• 001
 • 002
 • 003
 • 004

West Qurna 2 Doğal Gaz İşleme, Elektrik Üretim & Dağıtım Projesi

West Qurna 2, Irak’ın güneyinde bulunan ve çıkarılabilir rezervlerinin 13 milyar varil olduğu tahmin edilen devasa bir petrol sahasıdır. Bu devasa petrol sahasının geliştirilmesi için 2009’da açılan ihaleyi LUKOIL önderliğindeki bir konsorsiyum kazandı.

LUKOIL, kontrolündeki tüm petrol üretim tesislerine elektrik enerjisi sağlamak için, petrol sahasını geliştirme işlerinin bir parçası olarak bir Gaz Türbinli Elektrik Santrali inşa ettirmeye karar verdi.

Bu 3 x 42 MW’lık Basit Çevrim Elektrik Santralı ve Elektrik Dağıtım Proj­esi kapsamındaki mühendislik, satınalma, inşaat ve işletmeye alma işlerinin yapımını LUKOIL Aralık 2011’de ENKA’ya ihale etti.

Tesisin spesifik üniteleri arasında; her bir 42 MW’lık üç (3) adet GE MS6001B çift yakıtlı – basit çevrimli – ağır görev gaz türbin jeneratörü, bir adet (45.000 Nm3/saat kapasiteli) yakıt gazı işleme tesisi ve bir basınçlandırma sistemi ile birlikte yakıt gazı tampon deposu, bir sıvı yakıt boşaltma, depolama ve dağıtım sistemi, 33kV/132kV’lık gaz yalıtımlı anahtarlama düzeneği (GIS), güç yönetim sistemi, bir su arıtma tesisi, yangın söndürme ve yangından korunma sistemleri, altyapı şebekeleri, bunlarla bağlantılı olan tüm yan ve yardımcı sistem ve ekipmanları (BOP), binalar ve altyapı yer almaktaydı.

Malzeme tedarikine yönelik çalışmalar ile inşaat işleri ve mekanik tesisat ile elektrik tesisatı ve enstrümantasyon işlerinin büyük bir kısmı 2013 yılı içerisinde gerçekleştirildi. Geçici olarak ön-işletmeye alma ve akabinde de nihai olarak işletmeye alma faaliyetleri Eylül 2013’te başladı ve tesise ilişkin mekanik işlerin bitirilmesi aynı yılın sonu itibariyle gerçekleşti. Proje, 2014 yılı Mayıs ayında performans testlerinden ve güvenilirlik deneme çalıştırmasından başarıyla geçtikten sonra Temmuz 2014’de geçici kabulü yapıldı.

Proje Tanımı

West Qurna 2 – Doğal Gaz İşleme, Elektrik Üretim & Dağıtım Projesi

 • Mühendislik
 • Satın alma
 • İnşaat
 • Test & Ön Devreye Alma
 • Başlangıç

Proje Özellikleri

Kontrat Tipi
Götürü Usulü, Anahtar Teslim
Kontrat Kapsamındaki İşler
Mühendislik, Satın alma, İnşaat, Test & Ön Devreye Alma, Başlangıç
İşveren
Irak Petrol Bakanlığı
Operator
Lukoil Mid-East Limited
Müteahhit
ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.
Ana Kalemler
Toprak İşleri120.000 m³
Beton32.000 m³
Yapısal Çelik600 t
Yerüstü Borulaması300 t
Kablolama385.000 lm
Mekanik Ekipman5.250 t
Binalar3.200 m²
Proje Süresi
Başlangıç Tarihi20.12.2011
Bitiş Tarihi01.07.2014
Süre31 Ay

Konum

Basra, Irak
PROJEYE ÖZGÜ ZORLUKLAR

Santralın devasa petrol sahasına elektrik sağlayan yegâne kaynak olacağı dikkate alınarak Proje, tesise yönelik olası tehlike ve tehditlerin önceden belirlenebilmesi için, standart elektrik santrallerine kıyasla çok daha yüksek düzeyli operasyonel algılama / istihbarat ve güvenilirlik özelliklerine sahip olacak şekilde tasarlandı. Tesisin tasarımında, uygun güvenlik payları ve son derece katı tasarım koşulları ve düşük toleranslar öngören son derece sıkı petrol ve gaz standartları ve şartnameleri (API) esas alındı

Bu proje, çiftçiler tarafından ekilip biçilen bir çiftlik arazisinden başlamıştır. ENKA işlerini yürütürken herhangi bir anlaşmazlıktan sakınma gayesiyle yerel halkla kültürel bağlar kurmayı ve komşu köylerle iyi komşuluk ilişkileri geliştirmeyi başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir. Bu santralin konumu 400 kbpd üretim kapasitesine sahip Merkezi İşleme Tesisinin (CPF) yanında bulunmakta olup bu CPF tesisinin devreye alınması sürecinde inşaat çalışmaları yüksek hidrokarbon ortamında kısmi olarak devam etmiştir.

