• 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 008

Tengiz Petrol Sahasının Geliştirilmesi

ENKA ile Bechtel’in oluşturdukları ortaklık 1993’ten bu yana Kazakistan’ın batı bölgelerinde çok sayıda geniş kapsamlı inşaat ihalesi kazandı ve bunları başarıyla sonuçlandırdı. Bechtel-ENKA Ortak Girişimi’nin bir parçası olarak ENKA birçok büyük çaplı projeye imza attı; bunların arasında Darboğaz Giderme ve Verimlileştirme Projesi ile Program 12, Tank Çiftliği ve Train 5 Tesisi (Brülör Gaz Kontrol Hattı 5) Projeleri de yer alıyor. Tüm bu projeler petrol sahasının mevcut üretim imkânlarının geliştirilmesine ve kapasitesinin artırılmasına katkı sağladı. Ağustos 2008 öncesinde ENKA, Bechtel ile birlikte Tengizchevroil için İkinci Nesil Üretim Projesi (SGP) ile Kükürtlü Doğal Gaz Enjeksiyon Projesi’ni (SGI) de gerçekleştirmişti. 


ENKA ile Bechtel, yine bu projeler kapsamında; mevcut tesisteki ve kuyubaşı sahalarındaki modernizasyon, yenileme, modifikasyon ve toparlama çalışmaları ile yeni kuyu sahası akış hattı sistemleri ile kuyubaşlarındaki mekanik ve elektrik tesisatı bağlantılarının kurulumunu gerçekleştirdiği gibi hem ön-toparlama aşamasında multi-disiplinli planlama desteği sağlayarak prefabrikasyon işlerini yürüttü hem de toparlama safhasında kurulum çalışmalarını yaptı.

İkinci Nesil Üretim Projesi (SGP): 

Tengizchevroil’in Varlık Geliştirme Projesi’nin temel bileşenini oluşturan ve petrol & gaz endüstrisinde üstlenilen en büyük ve en komplike projelerden birisi olan İkinci Nesil Üretim Projesi (SGP), Tengiz sahasının ham petrol üretim kapasitesini yılda ortalama 12 milyon metrik ton arttırmayı ve dolayısıyla da buna bağlı olarak kuru gaz, propan, bütan ve satılabilir sülfür ürünlerinin üretiminde de büyük ölçüde artış sağlamayı amaçlıyordu.

Büyük yeni yerüstü tesisleri arasında; bir adet elektrik üretim ve elektrik dağıtım tesisi ile birlikte gerekli tüm altyapı sistemleri de dâhil olmak üzere ham petrol stabilizasyon tesisi, gaz işleme tesisi ve sülfür geri kazanım tesisi yer alıyordu.

Proje Tanımı

İkinci Nesil Üretim Projesi (SGP)

 • Satınalma
 • İnşaat

Proje Özellikleri

Kontrat Tipi
Götürü Usulü, Birim Fiyatlı
Kontrat Kapsamındaki İşler
Satınalma, İnşaat
Müteahhit
Senimdi Kurylys LLP (BECHTEL & ENKA İş Ortaklığı)
İşveren
Tengizchevroil (TCO) (Chevron, ExxonMobil, LukArco and KazMunayGas, the Kazakh state oil firm İş Ortaklığı)
Ana Kalemler
Beton96.000 m³
Yapısal Çelik31.000 t
Boru Üretim ve Montajı12.000 t
Mekanik Ekipman1.300 adet
Kablolama2.600.000 m
Ekipman57.000 adet
Proje Süresi
Başlangıç Tarihi01.12.2003
Bitiş Tarihi01.11.2008
Süre63 Ay

Konum

Tengiz, Kazakistan
PROJEYE ÖZGÜ ZORLUKLAR

Uzak konum ve yaz mevsiminde +40 santigrat dereceden kış mevsiminde -40 santigrat dereceye kadar değişen sıcaklıklarla zorlu iklimsel koşullar, projenin çok uluslu iş gücü için benzersiz zorluklara neden olmuştur. ENKA bu zorlukların üstesinden gelmek amacıyla en iyi inşaat uygulamalarını, kendi kış şartlarında uygulama deneyimlerini ve kapsamlı planlama tekniklerini kullanmıştır. Kanunlar tarafından dikte edilen zorlu program hedefleri ve arka arkaya çalışma rejimi nedeniyle agresif yerli katkı hedefleri ve yüksek personel zirve sayısı (7.000 kişiye kadar) gibi sorunlar kapsamlı beceri eğitim programları vasıtasıyla bertaraf edilmiştir. Alanın brownfield özellikleri, eş zamanlı faaliyetler nedeniyle minimum kesinti ile sonuçlanan sağlam bir ÇGS (Sağlık, Güvenlik ve Çevre) programının uygulanması yoluyla dikkatli bir şekilde aşılmıştır.

