• 001
  • 002
  • 003

Oued Athmania Barajı ve Su Arıtma Tesisi

ENKA Oued Athmania Baraj projesini 2002 yılının Ağustos ayında başlamış ve Nisan 2007’de tamamlamıştır. Projenin kapsamında hidrolik, elektrik ve kontrol teçhizatlarının tasarımları, satın alınmaları, inşaat ve devreye alınmaları işlerinin yanı sıra inşaat mühendisliği hizmetleri de yer almaktadır. Baraj gölünün konumu Doğu Cezayir bölgesindeki Mila vilayetindeki Constantine şehrinin otuz kilometre kuzey batısında bulunmaktadır ve içme suyu ve tarım sulama suyu taleplerinin hızla arttığı Batna, Kenchela, Mila, Oum El Bouaghi, Constantine ve Jijel gibi altı şehre yönelik Beni Haroun ve Bou Siaba’dan toplanacak suyun transfer edilmesini hedefleyen ve “Beni Haroun Transferi” olarak adlandırılan büyük projenin bir parçasıdır. Baraj 44 m yüksekliğe ve 630 m uzunluğa sahip olup rezervuar kapasitesi 33.600.000 m3. Kombine bir betonarme tüneli ve 313 m uzunluğa sahip bir derivasyon koridoru bulunmaktadır. Bu derivasyon koridoru saniyede maksimum 60 m3 bir akış oranında suyu boşaltabilmektedir. Boru hattı kapasitesi içme suyu için saniyede 4 m3, sulama suyu için ise saniyede 2,5 m3′tür.

Su Arıtma Tesisinin inşası için 2004 yılının Aralık ayında ENKA ve Degremont (Fransa) konsorsiyumu sözleşme imzalamıştır. ENKA’nın inşaat işleri kapsamında; Su Arıtma Tesisinin tasarımı, malzeme temini, inşaat ve yapı işlerine ilave olarak yapıların sızıntı testleri yer almaktadır. Ayrıca ENKA işleri kapsamında; ham su besleme boru hattının tasarımı, temini, inşası ve devreye alınması işleri de yer almaktadır. İnşaatın ilk su temin aşaması 2005 yılının Şubat ayında başlamış olup 2006 yılının Aralık ayında tamamlanmıştır. Son kademe ise programlandığı üzere 2007 yılının Eylül ayında tamamlanmıştır. Bu tesis günde 270.000 m3 su arıtma kapasitesine sahiptir.

Proje Tanımı

Oued Athmania Barajı ve Su Arıtma Tesisi

  • Mühendislik
  • Satın alma
  • İnşaat

Proje Özellikleri

Kontrat Kapsamındaki İşler
Mühendislik, Satın alma, İnşaat
Müteahhit
ENKA – Degremont Konsorsiyumu
İşveren
Ministry of Water Resources – National Agency of Dams
Ana Kalemler
Baraj  Yüksekliği (m) x Uzunluk (m)44  x 630
Kazı (Baraj)1 million m3
Dolgu (Baraj)2 million m³
Beton (Baraj)30,000 m³
Delme ve enjeksiyon (Baraj)40,000 m
Kazı (Su Arıtma Tesisi)255,000 m3
Dolgu (Su Arıtma Tesisi)205,000 m3
Zemin iyileştirmesi (Su Arıtma Tesisi)10,500 m
Kazık çakma (Su Arıtma Tesisi)1,000 m
Beton (Su Arıtma Tesisi)50,000 m3
Nervürlü çelik (Su Arıtma Tesisi)5,500 tons
Kalıp (Su Arıtma Tesisi)94.000 m2
Su boru hattı (Su Arıtma Tesisi)500 m
Çelik boru (Su Arıtma Tesisi)1.600 mm
Proje Süresi
Başlangıç Tarihi01.08.2002 (Baraj)

20.12.2004 (Su Arıtma Tesisi)

Bitiş Tarihi01.04.2007 (Baraj)

14.09.2007 (Su Arıtma Tesisi)

Süre57 Ay (Baraj)

33 Ay (Su Arıtma Tesisi)

Konum

Oued Athmenia, Konstantin, Cezayir
PROJEYE ÖZGÜ ZORLUKLAR
  • Bölgedeki toprak yüksek yoğrulabilirlikli kilden oluşmakta olup doğal koşullar altında teknik özelliklere göre bunun bir toprak hafriyatı setinde dolgu maddesi olarak kullanılması imkansız bir durum teşkil etmiştir. Bu nedenle, özel işleme metodu geliştirilmiş ve hafriyat dolgusunda kili kullanmak için mühendisler tarafından kullanılmıştır.
ENKA’NIN HİZMETLERİNİN KAPSAMI

Oued Athmenia Baraj Projesi kapsamında hidrolik, elektrik ve kontrol teçhizatlarının tasarımları, satın alınmaları, inşaat ve devreye alınmaları işlerinin yanı sıra inşaat mühendisliği hizmetleri de yer almaktadır. Ana iş kapsamı; 1 milyon m3′lük kazı, 2.4 milyon m3′lük dolgu, 30.000 m3 beton, 40.000 metre delme ve enjeksiyon işleminden meydana gelmektedir.

Su arıtma tesisi işi, 2004 yılı Aralık ayında ENKA ve Degremont (Fransa) konsorsiyumuna verilmiştir. ENKA’nın inşaat işlerinin kapsamında detaylı tasarım, malzeme tedariği, yapıların sızıntı testleri dahil Su Arıtma Tesisinin inşaat ve yapısal inşasından oluşmuştur. Ham su tedariği boru hattı tasarım, tedarik, montaj ve hizmete sokulması işi de ENKA’nın faaliyet alanına dahil edilmiştir. Ana iş kapsamı, 255,000 m3 kazı, 205.000 m3 dolgu, 10,500 m zemin iyileştirmesi, 1,000 m kazık çakma, 50.000 m3 beton, 5,500 bin ton nervürlü çelik, 94,000 m2 kalıp ve 1,600 mm yarıçaplı çelik boruların olduğu 500 metrelik işlenmemiş su boru hattı oluşturmuştur.

Baraj Yüksekliği (m) x Uzunluk (m)44 x 600
Tünel Bölümü (mxm) x uzunluk (m)7.5 x 5.5 x 270
Bölümü (mxm) x uzunluk (m)3.25 x 3.25 x 600
MilÇapı (m) x Derinlik (m)Çap 2.6 x 25
BoşluklarBoyutu (mxmxm)15 x 25 x 12
Depth (m)Length (m)870
Şaft KaplamaDerinliği (m)25
Basınç Tünelleri Çelik Üst DolgusuÇapı (m) x Uzunluk (m)Çap 2.7-2.4-1.6 x 184

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER VE BAŞARILAR
  • Beni Haroun ve Bou Siaba’dan içme suyu ve tarımsal sulama suyuna olan talebin an itibariyle arttığı Batna, Kenchela, Mila, Oum El Bouaghi, Constantine ve Jijel olmak üzere altı şehre ihtiyaç duyulan daha fazla suyu temin etmiştir.

Galeri

İlgili Projeler

Namakhvani HES Cascade Projesi

Namakhvani HES Cascade...

Altyapı ve yol işleri...
Oued Athmania Barajı ve Su Arıtma Tesisi

Oued Athmania Barajı...

Altyapı ve yol işleri...
Berke Barajı

Berke Barajı

Adana Altyapı ve yol...
Bekhme Barajı

Bekhme Barajı

Altyapı ve yol işleri...