• 001
 • 002
 • 003
 • 004

Süleymaniye 1.500 MW Kombine Çevrim Santrali

MGH – Mass Group Holding Ltd. şirketi Süleymaniye Elektrik Santrali’nin basit çevrimden kombine çevrime dönüştürülmesi için 2013’te ENKA ile Mühendislik, Satınalma, İnşaat ve Devreye Alma (EPCC) sözleşmesi imzaladı.

Mevcut Süleymaniye Doğalgazlı Basit Çevrim Elektrik Santrali, MGH – Mass Group Holding Ltd. şirketi tarafından sekiz adet GE – 9E gaz türbiniyle kapasitesi 1.000 MW’a çıkacak şekilde geliştirilmişti.

GE tarafından imal edilen buhar türbinleri kullanılarak yapılan kombine çevrim gaz türbini dönüşümü, tesise 500 MW daha kurulu güç katarak toplam kapasitesinin 1.500 MW’a çıkmasını sağladı.

Süleymaniye Kombine Çevrim Elektrik Santrali, ana yakıtı doğalgaz ve ikincil yakıtı da dizel olmak üzere iki farklı yakıtla çalıştırılabilecek ve mevcut Süleymaniye Doğalgazlı Elektrik Santrali’nin ürettiği egzoz ısısını da kullanabilecek şekilde tasarlandı.

Proje Tanımı

Süleymaniye 1.500 MW Kombine Çevrim Santrali

 • Mühendislik
 • Satın alma
 • İnşaat
 • Test & Ön Devreye Alma
 • Devreye Alma
 • Başlangıç

Proje Özellikleri

Kontrat Tipi
Götürü Usulü, Anahtar Teslim
Kontrat Kapsamındaki İşler
Mühendislik, Satın alma, İnşaat, Test & Ön Devreye Alma, Devreye Alma, Personel Eğitimleri
İşveren
MGH – Mass Group Holding Ltd.
Müteahhit
ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.
Ana Kalemler

Toprak İşleri260.000 m³
Beton45.000 m³
Yapısal Çelik5.800 t
Yerüstü Borulaması2.000 t
Kablolama1.100.000 lm
Mekanik Ekipman 36.000 t
İzolasyon ve Boya 52.000 m²
Binalar 6.500 m²

Proje Süresi

Başlangıç Tarihi01.07.2013
Bitiş Tarihi27.07.2016
Süre37 Ay


Konum

Süleymaniye, Irak
PROJEYE ÖZGÜ ZORLUKLAR

Bu projenin kapsamında terkedilmiş endüstri bölgesi koşulları altında basit çevrim olarak çalışan bir elektrik santralinin kombine çevrim elektrik santraline dönüştürülmesi işleri yer almaktadır. ENKA, kararsız şebeke koşullarında çalışmasına rağmen özenle oluşturulmuş kontrol mekanizması uygulayarak şebekenin santral üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeyi başarmıştır.

Projenin en büyük zorluklarından birisi de bölgede yaşanan büyük sivil kargaşa altında çalışmak olmuştur. Ayrıca ENKA, bu güçlüklerle mücadele edebilmek için dikkatli bir şekilde planlama ve savunma koruma önlemleri vasıtasıyla risk engellemeye dayalı katı bir güvenlik ve emniyet planı hazırlamış ve bunu uygulamıştır. Güvenlik yaklaşımımız iyi ilişkilerden, tehlikenin engellenmesi, tespiti ve geciktirilmesi yoluyla riskleri azaltacak karşı önlemlerin alınmasını ve herhangi bir olay durumunda da her zaman kullanıma hazır bir tahliye planından oluşmaktadır.

Bu yaklaşım sayesinde ENKA, potansiyel risk faktörlerini en aza indirmeyi başarmış ve öngörülen sözleşme takviminde herhangi bir aksamaya mahal vermeksizin çalışmalarını sürdürmüştür.

Zaman zaman yaşanan olaylardan dolayı çalışma sahası alanına nakliye yapılmasında aksaklık yaşanması ve yüksek personel değişim oranları ENKA’nın yeni işgücü için birçok defa başvuruda bulunmasına ve vize almasına neden olmuştur. Benzer bir şekilde bir ABD mühendislik alt yüklenicisi, Avrupalı ve Japon tedarikçiler güvenlik endişelerinden dolayı mühendislerinin çalışma sahasına gitmelerine sınır getirmişlerdir. ENKA tüm bu sorunları ekibinin proje başarısına olan adanmışlığı, kapsamlı planlama ve dikkatli bir istihdam programı uygulaması sayesinde ve projenin yürütülmesindeki her aşamasında yeterli gerekliliği yerine getirerek aşmayı başarmıştır.