ENKA’NIN HİZMETLERİNİN KAPSAMI

ENKA ile Bechtel, Tengiz’deki İkinci Nesil Üretim Tesisi Projesi’ne dâhil olan iki adet çok disiplinli ana inşaat paketini tek bir sözleşme kapsamında başarıyla tamamladılar; pakete inşaat mühendisliği işleri, statik projelerin yapılması, mekanik tesisat işleri, boruların imalatı ve montajı, elektrik tesisatı işleri, enstrümantasyon, yalıtım, boya ve bina yapım işleri de dâhildi.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER VE BAŞARILAR
 • 18,2 milyon adam-saat kayıp iş günlü kaza olmadan tamamlanmıştır
 • İkinci Nesil Üretim Projesi, dünyanın en büyük kükürtlü ham petrol işleme hattırıdr. Geliştirme, sadece üretimi artırmakla kalmamış, aynı zamanda çevre korumasına ve ileri teknoloji kullanımı sayesinde enerji verimliliğinin arttırılmasına katkı sağlamıştır
 • %70 Kazak katılım sağlanmıştır
 • Önemli eğitim olanakları temin edilerek endüstriyel alanda az tecrübeli olan veya bu alanda hiç tecrübesi olmayan birçok yerel çalışan, verimli çalışanlar haline dönüştürülmüştür
 • Boru üretimi için sadece Kazakistan’ın değil bölgenin de en büyük kapasiteli tesisine yatırım yapıldı. Tesis, entegre edilmiş NDT kabinli otomasyon ekipmanları, ısıl işlem fırınları ve püskürtme / boyama tesisleri ile ayda 900 ton üretim kapasitesine sahiptir. Boru üretimi 14 ay içinde tamamlanmıştır. Üretim tesisi hala üretime devam etmekte ve Kazak ekonomisine katkı sağlamaktadır
 • Fazlı tamamlama metodolojisi sayesinde Birinci Yakıt üretimi, Şubat 2007 gibi erken bir tarihte başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş ve proje Sahibine önemli bir ekonomik kazanç sağlanmıştır.

İkinci Nesil Üretim Projesi Ham Petrol Stabilizasyon ve Gaz İşleme Çok Disiplinli Paketi

Ham Petrol Stabilizasyon Ünitesi kapsamında; giriş ayrıştırması, ham petrol tuz arıtımı, ham petrol stabilizasyonu, gaz kompresyonu ve kondensat stabilizasyonu süreçlerine yönelik tesisler yer alıyordu. Gaz İşleme Ünitesi kapsamında ise; yüksek basınçlı kükürtlü doğal gaz yönetimi, kondanse sıvılardan membada arındırma yapılması ve doymuş çıkış buharı akışının kesilmesine yönelik tesisler ve bunlara ilaveten sudan arındırma yapılmasına yönelik de bir moleküler eleme ünitesi vardı.

İkinci Nesil Üretim Proje Enerji Üretimi ve Arazi Üzeri Tesisler Çoklu Disiplin Paketi

Enerji üretim sahasındaki büyük tesisler arasında; içinde beherinin nominal gücü 123 MW olan iki adet GE Frame 9E gaz türbin jeneratörü ve bunlara bağlı tüm elektrik, kumanda ve enstrümantasyon donanımlarının bulunduğu bir gaz türbin holü,  her ikisi de, gaz türbini egzoz gazlarını destek brülörleriyle ilâveten yakmak suretiyle beher saat başına 370 °C derecelik sıcaklığa ve 72 barlık basınca sahip maksimum 450 ton buhar üretebilme kapasitesine sahip ve ilâve yakma sürecine yönelik destek brülörlü iki Isı Geri Kazanımlı Buhar Jeneratörü (HRSG), bir elektrik şalt sahası, bir kombine trafo merkezi ile kontrol binası ve bunlarla ilgili boru köprüleri yer alıyordu.

ENKA ve Bechtel ayrıca, İkinci Nesil Üretim Projesi (SGP) Sözleşmesi daha aktif olarak başlamadan önce yine bu proje çerçevesinde, şantiye hazırlık işleri ile erken aşama inşaat mühendisliği işlerini ve şantiyedeki geçici tesislerin yapımını ayrı bir Erken Aşama İşleri Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirmişlerdir.

