• 001
 • 002
 • 003
 • 004

Najybia 500 MW Doğalgaz Türbinli Elektrik Santrali

Basra yakınlarındaki Najybia Elektrik Santrali Projesi, Irak Cumhuriyeti Elektrik Bakanlığı’nın, hiç bir yatırımın gerçekleştirilemediği 25 yıllık savaş süreci sonrasında ülkede hızla artan enerji talebini karşılayabilmek için elektrik üretim kapasitesini artırmak amacıyla geliştirdiği ve uygulamaya koyduğu mastır planın bir parçasıdır.

ENKA’nın üstlendiği proje, 4 x 125 MW’lık Elektrik Üretim Tesisi’nin biri ağır fuel oil, diğer ikisi de doğalgaz ve hafif destile yakıt olmak üzere üç ayrı tür yakıtla basit çevrim işletim modunda çalıştırılabilecek şekilde, yanmalı gaz türbini jeneratör ünitesinin de güvenli ve efektif bir biçimde çalıştırılabilmesi için gerekli bilumum yan ve yardımcı sistem ve ekipmanlarla (BOP) birlikte komple yapımı için gereken tüm mühendislik, satınalma, inşaat, çalıştırma ve işletmeye alma hizmetlerinin sağlanmasını kapsıyordu.

Projenin dört (4) GE Frame 9E Gaz Türbin Jeneratör Setinden her biri mal sahibi tarafından ücretsiz bir şekilde sunulmuş ve şantiyeye teslim edilmiştir.

Proje Tanımı

Najybia 500 MW Doğalgaz Türbinli Elektrik Santrali

 • Mühendislik
 • Satınalma
 • İnşaat
 • Devreye Alma
 • Başlangıç

Proje Özellikleri

Kontrat Tipi
Anahtar Teslim
Kontrat Kapsamındaki İşler
Mühendislik, Satınalma, İnşaat, Devreye Alma ve Başlangıç
İşveren
Elektrik Bakanlığı, Irak Cumhuriyeti
Ana Kalemler
Toprak İşleri119.000 m3
Beton102.000 m3
Kazık69.000 lm
Yapısal Çelik1.600 t
Yerüstü Borulaması1.600 t
Kablolama858.000 lm
Mekanik Ekipman9.400 t
İzolasyon ve Boya70.000 m²
Binalar6.638 m²
Proje Süresi
Başlangıç Tarihi01.05.2013
Bitiş Tarihi01.05.2015
Süre24 Ay

Konum

Basra, Irak
PROJEYE ÖZGÜ ZORLUKLAR

Najybia Elektrik santralinin ülkede giderek artan elektrik talebini karşılaması ve Irak Halkı için kesintisiz elektrik sağlaması beklenmektedir. Bölgedeki altyapı eksikliği ve güvenilir doğal gaz tedarikinin olmayışı nedeniyle Santral, işleyişinin sürekliliğinin sağlanması için üç farklı tür yakıt ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır. İki sıvı yakıt için depolama ve dağıtım sistemleri ENKA tarafından dikkatli bir şekilde uygun tasarım payları ve yedekleme gereksinimleri ile birlikte tasarlanmıştır.

Proje şantiyesi Şattülarap nehri kıyılarında nispeten yüksek nüfuslu bir bölgede olan; Basra ilinin kuzey kısmında bulunmaktadır. ENKA faaliyetlerini gerçekleştirirken herhangi bir itilafı önlemek adına yerel halkla başarılı bir şekilde kültürel ilişkiler kurmuş ve komşularıyla iyi ilişkiler geliştirmiştir.

Projenin konumu  ve yaz aylarındaki yüksek sıcaklıklar, işgücü 1.400 kişiye ulaşan proje için daha önce az rastlanmış zorluklar ortaya çıkartmıştır. ENKA, iyi bir konaklama imkanının sağlanması da dahil olmak üzere güvenli ve yüksek kalitede bir şantiye kurmuş ve geliştirmiş olup yine yüksek kalitede iaşe hizmetleri sağlamıştır. ENKA, proje dönemi boyunca proje bölgesi etrafındaki çevrenin ve yerel halkın da dahil olmak üzere, işgücünün ve müşterisinin emniyetini sağlamak için sağlam bir güvenlik ve emniyet yaklaşımı geliştirmiş ve uygulamıştır.