Projenin yürütülmesi esnasında alternatif taşıma çözümleri üretilerek, zamanında ve doğru kararlar alınarak ve sık sık değişen Irak Gümrük düzenlemelerine uyum sağlanarak esnek lojistik yönetimi yaklaşımı kullanılmıştır.

ENKA’NIN HİZMETLERİNİN KAPSAMI

Bu sözleşme kapsamındaki büyük çaplı ana işler; basit çevrim santralini 4x4x1’lik bir konfigürasyona sahip iki blokluk bir kombine çevrimli bir santraline dönüştürmek için gerekli olan sekiz adet Isı Geri Kazanımlı Buhar Jeneratörünün, iki adet nominal oranlı 250’şer MW’lık GE buhar türbini jeneratörünün, iki adet jeneratör yükseltme (GSU) trafosunun, iki adet 40 hücrelik hava soğutmalı kondenser sisteminin ve tüm diğer yan ve yardımcı sistem ve ekipmanların (BOP) tasarım, mühendislik, satınalma, sevkiyat/teslimat, inşaat, kurulum, tesisat, test, ara bağlantı, çalıştırma, geçici olarak ön-işletmeye alma, nihai olarak işletmeye alma işlerini ile istenilen net çıktı değerlerinde kalınarak enterkonnekte şebekeye paralel işletimin nasıl yapılacağının gösterilmesi, performans testlerinin yapılması, işletim & bakım elkitaplarının hazırlanması ve işletim & bakım personeline derslik ortamında eğitim verilmesini kapsıyordu. Ayrıca işlerin kapsamında; Elektrik Bakanlığı tarafından yapılacak dâhili bağlantı noktasının kör ucu yapısında bir de 400 kV’lık şalt alanı yer almaktadır.

Projenin zirve dönemlerinde ENKA iş gücü 1.285 çalışana kadar çıkmıştır. Ayrıca ENKA, tesisin operasyon ve bakımından sorumlu personele Operasyon & Bakım eğitimleri de sağlamıştır.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER VE BAŞARILAR
 • Süleymaniye Kombine Çevrim Elektrik Santrali Projesi çoğunlukla doğal gaz ve yedek olarak da dizel yakıt olmak üzere iki çeşit yakıt ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Dizel yakıt tesise tanker kamyonları ile taşınırken, doğal gaz Khor Mor doğal gaz sahasından boru hatları ile ulaştırılmaktadır. Daha sonra dizel yakıt türbinler için kullanılmadan önce arıtılmakta ve işlenmektedir.
 • 3 milyon adam-saat kayıp iş günlü kaza olmadan tamamlanmıştır.
 • 2017 ENR Küresel En iyi Proje Ödülü’nü kazandı. Proje, ‘‘Enerji ve Endüstriyel Proje’’ kategorisinde ödül aldı.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Santral TipiKombine Çevrim Elektrik Santrali
Kapasite1.500 MW
YakıtDoğal Gaz, Yedekleme : Dizel
Kurulum2x(4x4x1)
Steam Turbine GeneratorGenerator General Electric, Birim: 2 Set, Model: C7, Oran / Birim: 252 MW
HRSGCMI, Birim: 8 Set, Tip: Vertical – Natural Circulation Cold Casing
Cooling TypeAir Cooled Condenser, GEA, Birim: 2 Set, Tip : 40 Hücreli

Galeri

İlgili Projeler

Samawa 750 MW Kombine Çevrim Santrali

Samawa 750 MW Kombine...

Devam Eden Enerji Mühendisliği...
Bağdat Besmaya 1.500 MW Kombine Çevrim Elektrik Santrali

Bağdat Besmaya 1.500...

Bağdat Enerji Mühendisliği...
Süleymaniye 1.500 MW Kombine Çevrim Santrali

Süleymaniye 1.500...

Enerji Mühendisliği...
Bazyan 500 MW Basit Çevrim Elektrik Santrali Projesi

Bazyan 500 MW Basit...

Enerji Santralleri Enerji...