Kükürtlü Gaz Enjeksiyon Projesi (SGI): 

Kükürtlü Doğal Gaz Enjeksiyon (SGI) Projesi, Tengiz sahasının ham petrol üretim kapasitesini yılda ortalama 12 milyon metrik ton arttırmak ve ilgili kuru gaz, propan, bütan ve satılabilir sülfür ürünlerinin üretimini büyük ölçüde artırmak amacıyla 6,9 Milyar ADB Doları dünya ölçekli program olan Tengizchevroil’in Varlık Geliştirme Projesinin iki temel bileşeninden birisi olmuştur.

SGI Projesi, üretilen kükürtlü doğal gazı rezerve geri enjekte ederek petrol geri kazanımını zenginleştirmek ve rezerv basıncını korumak amacıyla en son gaz enjeksiyon teknolojisini kullanmıştır. Bu büyük yeni tesisler arasında; bir adet kükürtlü doğal gaz enjeksiyon tesisi ve sekiz adet enjeksiyon kuyusu ile ilgili donanımlar ve tesisler yer almaktadır.

SGI Projesi iki aşamaya ayrılmıştı:

 1. Aşama: bu aşama, kükürt bakımından fakir olan gaz, kompresörün çalışmasını test etmek ve rezervuardan alınması öngörülen yanıtı doğrulamak için işleme tesisinden tekrar rezervuara enjekte ediliyor.
 1. Aşama: bu aşamada ise, tesisat, kükürtlü gazın İkinci Nesil Üretim Tesisi’nden yüksek basınçla enjekte edilebilmesi mümkün olacak şekilde tevzi ediliyor.

ENKA, Bechtel ile birlikte, kükürtlü gazın 7.000 m derindeki rezervuara 10.000 PSI’lik bir basınçla güvenilir bir biçimde basılmasını mümkün kılan basınçlandırma sistemleri ile bunlara ait boru sistemlerinin kurulumunu yaptı.

Proje Tanımı

Kükürtlü Gaz Enjeksiyon Projesi (SGI)

 • Satınalma
 • İnşaat

Proje Özellikleri

Kontrat Kapsamındaki İşler
Satınalma, İnşaat
Müteahhit
Senimdi Kurylys LLP – (BECHTEL & ENKA İş Ortaklığı)
İşveren
Parsons Flour Daniel International LLC.
Ana Kalemler
Piling2.500 ea
Concrete24.000 m³
Structural Steel2.400 t
Piping Prefabrication and Erection2.000 t
Heavy Wall Welding3.400 dia-inch
Mechanical Equipment450 ea
Cable Laying Works500.000 m
Instruments3.600 ea
Proje Süresi
Başlangıç Tarihi01.11.2003
Bitiş Tarihi01.11.2006
Süre36 Ay

10.000 PSI rezerve kükürtlü doğal gaz (%17 H2S) iletme kapasitesine sahip bir kompresör tesis edilmiş ve boru sistemleri ile birleştirilmiştir.

PROJEYE ÖZGÜ ZORLUKLAR

Uzak konum ve yaz mevsiminde +40 santigrat dereceden kış mevsiminde -40 santigrat dereceye kadar değişen sıcaklıklarla zorlu iklimsel koşullar, projenin çok uluslu iş gücü için benzersiz zorluklara neden olmuştur. ENKA bu zorlukların üstesinden gelmek amacıyla en iyi inşaat uygulamalarını, kendi kış şartlarında uygulama deneyimlerini ve kapsamlı planlama tekniklerini kullanmıştır. Kanunlar tarafından gerektirilen agresif yerli katkı hedefleri, zorlu program hedefleri ve arka arkaya çalışma rejimi gibi sorunlar kapsamlı bir beceri eğitim programları vasıtasıyla bertaraf edilmiştir. H2S gazının 7.000 m rezerv derinliğine itilmesi için gereken yüksek çalışma basıncı (10.000 psi / 690 bar) ihtiyacı 10~14 inç çapa sahip boru çalışmaları için yoğun duvar kalınlıkları (42~62 mm) gerektirmiştir. Bu makaralar kaynaklanmış ve özel yüksek teknolojiye sahip otomatik kaynak donanımları ile kurulmuştur. Enjeksiyon Kompresörünün kurulumu ve devreye alınması öncesi işleri ise özel uzmanlık gerektirmiştir. ENKA’nın uzman operasyon ekipleri yukarıda da açıklandığı üzere kompresörün devreye alınması öncesi işlerini iki aşamada başarıyla gerçekleştirmiştir.

