadır. ENKA işlerinin kapsamında; 8 adet süreç binasının, bir kapı kontrol kulübesinin yapım işleri, boru sistemlerinin kurulumu ve devreye alınması işleri, E&I, Telekom ve bütün süreç donanımları da yer almaktadır.

CSG-2 ise dört adet gaz türbini tahrikli kompresörden (20,4 MW), üç adet gaz türbin jeneratöründen (4,5 MW), son soğutuculardan, acil durumlar ve bakım amaçlı bir adet yüksek basınç havalandırma bacasından ve dizel ve içme suyu depolamak amaçlı iki adet depolama tankından oluşacaktır. CSG-2’nin konumu SCPX Boru hattından sonra bulunduğu ve mevcut SCP boru hattına bağlandığı için pik başlatıcılar/alıcılar içermemektedir. ENKA işlerinin kapsamında; 10 adet süreç binasının yapım işleri, boru sistemlerinin kurulumu ve devreye alınması işleri, E&I, Telekom ve bütün süreç donanımları ve bir kapı kontrol kulübesinin ve operasyon aşaması için barınak yapısının inşa işleri da yer almaktadır.

BÖLGE 81 ise BÖLGE 80 olarak bilinen mevcut SCP PRMS tesisine bir eklenti olacaktır. Dört adet kür havuzu ısıtıcısından ve Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattına (TANAP) bağlanacak olan bir adet pik başlatıcıdan oluşacaktır. Tamamlanmasının ardından BÖLGE 81 mevcut BÖLGE 80 tesisi ile birleşecektir.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER VE BAŞARILAR
  • 6,5 milyon adam saat kayıp iş günlü kaza olmadan tamamlanmıştır (Kasım 2016 itibariyle)
  • Bu proje ile yeni bir güney bölgesi gaz koridorunun açılmasıyla Avrupa pazarlarına gaz temini ve enerji güvenliği arttırılacaktır
  • Bu sözleşmeye dayalı proje için en yüksek güvenlik, kalite ve çevre standartları kullanılmaktadır
  • %70 yerel katılım sağlanmıştır.

Galeri

İlgili Projeler

FGP – WPMP – Merkezi Şalt Sahası Mekanik, Elektrik ve Enstrümantasyon Montaj İşleri

FGP – WPMP...

Kazakistan Petrol, Gaz...
EPC-3 Adasında İnşaat, Mekanik, Elektrik & Devreye alma işleri

EPC-3 Adasında İnşaat,...

Kazakistan Petrol, Gaz...
FGP – Kargo Ulaşım Rotası Kanal İşleri – Hazar Denizi

FGP – Kargo...

Kazakistan Petrol, Gaz...
FGP 3GP Mekanik, Elektrik ve Tesisat Montaj İşleri

FGP 3GP Mekanik,...

Devam Eden Kazakistan...