Proje şantiyesi Şattülarap nehrinin kıyılarında olup su kanalları ile çevrelenmiştir. Zayıf toprak koşulları, temeller için kayda değer temel kazısı miktarlarını gerekli kılmıştır. Mühendislik, Tedarik ve İnşaa Sözleşmesinin bir parçası olarak, ENKA Grup firması  Kasktaş ile birlikte toplam uzunluğu 65.000 metreyi aşan Ø 800mm’lik temel kazıkları yerleştirilmiştir.

ENKA’NIN HİZMET KAPSAMI

ENKA götürü usulü, anahtar teslim temelinde kurum içi kaynakları kullanarak proje için temel mühendislik, detay mühendisliği, tedarik, inşa, işletmeye alma, devreye sokma ve performans testi aktivitelerini kendisi gerçekleştirmiştir. ENKA tarafından sağlanan hizmetlerin kapsamı spesifik olarak; santralin temel ve detaylı tasarımı ve mühendisliğinin tamamlanması, tüm yardımcı santral sistemleri ve ekipmanlarının sağlanması, Gaz Türbin Jeneratörü temelleri ve inşaat çeliği de dahil olmak üzere tüm inşaat işleri, yakıt gaz tedariki ve düzenleme istasyonu, tüm Ağır Yakıt (ham, işlenmiş, onaylanmış) ve Hafif Destile Yakıt tankları (2 adet x 9.050 m³, 2 adet x 4.540 m³, 2 adet x 1.125 m³, 2 adet x 3.245 m³ çelik tanklar), tahliye, ölçüm ve yakıt işleme sistemleri, Yardımcı Kazan Sistemi, yükseltici trafolu 400 kV ve 132 kV Gaz Yalıtımlı Trafo Sistemleri, yardımcı trafoları bulunan MV ve LV (Yüksek ve Düşük Voltajlı) trafo merkezleri, cihaz ve santral hava tedariki sistemleri, Kör Başlangıç (Black Start) ve Acil Dizel Jeneratörleri, yangın korunumu tespiti, alarmı ve söndürme sistemleri, su depolama, işleme öncesi ve mineralsizleştirme santrali, atık toplama ve arıtma sistemi, piller ve UPS sistemi, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) sistemleri, gezer köprü vinci ve bakım vinci, elektrik santrali dağıtılmış kontrol sistemi (DCS), bütün boru tesisatı ve cihazlama, mekanik ve elektrik inşaa aktiviteleri, tüm inşaat ve yapı işleri, yedek parçaların temini ve santralin işletmeye alınması ve hizmete sokulmasıdır. ENKA bunlara ek olarak santrali işletecek ve idame edecek olan Operasyon & Bakım personeli için eğitimler de sağlamıştır.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER VE BAŞARILAR
 • 1 milyon insan-saat kayıp iş günlü kaza olmadan tamamlanmıştır
 • Doğrudan proje insan-saatlerinde Iraklı katılımı %40 oranında gerçekleşmiştir
 • Projenin planlanan zamanda tamamlanması ile Basra’da yaşayan Irak Halkı ve ulusal şebeke için sağlanan günlük elektrik saati miktarında artış sağlanmıştır
 • Savaş sonra dönemde Irak Hükümeti’nin en büyük enerji yatırımlarının (Mega Yatırım) bir parçası olarak hayata geçirilmiştir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Santral TipiBasit Çevrim Elektrik Santrali
Kapasite500 MW
YakıtFuel Oil
Kurulum4 x 125 MW
Gas Turbine GeneratorGeneral Electric, Birim : 4 Set, Model: 9E Model, Oran / Birim: 125 MW

Galeri

İlgili Projeler

Samawa 750 MW Kombine Çevrim Santrali

Samawa 750 MW Kombine...

Devam Eden Enerji Mühendisliği...
Bağdat Besmaya 1.500 MW Kombine Çevrim Elektrik Santrali

Bağdat Besmaya 1.500...

Bağdat Enerji Mühendisliği...
Süleymaniye 1.500 MW Kombine Çevrim Santrali

Süleymaniye 1.500...

Enerji Mühendisliği...
Bazyan 500 MW Basit Çevrim Elektrik Santrali Projesi

Bazyan 500 MW Basit...

Enerji Santralleri Enerji...