ENKA’NIN HİZMETLERİNİN KAPSAMI

ENKA ile Bechtel, multi-disiplinli bu işi, imzaladıklarında altı ayrı sözleşme kapsamında, müşterinin taahhüt stratejisine uygun olarak başarıyla gerçekleştirdi. İşlere; şantiyenin hazırlanması, fore kazıkların çakılması, inşaat mühendisliği işlerinin yapılması, yapısal ve mekanik tesisatlar ile elektrik tesisatlarının döşenmesi ve bina inşa ileri de dahildi. Kükürt bakımından fakir olan gazı tekrar enjekte etmede kullanılan tesisi kükürtlü gazla çalışan operasyonel bir tesise dönüştürebilmek için yapılması gereken toparlama çalışmalarını da başarıyla gerçekleştirdiler.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER VE BAŞARILAR
 • 3 milyon adam-saat kayıp iş günlü kaza olmadan tamamlanmıştır
 • SGI/SGP Projeleri, petrol üretimini yıllık 13 milyon tondan 25 milyon tonun üzerine çıkarmıştır
 • Rezerve 10.000 PSI basınçla kükürtlü doğal gaz (%17 H2S) ulaştırma kapasiteli bir kompresör ve ona bağlı boru sistemleri kurulmuştur
 • %75 Kazak katılım sağlanmıştır
 • Önemli eğitim olanakları temin edilerek endüstriyel alanda az tecrübeli olan veya bu alanda hiç tecrübesi olmayan birçok yerel çalışan, verimli çalışanlar haline dönüştürülmüştür
 • Ağır duvar kaynak işleri, özel otomatik kaynak teknolojisi kullanılarak başarıyla uygulanmıştır
 • Püskürtme Kompresörünün bütün donanım ve bağlantılarıyla beraber kurulması ve tesisin devreye alma öncesi işleri, ENKA Power’ın (ENKA iştiraki) birinci kalite operasyon personeli tarafından yukarda tarif edildiği gibi iki aşamalı olarak başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Hat 5 Projesi

Hat 5 Projesi yıllık kapasitesi 2,5 milyon ton olan bir süreç grubunun yapımını içermektedir. Bu proje, Tengizchevroil’in 5 yıllık iş planında öngörüldüğü gibi ham petrol üretim kapasitesinin yıllık 12 milyon ton ham petrol seviyesine çıkarılmasına katkı sağlamıştır. Proje kapsamında; mühendislik, donanım ve malzemelerin satın alınması ve ham petrol ayrıştırma, tuzdan arındırma, kondensat sıyırma, H2S giderme ve doğalgaz kazanımı için işleme biriminin inşası yer almaktadır. Ana işleme birimlerine ilave olarak inşa edilen yardımcı üniteler 2×40 MW’lık bir gaz türbin jeneratör istasyonu, 110 kV’lık bir şalt sahası güç yönetim sistemi, bir yüksek basınçlı kazan tesisi, bir nitrojen ünitesi ve 100-ton/saat kapasiteye sahip bir su arıtma tesisinden oluşmaktadır.

Proje Tanımı

Train 5 – KTL 2.3 Additions to Tengiz Oil Processing Facilities

 • Mühendislik
 • Satınalma
 • İnşaat

Proje Özellikleri

Kontrat Kapsamındaki İşler
Mühendislik, Satınalma, İnşaat
Müteahhit
BECHTEL & ENKA İş Ortaklığı (%50)
İşveren
Tengiz Chevroil Limited
Ana Kalemler
Toprak İşleri40.000 m³
Beton28.000 m³
Çelik İşleri4.800 t
Borulama150.000 m
Kablolama600.000 m
Ekipman277 adet
Çakma Kazık9.000 adet
Proje Süresi
Başlangıç Tarihi01.06.1997
Bitiş Tarihi01.08.2000
Süre39 Ay

Galeri

İlgili Projeler

Yağlı Atık Su Arıtma Tesisi

Yağlı Atık Su...

Basrah Devam Eden Irak...
FGP – WPMP – Merkezi Şalt Sahası Mekanik, Elektrik ve Enstrümantasyon Montaj İşleri

FGP – WPMP...

Kazakistan Petrol, Gaz...
EPC-3 Adasında İnşaat, Mekanik, Elektrik & Devreye alma işleri

EPC-3 Adasında İnşaat,...

Kazakistan Petrol, Gaz...
FGP – Kargo Ulaşım Rotası Kanal İşleri – Hazar Denizi

FGP – Kargo...

Kazakistan Petrol, Gaz...