Uzak konumu ve yaz aylarındaki yüksek sıcaklıklar projenin zirve dönemlerinde 1000 kişiye kadar çıkan proje işgücü için çok büyük zorluklara neden olmuştur. ENKA, eğlence olanaklarına sahip iyi bir kampı da içine alan kaliteli ve güvenli bir şantiye alanı kurmuş ve yüksek kalitede yiyecek içecek hizmeti sunmuş ve bunları sürdürmüştür. ENKA, proje bölgesinin etrafındaki çevreyi ve yöre halkını ayrıca iş gücümüzü ve müşterimizi korumak için sağlam bir güvenlik ve emniyet planı geliştirmiş ve bunu proje süresince uygulamıştır. Bu proje 3,6 milyon insan-saat kayıp iş günlü kaza olmadan tamamlanmıştır ki bu da alınan tedbirlerin etkili olduğunu göstermektedir.

15 bin tonun üzerinde proje malzemesi ve donanımı yoğun bir liman olan Umm Qasr limanı ve kısmen kuzey yolları kullanılarak çalışma sahasına taşınmıştır. Büyük çaplı yüklerin başarılı bir şekilde nakliyeleri için çok önemli planlama ve güzergâh araştırmalarının gerçekleştirilmesi bir mecburiyet olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca Irak’ın sürekli değişen gümrük düzenlemeleri ve gümrük işlemlerindeki bürokrasi de büyük güçlükler dayatmıştır. ENKA, nakliyatçılarla veya gümrük yetkilileriyle herhangi bir sorun yaşamadan titiz planlama ve kanun ve düzenlemelere sıkı sıkıya bağlı kalarak bütün proje kargolarını gümrüklerden çekilmesini başarıyla gerçekleştirmiştir.

ENKA’NIN HİZMETLERİNİN KAPSAMI

ENKA, üstlendiği sözleşme kapsamında; projeye ilişkin tüm genel mühendislik tasarımı ve projelendirme, ayrıntılı mühendislik tasarımı ve projelendirme, satınalma, inşaat, çalıştırma, performans testi ve işletmeye alma işlerini baştan-sona anahtar teslimi götürü fiyat esasına göre şirket içi kaynaklarını kullanarak yaptı. Santrale özgü içerik kapsamında; ISO standartlarında her biri 42 MW olan üç (3) adet GE MS6001B Ağır Hizmet Tipi Çift Yakıtlı Gaz türbin Jeneratörü- Basit Çevrim; bir adet 132 kV Gaz Yalıtımlı Trafo şalt cihazı komple seti; bir adet 33 kV Gaz Yalıtımlı şalt cihazı komple seti; bir adet 6,6 kV Hava Yalıtımlı şalt cihazı komple seti; yükseltici ve düşürücü elektrik trafoları; bir adet kör başlangıç (black start) sistemi, PMS (Enerji Yönetim Sistemi); bir Merkezi Elektrik Kontrol Dairesini; bir Gaz İşleme Tesisini (45,000 Nm³/saat kapasiteye sahip) ve gaz türbinlerinde herhangi bir kesinti ya da yük düşüşüne sebep olmadan otomatik yakıt geçişi sağlamak amacıyla yakıt gaz tampon belleği de dâhil olmak üzere bir sıkıştırma sistemi; sıvı yakıt tank deposu ve transfer sistemi; bir su arıtma tesisi; yangınla mücadele ve yangın koruma sistemleri, destek şebekeleri; bir bakım atölyesini de içine alan bütün ilgili binalar, sert ve yumuşak çevre düzenleme de dâhil olmak üzere bütün yollar ve diğer asfaltlanmış alanlar; bütün güvenlik çitlerin, kapılar ve giriş kontrol kulübesi, CCTV kameraları ve çevresel aydınlatma işleri yer almaktadır. Ayrıca, ENKA bütün bu faaliyetlere ilave olarak santrali çalıştıracak ve idame ettirecek olan Operasyon & Bakım personeli için eğitimler sağlamıştır.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER VE BAŞARILAR
 • 3,6 milyon insan-saat kayıp iş günlü kaza olmadan tamamlanmıştır
 • Doğrudan proje insan saatlerinde Iraklı katılımı %40 oranında gerçekleşmiştir
 • Endüstri alanında çok az tecrübeli olan veya hiç tecrübesi olmayan birçok yerel işçi sağlanan eğitim olanakları ile verimli ustalar haline dönüştürülmüştür
 • Doğrudan istihdam edilen personel ve alt yükleniciler arasında sağlık, güvenlik, çevre, emniyet ve kalite konularına ilişkin bilinç artırılmıştır
TEKNİK ÖZELLİKLER
Santral tipiBasit Çevrim Elektrik Santrali
Kapasite126 MW
YakıtDoğal Gaz, Yedekleme : Dizel
Kurulum Yapısı3 x 42 MW
Gas Turbine GeneratorGeneral Electric, Birim: 3 Sets, Model: MS6001B API-Class Heavy Duty, Oran / Birim : 42 MW

 

Galeri

İlgili Projeler

Yağlı Atık Su Arıtma Tesisi

Yağlı Atık Su...

Basrah Devam Eden Enerji...
FGP – WPMP – Merkezi Şalt Sahası Mekanik, Elektrik ve Enstrümantasyon Montaj İşleri

FGP – WPMP...

Kazakistan Petrol, Gaz...
EPC-3 Adasında İnşaat, Mekanik, Elektrik & Devreye alma işleri

EPC-3 Adasında İnşaat,...

Kazakistan Petrol, Gaz...
FGP – Kargo Ulaşım Rotası Kanal İşleri – Hazar Denizi

FGP – Kargo...

Kazakistan Petrol, Gaz...